خريد بک لينک
لوازم یدکی ال ۹۰
Hookah Shisha Tobacco
ماسک سه لایه
فلنج
بلیط شیراز تهران
Barabas Ropa de hombre
فایلهای علمی
پایان نامه بررسی رابطه مهارتهای اجتماعی و تاثیر آن بر سلامت روانی نوجوانان

پایان نامه بررسی رابطه مهارتهای اجتماعی و تاثیر آن بر سلامت روانی نوجوانان

دانلود پایان نامه بررسی رابطه مهارتهای اجتماعی و تاثیر آن بر سلامت روانی نوجوانان

دانلود پایان نامه بررسی رابطه مهارتهای اجتماعی و تاثیر آن بر سلامت روانی نوجوانان
بررسی رابطه مهارتهای اجتماعی و تاثیر آن بر سلامت روانی نوجوانان
کسب درآمد اینترنتی
دانلود مقاله
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پروژه
دانلود پرسشنامه
دانلود فایل
دانلود پاورپوینت
دانلود کتاب
دانلود نمونه سوالات
دانلود گزارش کار
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 274 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 105

پایان نامه بررسی رابطه مهارتهای اجتماعی و تاثیر آن بر  سلامت روانی نوجوانان

چکیده

داشتن ارتباط مناسب در سایه‌ی مهارت‌های اجتماعی در موفقیت افراد در زندگی،

محل‌کار و اجتماع سازنده و موثر می‌باشد. توان برقراری ارتباط موثر میزان شایستگی فرد  

و سلامت روان او را تأمین می‌نماید. این مطالعه به منظور بررسی وضعیت سلامت روانی

نوجوانان و تاثیر مهارتهای اجتماعی در زندگی آنها انجام گردیده‌است. در این پژوهش

از 80 پرسشنامه سلامت عمومی ( GHQ-28 ) و 80 پرسشنامه مهارتهای اجتماعی

نوجوانان (TISS) استفاده شده‌ که بین دختران مقطع راهنمایی شهر ......... مطالعه شده است.

جامعه کل آماری ما در این پژوهش 245 نفر می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها،

از روشهای آمار استناطی(آزمون همبستگی) و یافته های جمعیت شناختی(میانگین و انحراف استاندارد)

استفاده شد. نتایج نشان داد که رابطه معناداری بین سلامت روانی و مهارتهای اجتماعی در نوجوانان وجود دارد.

این پژوهش به بررسی مهارت اجتماعی و سلامت روان می پردازد و فرضیه ها ی مربوط به آن عبارتند از :

فرضیه اول: بین سازگاری اجتماعی با سلامت روان رابطه ی وجود دارد .

فرضیه دوم: بین عملکرد جسمانی با سازگاری اجتماعی رابطه ی وجود دارد.

فرضیه سوم: بین عملکرد اجتماعی با سازگاری اجتماعی رابطه ی وجود دارد.

فرضیه چهارم: بین افسردگی با سازگاری اجتماعی رابطه ی وجود دارد .

فرضیه پنجم: بین اضطراب با سازگاری اجتماعی رابطه ی وجود دارد .

 

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه ....................................... 2

1-2- بیان مسئله .................................. 3

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش ......................... 3

1-4- قلمروی تحقیق ................................ 4

1-5- فرضیات تحقیق ......................................................................... 4

1-6- تعاریف نظری متغیرها................................................................. 5

1-6-1- سلامت روان....................................................................................... 5

1-6-2- مهارت اجتماعی............................................................................ 5

1-7- تعریف عملیاتی متغیرها............................................................ 5

1-7-1- سلامت روان............................... 5

1-7-2- مهارت اجتماعی........................... 5

فصل دوم: ادبیات تحقیق

1-2- مهارت اجتماعی.................................................................................. 7

2-1-1- اجزاء تشکیل دهنده مهارت های اجتماعی................ 8

2-1-2- ویژگی های مهارت اجتماعی................................................. 9

2-1-3- اجزاء مهارت و فرآیندهای مهارت................................ 10

2-1-4- راهکارهایی برای بهبود مهارت های اجتماعی کودک  13

2-1-5- روشهایی برای تقویت مهارت های اجتماعی.... 15

2-1-6- مدیریت مهارتهای اجتماعی برای تغییر رفتار.. 18

2-2- مهارت های دهگانه.......................................................................... 20

2-3- تعریف بهداشت روانی........................... 23

2-3-1- بهداشت روانی را در سه بعد می توان خلاصه کرد   27

2-3-2- اهداف بهداشت روانی درخانواده................................... 27

2-3-3- عوامل مؤثر در بهداشت روانی......................................... 28

2-3-4- نقش مشاور در تامین بهداشت روانی در مدرسه.. 29

2-3-5- راههای تقویت بهداشت روانی فرزندان....................... 29

2-3-6- عوامل موثر دربهداشت روانی دانش آموزان.......... 30

2-3-7- بهداشت روانی در آموزش و پرورش........... 32

2-3-8- نتایج عملی بهداشت روانی................. 32

2-3-9- عوامل برهم زننده بهداشت روانی(سلامت روان).. 33

2-3-10- معیارهای بیماری و سلامت روانی در مكتب اسلام         34

2-4- مكانیسم‌های دفاعی و نقش آنها در بهداشت روانی 35

2-4-1- سركوبی.................................. 36

2-4-2- جبران................................... 36

2-4-3- جا به جائی.............................. 37

2-4-4- ((تصعید)) یا ((والایش)).................. 37

2-4-5- همانند سازی............................. 38

2-4-6- درون فكنی............................... 38

2-4-7 - برون فكنی.............................. 38

2-4-8- دلیل تراشی.............................. 38

2-4-9- واكنش سازی یا واكنش معكوس............... 39

2-4-10- بازگشت ـ عقب‌نشینی ـ واپس روی........... 39

2-4-11- مكانیسم انكار ............................... 39

2-4-12- خیالبافی یا رؤیای روز ..................... 39

2-5- اهمیت خانواده.................................................................................. 40

2-6- مشخصه‌های بهداشت روانی و شخصیت سالم........ 43

2-7- راههای تقویت بهداشت روانی فرزندان............................ 45

2-8- انواع خانواده ها از نظر تربیت...................................... 46

2-8-1- خانواده خشك و سخت گیر...................................................... 46

2-8-2- خانواده سهل گیر و آسان گیر ....................................... 48

2-8-3- خانواده گسسته (‌خانواده پریشان )........................... 50

2-8-4- خانواده سالم یا خانواده دمكرات................................. 53

2-9- معنویت چیست؟..................................................................................... 56

2-9-1- چالش ها فراروی خانواده.................................................... 56

2-9-2- راه کارهای تقویت معنویت در خانواده................... 57

2-10- بهداشت روانی در مكتب آدلر.............................................. 59

2-10-1- بهداشت روانی از دیدگاه مكاتب................................ 59

2-10-2- بهداشت روانی از نظر پاولوف ................................... 60

2-10-3- تعریف بهداشت روانی در اسلام ................................... 60

2-10-4- نظریه فروید............................................................................... 62

2-10-5 - نظریه یونگ............................................................................... 63

2-10-6- نظریه موری.................................................................................. 63

2-10-7- نظریه آدلر.................................................................................. 64

2-10-8- نظریه فروم.................................................................................. 64

2-10-9- نظریه مزلو.................................................................................. 64

2-10-10- نظریه اسكینر.......................................................................... 65

2-10-11- نظریه اریكسون....................................................................... 65

2-10-12- نظریه هری استاك سالیوان........................................... 65

2-10-13- نظریه گوردون آلپورت...................................................... 66

2-10-14- نظریه جورج كلی.................................................................... 67

2-10-15- نظریه آلبرت الیس............................................................... 68

2-11- نظریات مختلف در روانشناسی نوجوانی........................ 68

2-11-1- بازپیدایی «هال».................................................................... 69

2-11-2- ریخت شناسی تکوینی و رشد حلزونی (مارپیچی) «گزل»        70

2-11-3- ریختهای بدنی «کرچمر»........................................................ 70

2-11-4- هیأت بدنی«زیلر».................................................................... 71

2-11-5- لایه های شخصیت«رمپلاین».................................................... 71

2-11-6- نظریه های روان شناختی.................................................... 71

2-11-7- ساختار مرحله ای«کراچ».................................................... 72

2-11-8- نظریه های روانی،اجتماعی و جامعه شناختی..... 72

2-11-9- نظریه میدانی «لوین»........................................................... 73

2-11-10- سلسله مراتب ارزشی«اشپرانگر»................................ 73

2-11-11- اجتماعی کردن«دیویس»...................................................... 73

2-11-12- وظیفه رشدی «هویگهرست»................................................. 73

2-11-13- نظریه ی جامعه شناختی.................................................... 74

2-11-14- «کینگزلی دیویس»:نظریه ی جامعه شناختی........ 74

2-11-15- نظریه روان تحلیلگری...................................................... 74

2-11-16- نظریه های انسان شناختی.............................................. 74

2-11-17- بررسی نظریه های رشد نوجوانی................................ 75

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- روش تحقیق................................. 80

3-2- جامعه آماری............................... 80

3-3- حجم نمونه و روش نمونه گیری................ 80

3-4- ابزار سنجش................................ 80

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها و نتیجه گیری

4-1- روش تجزیه و تحلیل آماری................... 83

4-2- یافته های توصیفی.......................... 83

4-3- یافته های استنباطی و تاییدی:.............. 84

4-4- یافته های پژوهشی.......................... 89

4-5- بحث و نتیجه گیری.......................... 90

منابع...................................................................................................................... 91

ضمائم...................................................................................................................... 93

 

فهرست جداول

جدول 4-1-میانگین و انحراف استاندارد سلامت روانی و سازگاری اجتماعی............................................... 83

جدول4-2-آزمون همبستگی در بررسی سلامت روان با سازگاری اجتماعی  84

جدول4-3-آزمون همبستگی در بررسی عملکرد جسمانی با سازگاری اجتماعی............................................... 85

جدول4-4-آزمون همبستگی در بررسی عملکرد اجتماعی با سازگاری اجتماعی.......................................................... 85

جدول4-5-آزمون همبستگی در بررسی افسردگی با سازگاری اجتماعی    86

جدول4-6-آزمون همبستگی در بررسی اضطراب با سازگاری اجتماعی 86

 

دانلود پایان نامه بررسی رابطه مهارتهای اجتماعی و تاثیر آن بر سلامت روانی نوجوانان


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی رابطه مهارتهای اجتماعی و تاثیر آن بر سلامت روانی نوجوانان ,

تاريخ : 11 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : pop | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه بررسی جامع سیستم ترمز ماشین

پایان نامه بررسی جامع سیستم ترمز ماشین در 97 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود پایان نامه بررسی جامع سیستم ترمز ماشین

پایان نامه بررسی جامع سیستم ترمز ماشین
مقاله بررسی جامع سیستم ترمز ماشین
پروژه بررسی جامع سیستم ترمز ماشین
تحقیق بررسی جامع سیستم ترمز ماشین
دانلود پایان نامه بررسی جامع سیستم ترمز ماشین
سیستم 
ترمز
 ماشین
دسته بندی مکانیک
فرمت فایل doc
حجم فایل 8878 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 97

پایان نامه بررسی جامع سیستم ترمز ماشین

مقدمه:

همگی می دانیم که فشردن پدال ترمز ماشین، سرعت را می کاهد.اما چگونه؟چگونه ماشین نیروی پای شما را به چرخ ها منتقل میکند؟چگونه نیروی شما را چند برابر       می کند تا برای متوقف کردن جسمی به بزرگی یک ماشین کافی باشد؟

 

طرحی کلی از سیستم ترمز

وقتی شما پدال ترمز را       می فشارید،ماشین نیروی پای شما را از طریق یک سیال به ترمز ها منتقل میکند.زیرا ترمزهای واقعی نیرویی خیلی بیشتر از نیرویی که شما توسط پایتان وارد می کنید نیاز دارد.ماشین باید نیروی پای شما را چند برابر کند.این کار از طریق ٢ روش انجام میشود

١-مزیت مکانیکی(اهرمها)

٢-افزایش هیدرولیکی نیرو

ترمزها نیرو را از طریق اصطکاک به چرخ ها منتقل می کنند و چرخ ها نیز این نیرو را توسط اصطکاک به جاده می دهند.

