خريد بک لينک
لوازم یدکی ال ۹۰
Hookah Shisha Tobacco
ماسک سه لایه
فلنج
بلیط شیراز تهران
Barabas Ropa de hombre
فایلهای علمی
ارتباط میزان خلاقیت دانش آموزان با حضور در مهد های کودک در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی

پایان نامه کارشناسی روانشناسی ارتباط میزان خلاقیت دانش آموزان با حضور در مهد های کودک در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان اردبیل مقدمه زمانی که ما انسان ها احساس می کنیم که می توانیم تغییر یابیم و وضع نامطلوب خود را از هر لحاظ به وضع مطلوب تبدیل کنیم و وضعیت محیط اطراف خود را به آن گونه که دوست داریم و می پسندیم

دانلود ارتباط میزان خلاقیت دانش آموزان با حضور در مهد های کودک در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی

پایان نامه  کارشناسی روانشناسی ارتباط میزان خلاقیت دانش آموزان با حضور در مهد های کودک در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان اردبیل
دانلود مقاله
دانلود تحقیق
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پایان نامه کارشناسی
دانلود پایان نامه ارشد
دانلود پروژه
دانلود پروژه پایانی
دانلود پروپوزال
دانلود گزارش کار آموزی
دانلو
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 128 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 82

پایان نامه  کارشناسی روانشناسی

ارتباط میزان خلاقیت دانش آموزان با حضور در مهد های کودک در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان اردبیل

مقدمه

 

زمانی که ما انسان ها احساس می کنیم که می توانیم تغییر یابیم و وضع نامطلوب خود را از هر لحاظ به وضع مطلوب تبدیل کنیم و وضعیت محیط اطراف خود را به آن گونه که دوست داریم و می پسندیم درآوریم باید مطمئن باشیم که در حال رشد و تکامل و رسیدن به کمال هستیم و هر وقت احساس کردیم که نمی خواهیم یا نمی توانیم تغیراتی را در خویشتن ایجاد کنیم و خود را از هر لحاظ کامل پنداشتیم باید مطمئن باشیم که دیگر از رسیدن به کمال و آنچه که می خواهیم خبری نیست

و ما در دریای جهل خود غوطه ور هستیم و دیگر بازده و بهره ای برای خود و دیگران نداریم و طبعاً عدمان بهتر از وجودمان خواهد بود سپس برای اینکه نشان دهیم و ثابت کنیم که زنده ایم و می توانیم بهتر باشیم و برای اطرافیانمان مفید چاره نداریم جز اینکه بیشتر و بیشتر یاد بگیریم از نوشته ها و گفته ها و از دنیای اطرافمان چیز تازه ای را بیافرینیم . برای زندگی بهتر و مفیدتر و متفاوت تر، باید در آن چه می شنویم و می خوانیم و آنچه می بینیم بیندشیم و همه ابعادش را در نظر بگبربم و آنچه را که از دیدها و نظرها پنهان مانده را کشف کنیم و چیز تازه ای خلق کنیم که به این توانایی و نیرو نامی جز خلاقیت و آفرینندگی را نمی توان گذاشت.

خلاقیت یکی از مفاهیم بحث برانگیز در حوزه روان شناسی به شمار می رود و در عصر حاضر مورد اقبال و نظر قرار گرفته است، بی شک در جهان فوق صنعتی امروز خلاقیت یکی از تکنیک های مهم و دستیابی به اکتشافات، اختراعات و پیشرفتهای علمی، فنی و هنری تلقی می شود. شاید بدین دلیل است که این قریحه در دوران کودکی بسیار مورد آموزش و حمایت قرار می گیرد.

 

فهرست مطالب

 

فصل اول (کلیات تحقیق)

مقدمه     1

بیان مسئله            3

اهمیت و ضرورت تحقیق      5

اهداف تحقیق:       8

هدف جزئی          8

سؤالات تحقیق:      8

فرضیات تحقیق:    9

تعریف اصطلاحات و مفاهیم  9

خلاقیت   9

فصل دوم (پیشینه تحقیق)

مقدمه     11

نظریه های خلاقیت 12

محدودیت های مربوط به خلاقیت:       16

علائم و نشانه های افراد خلاق:           19

چگونه روش های والدین می تواند خلاقیت را برانگیزد.     20

اعتدال در نزدیکی عاطفی     21

ارزشها، نه قوانین   21

والدین فعال و مستقل            23

قدردانی از خلاقیت 23

تصویر ذهنی از آینده           24

شوخ طبعی           24

تخیل و خلاقیت      29

نقش بزرگسالی در شکوفایی خلاقیت کودکان:      35

تکنیک های آموزش خلاقیت در کلاس درس       36

تکنیک های خلاقیت و نوآوری           38

پیشینه تحقیق در ایران         39

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور    42

فصل سوم (روش اجرا)

مقدمه:    45

روش تحقیق          46

جامعه آماری         46

نمونه آماری         47

حجم نمونه           47

ابزار گردآوری اطلاعات      47

روش تجزیه و تحلیل داده ها : 49

فصل چهارم (تجزیه و تحلیل داده ها)

بخش اول آمار توصیفی :      51

فصل پنجم (بحث و نتیجه گیری)

بحث و نتیجه گیری 60

محدودیتهای پژوهش :          60

پیشنهادات            62

منابع :    63

دانلود ارتباط میزان خلاقیت دانش آموزان با حضور در مهد های کودک در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
ارتباط میزان خلاقیت دانش آموزان با حضور در مهد های کودک در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی ,

بررسی ارتباط هوش هیجانی با استرس و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر و پسر

پایان نامه کارشناسی روانشناسی بالینی بررسی ارتباط هوش هیجانی با استرس و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش هیجانی و استرس و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان می باشد 35 دانشجوی دختر و پسردانشگاه آزاد واحد پارس آباد مغان که به صورت تصادفی چند مرح

دانلود بررسی ارتباط هوش هیجانی با استرس و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر و پسر

پایان نامه کارشناسی روانشناسی بالینی
بررسی ارتباط هوش هیجانی با استرس و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان
دانلود مقاله
دانلود تحقیق
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پایان نامه کارشناسی
دانلود پایان نامه ارشد
دانلود پروژه
دانلود پروژه پایانی
دانلود پروپوزال
دان
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 207 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 87

