خريد بک لينک
لوازم یدکی ال ۹۰
Hookah Shisha Tobacco
ماسک سه لایه
فلنج
بلیط شیراز تهران
Barabas Ropa de hombre
بررسی عفونت ریوی مایكوپلاسمایی ناشی از مایكوپلاسما مایكوئیدس واریته مایكوئیدس و مایكوپلاسما كاپری ك
بررسی عفونت ریوی مایكوپلاسمایی ناشی از مایكوپلاسما مایكوئیدس واریته مایكوئیدس و مایكوپلاسما كاپری كولوم واریته كاپری كولوم در گوساله‌ها و بزهای كشتار

بررسی عفونت ریوی مایكوپلاسمایی ناشی از مایكوپلاسما مایكوئیدس واریته مایكوئیدس و مایكوپلاسما كاپری كولوم واریته كاپری كولوم در گوساله‌ها و بزهای كشتارشده به روش PCR

دانلود بررسی عفونت ریوی مایكوپلاسمایی ناشی از مایكوپلاسما مایكوئیدس واریته مایكوئیدس و مایكوپلاسما كاپری كولوم واریته كاپری كولوم در گوساله‌ها و بزهای كشتار

بررسی عفونت ریوی مایكوپلاسمایی ناشی از مایكوپلاسما مایكوئیدس واریته مایكوئیدس و مایكوپلاسما كاپری كولوم واریته كاپری كولوم در گوساله‌ها و بزهای كشتارشده به روش PCR
دسته بندی علوم پزشکی
فرمت فایل doc
حجم فایل 496 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 250

بررسی عفونت ریوی مایكوپلاسمایی ناشی از مایكوپلاسما مایكوئیدس واریته مایكوئیدس و مایكوپلاسما كاپری كولوم واریته كاپری كولوم در گوساله‌ها و بزهای كشتارشده به روش PCR

مقدمه

 

 

 

عفونت پلوروپنومونی واگیر،‌ بیماری تحلیل برنده تنفسی است كه با جای گرفتن در طبقه‌بندی بیماریهای سازمان جهانی كنترل بیماریهای واگیر، لزوم و اهمیت شناسایی آن مشخص شده است. عامل اصلی این بیماری، گونه مایكوپلاسما مایكوئیدس می‌باشد كه تایپ كلونی كوچك آن[1] بطور اختصاصی به گله‌های گاو، خسارات فراوانی ناشی از همه‌گیری گسترده و مرگ و میر فراوان تحمیل كرده است.

 

 

 

تایپ كلونی بزرگ این گونه[2] همراه با دو گونه دیگر بنامهای مایكوپلاسما كاپری كولوم كاپری كولوم[3] و مایكوپلاسما مایكوئیدس كاپری[4] فرم غیركلاسیك پلوروپنومونی واگیر را در گله‌های گوسفند و بز بوجود آورده‌اند. این بیماری در فرم كلاسیك، که عامل آن مایکوپلاسما کاپری کولوم کاپری پنومونی[5] شناخته می‌شود، خسارات اقتصادی سهمگینی در گله‌های بز و گوسفند موجب گردیده است.

 

 

 

از آنجائیكه منطقه خاورمیانه جزو مناطق مشكوك به آلودگی پلوروپنومونی واگیر محسوب می‌شود، حفظ وضعیت عاری بودن از عفونت در این منطقه، مشكل یا تقریبا غیرممكن بوده و نیازمند بازنگری درراهبردهای بكار رفته به منظور تشخیص و كنترل این عفونت‌هاست. عدم برخورداری از خصوصیت پاتوگونومیك تشخیصی و پاتولوژیكی‌، مسیر بیماریزایی ناشناخته و تنوع فنوتیپی بسیار پیچیده ارگانیسم در مواجهه با دستگاه ایمنی میزبان، بر مشكل شناسایی آن افزوده است. علاوه بر  این ، ابقا طولانی مدت باکتری در محل عفونت و وجود ناقلین بدون علامت‌، برنامه كنترل بیماری را با چالش روبرو كرده است.

 

 

 

از این رو، شناسایی و بكارگیری روشهای تشخیصی و تفریقی گونه‌های كلاستر مایكوپلاسما مایكوئیدس كه هركدام استراتژی جداگانه ای در برخورد با عفونت گله‌ها دارند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

 

 

 

 از آنجایی كه مایكوپلاسماهای پاتوژن در محیط كشت به سختی رشد می‌كنند، استفاده  متداول از روش كشت و جداسازی، شناسایی عفونت گله‌ها را با مشكل روبرو كرده است.