قبل از اینکه بحث را بشکافیم،اجازه دهید این ٣ قانون را یاد بگیریم:

 ● دستگاه اهرمی

 ●  دستگاه هیدرولیکی

 ● دستگاه اصطکاکی

 

دستگاه اهرمی

 پدال به نحوی طراحی شده که میتواند نیروی پای شما را قبل از اینکه هرگونه نیرویی به روغن ترمز وارد شود چند برابر کند.

 

 

 

 

افزایش نیرو

 در شکل بالا،نیروی F به سمت چپ اهرم وارد شده است.سمت چپ اهرم (2X) دو برابر سمت راست(X) است.در نتیجه در سمت راست اهرم،نیروی 2F ظاهر میشود،ولی در نصف جابجایی (Y) نسبت به سمت چپ(2Y).تغییر نسبت سمت چپ و راست اهرم تعیین کننده نسبت نیروی دو طرف است.

 

سیستم هیدرولیکی

ایده اساسی ساده ای در پشت هر سیستم هیدرولیکی نهفته است: نیروی وارد به هرنقطه از سیال تراکم ناپذیر،که عموماً یک نوع روغن می باشد،به همان اندازه به مابقی نقاط منتقل می شود.بیشتر سیستم های ترمز از این طریق نیرو را چند برابر می کنند.در اینجا شما ساده ترین سیستم هیدرولیکی را مشاهده می کنید.

                   

یک سیستم ساده ی هیدرولیکی

در شکل بالا،دو پیستون(به رنگ قرمز)در دو استوانه شیشه ای,پر شده از روغن,گنجانده شده اند و از طریق یک لوله پر از روغن به یک دیگر متصل اند.اگر شما یک نیروی رو به پایین به یک پیستون وارد کنید(مثلاً سمت چپی در شکل)نیرو از طریق لوله روغن به پیستون بعدی منتقل می شود.از آن جایی که روغن تراکم ناپذیر است،کارایی بسیار بالاست.تقریباً تمامی نیروی اعمال شده در پیستون دوم تولید می شود.نکته مهم در مورد سیستم هیدرولیکی اینست که لوله متصل کننده دو پیستون به هر شکل و طولی می تواند باشد،به طوری که امکان هر گونه تغییر شکل را در مسیر انتقال نیرو میسرمی کند.این لوله همچنین می تواند چند شاخه شود،در نتیجه یک پیستون مادر می تواند بیش از یک شاخه،در صورت نیاز داشته باشد،همان طور که در شکل نشان داده شده است.

               

 

یک نکته شسته رفته دیگر در مورد سیستم هیدرولیک اینکه می تواند نیرو را چند برابر کند،(یا تقسیم کند)اگر شما "چگونه قرقره و جعبه دنده کار می کنند؟" یا "نسبت دنده چگونه کار می کند؟" را خوانده باشید،حتماً می دانید که مبادله نیرو و جابه جایی در سیستم های مکانیکی بسیار مرسوم است.در یک سیستم هیدرولیکی ،کافیست سایز یک پیستون را نسبت به دیگری متفاوت انتخاب کنیم،مطابق شکل:

                  

افزایش هیدرولیکی نیرو

برای تعیین ضریب افزایش در شکل بالا،با توجه به اندازه پیستون ها کار را شروع می کنیم،فرض کنید که قطر پیستون درسمت چپ ٢ اینچ,در سمت راست 6 اینچ باشد.مساحت هر پیستون از رابطه πr2 دست می آید.پس مساحت پیستون سمت چپ 3/14  و سمت راست 28/26 است.پیستون سمت راست 9 برابر پیستون سمت چپ است،این بدان معناست که نیرویی معادل 9 برابر نیروی اعمال شده به پیستون سمت چپ،در پیستون سمت راست تولید می شود.پس اگر یک نیروی 100 پوندی به پیستون چپ وارد کنیم،نیروی معادل 900 پوند در سمت راست تولید می شود.تنها نکته این ست که شما باید پیستون سمت چپ را 9 اینچ پایین ببرید تا پیستون سمت راست 1 اینچ بالا بیاید.

 اصطکاک

 اصطکاک،میزان سختی حرکت دادن یک جسم بر روی جسم دیگر است.نگاهی به شکل زیر بیندازید.

١-هر دو جسم از یک جنسند،ولی یکی سنگین تر است.فکر می کنم که همه ما می دانیم که کدام یک سخت تر جابجا می شود.

 

 

نیروی اصطکاک در برابر وزن

برای درک دلیل این موضوع،اجازه دهید یک نگاهی از نزدیک به یکی از بلوک ها بندازیم

دانلود پایان نامه بررسی جامع سیستم ترمز ماشین


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی جامع سیستم ترمز ماشین ,

تاريخ : 11 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : pop | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه بررسی جامع سیستم فرمان

پایان نامه بررسی جامع سیستم فرمان در 89 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود پایان نامه بررسی جامع سیستم فرمان

پایان نامه بررسی جامع سیستم فرمان
مقاله بررسی جامع سیستم فرمان
پروژه بررسی جامع سیستم فرمان
تحقیق بررسی جامع سیستم فرمان
دانلود پایان نامه بررسی جامع سیستم فرمان
 سیستم 
 فرمان
دسته بندی مکانیک
فرمت فایل doc
حجم فایل 8023 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 89

پایان نامه بررسی جامع سیستم فرمان

فهرست

 

مقدمه   ………………………………………………………………………………………………  4 

فصل اول

 سیستم فرمان …………………………………………………………………………………………  6

1-معرفی سیستم فرمان .............. ………….......... ………… …………..………….......     6

2-اجزای سیستم فرمان .......... ………….. …………........... ……………………..........      9 

3-انواع جعبه فرمان .................... …………......………….....……………………………...       10 

1-3-جعبه فرمان ساچمهء............ ………….......…………………….....…………..………      11   

2-3-جعبه فرمان شانه ای ........... ………….............…………………………………………....    12 

4- نسبت فرمان ..... …………........... …………..... ………….........…………........ …………...     13

1-4- نسبت فرمان متغیر ....... …………........ …………......………….........…………...………     13    

5- سیستم فرمان هیدرولیكی ....... ………….....………….....…………........…………...…………   14 

1-5-انواع فرمان های هیدرولیكی ......... ………….……………………... ………….......………    15

2-5-اجزای سیستم فرمان هیدرولیكی ............ ……………………………...…… …......   16 

1-2-5-پمپ فرمان هیدرولیكی ........ …………....…………....…………....………… ...………..   16

2-2-5- شیلنگ ها و اتصالات ....... …………...... …………........... …… …….. ..………....    18

3-2-5- روغن فرمان هیدرولیكی ....... ………….... …………..........…… …….... .………...    18 

4-2-5- كلید فشار سیستم هیدرولیكی ...... ....... …....... ...…… ….. ..……......  .... ...  18

3-5- جعبه فرمان ساچمه ای هیدرولیكی............ ....… ……….....……..... ......... ..........   19

4-5- جعبه فرمان شانه ای هیدرولیكی .......... …… ….....…….......... ........ ...................20

5-5- جعبه فرمان با نیروی كمكی..................... ....… ................... .. ............... ........  21

6- سیستم فرمان الكترونیكی.......................…….......... ................... ........... .... ...........22

1-6-طرح یك سیستم EPS بر روی ستون فرمان  ............................ ............ ............24

2-6-مقایسه سیستم فرمان هیدرولیكی و الكترونیكی..... .......... ..................... ...........26

3-6-مزیت های سیستم فرمان الكترونیكی.......... ....... ............................ ....................28

فصل دوم

هندسه سیستم فرمان ......................... .... . ................. ...................................................29

1.مزیت مكانیكی ........................... ...................................................................................29

2.نسبت فرمان(نسبت دنده) ...................... ......................................................................29

3.زاویه كمبر(Camber Angle) ................... ..............................................................29

4.شیب محورفرمان(King pin angle) ................. .....................................................30

5.زاویه مجموع ................................. ............... ...............................................................31

6.انحراف فرمان(scrub radius).................. .............................................................................31

7. زاویه كستر(caster angle).................... .................................................................................32

8. زاویه تو(toe angle)........................ ......................................................................................33

9. زاویه آکرمان(ackerman angle).................... .........................................................................33

10.ست بك (setback)....................... .. ..........................................................................................34

11زاویه فرمان داخل.............................. ............................................................................................35

12زاویه فرمان خارج................... .......................................................................................................35

.13صفحه چرخ................................ .....................................................................................................35

.14مركز چرخ............................ .............................................................................................................35

.15مركزسطح تماس تایر................. .......................................................................................................35

.16شعاع بارگذاری........................... .......................................................................................................35

نیروهای وارده برفرمان

1.نیروی طولی..................................... ....................................................................................................37

2.نیروی جانبی...................................... ............................... ..................................................................37

3.نیروی عمود بر سطح.............................. .............................................................................................37

1. گشتاور بالاگردان.......................... .....................................................................................................38

2. گشتاور مقاوم غلتشی....................... .................................................................................................38

3. گشتاور تنظیم............................ .................................................................... .................... ..............38

زاویه لغزش  (Slip Angle)...................... ......................................... .................... ........................38

نسبت لغزش (Slip Ratio)................. ......................................... .................... ..............................38

سختی دور زدنC (Cornering Stiffness)........ ............ .................... .................................................39

سختی كمبر (Camber Stiffness)............ .................... .................................................................39

فاصله هوائی(Pneumatic Trail )................. ................................................................. ...........40

بار عمودی (Normal load)...................... .................... ........................................... .......................40

ضریب اصطكاك جاده(Friction Coefficient)......... ................................ ....................... ............40

مقادیر پارامترهای فنی سیستم فرمان پراید(R&P)..... ............................ ....................... ....................41

فصل سوم

سیستم فرمان پرایدهیدرولیکی(R&P)............... ............................ ....................... ............................42

مجموعه پمپ هیدرولیک .......................... ............................ ....................... ............................ ............43

مجموعه کمپرسور مربوط به سیستم کولر............... .... ....................... ............................ ...................44

لوله های انتقال سیا ل...................... .......... .... ....................... ............................ ................................45

فصل چهارم

آشنائی با نرم افزارADAMS  ..................... ....................... ............................ ..................................47 

فصل پنجم

Adams/car..................................... ....................... ............................ ....... ......................... ............58

مزایای Adams/car................................ ....................... ............................ ...................................... 63

شرح کامل مراحل پروژه.................. ....................... ............................ ................................................63

آنالیزجابجایی چرخها......... ....................... ............................ .............................................................70

steering (اجرای آنالیز فرمان)............. ....................... ........................... .........................................74

فصل ششم

نتایج آنالیز سیستم فرمان(steering )....... ............................ ....................................... ................75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

 

 

مقدمه

 

دراغلب ماشینهاودستگاههای صنعتی رفتاروحرکات هماهنگ وهدف دار مجموعه اجزاءواعضاء،سیستمی دینامیکی راایجاد می کند.

که مهندس طراح دراولین گام گریزی به جزء تجزیه و تحلیل حرکتها و نیروها درآن را ندارد.از طریق این مرحله است که نهایتاٌ به     فازهای بهینه سازی و طراحی استانداردسازی...دسترسی می یابد.

در تحلیل سیستمهای دینامیکی اعتبار نتا یج بستگی مستقیم به میزان بالا بودن دقت و پرهیزاز فرضیات ساده کننده درمدل سازی دارد. دستیابی به نتایجی معتبر و اطمینان از محصولات مربوط به آن به جزءاز طریق به کار گیری نرم افزارهای صنعتی پیشرفته،

بسیارسخت و پرهزینه و چه بسا در شرایط رقابت جهانی صنعت غیر ممکن است .

یکی از این نرم افزارهای پر استفاده در صنعت که در شبیه سازی سیستم های دینامیکی بکار می رود، نرم افزارADAMSمی باشد که در این پروژه ابتدا شرح مختصری از آن  داه می شودو سپس بخش های مختلف نرم افزار به طور مختصر معرفی می شودو پس از آن بخش ADAMS/ CAR به طور کامل شرح داده می شود ،که شامل طراحی و ساخت سیستم فرمان خودروی پرایدو سپس تست آن مطابق با شرایط تستهای استانداردمی باشد. 