پایان نامه کارشناسی روانشناسی بالینی

بررسی ارتباط هوش هیجانی با استرس و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان

چکیده :

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش هیجانی و استرس و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان می باشد 35 دانشجوی دختر و پسردانشگاه آزاد واحد پارس آباد مغان که به صورت تصادفی چند مرحله ای خوشه ای پرسشنامه هوش هیجانی (بار اون) و پرسشنامه ـ (فشار زاهای روانی) را تکمیل نمودند برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون جهت مشخص کردن رابطه بین هوش هیجانی و استرس و پیشرفت تحصیلی استفاده شد نتایج حاکی از آن است سطح معنی داریدر فرضیه اول و دوم  به ترتیب که بالاتر از 05/0 و نزدیک 1 است و ضریب همبستگی پیرسون (016/0r= ) و  (040/0-r= )  قرار دارد که نشان دهنده این بود بین استرس و پیشرفت تحصیلی پاسخ دهندگان رابطه معنی داری وجود ندارد.

فرضیه سوم تحقیق نشان داد که با توجه به سطح معنی داری جدول که بالاتر از 05/0 و نزدیک 1 قرار دارد و باتوجه به این که ضریب همبستگی پیرسون در سطح (093/0r= ) قرار دارد می توان بیان کرد که با 95 درصد اطمینان بین هوش هیجانی و استرس پاسخ دهندگان رابطه معنی داری وجود ندارد.

 

مقدمه

دانشمندان در پی مطالعات فراوان مجموعه شایستگی هایی دست یافتند. که آن را در قالب مفهومی بنام هوش هیجانی معرفی کردند این شایستگی به همراه توانمندی های در حد متوسط IQ میتواند تا حد زیادی موفقیت در زمینه های مختلف زندگی را پیش بینی کند هوش هیجانی به عنوان یک مفهوم جدید در روان شناسی حاصل در هم تنیدگی دو ذهن هیجانی و عقلانی است هوش هیجانی رابطه متقابل عقل و احساس است هوش هیجانی عبارتست از اینکه فرد به چه میزان از هیجانها، عواطف، احساسات خود آگاهی دارد و چگونه آنها را کنترل کنید. واژه هوش هیجانی نخستین بار توسط دکتر پیترسالوی در سال 1990 از دانشگاه یل و دکتر جان مایر از دانشگاه نیو همیشایر مطرح شده با این حال از نظر مفهومی نه اصطلاحی ریشه آن به هوش اجتماعی باز میگردد که در سال 1920 از سوی ثرندایک مطرح شد، هوش هیجانی ثرندایک به توانایی فهم و مدیریت مردم و عاقلانه عمل کردن در روابط انسانی اطلاق میشود. بارآن هوش هیجانی را دسته ای از مهارتها، استعدادها و تواناییهای غیر شناختی میداند که توانایی موفقیت فرد را در مقابله با فشار زاها افزایش میدهد.

 

همچنین گلمن اظهار میدارد که هوش شناختی در بهترین شرایط تنها 20 درصد موفقیت فرد را شامل میشود و 80 درصد بقیه در گروه مهارتهایی است که هوش هیجانی را تشکیل میدهد یعنی افراد دارای هوش عمومی متوسط و هوش هیجانی بالا موفقتر هستند پس میتوان گفت که هوش هیجانی پیش بینی کننده موفقیت افراد در زندگی و نحوه برخورد مناسب با مشکلات از جمله استرس است.

 

 

 

فهرست مطالب

عناوین                       صفحات

چکیده

فصل اول- کلیات تحقیق       1

مقدمه     1

بیان مسئله            4

ضرورت و اهمیت تحقیق      6

اهداف پژوهش       7

فرضیه های تحقیق 7

تعاریف نظری وعملیاتی متغیرها         8

پیشرفت تحصیلی:  8

فصل دوم- ادبیات  و پیشینه تحقیق       9

تعاریف مفهومی     10

هوش هیجانی :      13

مفهوم هوش هیجانی از دیدگاه بار- اون  15

کفایت هیجانی:      20

هوش هیجانی و موفقیت شغلی:           23

هوش چیست؟        25

نقش هیجانها در هوش :        27

تنظیم و کنترل هیجانها:        27

تنظیم هیجانهای خود:           28

چگونه هیجانهای خود را تنظیم می کنید؟           28

تنظیم هیجانهای دیگران :      29

هوش هیجانی دو نظریه :      30

مفهوم کلی استرس : 33

نظریه کاریوکلازیک مربوط به داستین :            33

دانشمندان پاسخ به استرس را در سه مرحله ای که اتفاق می افتد شرح داده اند :  35

عوامل استرس زا : 37

علائم بارز استرس  37

انواع استرس         37

مقابله با استرس     38

علائم بارز استرس  38

مهارت مقابله با استرس :      40

گفتگوی درونی مثبت:          40

مقابله مسأله مدار:   41

توصیه های مهم برای رسیدن به آرامش درونی:   42

موفقیت تحصیلی :  42

پیشینه پژوهش       44

پژوهشهای خارج از کشور     44

پژوهشهای داخل کشور         45

فصل سوم-روش پژوهش       47

روش پژوهش :      47

روش تحقیق:         48

جامعه آماری :       48

حجم نمونه :         49

ابزار تحقیق :        49

پرسشنامه آزمون هوش هیجانی بار ـ اُن :           49

مقیاس فشارزاهای روانی دانشجویان     51

فصل چهارم-تجزیه و تحلیل اطلاعات   52

مـقدمه     53

4.1.1. جنسیت:    53

جدول شمارة 4.1: كدگذاری داده های سئوالات جمعیت شناختی- جنسیت          53

جدول شمارة 4.2: داده های توصیفی به تفكیك جنسیت       53

وضعیت تأهل:       54

جدول شمارة 4.3: كدگذاری داده های سئوالات وضعیت تأهل           54

جدول شمارة 4.4: داده های توصیفی به تفكیك مجرد و متأهل           55

4.1.3. سن:         56

جدول شمارة 4.5: داده های توصیفی سن پاسخ دهندگان      56

4.1.4. رشته تحصیلی:       58

جدول شمارة 4.6: داده های توصیفی رشته تحصیلی پاسخ دهندگان    58

4.1.5. ترم تحصیلی:         60

جدول شمارة 4.7: داده های توصیفی ترم تحصیلی پاسخ دهندگان      60

4.1.6. مدرک تحصیلی:      61

جدول شمارة 4.8: داده های توصیفی مدرک تحصیلی پاسخ دهندگان   61

4.1.7. معدل:      63

جدول شمارة 4.9: داده های توصیفی معدل پاسخ دهندگان   63

فرضیه1: بین استرس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه وجود دارد.          64