 

 

 

از طرف دیگر، عمدتا به دلیل تشابه آنتی ژنتیكی بین گونه‌های كلاستر مایكوئیدس و سایر گونه‌های مایكوپلاسما، روشهای سرولوژی از دقت و ویژگی كافی در تمایز گونه‌ها برخوردار نیستند. لذا به رهیافت روش‌های مولكولی مانندPCR بعنوان روشی سریع،  دقیق و با حساسیت و ویژگی مطلوب در كنترل عفونت گله‌ها، توجه ویژه‌ای می‌شود.

 

 

 

    هدف از این مطالعه، بررسی عفونت‌های تنفسی ناشی از كلاستر مایكوئیدس در  گله‌های نشخواركنندگان از طریق كشت و PCR می‌باشد.

 

 

 

 

 

 

 

[1]- Mycoplsma mycoides mycoides biotype Small Colony (MmmSC)

 

 

 

[2]- Mycoplasma mycoides mycoides biotype Large Colony (MmmLC)

 

 

 

[3]- Mycoplasma capricolum capricolum (Mcc)

 

 

 

[4]- Mycoplasma mycoides capri (Mmc)

 

 

 

5- Mycoplasma capricolum capripneumonia (Mccp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست

 

 

 

عنوان ................................................................................................... صفحه

 

 

 

الف- مقدمه                                                                                                                              1

 

 

 

ب-چکیده                                                                                                                                3

 

 

 

فصل اول:کلیات ............................................................................................................................................................. 5                                                                                                                   

 

 

 

1- تاریخچه    ................................................................................................................................................................ 6                                                                                                              

 

 

 

2- خصوصیات کلی مایکوپلاسما............................................................................................................................. 6

 

 

 

3- مقاومت مایکوپلاسماها........................................................................................................................................ 8

 

 

 

4- طبقه بندی مایکوپلاسماها.................................................................................................................................. 9

 

 

 

5- طبقه بندی کلاستر مایکوئیدس........................................................................................................................ 12

 

 

 

6- فیلوژنی   ................................................................................................................................................................ 14

 

 

 

7- ساختمان  ............................................................................................................................................................... 15

 

 

 

1-7-ساختمان مایکوپلاسما مایکوئیدس .................................................................................................................. 15

 

 

 

2-7- ساختمان مایکوپلاسما کاپری کولوم ......................................................................................................... 17

 

 

 

8- بیولوژی مولکولی................................................................................................................................................ 19

 

 

 

9- توالی‌های تکراری.................................................................................................................................................. 23

 

 

 

10- پروتئینهای سطحی............................................................................................................................................ 25

 

 

 

11- فاکتور حدت.......................................................................................................................................................... 30

 

 

 

12- آنالیز پروتئین  ................................................................................................................................................. 32

 

 

 

13- طبقه بندی سویه‌ها .......................................................................................................................................... 34

 

 

 

14- مشخصات گونه مایکوئیدس........................................................................................................................... 35

 

 

 

15- کشت و رشد گونه مایکوئیدس ..................................................................................................................... 38

 

 

 

16- کشت و رشد گونه کاپری کولوم .................................................................................................................. 41

 

 

 

1-16- محیط Thiacourt  ..................................................................................................................................... 41

 

 

 

17- بیماری پلوروپنومونی واگیر گاوان.............................................................................................................. 44

 

 

 

1-17- علائم بالینی .................................................................................................................................................. 45                                     

 

 

 

2-17- علائم کالبدگشایی بیماری ......................................................................................................................... 47

 

 

 

3-17- پاتوژنز ........................................................................................................................................................... 50

 

 

 

1-3-17- مکانیسمهای مقابله با دستگاه ایمنی.................................................................................................. 53

 

 

 

4-17- اختصاصیت میزبان...................................................................................................................................... 57

 

 

 

5-17- انتقال بیماری  ............................................................................................................................................... 58

 

 

 

6-17- سیر همه گیری ................................................................................................................................................ 59

 

 

 

 

 

 

 

فهرست

 

 

 

عنوان                                                                                                                                                                       صفحه

 

 

 

1-6-17- مخزن............................................................................................................................................................ 59          

 

 

 

2-6-17- راه انتقال..................................................................................................................................................... 59

 

 

 

7-17- پیشگیری و کنترل........................................................................................................................................ 60

 

 

 

1-7-17- اقدامات لازم برای حفاظت مناطق عاری از بیماری............................................................................ 61

 

 

 

2-7-17- اقدامات لازم هنگام شیوع بیماری......................................................................................................... 62

 

 

 

3-7-17- اقدامات لازم در مناطق آلوده بومی..................................................................................................... 63

 

 

 

18- بیماری پلوروپنومونی واگیر بزان .............................................................................................................. 63

 

 

 

1-18- علائم بالینی .................................................................................................................................................. 64

 

 

 