 

 

فصل اول

سیستم فرمان

 

1-معرفی سیستم فرمان

از وظایف اصلی یك وسیله نقلیه، حركت، چرخش و توقف می باشد. چرخش توسط سیستم فرمان انجام می شود. با وجود سیستم های  بسیاردراتومبیل، سیستم فرمان یكی از تاثیرگذارترین سیستم ها برروی كاركرد وسیله نقلیه می باشد. سیستم فرمان به راننده امكان می دهد كه جهت حركت خودرو را تنظیم كند. لذا چگونگی طراحی سیستم فرمان روی كنترل خودرو تاثیرگذار است. تنظیم و كنترل خودرو به وسیله اهرم بندیهای انجام می شود كه غربیلك فرمان را به چرخ های فرمان گیر متصل می كند.

انواع سستم فرمان درAdams:

 

       
   
 
     

 

       
     
   
 
       
   
 
     

سیستم فرمان از نقطه نظر منبع انرژی به دودسته تقسیم میشوند.

الف) سیستم فرمان دستی

ب) سیستم فرمان غیردستی

وقتی تنها منبع انرژی سیستم فرمان نیرویی باشد كه راننده به غربیلك فرمان وارد می كند، سیستم فرمان خودرو دستی است. در سیستم فرمان غیردستی از یك پمپ هیدرولیك یا یك الكتروموتور برای كمك به راننده استفاده می شود. طرز كار هر دو سیستم اساسا یكی است. در این تحقیق ابتدا به ساختار اصلی فرمان پرداخته و اجزای آن معرفی می شوند سپس سیستم فرمان دستی و غیردستی بررسی می شوند.

دانلود پایان نامه بررسی جامع سیستم فرمان


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی جامع سیستم فرمان ,

تاريخ : 11 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : pop | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه طراحی و پیاده سازی سایت با زبانهای برنامه سازی تحت وب

پایان نامه طراحی و پیاده سازی سایت با زبانهای برنامه سازی تحت وب در 57 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود پایان نامه طراحی و پیاده سازی سایت با زبانهای برنامه سازی تحت وب

پایان نامه طراحی و پیاده سازی سایت با زبانهای برنامه سازی تحت وب 
مقاله طراحی و پیاده سازی سایت با زبانهای برنامه سازی تحت وب 
پروژه طراحی و پیاده سازی سایت با زبانهای برنامه سازی تحت وب 
تحقیق طراحی و پیاده سازی سایت با زبانهای برنامه سازی تحت وب 
دانلود پایان نامه طراحی و پیاده سازی سایت با زبانهای برنامه سازی تحت وب 
طراحی 
 پیاده سا
دسته بندی فنی و مهندسی
فرمت فایل doc
حجم فایل 4901 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 57

پایان نامه طراحی و  پیاده سازی سایت با زبانهای برنامه سازی تحت وب

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                           صفحه

 

پیش گفتار...........................................................................................................................................5

چکیده........................................................................................................................................6

 

فصل اول : مقدمه.........................................................................................................................8

 

  1-1- اهداف پروژه........................................................................................................................10

 2-1- مزایای سایت.......................................................................................................................10

3-1- معایب سایت.....................................................................................................................10

 

فصل دوم : نرم افزارهای استفاده شده در طراحی

 

 1-2- آشنایی مقدماتی با Asp.net...............................................................................................12

 2-2- آشنایی مقدماتی با Sql......................................................................................................19

3-2- آشنایی مقدماتی با Html .................................................................................................25

4-2- ابزار ونکات لازم جهت اجرا ..................................................................................................30

 

فصل سوم : تجزیه و تحلیل سیستم

 

1-3- نمودار سطح صفر : ورودی و خروجی......................................................................................33

2-3- نمودار سطح یک : صفحه اصلی Home...............................................................................34

2-3- نمودار سطح یک : اتصالات پایگاه......................................................................................35

3-3- نمودار سطح دو : رجیستر بهASP......................................................................................36

4-3- نمودار سطح دو : رجیستر ASP.NET2.............................................................................37

5-3- نمودار سطح دو : ویرایش و به روز رسانی جداول.................................................................38

 

 

 

 

 فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                           صفحه

 

فصل چهارم :پیاده سازی و بررسی

 

1-4- معرفی بخش های مختلف سایت.........................................................................................40

2-4- جداول و کاربرد آنها.............................................................................................................41

3-4- نمایی از ظاهر صفحات سایت............................................................................................43

     1-3-4- صفحه اصلی..............................................................................................................43

     2-3-4- صفحه کتابخانه عمومی............................................................................................44

     3-3-4- صفحه دانلود............................................................................................................45

     4-3-4- صفحه لینکستان......................................................................................................46

     5-3-4- صفحه کتابهای الکترونیکی.......................................................................................47

     6-3-4- صفحه ارتباط با مدیران............................................................................................48

     7-3-4- صفحه درباره ما........................................................................................................49

     8-3-4- صفحه ورود به مدیریت.............................................................................................50

     9-3-4-صفحه مشاهده آمار بازدید کنندگان(بخش مدیریت)....................................................51

     10-3-4 صفحه مشاهده نظرات بازدید کنندگان (بخش مدیریت)...............................................52

4-4- بخشی از سورس برنامه......................................................................................................53

منابع و مآخذ...............................................................................................................................57

 

 

چکیده  :

 

     اگر شما کمی با علم کامپیوتر آشنایی داشته باشید در صورت شنیدن کلمه طراحی سایت مطمئنا اولین چیزی که به ذهن می رسد واژه HTML  است.این واژه مخفف کلمات Hyper Text Marque Language است.این واژه در اصل نام نوعی زبان برنامه نویسی است که در داخل notepad  نوشته می شود.این زبان در واقع پایه ی تمام زبانهای برنامه نویسی طراحی سایت است که دستورات آن به طور ساده بین تگ قرار می گیرد.

   حال ما در این پروژه شما را تا حدودی به طراحی سایت توسط زبان برنامه نویسی asp.net آشنا خواهیم کرد.البته در کنار آن با sql و java و html نیز کار خواهیم کرد.امیدوارم تونسته باشم تا نیاز شما را جهت یادگیری بر آورده کنم.شما به راحتی می توانید توسط زبان برنامه نویسی html یک سایت طراحی کنید.اما با امکانات کمتر ولی توسط نرم افزار asp.net شما قادر خواهید بود سایتی به طور پیشرفته طراحی کنید.

تمام این کارها را در ادامه دنبال خواهیم کرد پس بنشینید و ببینید که طراحی سایت با asp.net لذت خاصی دارد.زیرا بسیار جالب و پیچیده است.

 

 

 

مقدمه :

     عصر حاضر , عصر اطلاعات , شبکه های کامپیوتری و ارتباطات است.وب به عنوان یک مدل ارتباطی قدرتمند در اینترنت محسوب می شود.به طوری که اغلب سازمان ها , ادارات , شرکت ها و حتی افراد تمایل به داشتن وب سایت در اینترنت دارند تا از طریق آن خودشان را به دنیا معرفی کنند.این موضوع یک اجبار است و همه افراد در آینده نزدیکی به این نتیجه می رسند که بدون حضور در اینترنت , از دنیای ارتباطات غافل خواهند بود.

     Asp.Net یک فناوری بسیار مهم است که به ساخت صفحات وب کمک شایانی کرده است,به طوری که در اندک زمان می توان وب سایتهای مناسبی را طراحی و در اینترنت انتشار داد.بر اساس تجربیاتی که در طراحی صفحات وب داشتم , تصمیم گرفتم این پروژه را در مورد ساخت و طراحی سایت به وسیله این نرم افزار انجام بدم.

     گرچه قصد دارم در این پروژه به بررسی Asp.Net بپردازم , ولی بدون توجه به چگونگی تکامل ساخت صفحات وب در سال های اخیر , درک این فناوری جدید غیر ممکن خواهد بود.اگر جایی کلمه طراحی سایت به گوشی برسد ذهن خود به خود ما را به طرف Html می برد.

     اولین ابزار ساخت صفحات وب Html بود.در این زبان در طی زمان تغییرات زیادی ایجاد شده است.این زبان یک زبان علامت دار است یعنی شیوه ارائه و متن وگرافیک را توصیف می کند.چون هنوز هم از این زبان استفاده می شود و آشنایی با آن برای طراحان صفحات وب یک الزام است.Html برای صفحاتی با محتویات ایستا که به ندرت تغییر می کنند و برای هر بیننده سفارشی نمی شوند بسیار مناسب است.در اوایل دهه 1990 استفاده اشتراکی از اسناد دشوار بود , به طوری که قالب اسناد ایجاد شده در واژه پردازهای مختلف , با هم سازگار نبودند.اسنادی که در یک برنامه ایجاد می شدند , توسط کاربران برنامه های دیگر قابل استفاده نبودند.البته کد اسکی می تواند با صرف هزینه ای محتویات واقعی را از سیستمی به سیستم دیگر حمل کند.

     Html این امکان را فراهم کرد که کاربران بتوانند اسناد ایجاد شده در واژه پردازهای مختلف وحتی در کامپیوترهای متفاوت را ببینند.این کاربران ممکن است در راه دور واقع باشند.امروزه , یکی از کاربرد های متداول Html انتشار اسناد در اینترنت یا اینترانت محلی است تا کاربران مختلف از آنها استفاده کنند.

     Html از قرارداد HTTP استفاده می کند.امتیاز این قرارداد این است که به پهنای باند اندکی نیاز دارد.امروزه می توان با مودم کابلی سریع در وب کار کرد , اما سالها بود که از مودم 28.8 یا 56kbps استفاده می شده است.گرچه امروزه از پهنای باند بیشتری استفاده می شود , ولی با مودم های سرعت پایین می توان به اسناد Html دست یافت.

حال می خواهم شما را با معنای واقعی سایت آشنا کنم.

 

سایت چیست؟

     سایت فقط یک سرس اطلاعات است که به زبان برنامه نویسی HTML نوشته شده است.این اطلاعات در روی یک سرور قرار می گیرد و یک آدرس به آن اختصاص داده می شود که به این آدرس Domain یا دامنه یا دامین گفته می شود.و هر کس این نام را در اینترنت در خواست کند کدهایی که به زبان HTML نوشته شده اند برای مشترک مورد نظر فرستاده می شود  و برنامه های جستجو گر اینترنت مشترک این کدها را ترجمه کرده و از روی آنها می فهمد که چه چیزی را برای مشترک به نمایش بگذارد.کل مفهوم سایت به زبان ساده همین است.حال در پاسخ به این سوال که ASP  چه است باید گفت که این زبان در حقیقت کدهایی هست که در میان کدهای HTML قرار می گیرد و باعث می شود که مشترک بیشتر با سرور در تماس باشد و از امکانات آن راحت تر استفاده کند.برای مثال اگر سایت شما فقط حاوی کدهای HTML باشد برای هر بار به روز کردن آن می بایست کدهای HTML را بنویسید و روی سرور خود قرار دهید.

نگاهی به فصل های آتی :

فصل یک :

     که به طور طبیعی شامل مقدمه , اهداف , معایب و مزایای پروژه می باشد.

فصل دوم :

     در این فصل در ارتباط با تمام نرم افزارها و زبانهای برنامه نویسی که در ساخت این پروژه دست داشته اند بحث می شود.البته فقط در حدی که شما درکی از آن ها داشته باشید.

فصل سوم :

     در این فصل با ترسیم نمودارهای سطح صفر , یک و دو , به تجزیه تحلیل سیستم , که شما را با نقشه و بنای اصلی سایت مبنی بر چگونگی ارتباط قسمتهای مختلف با یکدیگر , آشنا می کند , می پردازیم.

فصل چهارم :

     این فصل مهمترین قسمت است زیرا شما با چگونگی طراحی آشنا می شوید.در این فصل طریقه پیاده سازی سایت مبنی بر توضیح خط به خط سایر صفحات آورده شده است.همچنین در مورد تک تک صفحات سایت بحث خواهد شد.

 

 

 

 

 

1-1-اهداف پروژه :

     با توجه به اینکه یکی از دروس دانشجویان رشته نرم افزار ,  درس برنامه نویسی مبتنی بر وب می باشد اینجانب تصمیم گرفتم اندک اطلاعات خود راجع به این بخش و این درس در اختیار شما علاقه مندان به طراحی سایت قرار دهم.که به همین سبب یکی از اهداف اصلی که در ساخت این پروژه دنبال کرده ام آموزش دادن به دانش پژوهان است.