فرضیه 2: بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه وجود دارد.  65

فرضیه 3: بین هوش هیجانی و استرس دانشجویان رابطه وجود دارد.  66

فصل پنجم- نتیجه گیری،پیشنهادات و محدودیت های پژوهشی          67

بحث و نتیجه گیری 68

پیشنهادات            69

محدودیتها 69

منابع      70

ضمائم و پیوست ها 71

 

دانلود بررسی ارتباط هوش هیجانی با استرس و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر و پسر


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
بررسی ارتباط هوش هیجانی با استرس و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر و پسر ,

بررسی اثربخشی مصاحبه انگیزشی بر انگیزه پیشرفت و نارسایی هیجانی دانش آموزان دارای ناتوانی های یادگیری

پایان نامه کارشناسی رشته روان شناسی بررسی اثربخشی مصاحبه انگیزشی بر انگیزه پیشرفت و نارسایی هیجانی دانش آموزان دارای ناتوانی های یادگیری فصل بندی فصل اول کلیات تحقیق فصل دوم مبانی نظری وپیشینه پژوهش فصل سوم روش شناسی فصل چهارم تجزیه وتحلیل فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

دانلود بررسی اثربخشی مصاحبه انگیزشی بر انگیزه پیشرفت و نارسایی هیجانی دانش آموزان دارای ناتوانی های یادگیری

پایان نامه کارشناسی  رشته روان شناسی
بررسی اثربخشی مصاحبه انگیزشی بر انگیزه پیشرفت و نارسایی هیجانی دانش آموزان دارای ناتوانی های یادگیری
دانلود مقاله
دانلود تحقیق
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پایان نامه کارشناسی
دانلود پایان نامه ارشد
دانلود پروژه
دانلود پروژه پایانی
دانلود پروپوزال
دانلود گزارش کار آموزی
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 212 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 113

 

پایان نامه کارشناسی رشته روان شناسی

بررسی اثربخشی مصاحبه انگیزشی بر انگیزه پیشرفت و نارسایی هیجانی دانش آموزان دارای ناتوانی های یادگیری

 

فصل بندی:

فصل اول

کلیات تحقیق

 

فصل دوم

مبانی نظری وپیشینه پژوهش

فصل سوم

روش شناسی

فصل چهارم

تجزیه وتحلیل

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

مقدمه

کودکان بسیاری هستند که ظاهری طبیعی دارند ،رشدجسمی،قد و وزنشان حاکی از بهنجار بودن آنهاست و هوششان کما بیش عادی است ،به خوبی صحبت می کنند ومثل همسالان خود با سایرین ارتباط برقرار می کنند .درخانه نیز خودیاری های لازم را دارند و از رفتار و اخلاق عادی برخوردارند. اما وقتی به مدرسه می روند و می خواهند خواندن،نوشتن و حساب را یاد بگیرند،دچار مشکلات جدی و قابل ملاحظه می شوند.این کودکان با مشکلات یادگیری درمدرسه روبروهستند واین امرگاهی به شکست تحصیلی وترک تحصیلی منتهی می شود. 

این مسئله ناتوانی در درک ویادگیری مطلوب برخی ازمطالب آموزشی در برخی از دانش آموزان و بعضا" دانشجویان در سالهای اخیر بطور فوق العاده ای مورد توجه متخصصان وکارشناسان تعلیم وتربیت قرار گرفته است (افروز،1385). این مشکلات،واقعیت های غیر قابل انکاری هستند که در تمام جوامع،فرهنگ هابه چشم می خورد و ناتوانی آنها ناشی از بهره هوشی پایین،نارسایی حسی ،آموزش ناکافی وفقر فرهنگی آنها نیست (هالاهان و کافمن،1988؛ترجمه جوادی،1386). کودکان دارای این مشکلات که عمدتا" دچار ناتوانی های یادگیری هستند،

واینکه اغلب ظاهری طبیعی دارند و از لحاظ رشد جسمی ،قد و وزنشان حالت عادی دارند و از نظرهوش نیز دارای عقب ماندگی ذهنی نمی باشند،مانند سایر همسالان خود صحبت کرده و بازی می کنند ،ولی آنان عمدتا"از نظر درسی در یک یا چند زمینه با مشکل جدی روبرو بوده و بدون بهره گیری از آموزش های ویژه نمی توانند ادامه تحصیل دهند(فریار و رخشان،1379).

صاحب نظران حیطه این اختلال،یک رشته ویژگی ها را برای این اختلال مشخص کرده اند  که شامل موارد زیر است ؛ اختلاف بین توانایی بالقوه و عملکرد واقعی،دشواری یادگیری تحصیلی،اختلالات زبانی،اختلالات ادراکی،اختلالات خاص یادگیری،نارسایی فراشناختی ،مشکلات اجتماعی،عاطفی،مشکلات حافظه ای، اختلالات حرکتی ،مشکلات توجه وبیش فعالی (کریمی،1383).

یكی از عواملی که احتمالا"با ناتوانی های یادگیری دانش آموزان مرتبط می باشد، ،نارسایی هیجانی  می باشد.این مفهوم در حیطه روانپزشکان و درمانگران اختلالات روان تنی قرار دارد ودر بسیاری ازبیماران روان تنی دیده شده است. نارسایی هیجانی، بعنوان یک پدیده هیجانی به اختلال خاص در کارکرد روانی اطلاق می گردد که در نتیجه فرایند بازداری خودکار اطلاعات و احساسات هیجانی بوجود می آید(مددی وقائلی،2002).نارسایی هیجانی رابعنوان توانایی کم برای متمایز کردن احساسات هیجانی،توانایی کم برای بیان تجربیات هیجانی به صورت کلامی، توانایی کم برای تجربه کردن احساسات هیجانی ،کاهش تمایل برای فکر کردن درباره هیجانات تعریف می کنند(سیفنوز ،1973).