2-18- علائم کالبد گشایی........................................................................................................................................ 66

 

 

 

19- گونه مایکوپلاسما کاپریکولوم کاپریکولوم................................................................................................ 69

 

 

 

1-19- سندروم MASKePs.................................................................................................................................. 70

 

 

 

2-19- علائم بالینی.................................................................................................................................................... 71

 

 

 

3-19- علائم کالبد گشایی........................................................................................................................................ 71

 

 

 

4-19- سندروم آگالاکتیه واگیر.............................................................................................................................. 73 

 

 

 

20- گونه مایکوپلاسما کاپری ................................................................................................................................ 73

 

 

 

1-20- بیماریزایی ..................................................................................................................................................... 73

 

 

 

2-20- علائم کالبد گشایی........................................................................................................................................ 74

 

 

 

21- سیر همه‌گیری.................................................................................................................................................  75

 

 

 

1-21-مخزن  ............................................................................................................................................................  75

 

 

 

2-21-راه انتقال.......................................................................................................................................................       76

 

 

 

3-21-جمعیت میزبان.............................................................................................................................................  77

 

 

 

22-پیشگیری وکنترل ...........................................................................................................................................        77

 

 

 

1-22- اقدامات لازم برای محافظت مناطق عاری از بیماری..........................................................................       77

 

 

 

2-22- اقدامات لازم هنگام شیوع بیماری..........................................................................................................  78

 

 

 

3-22- اقدامات لازم در مناطق آلوده بومی......................................................................................................  78

 

 

 

23-واکسن    ............................................................................................................................................................  79

 

 

 

1-23-واکسن MmmLC ....................................................................................................................................        79

 

 

 

2-23-واکسن Mccp ............................................................................................................................................   79

 

 

 

3-23-واکسن Mcc  ..............................................................................................................................................  79 79-اختصاصیت میزبان در کلاستر مایکوئیدس  ..................  .........................................................................................................................        80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست

 

 

 

 

 

 

 

عنوان ........................................................................................................... صفحه

 

 

 

 

 

 

 

25-تشخیص افتراقی.............................................................................................................................................. 80

 

 

 

1-25-شناسایی عامل بیماری زا ....................................................................................................................... ........             81

 

 

 

1-1-25-بررسی میکروسکوپیک اگزودای ریه از طریق تهیه اسمیر یا برش بافتی............................. 81

 

 

 

2-25- تشخیص آزمایشگاهی ............................................................................................................................  81

 

 

 

1-2-25- روش کشت و جداسازی...................................................................................................................... 81

 

 

 

1-1-2-25- انتخاب نمونه ها ......................................................................................................................................  82

 

 

 

2-1-2-25- آماده سازی نمونه ها ...................................................................................................................        82

 

 

 

3-25- تستهای بیوشیمی..................................................................................................................................... 83

 

 

 

4-25- روشهای سرولوژی................................................................................................................................... 85

 

 

 

1-4-25- عوامل موثر در آزمایشات سرولوژی ......................................................................................................             85

 

 

 

2-4-25- تست مهاری رشد  ........................................................................................................................................  87

 

 

 

3-4-25- تست ایمونو فلورسانس ............................................................................................................................  88

 

 

 

4-4-25- تست رسوب ژلی.................................................................................................................................. ........ 88

 

 

 

5-4-25- تست فیکساسیون کامپلمان .......................................................................................................................  89

 

 

 

6-4-25- تست ممانعت از هماگلوتیناسیون ...........................................................................................................  89

 

 

 

7-4-25- تست آگلوتیناسیون لاتکس.............................................................................................................. 90

 

 

 

8-4-25- تست الیزای رقابتی.............................................................................................................................. 91

 

 

 

9-4-25- سایر تستهای تشخیصی.................................................................................................................... 94

 

 

 

5-25 - مشکلات روشهای سنتی......................................................................................................................... 94

 

 

 

6-25- تشخیص با استفاده از PCR................................................................................................................ 95

 

 

 

فصل دوم: روش کار

 

 

 

26- روش کار ......................................................................................................................................................... 101

 

 

 

1-26- جمع آوری نمونه ............................................................................................................................................... 101

 

 

 

1-1-26- مواد لازم........................................................................................................................................................... 101

 

 

 

2-1-26- بخش جمع آوری نمونه...................................................................................................................... 101

 

 

 

3-1-26- نمونه برداری ....................................................................................................................................... 103

 

 

 

2-26- کشت و جداسازی نمونه ها..................................................................................................................... 104

 

 

 

1-2-26- مواد لازم ................................................................................................................................................ 104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست

 

 

 

عنوان ........................................................................................................... صفحه

 

 

 