     Asp و Html و Sql سه قسمت اصلی در طراحی سایت است که باید تمام کسانی که به طراحی سایت علاقه دارند آنها را یاد داشته باشند تا بتوانند یک اثر مطلوب و مفید ایجاد کنند.هدف  دیگری که دنبال می شود آشنایی با همین سه قسمت است.و هدف آخر کمک کردن به کتابخانه شهید مطهری جاجرم در امر تبلیغات و آموزش است.

دانلود پایان نامه طراحی و پیاده سازی سایت با زبانهای برنامه سازی تحت وب


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه طراحی و پیاده سازی سایت با زبانهای برنامه سازی تحت وب ,

تاريخ : 11 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : pop | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه بررسی جامع لیزر چیست ؟

پایان نامه بررسی جامع لیزر چیست ؟ در 88 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود پایان نامه بررسی جامع لیزر چیست ؟

پایان نامه بررسی جامع لیزر چیست ؟
مقاله بررسی جامع لیزر چیست ؟
پروژه بررسی جامع لیزر چیست ؟
تحقیق بررسی جامع لیزر چیست ؟
دانلود پایان نامه بررسی جامع لیزر چیست ؟
لیزر
دسته بندی فنی و مهندسی
فرمت فایل doc
حجم فایل 1327 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 88

پایان نامه بررسی جامع لیزر چیست ؟ در 88 صفحه ورد قابل ویرایش 

 

 

پیش گفتار

 

امروزه تقریباً همه لیزر و موارد كاربرد آن را می دانند . در تمام دنیا و به ویزه در كشور با استفاده از لیزر و مشتقات آن به طور شگفت انگیزی افزایش داشته است .

هم چنین لیزر در پژوهش های علمی و برای محدوده وسیعی از دستگاههای علمی موارد مصرف پیدا كرده است . برتری لیزر در این است كه از منبعی برای نور و تابش های كنترل شده تك فام و پرتوان تولید می كند . تابش لیزر با پهنای نور طیف های باریك توان تمركزیابی می شود . چندین برابر درخشانتر از خورشید است .

لیزر كشفی علمی می باشد كه به عنوان یك تكنولوژی در زندگی مدرن جا افتاده است . لیزرها به مقدار زیاد در تولیدات صنعتی ، ارتباطات نقشه برداری و چاپ مورد استفاده قرار می گیرند .

 

ریشه لغوی

کلمه لیزر (LASER) از حروف ابتدای عبارت "تقویت نور بوسیله گسیل القایی تابش" (Light Amplification By Stimulated Emission of Radiation) در لاتین ساخته شده است که معمولاً در طول موجهای مادون قرمز نزدیک ، مرئی و ماورای بنفش طیف الکترومغناطیس می‌باشد. به گسیلهای لیزر گونه طول موجهای بلندتر ناحیه میکروویو "میزر" (MASER) گفته می‌شود. لیزر اصولاً به منبع نور همدوس و تکرنگ گفته می‌شود.  

 

تاریخچه لیزر

  پیشنهاد استفاده از گسیل القایی از یک سیستم با جمعیت معکوس برای تقویت امواج میکروویو بطور مستقل بوسیله وبر (Weber) ، جوردون (Gor، don) زیگر (Zeiger) ، تاونز (Townes) ، باسو (Basov) و پروخورو (Prokhorov) داده شد. اولین استفاده عملی از چنین تقویت کننده‌هایی توسط گروه جوردون ، زیگر و تاونز در دانشگاه کالیفرنیا انجام شد. این گروه نام میزر (MASER) را که از ابتدای حروف "Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation" تشکیل شده بود برای آن برگزیدند. 

اولین میزر با استفاده از گذار میکروویو در مولکولهای آمونیاک (NH3) ساخته شد. در سال 1958 اولین بار پیشنهاد فعالیت میزر در فرکانسهای نوری در مقاله‌ای توسط اسکاولو (Schawlow) و تاونز داده شد. در سال 1960 یعنی کمتر از دو سال دیگر ، میلمن (Mailman) موفق به ساخت لیزر پالسی یاقوت شد. این لیزر پیوسته کار (CW) که لیزر گازی هلیوم نئون بود، در سال 1961 توسط علی جوان ایرانی ساخته شد. در سال 1962 نیز پیشنهاد لیزرهای نیمه ‌هادی مطرح گردید.

 

سیر تحولی و رشد  

اختراع لیزر به سال 1958 با نشر مقالات علمی در رابطه با میزر اشعه مادون قرمز و نوری بر می‌گردد. نشر مقالات مذکور سبب افزایش تحقیقات علمی توسط دانشمندان در سر تا سر جهان گردید. در بخش ارتباطات نیز کارشناسان توانایی لیزر را که جایگزین ارسال یا مخابره الکتریکی شود، تأیید نمودند. اما اینکه چگونه پالسها را مخابره نمایند، مشکلات زیادی را بوجود آورد. در سال 1960 دانشمندان پالس نور را مخابره نمودند، سپس از لیزر استفاده کردند. لیزر ، نور خیلی زیادی را تولید نمود که بیش از میلیونها بار روشنتر از نور خورشید بود. متأسفانه پرتو لیزر می‌تواند خیلی تحت تأثیر شرایط جوی مثل بارندگی ، مه ، ابرهای کم ارتفاع ، چیزهای موجود در آزمایشهای مربوط به هوا از قبیل پرندگان قرار گیرد.

دانشمندان نیز طرحهای جدیدی را جهت حمایت نور از برخورد با موانع را پیشنهاد نمودند. قبل از اینکه لیزر بتواند سیگنالهای تلفن را ارسال دارد. اختراع مهم دیگر موجبر فیبر نوری بود که شرکتهای مخابراتی برای ارسال صدا ، اطلاعات و تصویر از آن استفاده می‌کنند. امروزه ارتباطات الکترونیکی بر پایه فوتونها استوار می‌باشد. تکنولوژی تسهیم طول موج یا رنگهای مختلف نوری برای ارسال تریلیون بیت فیبر نوری استفاده می‌کند. 

سبعد از اینکه لیزر دی اکسید کربن در سال 1964 اختراع شد کاربرد لیزر در زمینه‌های پزشکی خیلی توسعه یافت و برای جراحان این امکان را فراهم نمود تا بجای استفاده از چاقوهای جراحی از فوتون استفاده نمایند.

گزیده‌ای از سخنان  علی جوان در مورد اختراع لیزر

در دنیای علمی و علوم ، این مثل همیشه گفته می‌شود که وقتی که زمان برای یک اختراع یا یک کشف درست شده و شما آنرا انجام ندهید، کس دیگری انجام خواهد داد. این مثل تا حد زیادی حقیقت دارد، اما همیشه اینطور نیست. بعضی وقتها آدمها یک فکر خوب را از دست می‌دهند. وقتی که نوبت برسد به لیزر ، لیزر گازی ، می‌توانست در سال 1930 اختراع شده باشد، نه پس از سی سال در سال 1960 که من آنرا اختراع کردم. اگر شما به تاریخ علم نگاه کرده باشید، مخصوصا به فیزیکدانان اروپایی ، آنها به اختراع لیزر در سالهای 1937 و 1938 خیلی نزدیک شده بودند. 

 

 

فهرست مطالب

پیش گفتار------------------------------------------------------ 1

فصل اول : لیزر چیست ؟

ریشه لغوی ----------------------------------------------------- 3

تاریخچه لیزر --------------------------------------------------- 3

سیر تحولی و رشد ------------------------------------------------ 4

گزیده ای از سخنان علی جوان --------------------------------------- 5

فصل دوم : لیزر از دید فیزیك

مشخصات اصلی لیزر---------------------------------------------- 8

برهم كنش نور با ماده --------------------------------------------- 9

تولید نور ----------------------------------------------------- 10

قانون توان و انرژی ---------------------------------------------- 12

نحوه ایجاد پرتو لیزر --------------------------------------------- 14

تفاوت پرتور لیزر با نور معمولی ------------------------------------- 16

نمونه هایی از لیزرهای متداول -------------------------------------- 16

هولوگرام ----------------------------------------------------- 17

طرز كار یك لیزر یاقوتی ------------------------------------------ 18

اسكن میكروسكوپی لیزری هم كانون ---------------------------------- 20

ارتقاء كیفیت با بكارگیری اصول هم كانونی ----------------------------- 23

رهنمودها ----------------------------------------------------- 25

كاربردهای لیزر ------------------------------------------------- 29

فصل سوم : لیزر و شیمی

دید كلی ----------------------------------------------------- 37

لیزر و ایجاد شاخه های جدید در شیمی-------------------------------- 37

تكنیكهای جهش دما ---------------------------------------------- 37

طیف سنجی --------------------------------------------------- 38

طیف سنجی مولكولی -------------------------------------------- 38

سایر كاربردهای لیزر در شیمی -------------------------------------- 39

لیزر و آینده علم شیمی ------------------------------------------- 39

پهنای باریكه --------------------------------------------------- 40

تكفامی ------------------------------------------------------ 42

كاربردهای مهم پهنای كم باریكه ------------------------------------- 43

كاربرد تكفامی نور لیزری ------------------------------------------ 44

مكانیزم لیزر یاقوت ---------------------------------------------- 45

ساختار بلوری یاقوت --------------------------------------------- 46

لیزرهای شبیه یاقوت --------------------------------------------- 47

فصل چهارم : لیزرها در علم پزشكی

لیزر چیست ؟ -------------------------------------------------- 49

لیزر پزشكی چیست ؟--------------------------------------------- 50

چه بیماریهایی با لیزر كم توان درمان می شوند ؟ -------------------------- 51

در چه مواردی نباید از لیزر درمانی استفاده شود ؟ ------------------------- 53

مطالعه بر روی حیوان ، تأثیر لیزر درمانی بر آسیب شدید اعصاب محیطی --------- 55

مواردی كه عموماً برای لیزر درمانی مناسب نیستند ------------------------- 59

مواردی كه در بعضی مواقع برای لیزر درمانی مناسب نیستند ------------------- 61

مواردی كه به اشتباه برای لیزر درمانی مناسب تشخیص داده نشده اند ------------ 64

لیزر درمانی كم توان --------------------------------------------- 66

كاربرد لیزر در لیزر درمانی ----------------------------------------- 68

پروتكل درمانی در خار پاشنه --------------------------------------- 69

درمان بیماری دیابت با لیزر كم توان ---------------------------------- 70

لیزر و پوست -------------------------------------------------- 73

فصل پنجم : اخبار دنیای لیزر

بازنمایی مسجد اباصوفیه توسط لیزر ---------------------------------- 76

جایگزینی PLDD بجای عمل جراحی فتق دیسك بین مهره ای ---------------- 77

درمان بیماری دیابت با لیزر كم توان ---------------------------------- 78

كارایی بالینی با لیزر كم توان در استئوارتریت گردنی ----------------------- 80

تاثیر لیزرگالیم آرسناید در درمان كمردرد مزمن --------------------------- 81

اثر لیزر كم توان در فتق دیسك كمری HLD----------------------------- 82

نتیجه گیری ---------------------------------------------------- 83

منابع -------------------------------------------------------- 85

 

دانلود پایان نامه بررسی جامع لیزر چیست ؟


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی جامع لیزر چیست ؟ ,

تاريخ : 11 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : pop | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه بررسی سیر تحول ستارگان در حوزه علم فیزیک

پایان نامه بررسی سیر تحول ستارگان در حوزه علم فیزیک در 225 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود پایان نامه بررسی سیر تحول ستارگان در حوزه علم فیزیک

پایان نامه بررسی سیر تحول ستارگان در حوزه علم فیزیک
مقاله بررسی سیر تحول ستارگان در حوزه علم فیزیک
پروژه بررسی سیر تحول ستارگان در حوزه علم فیزیک
تحقیق بررسی سیر تحول ستارگان در حوزه علم فیزیک
دانلود پایان نامه بررسی سیر تحول ستارگان در حوزه علم فیزیک
 سیر تحول
تحول ستارگان
علم فیزیک
دسته بندی علوم پایه
فرمت فایل doc
حجم فایل 1373 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 225

پایان نامه بررسی سیر تحول ستارگان در حوزه علم فیزیک

در 225 صفحه ورد قابل ویرایش 

پیش از انفجار بزرگ

 

جهان چگونه آغاز شد؟ چنین رویدادی را چگونه می توان تصور كرد؟ امروز بیشتر دانشمندان بر این عقیده اند كه قراین خوبی وجود دارد كه نشان می دهد گذشتة جهان بسیار متفاوت بوده است و همة مادة جهان از انفجاری عظیم نشأت كرده و جهان از آن پس پیوسته انبساط یافته است.