این اختلال که به ناتوانی در پردازش شناختی اطلاعات هیجانی وتنظیم هیجانها گفته می شود،سازه ای است چند وجهی، متشکل از دشواری در شناسایی احساسات ،دشواری در توصیف احساسات برای دیگران و جهت گیری فکری بیرونی (تیلور و بگبی ،2000).ویژگی های اصلی نارسایی هیجانی عبارت است از:ناتوانی در بازشناسی وتوصیف کلامی هیجانهای شخصی، فقرشدید تفکر نمادین که آشکار سازی با برخورد ها، احساسات،تمایلات وسائق ها را محدود می کند.ناتوانی در بکارگیری احساسات بعنوان علایم مشکلات هیجانی، تفکر انتفاعی در مورد واقعیت های کم اهمیت بیرونی،کاهش یادآوری رویاها،دشواری درتمایز بین حالتهای هیجانی وحس های بدنی،فقدان جلوه های عاطفی چهره، ظرفیت محدود برای همدلی و خود آگاهی(تول،مداگلیا و رویمر ،2005). نارسایی در تنظیم ومدیریت هیجانها(فرایند گذار از پردازش به عمل)از ویژگیهای نارسایی هیجانی است (تیلور و بگبی،2000).

یکی دیگر از متغیرهای مهم اثرگذار و مشکلات احتمالی در افراد دارای اختلال یادگیری، انگیزه پیشرفت  می باشد.بررسی ها نشان می دهند که انگیزش یکی از عوامل اصلی رفتارها است و درتمام رفتارها از جمله یادگیری،عملکرد ادراک،دقت،یادآوری،فراموشی،تفکر ،خلاقیت و هیجان اثر دارند.(مورای،ترجمه براهنی،1369).به طور کلی انگیزش را به موتور و فرمان اتومبیل تشبیه کرده اند ودراین مقایسه نیرو و جهت،مفاهیم عمده انگیزشی هستند.انگیزش متغیری فرضی است که روان شناسان تربیتی، بود و نبود و درجات آن را در دانش آموزان از راه مشاهده رفتار ویا نمرات درسی در فضای آموزشی استنباط می کنند(ریو ،2005؛ترجمه سیدمحمدی،1386).بالاخره انگیزه محرک اساسی برای تمام اعمال ما است.انگیزه اشاره به پویایی رفتار ما دارندکه شامل نیازهای ما،تمایلات و جاه طلبی های ما در زندگی می باشد. انگیزه پیشرفت اساس ما در رسیدن به موفقیت و رسیدن به تمام آرزوهای ما در زندگی است. انگیزه پیشرفت می تواند بر نحوه ای که یک فرد وظیفه ای را انجام می دهد ویا تمایل به نشان دادن شایستگی را دارد،تاثیرگذار باشد(هاراکییویچ ،بارون ،کاتر  و الیوت ،1997).در واقع منظور از انگیزه پیشرفت،میل یا اشتیاق برای کسب موفقیت وشرکت در فعالیتهایی است که موفقیت درآنهابه کوشش و توانایی شخص وابسته است(اسلاوین،2006؛ترجمه سید محمدی، 1385).

از جمله مداخله هایی که می تواند برانگیزه پیشرفت ونارسایی هیجانی دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری تاثیر داشته باشد و تاکنون مورد توجه پژوهشگران قرار نگرفته است مصاحبه انگیزشی  می باشد.مصاحبه انگیزشی روشی مراجع محور است که رهنمودی برای تقویت وافزایش انگیزه درونی بوده و به منظور تغییر ،از طریق کشف،شناسایی و حل تردیدها ودو سوگرایی استفاده می شود. مدل مفهومی مصاحبه انگیزشی،بر پایه مفاهیمی از فرایند تغییر پروچسکا و دیکلمنته ،موازنه تصمیم گیری  جانیس  و مان  ،نظریه متعادل سازی   برم ،نظریه ادراک خویشتن  بیم ،نظریه خود سامان دهی  کانفر  و نظریه ارزش های  راکیج  شکل گرفته است(فیلدس ،2006).در این نظریه با تکیه بر حمایت نظری نظریه خودتعیین گری ، تاکید زیادی بر ارضای نیازهای بنیادی روانشناختی خودمختاری  ،شایستگی  وارتباط با دیگران  می شود.ارضای این نیازها شرایط لازم را برای رشد روانشناختی ، انسجام یافتگی و بهزیستی شخص فراهم می کنند(دسی و رایان ،2000).

  بنابراین با توجه به مطالب بالا هدف این پژوهش تعیین اثر بخشی مصاحبه انگیزشی بر انگیزه پیشرفت ونارسایی هیجانی  دانش آموزان داری ناتوانی های یادگیری شهر پارس آباد می باشد.

دانلود بررسی اثربخشی مصاحبه انگیزشی بر انگیزه پیشرفت و نارسایی هیجانی دانش آموزان دارای ناتوانی های یادگیری


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
بررسی اثربخشی مصاحبه انگیزشی بر انگیزه پیشرفت و نارسایی هیجانی دانش آموزان دارای ناتوانی های یادگیر,

تاريخ : 14 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : pop | بازدید : <-PostHit->
بررسی نقش انگیزش در بهبود اثربخشی کارکنان

پایان نامه مدیریت صنعتی بررسی نقش انگیزش در بهبود اثربخشی کارکنان پیشگفتار آدمی از دیر باز در پی شناخت ذات خویش بوده استمعرفت نفس پدیده ای تازه و نو ظهور نیست و قدمتی به تاریخ بشریت و فرهنگ و تمدن دارد

دانلود بررسی نقش انگیزش در بهبود اثربخشی کارکنان

پایان نامه مدیریت صنعتی بررسی نقش انگیزش در بهبود اثربخشی کارکنان
دانلود مقاله
دانلود تحقیق
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پایان نامه کارشناسی
دانلود پایان نامه ارشد
دانلود پروژه
دانلود پروژه پایانی
دانلود پروپوزال
دانلود گزارش کار آموزی
دانلود پاورپوینت
دانلود پرسشنامه
دانلود فایل
دانلود کتاب
دانلود نمونه
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل docx
حجم فایل 87 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 50

 

پایان نامه مدیریت صنعتی

بررسی نقش انگیزش در بهبود اثربخشی کارکنان

 

پیشگفتار

آدمی از دیر باز در پی شناخت ذات خویش بوده است.معرفت نفس پدیده ای تازه و نو ظهور نیست و قدمتی به تاریخ بشریت و فرهنگ و تمدن دارد.