2-2-26- طرز تهیه محیط کشت اختصاصی برای جداسازی مایکوپلاسمای نشخوار کنندگان ................ 106

 

 

 

1-2-2-26- مواد لازم ........................................................................................................................................... 106

 

 

 

2-2-2-26- روش تهیه محیط کشت........................................................................................................................... 107

 

 

 

3-26- استخراج DNA مایکوپلاسما................................................................................................................. 109

 

 

 

1-3-26- روش استخراج DNA از نمونه های ارسالی......................................................................................... 109

 

 

 

4-26- فرایند PCR .............................................................................................................................................. 110

 

 

 

1-4-26- مواد لازم ................................................................................................................................................ 110

 

 

 

2-4-26- آماده سازی مواد جهت واکنش PCR ..................................................................................................... 112

 

 

 

1-2-4-26- افزوده سازی DNA نمونه‌ها ..................................................................................................... 112

 

 

 

2-2-4-26- افزوده سازی DNA کلونیهای جدا شده.................................................................................. 115

 

 

 

3-2-4-26- تهیه مخلوط اصلی اولیه............................................................................................................... 115

 

 

 

3-4-26- پرایمرها.................................................................................................................................................. 115

 

 

 

4-26- واکنش PCR............................................................................................................................................. 117

 

 

 

5-26- تهیه ژل الکتروفورز ................................................................................................................................. 118

 

 

 

1-5-26- طرز تهیه محلول اتیدیوم برماید .............................................................................................................. 119

 

 

 

6-26- الکتروفورز .......................................................................................................................................................... 121

 

 

 

7-26- رویت باندهای ایجاد شده ...................................................................................................................... 122

 

 

 

 

 

 

 

فصل سوم: نتایج

 

 

 

27- نتایج    ............................................................................................................................................................ 124

 

 

 

1-27- جداسازی...................................................................................................................................................... 124

 

 

 

1-1-27- بررسی عملکرد محیط کشت............................................................................................................. 124

 

 

 

2-1-27- نتایج کشت نمونه های ارسالی ...................................................................................................... 124

 

 

 

1-2-1-27- نتایج روز پنجم  ............................................................................................................................ 125

 

 

 

2-2-1-27- نتایج روزهفتم تا دهم.................................................................................................................... 125

 

 

 

3-2-1-27- نتایج روزپانزدهم........................................................................................................................... 126

 

 

 

2-27- نتایج  PCR  ..................................................................................................................................................... 126

 

 

 

1-2-27- نتایج  PCR نمونه ها با پرایمر جنس ........................................................................................ 126

 

 

 

2-2-27- تائید کلونی های جدا شده................................................................................................................. 127

 

 

 

3-2-27- نتایج  PCR نمونه ها با پرایمر کلاستر مایکوئیدس............................................................... 127

 

 

 

4-2-27- نتایج  PCR نمونه ها با پرایمر گونه آگالاکتیه......................................................................... 128

 

 

 

5-2-27- نتایج  PCR نمونه ها با پرایمر گونه مایکوئیدس کلونی بزرگ.......................................... ........ 129

 

 

 

3-27- نتایج کالبد گشایی................................................................................................................................... 130

 

 

 

1-3-27- معیار انتخاب ........................................................................................................................................ 130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست

 

 

 

عنوان                                                                                                                                                                       صفحه

 

 

 

فصل چهارم: بررسی نتایج

 

 

 

نمودارها       ............................................................................................................................................................ 131

 

 

 

فصل پنجم: بحث

 

 

 

28- بحث      ............................................................................................................................................................ 139 

 

 

 

1-28- ضایعات کالبد گشایی....................................................................................................................................... 139

 

 

 

2-28- میزان وقوع عفونت تنفسی مایکوپلاسما ........................................................................................... 141

 

 

 

3-28- روش کشت.................................................................................................................................................. 142

 

 

 

4-28- روش  PCR  ............................................................................................................................................ 147    

 

 

 

5-28- فراوانی گونه ها ........................................................................................................................................ 152

 

 

 

29- خلاصه انگلیسی............................................................................................................................................. 159

 

 

 

30- منابع    ............................................................................................................................................................ 160

دانلود بررسی عفونت ریوی مایكوپلاسمایی ناشی از مایكوپلاسما مایكوئیدس واریته مایكوئیدس و مایكوپلاسما كاپری كولوم واریته كاپری كولوم در گوساله‌ها و بزهای كشتارادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
بررسی عفونت ریوی مایكوپلاسمایی ناشی از مایكوپلاسما مایكوئیدس واریته مایكوئیدس و مایكوپلاسما كاپری ك,

ارسال نظر برای این مطلب
نام شما:
ايميل :
سايت :
متن نظر :
وضعیت نظر:
کد امنیتی : *