در خیال ، زمان را تا انفجار بزرگ به عقب می بریم و چون به اندازة‌ كافی به عقب باز گردیم ـ یعنی به زمانی پیش از پیدایش كهكشانها كه جهان بسی كوچكتر از حال بود ـ آنچه می بینیم گاز سوزانی از اتمها و فوقونها یعنی ذرات نور است . چون باز هم به عقب رویم، جهان همچنان انقباض می یابد، ذرات گاز به یكدیگر نزدیكتر و در نتیجه برانگیخته تر می شوند و دمایشان افزایش پیدا می كند. هر چه بیشتر به عقب رویم، گاز داغتر و سوزانتر می شود[1]. با افزایش دمای گاز، هر چیز به ذرات تشكیل دهنده اش « ذوب » می شود. اتمها به الكترونها و هسته ها «ذوب[2]» می شوند ؛ هسته ها به پروتونها و نوترونهای سازندة خود تجزیه می شوند و چون دما باز هم افزایش یابد پروتونها و نوترونها به كواركها و گلوئونهایی تجزیه می شوند كه آنها را تشكیل داده اند . جهان در بیشترین دمای ممكن متشكل است از آتشگوی آغازینی از همة ذرات بنیادی. امروزه مطالعة جهان آغازین عبارتست از ساختن مدلهایی ریاضی برای این آتشگوی بر اساس نظریه های جدید ذرات كوانتومی ( ذرات بنیادی ). وقتی كه در سال 1964 آرنو پنزیاس و رابرت ویلسن در آزمایشگاههای بل در نیوجرزی، اشعة میكروموجی باقیمانده از انفجار بزرگ را كشف كردند ، این نظریه سخت تقویت شد. به دنبال این تأیید تجربی، فیزیكدانان و اختر فیزیكدانان نظری با اطمینان به انجام محاسبات پیچیدة خواص انفجار آغازین پرداختند. آنان با استفاده از قوانین شناخته شدة فیزیك هسته ای محاسبه كردند كه چگونه ممكن است عنصرهای شیمیایی ـ هسته های اتمی ـ از آتشگوی آغازینی متشكل از پروتونها و نوترونها بوجود آمده باشد؛ و از روی این محاسبات، فراوانی نسبی عناصر سبك نظیر ئیدروژن، هلیوم و دوتریوم را پیش بینی كردند . این پیش بینی ها دقیقاً با فراوانیهائی كه امروزه مشاهده می شود, وفق می دهد . فكر انفجار بزرگ[3] از بركت این پیش بینیهای موفقیت بار اعتبار زیادی كسب كرد بطوری كه در اوایل دهة 1970 بر نظریه های دیگر مربوط به پیدایش جهان چیره شد. چیزی كه به «مدل متعارف انفجار بزرگ سوزان» معروف شده است نشان دهندة‌ توافق نظر عمومی جدیدی است دربارة وضع جهان آغازین. فرضیة اصلی « مدل متعارف » آن است كه جهان سوزان اولیه به سرعت و بطرزی یكنواخت، در حالیكه دما بطور یكنواخت كاهش پیدا می كرد، انبساط یافت.

هر نظریة موفق معمولاً دیدگاهی تازه را می گشاید و مسائل جدیدی را بهمراه می آورد؛ نظریة انفجار بزرگ نیز از این قاعده مستثنی نیست. دو مسألة چالش طلبی كه این نظریه مطرح می كند عبارتند از «مسأله علیت» و«مسأله تخت بودن فضا».

مسأله علیت این است كه جهان به اندازه ای بزرگ است كه نواحی بسیار دور از هم آن نمی توانند با یكدیگر مرتبط باشند، یعنی بطور فیزیكی با هم به كنش متقابل بپردازند، حتی اگر چنین ارتباطی با سرعت نور ـ بیشترین سرعت ممكن ـ انجام گیرد. اگر جهان 10 تا 15 بیلیون سال پیش (بیشتر تخمینها در این حدودند) بوجود آمده باشد، نور یا هر نوع وسیلة ارتباط دیگر در این مدت نمی تواند مسافت بین دو كهكشان را كه فرضاً بیست میلیون سال نوری ـ رقمی بزرگتر از سن جهان ـ از هم فاصله دارند بپیماید. و اگر قسمتهای مختلف جهان مرئی كنونی نتوانند با هم كنش متقابل داشته باشند، پس چرا این قدر به هم شبیهند؟ منظور از شباهت این است: در هر امتداد كه بنگریم می بینیم كه دمای زمینة میكروموجی یكی است و به هر جا كه نگاه كنیم كهكشانهایی را می بینیم كه با وجود تفاوتهای اندك، اساساً مانند یكدیگرند.

دومین مشكل مدل متعارف انفجار بزرگ، یعنی مسأله تخت بودن فضا، این است كه چرا در زمان حاضر فضای جهان در مقیاسهای بزرگ تا این حد تخت و مسطح است. بنا بر نظریة نسبیت عمومی[4] اینشتاین، فضا می تواند خم شود، و این نكته را آزمایش در همسایگی خورشید تأیید كرده است. اما در پهنه های وسیعتر، مانند فضای میان كهكشانها، انحنای فضایی بقدری كم است كه آن را نمی توان ردیابی كرد. حتی در مقیاس مجموعه های كهكشانی نیز فضا را می توان به تقریب خوب یك فضای تخت اقلیدسی عادی دانست. ولی بنابر افكار متداول در فیزیك نظری و كیهانشناسی، تخت بودن فضا چیزی است فوق العاده نامحتمل و در نتیجه فهم علت آن دشوار است. بسیار محتملتر آن است كه جهان چنان پیچ و تاب یابد و فضایی چنان خمیده را بوجود آورد كه به آنچه دیده می شود شباهتی نداشته باشد .

اینها مسائلی نیست كه مایة‌  نگرانی بیشتر مردم شود، اما اسباب ناراحتی اخترفیزیكدان و كیهانشناس را فراهم می آورد . آلن گوث، فیزیكدانی نظری ، كه اكنون در ام . آی . تی است ، به سال 1981 در نظریه ای كه آن را «جهان متورم» نامید ، پاسخی برای این سؤالها پیشنهاد كرد. نظریة گوث را به حق می توان اولین اندیشة نو كیهانشناسی در چند دهة اخیر دانست .

بنا بر نظریة گوث، تكامل جهان آغازین ـكه گهگاه جهان رویانی نیز نامیده می شودـ انبساطی یكنواخت در گازی سوزان و متشكل از ذرات، نبود. بلكه حالت جهان، در حالیكه هنوز آتشگویی بود، دستخوش تغییر و تحولی بنیادی شد، تحولی كه یك تغییر حالت [5] نامیده می شود. بعد از این تغییر حالت بود كه جهان، در حالت متعارفی انفجار بزرگ سوزان، با انبساطی نسبتاً یكنواخت قرار گرفت. اما پیش از این تغییر حالت، جهان در حالتی بود كاملاً متفاوت موسوم به «حالت متورم » . جهان در این دوران تورم ، دچار انبساطی عظیم شد .

اگر وجود حالت متورم را در زمانی كه دمای جهان یك میلیون بیلیون درجة كلوین بود بپذیریم، می توانیم مسألة علیت را به صورت زیر حل كنیم . در حالت متورم همة نواحی جهان مرئی كنونی ، حتی كهكشانهایی كه اكنون 20 میلیون سال نوری از هم فاصله دارند ، می توانستند از طریق علایم نوری با هم مرتبط باشند . البته جهان در آن زما مانند امروز نبود . كهكشانها وجود نداشتند ، ولی افت و خیزهای كوچكی كه در این گاز ذرات وجود داشت بر یكدیگر اثر می كردند و همین افت و خیزها بودند كه رشد كردند و كهكشانها را بوجود آوردند . پس از تغییر حالت مفروض گوث پیوند این افت و خیزها با یكدیگر از هم گسست و دیگر ارتباط آنها با هم از دوردست به ما می رسد ، آن افت و خیزهای ـ كه اكنون كهكشان شده اند ـ‌ با ما تماس حاصل می كنند .

وجود یك حالت متورم در گذشته این نكته را نیز توضیح می دهد كه چرا در حال حاضر هندسة بزرگ مقیاس جهان اینقدر تخت است . نظریة متعارف انفجار بزرگ ، شرایطی را در جهان آغازین فرض می كند كه تختی كنونی جهان عملاً ناممكن بنظر می رسد . اما فرض تورم گوث، پیوند میان روال كنونی جهان و شرایط اولیه ای را كه برای جهان در نظر می گیریم ، از میان برمی دارد . مطابق نظر گوث هر قدر هم كه در یك مدل ، جهان آغازین ـ ففط یك میلیونیم ثانیة پس از آغاز ـ « به دقت تنظیم شود » . حاصل نهایی جهانی است از لحاظ فضایی تخت ، مشروط بر آنكه در ابتدا تورم بزرگ اقتصادی توسل جست ، تورمی نه ده برابر ، بلكه بیلیونها برابر . در این صورت دیگر فرقی نمی كند كه مردم در آغاز تورم غنی بوده اند یا فقیر . پول همه بی ارزش می شود و هر كس بی چون و چرا ورشكسته است .

 


دانلود پایان نامه بررسی سیر تحول ستارگان در حوزه علم فیزیک


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی سیر تحول ستارگان در حوزه علم فیزیک ,

تاريخ : 11 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : pop | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه بررسی فرهنگ تحلیلی موضوعی آثار منثور شیخ احمد جامی

پایان نامه بررسی فرهنگ تحلیلی موضوعی آثار منثور شیخ احمد جامی در 275 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود پایان نامه بررسی فرهنگ تحلیلی موضوعی آثار منثور شیخ احمد جامی

پایان نامه بررسی فرهنگ تحلیلی موضوعی آثار منثور شیخ احمد جامی 
مقاله بررسی فرهنگ تحلیلی موضوعی آثار منثور شیخ احمد جامی 
پروژه بررسی فرهنگ تحلیلی موضوعی آثار منثور شیخ احمد جامی 
تحقیق بررسی فرهنگ تحلیلی موضوعی آثار منثور شیخ احمد جامی 
دانلود پایان نامه بررسی فرهنگ تحلیلی موضوعی آثار منثور شیخ احمد جامی 
فرهنگ تحلیلی
آثار منثور شیخ احمد جامی
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 268 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 275

پایان نامه بررسی فرهنگ تحلیلی موضوعی آثار منثور شیخ احمد جامی

در 275 صفحه ورد قابل ویرایش 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                          صفحه    

چکیده­ی فارسی

پیش گفتار........................................................................................................ 7-1

نشانه­های اختصاری............................................................................................. 8

فصل اوّل: زندگی و مشرب عرفانی احمد........................................................... 35-9

یادداشت­ها.................................................................................................... 38-36

فصل دوم: مدخل­ها ....................................................................................... 271-39

ابدال.............................................................................................................. 43-40

احسان........................................................................................................... 46-44

اخلاص......................................................................................................... 51-47

ادب.............................................................................................................. 58-52

بیداری........................................................................................................... 61-59

پیر................................................................................................................. 66-62

تقوی............................................................................................................. 70-67

تفویض.......................................................................................................... 73-71

توبه............................................................................................................... 79-74

توحید............................................................................................................ 85-80

توفیق............................................................................................................. 87-86

توكّل ............................................................................................................ 93-88

جذبه............................................................................................................. 97-94

حال ............................................................................................................ 102-98

حرص......................................................................................................... 106-103

حقیقت ...................................................................................................... 110-107

حیرت......................................................................................................... 112-111

خانقاه ........................................................................................................ 116-113

خوف.......................................................................................................... 121-117

درویش....................................................................................................... 126-122

دنیا ............................................................................................................ 130-127

دولت ........................................................................................................ 132-131

رجا............................................................................................................. 136-133

رحمت........................................................................................................ 138-137

روح............................................................................................................ 141-139

ریاضت....................................................................................................... 142-144

زهد............................................................................................................ 151-145

سرّ (اسرار).................................................................................................. 155-152

سماع.......................................................................................................... 162-156

شریعت............................................................................................................ 163

شكر............................................................................................................ 167-164

صبر............................................................................................................ 173-168

صوفی.............................................................................................................. 174

طاعت......................................................................................................... 177-174

طلب........................................................................................................... 181-178

عشق .......................................................................................................... 187-182

عقل ........................................................................................................... 190-188

علم ............................................................................................................ 198-191

فقر............................................................................................................. 203-199

قناعت......................................................................................................... 207-204

كرامت ....................................................................................................... 214-208

كشش.............................................................................................................. 215

مؤمن........................................................................................................... 218-215

مجاهدت .................................................................................................... 222-219

محبّت......................................................................................................... 229-223

مرید............................................................................................................ 235-230

معرفت........................................................................................................ 242-236

ناز.............................................................................................................. 246-243

نصیحت ..................................................................................................... 249-247

نفس .......................................................................................................... 253-250

نیاز.................................................................................................................. 254

وجد .......................................................................................................... 258-254

وقت........................................................................................................... 263-259

همّت............................................................................................................... 264

هوی........................................................................................................... 266-264

یقین............................................................................................................ 271-267

فهرست منابع و مآخذ.................................................................................. 275-272

چکیده­ی انگلیسی

 

پیشینه­ی تحقیق:

با نگاهی کوتاه به تاریخچه­ی فرهنگ نویسی در زبان فارسی، می­بینیم که تا روزگار معاصر، فرهنگ­ها جنبه‌ی عام داشته؛ یعنی به یک مقوله یا صنف، دسته و رشته­ی خاصّی اختصاص ندارند. با گسترش دامنه­ی دانش­ها، تکنیک­ها و هنرها، امروزه فرهنگ­های اختصاصی در هر رشته از علوم تهیّه شده است؛ به طوری که بعضی از لغات و اصطلاحات خاصّ آن رشته را در لغت نامه­های معمولی نمی­توان یافت .