تا آنجا که پوییدن راه کمال و دست یازیدن به خوشبختی را هم تراز و معادل کشف قلمرو باطن به شمار اورده اند.

هرچند که معیار های فردی و اجتماعی تفاوت های بارزی دارد،ولی با نگرش ژرف در اعماق وجود به این نکته پی خواهیم برد که حکمران بلامنازع قلمرو بیکران ضمیر باطن نیروی اندیشه و تعقل است که هم جهان عینی و حیات بیرونی ما را تشکیل میدهد و هم به صورت قدرتی قاهر به ما فرمان می راند و سرنوشت و تقدیرمان را رقم میزند وشگفتی ها می افریند.

اگر بتوان با تمرین های القائی و تلقینات مکرر گفته هایی را به ضمیر باطن روانه کرد که حاوی پیام های خیر و شادی و خوش بینی و امید باشد واز افکار تیره ومایوس کننده و منفی در آن اثری نباشد،میتوان به دروازه های سعادت و خوش بختی راه یافت و زندگی را با رنگی روشن و شاد گونه دید و ابر های اندوه وملال را برای همیشه از افق دل پراکنده کرد.

تردیدی نیست،ناملایمات و دشواری های زندگی گاه چنان لاینحل و دشوار جلوه میکنند که انسان خود را در ورطه ای هولناک می یابد که راه به جایی ندارد و کوه یاس چنان او را در زیر بار گران خود خم می کند که یارای سر بلند کردن و چاره اندیشی و تدبیر برایش باقی نمی ماند.

زندگی هر کس مولد و مصنوع افکار خود اوست و اگر انسان از قدرت لا یزال هوش وشعور باطن خود بهره بجوید،لاجرم عمری را در حقارت و خفت و خواری و ناتوانی سپری خواهد کرد و از شیرینی زندگی بهره ای نخواهد برد.

 

مقدمه

بحث انگیزش مبحثی است که امروزه شدیدا مورد توجه دانشمندان علوم رفتاری و روانشناسی صنعتی قرار گرفته است.

به دلیل پیچیدگی رفتار انسان،پیش بینی آن ممکن نیست و مدیریت کنترل زیادی روی آن ندارد ودر نتیجه درک رفتار انسان و تاثیر مثبت بر آن می تواند بهره وری را زیاد و عملکرد را بهبود بخشد.

کار شناسان در بسیاری از بررسی ها به این نتیجه رسیده اند که بیماری های روانی و استرس و افسردگی نه تنها باعث شده که کارایی کارمندان پایین بیاید

وموجب کاهش میزان تولید و بازدهی شود،بلکه از مرغوبیت و کیفیت کالا ها و خدمات ارائه شده هم کاسته شده است.

وقتی گفته میشود مدیر در کارکنان انگیزش ایجاد میکند منظور این است که مدیر اگاهانه با برداشتن قدم هایی سعی در تامین نیازهای کارکنان میکند تا به این وسیله کارکنان هم به میل او رفتار کنند.

وقتی مدیر در کارکنان خود انگیزش ایجاد میکند می تواند از خود بپرسد:

•           چطور میتوانم کارمند خود را چالشگر و موثر باقی نگهدارم؟

•           چطور میتوانم کارمند غیر مولد را به کار تشویق کنم؟

•           چطور میتوانم کارمند را برای استفاده کامل از توانایی هایش تشویق کنم؟

•           چطور میتوانم کارمند را برای خلاقیت در کار تشویق کنم؟

با مطالعه رفتار انسان و درک آن مدیریت قادر است راه هایی را برای پاسخ بهتر به این سوال ها پیدا کند و در جهت بهبود عملکرد کارکنان قدم بردارد.

میزان کارکرد هر کارمندی از یک طرف بستگی به توانایی های او دارد واز طرف دیگر تابع انگیزش اوست.

 

فهرست:

فصل اول

پیشگفتار 

مقدمه    

تاریخچه 

نمودار سازمانی    

فرصت ها

تهدید ها  

نقاط قوت

نقاط ضعف         

فصل دوم

معرفی واحد         

نقش توسعه منابع انسانی در کارآیی

و اثربخشی سازمان

تئوری برابری      

اثربخشی واهداف سازمان     

فصل سوم

مسئله تحقیق        

اهمیت و ضرورت تحقیق     

اهداف تحقیق       

جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق        

فرضیه تحقیق      

متغیر هلی تحقیق  

قلمروهای تحقیق   

نوع تحقیق          

جامعه آماری        

نمونه آماری        

روش گرد آوری اطلاعات    

ابزار گرد آوری اطلاعات    

تجزیه تحلیل یافته ها و داده های تحقیق

آزمون فرضیه و تفسیر نتایج 

نتیجه گیری         

منابع و ماخذ        

جداول و نمودارها

دانلود بررسی نقش انگیزش در بهبود اثربخشی کارکنان


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
بررسی نقش انگیزش در بهبود اثربخشی کارکنان ,

تاريخ : 14 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : pop | بازدید : <-PostHit->
مبدل های آنالوگ به دیجیتال و شبیه سازی آن با نرم افزار مطلب

پایان نامه مبدل های آنالوگ به دیجیتال و شبیه سازی آن با نرم افزار مطلب

دانلود مبدل های آنالوگ به دیجیتال و شبیه سازی آن با نرم افزار مطلب

پایان نامه مبدل های آنالوگ به دیجیتال و شبیه سازی آن با نرم افزار مطلب
دانلود مقاله
دانلود تحقیق
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پایان نامه کارشناسی
دانلود پایان نامه ارشد
دانلود پروژه
دانلود پروژه پایانی
دانلود پروپوزال
دانلود گزارش کار آموزی
دانلود پاورپوینت
دانلود پرسشنامه
دانلود فایل
دانلود کتاب
دانلود
دسته بندی برق ،الکترونیک و مخابرات
فرمت فایل docx
حجم فایل 3120 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 83