متون عرفانی نیز از این تخصّص­گرایی دور نمانده و تاکنون فرهنگ­های متفاوتی در این زمینه به رشته­ی تحریر درآمده است که برخی از آنان به صورت عمومی، بعضی اصطلاحات عرفان و تصوّف را مختصر یا مفصّل شرح داده­اند و برخی از آن­ها درباره­ی اصطلاحات و تعبیرات یک اثر خاص یا یک نویسنده­ی خاص نگارش یافته است. در ذیل به برخی از آن­ها اشاره می‌شود:

1-   شرح اصطلاحات تصوّف تألیف سیّد صادق گوهرین (10 جلد)

2-   فرهنگ لغات و اصطلاحات و تعبیرات عرفانی، سیّد جعفر سجّادی (1 جلد)

3-   فرهنگ نوربخش، جواد نوربخش (8 جلد)

4-   فرهنگ اصطلاحات عرفانی، منوچهر دانش­پژوه (1 جلد)

5-   تبیین اصطلاحات و واژه­های غزلیات عرفانی، احمد حبیبیان (1جلد)

6-   مفهوم و معانی اصطلاحات عرفانی، حسین علی اکبر قوچانی (1 جلد)

7-   فرهنگ اصطلاحات استعاری صوفیه ، شرف الدّین حسینی ابن الفتی تبریزی(قرن هشم) (1جلد)

8-   فرهنگ قیاسی عشق و عرفان، مهشید مشیری (1 جلد)

9-  شناخت شاخص­های عرفانی( مجموعه­ی سه رساله از مولانا محمّد طبسی، فخرالدّین عراقی و ملّا حسین فیض کاشانی) (1 جلد)

10-    فرهنگ اصطلاحات عرفان و تصوّف  عبدالرزّاق کاشانی، ترجمه محمّد علی مودود لاری (1 جلد)

11-    فرهنگ اصطلاحات عرفانی ابن عربی، گل بابا سعیدی (1 جلد)

12-    فرهنگ واژگانی ادبی عرفانی، جمعی از مؤلفان (1 جلد)

13-    فرهنگ اصطلاحات عرفان اسلامی، جمعی از پژوهشگران (1 جلد)

14-    فرهنگ اصطلاحات عرفانی محیی الدّین عربی، ترجمه­ی قاسم میرآخوری و حیدر شجاعی (1 جلد)

با سیری کوتاه در این آثار، خواهیم دید که همه­ی آن­ها کاملاً تخصّصی بوده و برخی مربوط به آثار منثور و برخی نیز مربوط به آثار منظوم می­باشند و یا برخی بسیار مفصّل و کامل به شرح اصطلاحات و لغات پرداخته، ولی برخی خیلی کوتاه و مجمل به توضیح واژگان پرداخته و البتّه برخی تنها به آوردن معادل­های انگلیسی آن­ها اکتفا کرده­اند. در هر صورت می­توان از همه­ی آن­ها به عنوان فرهنگ­های تخصّصی عرفان و تصوّف یاد کرد.

 

ضرورت و انگیزه­های تحقیق:

به گمان بنده، برای آشنایی دقیق و کامل با تمام جوانب افکار و اندیشه­های یک صاحب اثر، ضروری است که فرهنگی خاص برای آثار او نوشته شود، چون اثر هر نویسنده یا شاعر در عین تشابه با آثار معاصرانش، تفاوت­های زبانی و فکری نیز با آن­ها دارد و این ضرورت در متون نثر عرفانی بیش از بیش جلوه­گر می­باشد.

با توجّه به این نکات و همچنین جایگاه عرفانی، ادبی، علمی و اجتماعی شیخ بزرگوار احمد جامی نامقی و تأثیر و جایگاه ممتاز این عارف شهیر در خطّه­ی پاک و عارف پرور تربت جام و  تعلّق خاطر این مرید نوآموز به این عارف پاک طنیت و ادای دِین به عنوان هم­ولایتی ایشان و نیز پیشنهاد آگاهانه و دلسوزانه­ی استاد بزرگوار جناب آقای دکتر خواجه­ایم، انگیزه­هایی شد تا در مسیر نگارش فرهنگی تحلیلی از اصطلاحات عرفانی آثار منثور ژنده پیل احمد جامی نامقی گام بردارم.

 

 

روش تحقیق:

روش کار در این تحقیق به شیوه­ی کتابخانه­ای است. ابتدا پس از مطالعه­ی اجمالی آثار شیخ احمد جام، پنجاه وشش واژه و اصطلاح عرفانی از آثار این عارف ژنده پیل استخراج و هر یک به عنوان یک مدخل در نظر گرفته شد. با توافق استاد محترم راهنما، چند تن از عارفان و صوفیان پیش و پس از احمد جام انتخاب گردید؛ از جمله خواجه عبدالله انصاری، احمد غزّالی، عین القضّات همدانی، ابوالقاسم قشیری و عزّالدّین کاشانی، سپس هر واژه و اصطلاح در آثار این عارفان جستجو گردید؛ در هر مورد، نظر و دیدگاه نویسندگان آن، مورد بررسی و شناخت قرار گرفت و در ادامه، نظر شیخ احمد جام نیز از آثار وی استخراج و سپس در بیشتر موارد به نوعی مقایسه و نتیجه­گیری پرداخته شد. در ضمن در تعریف لغوی و اصطلاحی واژگان از نظرات بزرگان دیگری بجز افراد مذکور نیز استفاده شد تا اثر از ارزش و عمق بیشتری برخوردار گردد. در بعضی از مدخل­ها، مطلبی ذكر نشده و فقط به مدخل دیگری ارجاع داده شده است. دلیل این كار، این است كه در آثار احمد جام، مدخل­هایی مانند درویش و صوفی، جذبه و كشش، حقیقت و شریعت و... با هم و در كنار هم آمده و شیخ به نوعی مقایسه پرداخته است؛ به این دلیل، ما آن دو را از یكدیگر جدا كرده و در یك مدخل كه در ترتیب حروف الفبا پیش­تر قرار می­گیرد، كامل توضیح داده­ایم و در مدخل دیگر فقط مطلب را به مدخل پیشین ارجاع داده­ایم.  

ناگفته نماند كه کار در زمینه­ی آثار منثور عرفانی احمد جام، بسیار گسترده و مستلزم وقت طولانی بود و نیز به دلیل عدم دسترسی به همه­ی آثار این عارف شهیر با موافقت استاد محترم راهنما، این جستجو و تفحّص در چهار اثر شیخ بزرگوار شامل مفتاح النجات، انس‌التّائبین، روضه المذنبین و سراج السّائرین انجام گرفت.

 

ساختار پایان نامه:

پایان­نامه­ی حاضر علاوه بر پیش گفتار، شامل دو فصل کلّی است که در فصل اوّل، زندگی نامه، آثار، ویژگی­های نثر در سده­ی پنجم و ششم هجری و مشرب عرفانی و... را در برمی­گیرد. در فصل دوم، پنجاه و شش اصطلاح عرفانی که از آثار شیخ احمد استخراج، به ترتیب حروف الفبا تنظیم و مرتّب شده و در پایان هم فهرست منابع و مآخذ ذکر شده است.

امید است که این اثر با وجود کاستی­ها و عیب­ها توانسته باشد گامی هر چند کوتاه در راه شناخت جایگاه عارف جلیل القدر شیخ احمد جام و آثار وی برداشته باشد؛ لذا با اعتذار تمام، امیدوارم عذر نگارنده از جهت نقایص احتمالی، مسموع واقع افتد.

دانلود پایان نامه بررسی فرهنگ تحلیلی موضوعی آثار منثور شیخ احمد جامی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی فرهنگ تحلیلی موضوعی آثار منثور شیخ احمد جامی ,

تاريخ : 11 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : pop | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه بررسی مجتمع تجاری آرمان

پایان نامه بررسی مجتمع تجاری آرمان در 85 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود پایان نامه بررسی مجتمع تجاری آرمان

پایان نامه بررسی مجتمع تجاری آرمان
مقاله بررسی مجتمع تجاری آرمان
پروژه بررسی مجتمع تجاری آرمان
تحقیق بررسی مجتمع تجاری آرمان
دانلود پایان نامه بررسی مجتمع تجاری آرمان
مجتمع تجاری
 آرمان
دسته بندی فنی و مهندسی
فرمت فایل doc
حجم فایل 557 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 85

 پایان نامه بررسی مجتمع تجاری آرمان در 85 صفحه ورد قابل ویرایش

عنوان پروژه : مجتمع تجاری آرمان

هدف:

 

 • علاقه و انگیزه

موضوع تجاری با توجه به قدرت بی بدیل اقتصاد در عصر ما موضوعی ویژه در طراحی معماری به حساب می آید. در عصری كه توجه به هر مسئله به میزان صرفه و بازده اقتصادی آن می باشد پیداست كه امكان پرداختن به نگاه های خاص در معماری مجموعه های تجاری تقویت می گردد به همین دلیل انتخاب یك مجموعه تجاری برای طراحی معماری خود به خود جذاب تر از موضوعات دیگر می باشد.

 • قابلیت اجرا و توجیه اقتصادی

هر مجموعه تجاری كه نیازهای ضروری زندگی بشر را عرضه كند خود به خود بخشی از توجیه اقتصادی است .برای افزایش موفقیت اقتصادی یك مجموعه باید عواملی از قبیل شدت نیاز جامعه

.فاصله سایت تا مجموعه های مشابه ونحوه دسترسی افراد به مجموعه توجه نمود .

قابلیت اجرا از دو جنبه قابل بررسی است اول استان اجرای پروژهبا توجه به تكنولوژی بومی وشرایط جامعه .دوم سازگاری طرح و ساختار اجرایی آن بافدرت وموفقیت پروژه كه هر دو درمرحله طراحی مورد توجه قرارخواهد گرفت.

 

 

چکیده :

هدف از طراحی مجموعه‌های تجاری ایجاد محیطی خوشایند برای خرید کالا؛ دریافت خدمات و ارتباط انسانها با یکدیگر است. برای رسیدن به این هدف ابتدا نگاهی  گذرا به تاریخچه تجارت و ایران و تاریخچه ایجاد مجموعه‌های تجاری و اجتماعی در ایران ومشهد داریم و سیر تکامل و ویژگیهای این مجموعه‌ها را مورد بررسی قرار میدهیم. برای شناخت بیشتر نمونه‌های مشابهی را در نقاط مختلف جهان مورد بررسی قرار داده‌ایم. مطالعه شهر مشهد برای مکاتباتی صحیح مجموعه و رسیدن به هدف ابتدایی طراحی مجموعه (ایجاد محیطی خوشایند برای خرید کالا؛ دریافت خدمات و ارتباط انسانها با یکدیگر) الزامی بوده است. به کمک تحلیلهایی که از جهات مختلف بر روی سایت انجام شده؛ نحوه قرارگیری ساختمان در سایت؛ نحوه جهت‌گیری آن؛ امتدادهای موثر بر ساختمان؛ ورودیهای آن و ... استخراج شده است. از آنجایی که سعی شده که ساختمان بیشترین هماهنگی را با محیط وتلفیقی ازمعماری مدرن وسنتی داشته باشد؛ آنالیز سایت مهمترین ابزارهای طراحی را در اختیار ما گذاشته است. برنامه‌ریزی کالبدی نیز فضاهای مورد نیاز و میزان آنها را مشخص خواهد کرد. بدیهی است که در روند طراحی؛ توجه خاص به ملاحظات دید و منظر و طراحی احجام بر اساس ویژگیهای سایت برای رسیدن به بهترین دیدها و مناسبترین احجام الزامی بوده است.

 

مقدمه

سیری در نظریه‌های تجارت:

تجارت پدیده‌ای است فریبنده و خطرساز که وارد شدن در آن نیاز به آگاهی دارد چه در غیر آن صورت نتیجه آن شریک شدن در نارواییهای بسیار در طول تاریخ است، زیرا کمتر پدید ه‌ای به اندازۀ تجارت مورد اتهام قرار گرفته است. آیا سخن را این طور آغاز می‌کنیم که دهنها را آشوب سازیم و چرا سرآغاز کار را بر صفحه‌های درخشانی که رسالت تاریخی تجارت بر آن نگاشته‌اند قرار نمی‌دهیم. خیر این طور نیست بلکه تنها دلیل آن ـ ضمن اینکه به نقش سازنده تجارت در تسهیل زندگی انسان و انتقال ترقیات بشری اعتقاد داریم ـ آلودگی تجارت جهانی بالکه تنگی چون تجارت برده از آفریقا  و آسیا به زمین‌های راقیه استعمار ملتهای عقب‌مانده از کاروان تمدن ـ توسط پیشتاز تمدن صنعتی نظیر انگلیس و فرانسه و ایتالیا و آلمان و بلژیک و ژاپن بوده است که بعد از جنگ جهانی دوم به صورت استعمار نو بروز کرده است.

از نیمه هزاره دوم میلادی تا عصر کمال شرکت خود در عصر تجارت به انواع فضیلتها و رذیلتها در غلطیده است. آنجا که توانسته، در همان مواطن اصلی به بهره‌کشی از انسانها پرداخته‌اند. نوع دیگر تجارت که عموماً درصد رفع نیازهای مصرفی بشری بوده و به کالا محدوده می‌شده است نقش موثری در تاریخ بشر داشته و بیشتر سرافراز است تا سرافکنده، که اساسا رفع مشکل بوده و نه واضح مشکل ـ این تجارت، چای، سیلان و ادویه هندوستان را به ایران و بلاد دیگر بوده فیروزه و پارچه‌های گرانبهای ایران را زینت بخش اندام خوزستان در اقصی نقاط جهان کرده است چرا که فیروزه ایران در سرزمین دیگر یافت ناشدنی بود و پارچه‌های گرانبهای زری وترمه را ملتها خریدار نمی‌توانستند بخرند.

دلیل عمده این تجارت محدوده بودند اینکه در جائی نیاز و مصرف وجود داشته و تولید نبود و یا احیاناً اگر بود خیلی کم بود ـ و در جای دیگر بلعکس تولید بیش از بازار مصرف بود.

تجارت تا قبل از انقلاب صنعتی، به رغم توسعه بسیاری که در عصر رنسانس و به ویژه پس از رواج کشتی بخار پیدا کرد.

انقلاب صنعتی افق تازه‌ای در تقسیم کار و تخصص به وجود آورد به طوری که مبادرت تجاری در چارچوب تولید از یک نقطه جغرافیایی به منظور جبران کمبود مصرف در نقطه جغرافیایی دیگر محدود نماید. در منطق صنعتی، تجاری تقسیم کار بود و اینکه اگر کسی بهتر تولید می‌ کند بیشتر تولید کند تا نیاز ما را هم برطرف و ما هم صنعتی روی آوریم که در آن بهتر از آنها توانیم بود، و دیگر تجارت موکول نشد به اینکه ایران معدن فیروزه دارد، دیگران ندارند.

در گذشته تجارت محدود اما در عین حال لازم بود. رخنه‌ای به هوا و جهانی دیگر و ارتباط با انسانهایی دیگر بود. نشان از بی‌پایانی جهان خلقت داشت، به علاوه، تجارت وسیله‌ای برای مبادله فرهنگی  و غنای تولیدات معنوی نیز بوده و در قافله تجارت بودند کسانی که شعر و فلسله ایران را به هندوستان، چین و یونان و سرزمینهای دیگر ببرند و حکمت و معماری آنان را به ایران بیاورند.

 

                        فهرست

عنوان                                                                                                          صفحه

فصل اول

·        عنوان پروژه--------------------------------------                               1             

·         چكیده------------------------------------------                              2

·         مقدمه-------------------------------------------                             3  

                    

فصل دوم

·         نگاهی به تاریخ تجارت ایران-------------------------                                7 

                                                                                                                                          

فصـل سوم

·         بررسی نمونه‌های مشابه-----------------------------                               19

 

فصل چهارم

·         مطالعات در مراکز تجاری--------------------------                               31

 

فصـل پنجم

·         مطالعات منطقه استان خراسان----------------------                                  39

 

 

                                           

                                            فهرست

عنوان                                                                                                          صفحه

فصل ششم                                                       

·         نتیجه گیری---------------------------------------                                75

·         بررسی ضوابط ومقررات در ارتباط بامركز تجاری------------                                  76

 

فصل هفتم

·         آنالیز سایت-----------------------------------------------              78

 

فصل هشتم :

·         منابع -----------------------------------------------                     81

·         نقشه‌ها---------------------------------------------------     82         

 

 

 

دانلود پایان نامه بررسی مجتمع تجاری آرمان


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی مجتمع تجاری آرمان ,

تاريخ : 11 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : pop | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه بررسی محاسبات گریدی

پایان نامه بررسی محاسبات گریدی در 101 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود پایان نامه بررسی محاسبات گریدی

پایان نامه بررسی محاسبات گریدی
مقاله بررسی محاسبات گریدی
پروژه بررسی محاسبات گریدی
تحقیق بررسی محاسبات گریدی
دانلود پایان نامه بررسی محاسبات گریدی
محاسبات گریدی
Grid computing
دسته بندی فنی و مهندسی
فرمت فایل doc
حجم فایل 1166 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 101

پایان نامه بررسی محاسبات گریدی در 101 صفحه ورد قابل ویرایش 

 

فهرست مطالب

 

عنوان

صفحه

 

 

مقدمه

....................................................

12

فصل اول

مبانی گرید

....................................................

14

Grid computing 1-1 چیست ؟

....................................................

15

2-1 انواع Grid  

....................................................

17

 3-1 اهمیت Grid Computing

....................................................

18

4-1 ابزار قدرتمند Globus

....................................................

20

5-1 نگاهی به‌اجزای Grid

....................................................

21

Grid 6-1  از دید برنامه نویسان

....................................................

27

7-1 پیچیدگی‌ها

....................................................

30

8-1 مقدمه‌ای بر محاسبات توری  

 

31

9-1 مسأله گرید

....................................................

33

10-1 گرید و مفاهیم دیگر از محاسبات توزیعی

....................................................

34

11-1 فواید محاسبات توری

....................................................

37

1-11-1بهره برداری از منابع مورد استفاده

....................................................

37

2-11-1 ظرفیت پردازنده موازی

....................................................

39

3-11-1 منابع مجازی و سازمانهای مجازی

....................................................

40

4-11-1دستیابی به منابع اضافی

....................................................

42

5-11-1 توازن منابع

....................................................

44

6-11-1 قابلیت اطمینان

....................................................

45

7-11-1مدیریت

....................................................

47

12-1 استانداردها برای محیط‌های گرید

....................................................

48

1-12-1 استاندارد OGSI

....................................................

49

2-12-1 استاندارد گرید FTP 

 

50

3-12-1 استاندارد WSRF

....................................................

51

4-12-1 استانداردهای مرتبط با سرویس‌های وب

....................................................

51

فصل دوم

امنیت و طراحی گرید

....................................................

52

-21 معرفی امنیت گرید (گرید Security)

....................................................

53

1-1-2  نیازهای امنیتی گرید

....................................................

53

2-1-2  چالش‌های امنیتی موجود در گرید

....................................................

54

3-1-2  دامنه‌های امنیتی گرید

 

54

4-1-2  اصول امنیت

....................................................

56

5-1-2  اصطلاحات مهم امنیت گرید

....................................................

58

6-1-2 مجوز اعتبارسنجی

....................................................

61

2-2 طراحی گرید

....................................................

68

1-2-2 اهداف راه حل

....................................................

69

2-2-2 توپولوژی گرید

....................................................

73

1-2-2-2 Intra گرید

....................................................

74

2-2-2-2 Extra گرید

....................................................

76

3-2-2-2  Inter گرید

....................................................

77

3-2بررسی برخی از پروژه‌های گرید

....................................................

78

SETI @ Home 1-3-2

....................................................

78

NAREGL2-3-2

....................................................

78

3-3-2  Floding@Home

....................................................

79

Google 4-3-2

....................................................

80

BLAST 5-3-2   

....................................................

81

4-2  مقایسه ونتیجه گیری

....................................................

82

فصل سوم

زمانبندی در گریدهای محاسباتی

....................................................

83

1-3  زمانبندی در گریدهای محاسباتی

....................................................

84

2-3  توابع  هدف

....................................................

93

3-3   زمانبندی سیستم های توزیع شده و گرید

....................................................

96

منابع

....................................................

101

       

 

 

 

 

 

فهرست جداول و اشكال

 

 

عنوان

صفحه

شكل 1-1  

سیستم‌های Gird از دید استفاده کنندگان

....................................................

22

شكل 1-2  

GSI   در Gird

....................................................

23

شكل 1-3  

موقعیت سرویس‌های MDS در Gird

....................................................

24

شكل 1-4  

 موقعیت زمانبند‌ها در Grid

....................................................

25

شكل 1- 5   

- GASS  در Gird

....................................................

26

شكل 1-6    

بخش مدیریت منابع در Grid

....................................................

27

شكل 1-7

ساختار معماری باز سرویس های Grid

....................................................

28

شكل 1-8 

كنترل گرید توسط Middleware

....................................................

32

شكل 1-9 

دسترسی به منابع اضافی

....................................................

42

شكل 1-10  

 

 Job ها به منظور توازن بار به قسمتهایی ازگرید كه كمتر مشغولند مهاجرت داده شده اند

....................................................

43

شكل 1-11

پیكربندی افزونه گرید

....................................................

46

شكل 1-12

تخصیص منابع توسط راهبر

....................................................

47

شكل 1-13

اجزای زیر بنای سرویس های گرید

....................................................

50

شكل 2- 1

رمزگشایی با كلید متقارن

....................................................

59

شكل 2- 2 

اعتبارسنجی دیجیتالی

....................................................

63

شكل 2-3

یك نمونه از اعتبارسنجی و تصدیق

....................................................

65

شكل 2-4

معماری پایگاه داده

....................................................

73

شكل 2- 5   

توپولوژی Intra گرید

....................................................

75

شكل 2- 6

توپولوژی Extra گرید

....................................................

76

شكل 2-7

توپولوژی Inter گرید

....................................................

77

شكل 2- 8

جدول مقایسه

....................................................

82

شکل  3-1

  مراحل كلی اجرای یك كار داده موازی در یك سیستم گرید

....................................................

90

شکل  3-2 

طبقه بندی زمانبندهای گرید

....................................................

94

شکل  3-3 

توابع هدف

....................................................