پایان نامه مبدل های آنالوگ به دیجیتال و شبیه سازی آن با نرم افزار مطلب

فهرست مطالب

فصل اول

1-1آشنایی با آنتن ها. 9

1-2چگونگی تشعشع: 9

1-3تشعشع کننده های سیمی در فضا: 10

1-4توزیع  کننده های ولتاژ و جریان: 10

1-5آنتن های تشدید: 11

1-6بهره آنتن: 12

1-7بهره جهتی: 13

1-9بهره توان: 13

1-10-  مقاومت آنتن: 14

1-11-  مقاومت تشعشعی آنتن: 14

1-12-  اتلافات آنتن و بازدهی: 14

1-13- پهنای باند، پهنای پرتو و پلاریزاسیون آنتن ها: 15

1-14- اثرات زمین بر روی آنتن ها: 16

1-15-آنتن های زمین نشده: 16

1-16-آنتن های زمین شده: 18

1-17-تزویج آنتن در فرکانس های متوسط: 19

1-18-انتخاب نقطه تغذیه: 20

1-19-تغذیه ولتاژ و جریان: 20

1-20-امپدانس نقطه تغذیه: 21

1-21-آنتن های جهتی فرکانس زیاد: 21

1-22-آرایه های دو قطبی: 22

فصل دوم

2-1-آشنایی با آنتن آرایه فازی. 24

2-1-1-آنتن های آرایه فازی چیستند؟. 24

2-1-2-آنتن های غیر فعال در مقابل فعال: 24

2-1-3-مفهوم آنتن. 25

2-1-4-مزایای AESA: 25

2-1-5- استفاده های دریایی: 26

2-1-6-عملکرد: 27

2-1-7-تئوری : 27

2-1-8-ریاضیات: 27

2-1-9-ویژگی های AN/SPY-1 : 28

2-1-11-دیگر سیستم های زمینی و دریایی : 31

2-2-آنتن آرایه فازی و زیر سامانه های باریکه ساز. 33

2-2-1 تئوری جریان آرایه(تئوری عملکرد آرایه).. 34

2-2-2- گیرندهDBF: 37

2-2-3-طرح فرستندهDBF: 38

2-2-4-نتایج شبیه سازی: 39

نتیجه گیری. 47

فصل سوم

3-1-مقدمه : 49

3-2- تاریخچه : 50

3-3- آشنایی با رادار. 50

3-4-چگونگی عملکرد رادارها. 52

3-5-کاربردهای رادار. 53

3-6-یک رادار ساده : 55

3-7- انواع رادار. 56

3-8-رادار روزنه مصنوعی SAR چگونه کار می کند؟. 60

3-9-رادار در طبیعت : 62

3-10-بلوک دیاگرام اساسی رادار پالسی. 63

3-11-اجزای بلوک دیاگرام رادار پالسی. 63

فصل چهارم

4-1- آشنایی با آرایه فازی چیست ؟. 72

4-2-انواع از نظر حوزه عملکرد. 77

 

فصل اول

 

 

آنتن ها

1-1-  آشنایی با آنتن ها

برای تزویج خروجی یک فرستنده و یا ورودی یک گیرنده به فضا نوعی سیستم واسطه ضروری است. ساختمان این سیستم باید طوری باشد که توانایی تشعشع امواج الکترومغناطیسی و یا دریافت آنها را داشته باشد. آنتن چنین سیستمی است و این سیستم برای تبدیل جریان فرکانس زیاد به امواج الکترومغناطیسی و یا بالعکس به کار برده می شود. معمولاً آنتن از یک جسم فلزی ، اغلب به صورت سیم یا مجموعه ای از سیم ها درست شده است.

مکانیسم های واقعی تشعشع را می توان توسط معادلات ماکسول به طور کمی تشریح نمود. مطالعه رفتار یک جریان RFدر یک سیم نشان می دهد که تمام انرژی اعمال شده به یک سر سیم به انتهای آن نرسیده و قسمتی از آن فرار می کند یعنی تشعشع حاصل می شود. هم چنین می توان رابطه ریاضی برای این انرژی فراری بدست آورد، که در نتیجه نه فقط میزان انرژی بلکه جهات یا جهات تشعشع آن مشخص می شود. چون این روش محاسبه تشعشع کمی پیچیده است، در این قسمت تشعشع را از جنبه نظر کیفی بر پایه رفتار امواج ساکن و متحرک در یک خط انتقال مورد بررسی قرار می دهیم.

1-2-  چگونگی تشعشع:

خط انتقال مدار باز شکل(1-1) را در نظر بگیرید مشاهده می شود امواج رفت و برگشت با یکدیگر ترکیب شده و موج ساکن در حالی که شکم ولتاژ در نقطه مدار باز است، عرضه می گردد. در اینجا تمام انرژی از محل مدار باز به خط انتقال منعکس نمی گردد بلکه قسمت کمی از انرژی الکترومغناطیسی از سیستم فرار نموده و بنابراین تشعشع حاصل می شود تشعشع به خاطر این است که در خطوط نیرویی که به طرف مدار باز در حرکت هستند به صورت معکوس شدن فاز، وقتی که به مدار باز می رسند رخ می دهد. به دو علت قسمتی از موج که از سیستم فرار می کند نسبت به باقی مانده موج، خیلی کوچک است اول، اگر محیط اطراف را به عنوان بار خط انتقال به حساب آوریم، دیده می شود که عدم تطبیق به وقوع می پیوندند. در نتیجه مقدار کمی از توان در بار تلف می شود. واضح است تشعشع از یک انتها، تشعشع از انتهای دیگر را حذف می کند علت این است که آنها دارای پلاریته متفاوتی بوده و در فاصله ای خیلی کوچکتر از طول موج واقع شده اند. عکس مطالب فوق هم صادق است، یعنی خطوط انتقال دو سیمه در فرکانس پایین تشعشع نمی کنند. برای حل مسئله فوق به نظر می رسد که قسمت مدار باز را وسیع سازیم.

 

دانلود مبدل های آنالوگ به دیجیتال و شبیه سازی آن با نرم افزار مطلب


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
مبدل های آنالوگ به دیجیتال و شبیه سازی آن با نرم افزار مطلب ,

تاريخ : 14 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : pop | بازدید : <-PostHit->
بررسی اثر بخشی درمان فراشناختی در کاهش افسردگی و اضطراب بیماران دیابتی

پایان نامه بررسی اثر بخشی درمان فراشناختی در کاهش افسردگی و اضطراب بیماران دیابتی مقدمه افسردگی، اضطراب، احساس ضعف، احساس ناراحتی و از جمله علائم روان شناختی هستند که در بسیاری از بیماری های جسمی علی الخصوص در بیماری های صعب العلاج از جمله سرطان بیماری های قلبی مزمن، دیابت و مشاهده می شود

دانلود بررسی اثر بخشی درمان فراشناختی در کاهش افسردگی و اضطراب بیماران دیابتی

پایان نامه بررسی اثر بخشی درمان فراشناختی در کاهش افسردگی و اضطراب بیماران دیابتی
بررسی اثر بخشی درمان فراشناختی
بررسی اثر بخشی درمان فراشناختی در کاهش افسردگی
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل word
حجم فایل 1019 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 98

پایان نامه بررسی اثر بخشی درمان فراشناختی در کاهش افسردگی و اضطراب بیماران دیابتی

مقدمه

افسردگی، اضطراب، احساس ضعف، احساس ناراحتی و ... از جمله علائم روان شناختی هستند که در بسیاری از بیماری های جسمی علی الخصوص در بیماری های صعب العلاج از جمله سرطان بیماری های قلبی مزمن، دیابت و ... مشاهده می شود.

یکی از بیماری های که به سرعت در حال شیوع است، بیماری دیابت می باشد. بیماری دیابت علاوه بر علائم فیزیکی با علائم روان شناختی مثل افسردگی، اضطراب، احساس ناراحتی، ترس های خودبیمار انگارانه همراه است(بیل 1973)

معمولاً بیماران دیابتی بسیار حساس بوده و واکنش های افراطی به استرس نشان می دهند. دیابت می تواند معضلات روانی و جسمانی زیادی به همراه داشته باشد مانند: اختلالات قلبی، کوری، از دست دادن اشتها، خستگی مفرط، افسردگی، اضطراب، اعمال شناختی، هذیان ها و توهم های گاه به گاه (فصلنامه اندیشه و رفتار شماره (3 ص 20).

بنابراین در کنار درمان عوارض جسمی، درمان یا کاهش علائم روان شناختی این بیماران نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثربخشی درمان فراشناختی بر کاهش افسردگی و اضطراب بیماران دیابتی است.

 

 

بیان مسئله:

طبق آمار جمعیتی آمریکا در سال 2000، میزان شیوع دیابت  در بالغین در هر دو جنس مشابه است و 17 میلیون نفر به این بیماری مبتلا می باشند.

دیابت ششمین علت شایع مرگ ناشی از بیماری در آمریکا می باشد و مسئول قریب به 18% از موارد مرگ و میر در گروه سنی بالای 25 سال است و شایع ترین علت بیماری کلیوی انتهای و موارد جدید نابینایی و کوری بالغین می باشد. بیماری قلبی – عروقی علت اصلی مرگ ناشی از دیابت است و در بیماران مبتلا به دیابت 2 تا 5 برابر شایع تر از جمعیت عمومی می باشد.(کاسیل و اندرویل ،2004).

دو گروه عمده دیابت به عنوان II , I نامگذاری شده اند.

نوع I: در نتیجه تخریب خود ایمنی سلول های بتای جزیره ای پانکراس رخ می دهد که منجر به کمبود انسولین می گردد.

نوع II: شامل گروه ناهمگونی از اختلالات است که معمولاً با درجات متفاوتی از مقاومت به انسولین، اختلال ترشح انسولین، افزایش تولید گلوکز مشخص می شود (کاسیل و اندرویل 2004).

دیابت نوع I در سنین زیر 30 سال به ویژه در نوجوانان 11 تا 13 سال شایع است. البته دیابت نوع اول ممکن است در هر سنی و حتی در سنین سالخوردگی ایجاد شود، ولی نادر است. 

دیابت نوع دوم، که به دیابت غیر وابسته به انسولین نیز نامیده می شود.

غالباً در افراد بالای 40 سال پدید می آید. پنجاه تا نود درصد مبتلایان به دیابت نوع دوم، چاق هستند و دچار اضافه وزن می باشند.(کاسیل و اندرویل،2004).

تحقیقات علت شناسی روی دیابت به مسائل ژنتیکی و زمینه ایمنی شناختی اشاره دارند (برونر،به نقل از دیده ور،1378).هر گونه فشار جسمی، به ویژه عفونت و ضربه، می توانند باعث شروع یا تشدید دیابت شود. این بیماری در سنین کهولت شایع تر است اما همه اینها فقط یک روی سکه است، روی دیگر سکه عوامل روان شناختی است. تغییرات هیجانی و شرایط زیانبار زندگی، ناکامی های شدید و ضایعات خانوادگی می توانند در علت شناسی سهیم باشند(هولمز 1986).

در بیماران دیابتی علائم روان شناختی مثل افسردگی، احساس ناراحتی، ترس های خود بیمارانگارانه و اضطراب همراه است. طبق بسیاری از مطالعات انجام یافته بیماران دیابتی در اکثر جوامع دچار مرگ زودرس می شوند حداکثر این بیماران پیشینه ای از افسردگی و نگرشهای خود بیمارانگارانه دارند (بیل 1973 به نقل از حضوری و حسنعلی زاده 1384).