95

         

مقدمه

Computing Grid یا شبكه‌های متصل كامپیوتری مدل شبكه‌ای جدیدی است كه با استفاده از پردازشگرهای متصل به هم امكان انجام‌دادن عملیات‌ حجیم محاسباتی را میسر می‌سازد. Gridها در واقع از منابع كامپیوترهای متصل به‌شبكه استفاده می‌كنند و می‌توانند با استفاده از برآیند نیروی این منابع، محاسبات بسیار پیچیده را به‌راحتی انجام دهند. آن‌ها این كار را با قطعه قطعه كردن این عملیات و سپردن هر قطعه به‌كامپیوتری در شبكه انجام می‌دهند. به عنوان مثال وقتی شما از كامپیوترتان برای مدتی استفاده نمی‌كنید و كامپیوتر شما به‌ اصطلاح به‌وضعیت محافظ نمایشگر یا Screensaver می‌رود، از پردازشگر كامپیوتر شما هیچ استفاده‌ای نمی‌شود. اما با استفاده از شبكه‌های Grid می‌توان از حداكثر توانایی‌های پردازشگر‌ها استفاده نمود و برنامه‌ای را در كامپیوتر قرار داد كه وقتی از سیستم استفاده‌ای نمی‌شود، این برنامه بتواند از نیروی بلااستفاده دستگاه بهره بگیرد و قسمتی از محاسبات بزرگ عملیاتی را انجام دهد. در این مقاله این پدیده در فناوری اطلاعات مورد بحث قرار می‌گیرد و اهمیت استفاده از این فناوری، پیچیدگی‌ها، اجزای تشكیل دهنده و استانداردهای این مدل بررسی می‌شود و نشان داده خواهد شد كه با استفاده از این مدل چگونه در وقت و زمان شما صرفه‌جویی می‌شود. گفتنی است در حال حاضر بزرگ‌ترین شبكه Grid جهان در خدمت پروژه SETI@home برای یافتن حیات هوشمند فرازمینی قرار دارد. امروزه فناوری جدیدی به‌ نام Grid به ‌عرصه ارتباطات الكترونیك قدم نهاده است كه براساس آن  با دانلود كردن یك محافظ نمایشگر مخصوص می‌توانیم به‌كامپیوترهای شخصی خود اجازه دهیم كه وقتی از آن استفاده نمی‌كنیم، به ‌شبكه جهانی متصل شوند و به ‌سیستم‌های بزرگ تحقیقاتی اجازه دهند از منابع آزاد و بلااستفاده سیستم ما  استفاده نمایند. 

 

Grid computing 1-1 چیست ؟

حدود 33 سال از به ‌وجود آمدن اینترنت می‌گذرد و از سال 1989 كه وب پدید آمد، بیشتر مردم از آن استفاده می‌كنند و به‌صورت بخشی از زندگی ایشان در آمده است. شاید علت این استفاده زیاد از اینترنت، استاندارد باز آن بوده است كه امكان ارتباط كامپیوترهای مختلف را با یكدیگر مهیا می‌سازد. با استفاده از اینترنت می‌توانید از هر كامپیوتری كه به‌آن متصل است، ایمیل بفرستید و شخصی در آن طرف دنیا با كامپیوتری كاملاً متفاوت با كامپیوتر شما، آن ایمیل را به ‌راحتی بخواند و به ‌شما ایمیل دیگری بفرستد. امروزه تقریباً تمامی ‌شركت‌ها و سازمان‌های بزرگ، برای تبادل اطلاعات و فرستادن ایمیل به‌مشتریان خود از اینترنت استفاده می‌كنند. پرسش این است كه آیا به‌راستی امكاناتی كه اینترنت در اختیار ما قرار می‌دهد، فقط در فرستادن ایمیل و داشتن وب‌سایت خلاصه می‌شود؟ آیا اینترنت امكان استفاده از منابع سخت‌افزاری سیستم‌های

دانلود پایان نامه بررسی محاسبات گریدی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی محاسبات گریدی ,

پایان نامه بررسی محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر

پایان نامه بررسی محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر در 120 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود پایان نامه بررسی محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر

پایان نامه بررسی محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر
مقاله بررسی محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر
پروژه بررسی محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر
تحقیق بررسی محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر
دانل
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 53 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 120

پایان نامه بررسی محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر

فهرست مطالب

صفحه

عنوان 

 

مقدمه

 

بخش اول: برنامه های ماهواره ای و آزادی پخش مستقیم

 

فصل اول – مفهوم و مبنا

 

گفتار اول: ارتباطات و سیر تحول آن

 

گفتار دوم: ارتباطات ماهواره ای

 

فصل دوم – قلمرو آزادی پخش

 

گفتار اول: آزادی پخش ماهوار

 

گفتار دوم – عرف در منابع حقوقی

 

گفتار سوم – فضای و آزادی پخش برنامه های ماهواره ای

 

بخش دوم: اسناد حقوق بشر و محدودیتهای آزادی بیان و اطلاعات

 

فصل اول – حقوق بشر و میثاق های بین المللی

 

گفتار اول:  چگونگی پیدایش حقوق بشر

 

گفتار دوم:  اهمیت حقوق بشر و فهم آن

 

گفتار سوم:  اعلامیه جهانی حقوق بشر

 

گفتار چهارم: میثاق های بین المللی مدنی و سیاسی

 

گفتار پنجم: حقوق آزادی اطلاعات و آزادی بیان

 

فصل دوم: حق پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای مطلق است یا نسبی

 

فصل سوم: محدودیتهای اصل آزادی اطلاعات

 

گفتار اول: آزادی بیان و آزادی اطلاعات و محدودیتهای آن

 

گفتار دوم: حق حفظ حریم شخصی و محدودیتهای دریافت اطلاعات

 

فصل چهارم: فرهنگ، حقوق و آزادی ارتباطات در عصر جهانی شدن

 

گفنار اول: جهانی شدن و جامعه مبنی بر اطلاعات و جریان بین المللی آن

 

گفتار دوم: فرهنك ارتباطات

 

گفتار سدم: حقوق ارتباطات

 

ضمایم

 

منابع و مآخذ

 

گفتار سوم: امنیت ملی

 

گفتار چهارم: نظم عمومی

 

گفتار پنجم: اخلاق

 

گفتار ششم: حقوق و حیثیت دیگران

 

گفتار هفتم: عدم تبلیغ برای جنگ و حمایت تنفرمای

 

 

مقدمه:

امروزه مقبولیت یك كشور به رعایت اصول و آزادیهای حقو بشر بستگی دارد و كانون اصلی توجه افكار بین المللی است. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی آن حدود و آزادیهای مدنی، سیاسی اجتماعی و فرهنگی بشر را تعیین می كند و «اندیشه حمایت از حقوق بشر همواره در طول تاریخ بعنوان عاملی برای مبارزه علیه ظلم و بی عدالتی و تلاش برای تامین حداقل حقوقی برای افراد جامعه مورد توجه بوده و در آثار فلاسفه و اندیشمندان بر آن تاكید شده است». (ارفای و دیگران، 1372: 13)

تجربیات تلخ جامعه بشری و تجارب دو جنگ جهانی و نقض شدید و هولناك حقوق انسانها بشر را بر آن داشته تا با تدوین حقوق اساسی و حیاتی بشر از مسایل پیش آمده برای بشر جلوگیری نماید.

هدف نهایی و انگیزه اصلی حمایت از حقوق بشر حفظ صلح و امنیت بین المللی است و این امر در مقدمه هر دو میثاق بین المللی حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است و «شناسایی جیثیت ذاتی و حقوق یكسان و غیر قابل انتقال كلیة اعضاء خانواده بشر مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان» اعلام دشه است. میثاقعای بین المللی حقو بشر ضمانت نامه های اجرای یاین حقوق هستند كه سازمان ملل به تصویب رساند. »دو میثاق بین الملل حقوق بشر و اساس حمایت قانوین از حقوق شناخته شده بشر بوسیلة سازمان ملل متحد را تشكیل می دهند و در یك بیان پایه گذار حقوق موضوعه در زمینة حقوق بشر هستند. (كیلیار، 1368: 636)

باید خاطرنشان كرد كه حقوق شناخته شده در میثاق ها مطلق نیستند بلكه مقید و تابع محدودیتهایی هستند و این حقوق را می توان به موجب قانون و با رعایت شرایطی تحدید نمود و به حال تعویق درآورد.

مثلاُ در میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز در ماده مشابهی به دولت ها اجازه تحدید یا تعویق برخی از حقوق را در مواقعی كه حالت فوق العاده عمومی بروز كند و حیات و موجودیت ملت را تهدید نماید، اعطا می كند. مشروط بر اینكه این تدابیر با سایر الزاماتی كه دولت ذیربط بر طبق حقوق بین الملل بر عهده دارد، مغایرت نداشته باشد و منجر به تبعیض منحصراً بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، اصل منشاء مذهبی یا اجتماعی نباشد. (شیخاتنی نژاد فلاح، 1280: 10)

حقوق مندرج در میثاق ها نباید محدود شود جز به موجب قانون و آنچه كه برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، بهداشت یا اخلاق عمومی با حقوق و آزادیهای دیگران لازم است. اما مشكل اساسی در این زمینه برداشت و رویه های متفاوت و متناقض كشورها با یكدیگر در مورد اعمال محدودیت و تعلیق حقوق بشر است. اختلاف عقیده بین دولتها ناشی از عدم توافق در مورد جایگاه ویژه فرد در حقوق بین الملل و عدم تفسیر صحیح و روشن میثاق در این مورد است كه نیازمند تفسیری واحد و یكسان از سوی نهادهای بین المللی است. (همان، 9)

تحقیق حاضر در روند كلی تلاش خود، برای پاسخ به این سؤال است كه آیا با توجه به آزادیها و حقوق كه در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای آن نباشد، آیا محدودیتهایی برای این آزادیهات وجود دارند و اینكه این ازادیها چگونه حقوق بشر را تحدید و تدقیق (limitation and extraction) می سازند و چگونه بایستی این محدودیتها را راعایت كرد. بنابراین تحقیق حاضر بر این فرضیه استوار است كه با توجه به رعایت ضروری حقوق بشر در اسناد بین المللی و سازمان ملل و توجه آن در همه كشورها بدون توجه به نژاد، دین و مذهب، محدودیتهایی برای آن وجود دارد كه اجرای آن را مقید می سازد و برای اجرای آن ضرورت دارد كه قوانین خاصی نیز ایجاد شود تا بتواند بشكل همگانی و فراگیر درآید.

انگیزه اصلی از نگارش این پایان نامه و انتخاب موضوع تحقیق علاقه به موضوعات حقوق بشر و افزایش دانش و آگاهی لازم در این زمینه و سیطره ای كه ماهواره ها در عصر اطلاعات و ارتباطات نوری ایجاد كرده اند و فضایی را بوجود آورده اند كه جامعه شبكه ای (Network Society) را نوید می دهند و از طریق دیگر جامعة اطلاعاتی پی ریزی شده است كه جریان بین المللی اطلاعات و توزیع و نشر برنامه ها و اطلاعات ماهواره ای و غیره از اصول اولیه آن است. در این عصر، پرداختن به اساسی ترین نیاز بشری و حقوق آن از اهم واجبات است و لذا ضرورت دارد، نگاهی به ابزارهای جهانی سازی (Globalization) انداخت كه به قول مك لوهان دنیا را به یك «دهكده جهانی»  (Global village) تبدیل كرده اند و انسان در یك فضای نابرابر چگونه می تواند از حقوق برابر و فرصتهای برابر بهره برد و ازر این فضا برای همه آحاد بشری پس اندازی ذخیره نماید.

عدم امكان دستیابی سریع بر منابع دست اول خارجی و محدودیت استفاده از منابع اینترنتی و فراهم نبودن شرایط استفاده از روشهای مشاهده، پرسشنامه و مصاحبه با نهادهای بین المللی و مرتبط با محدودیتهای اصل ماهواره ای از مشكلات فراروی تحقیق حاضر بوده است.

روش اصلی تحقیق در این پایان نامه اسناد و كتابخانه ای بوده و بر اساس استدلال علمی و منطقی مطرح به بررسی مطالب مورد نظر از منابع فارسی و امگلیسی بهره گرفته است.

برای نیل به اهداف مورد نظر، مطالب و مباحث مربوط دد دو بخش كه هر بخش شامل چند فصل و گفتار می باشد، بیان شده است.

در پایان از زحمات همه اساتید و بزرگوارانی كه در راهنمایی و مشاورت این تحقیق تلاش وافر كرده اند تشكار می شود.

 

 

دانلود پایان نامه بررسی محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر پایان نام,