اگرچه بیماریهای مزمن با افزایش شیوع افسردگی همراه است اما در مورد بیماران دیابتی این مساله 3 برابر شایع تر است و شیوع افسردگی در این بیماران 3/61 درصد می باشد (زینیتو، کارویل، 2002). این میزان در مطالعات انجام شده در ایران در گروه بیماران دیابتی نوع 2 تا 1/84 درصد گزارش شده است( بهنام و همکاران، 1384)

اولین متغیر وابسته در این پژوهش افسردگی می باشد، افسردگی مرضی به قدری شایع است که سرماخوردگی لقب گرفته است (سلیگمن، 1975 به نقل از حضوری، 1389) در هر مقطع معینی از زمان 20-15 درصد بزرگسالان، در سطح قابل توجهی، از نشانه های افسردگی رنج می برند. افسردگی در مفهوم مرضی خود، با خلق پایین و گذرایی که اکثر مردم در واکنش بهنجار نسبت به فقدان، از خودشان می دهند و بسیاری از جنبه های کارکرد آن ها را بر اثر آن دچار اشکال می شود، کاملاً فرق دارد.

دانلود بررسی اثر بخشی درمان فراشناختی در کاهش افسردگی و اضطراب بیماران دیابتی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
بررسی اثر بخشی درمان فراشناختی در کاهش افسردگی و اضطراب بیماران دیابتی ,

بررسی اضطراب امتحان و عزت نفس با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی

پایان نامه روانشناسی بالینی بررسی اضطراب امتحان و عزت نفس با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی مقدمه معمولا همه ما قبل از امتحانات یا سایر رویدادهای مهم زندگی تا حدی دچار نگرانی یا تنش می شویم نگرانی اندک در عمل می تواند به ارتقای سطح انگیزه ما کمک کند معهذا نگرانی زیاد از حد ممکن است مشکل ساز شود به ویژه اگر در توانایی ما

دانلود بررسی اضطراب امتحان و عزت نفس با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی

پایان نامه روانشناسی بالینی
بررسی اضطراب امتحان و عزت نفس با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی
بررسی اضطراب امتحان و عزت نفس با عملکرد تحصیلی
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل word
حجم فایل 264 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 98

پایان نامه روانشناسی بالینی

بررسی اضطراب امتحان و عزت نفس با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی

 

مقدمه

معمولا همه ما قبل از امتحانات یا سایر رویدادهای مهم زندگی تا حدی دچار نگرانی یا تنش می شویم. نگرانی اندک در عمل می تواند به ارتقای سطح انگیزه ما کمک کند. معهذا نگرانی زیاد از حد ممکن است مشکل ساز شود به ویژه اگر در توانایی ما برای آمادگی و عملکرد در امتحانات اثر منفی بگذارد (عربگل،1387).

درجاتی از اضطراب امتحان در 30-20 درصد کودکان و نوجوانان دانش‌آموز دیده می‌شود. این موضوع در دختران شایع‌تر از پسران است.در تعریف اضطراب امتحان در ابتدا باید اضطراب طبیعی را از اضطراب غیرطبیعی و بیمارگونه افتراق داد.آنچه مسلم است درجاتی از اضطراب و استرس می‌تواند مثبت باشد و احساس تهییج و به دست آوردن یک فرصت را به فرد دست دهد. مثل استرسی که باعث می‌شود یک ورزشکار در موقعیت مسابقه بهتر از تمرین عمل کند، یا فردی در شغل جدید خود با انرژی و عملکرد بهتری کار کند.و یا یک دانش‌آموز در زمان امتحان دچار تهییج و اضطرابی می‌شود که تمرکز او را روی مطالعه افزایش داده و باعث می‌شود برنامه خود را منظم‌تر نماید و زمان خود را مدیریت بیشتری کند، در نهایت این اضطراب منجر به افزایش عملکرد فرد می‌شود. پس درجاتی از اضطراب لازم بوده و باعث بهبودی عملکرد ما می‌شود. این نوع اضطراب را تکلیف محور می‌گوییم. ولی زمانی که استرس و اضطراب منفی می‌شود، ما احساس می‌کنیم اوضاع از کنترل ما خارج است، تحت فشار هستیم و تمرکز خود را از دست داده‌ایم. اضطراب فوق منجر به ارزیابی شناختی منفی، عدم تمرکز حواس، واکنش‌های فیزیولوژیک نامطلوب و افت عملکرد شخص می‌گردد (عربگل،1387).

عزت نفس برای رواشناسان، مهمترین موضوع از جنبه های فردی، اجتماعی و روان شناختی است. بررسیها نشان می دهد بسیاری از مشکلات انسان امروزی از عدم عزت نفس و یا به عبارتی دیگر از پنداره نادرست و ناچیز شماری خود، ناشی می شود. چنین اندیشه ای ممکن است از طریق خانواده یا محیط و مهمتر از همه از تصورات شخص نسبت به خود پدید آید. چه بسیار هوشمندانی که غافلانه از خویشتن خویش بی خبرند و به کنه وجود خود ارج نمی نهند و در پی آنند که دیگران آنها را به منزلگاه رفعت و منزلت سوق دهند. مصیبت این شایسته گان آن است که وجودشان را با خداست و تصورات دیگران را داوری می کنند و به توانایی و کارآمدیهای واقعی شان بی توجه اند(محمدی،1385).

بیان مسأله

اضطراب امتحان اضطراب یکی از شایع‌ترین حالات روحی است که تقریباً در همه‌ی انسان‌ها در طول زندگی و به درجات مختلف بروز می‌کند. اضطراب امتحان نیز معمولاً با نزدیک شدن امتحانات در فرد نمایان می‌شود، به طوری که هر کسی در طول زندگی خود حداقل یک بار این احساس را تجربه کرده است. انسان دوست دارد هنگام ارزیابی و نقادی رفتارهایش بوسیله ی دیگران حداکثر امتیاز ممکن را کسب نماید. به همین دلیل هر زمان که در موقعیت امتحان یا آزمونی قرار می‌گیرد دچار اضطراب می‌شود،هر چند موضوع امتحان را بارها و بارها تمرین کرده باشد(انجمن مدرسن تهران ،1388).

 دانش‌آموزی که درسش را خوانده و یا فردی که برای استخدام باید در مصاحبه شرکت کند، گر چه می‌داند از او سوالات معمولی پرسیده خواهد شد اما با نزدیک‌تر شدن زمان امتحان مضطرب‌تر می‌شود. وجود اندکی اضطراب در انسان هم طبیعی و هم لازم است، ولی اگر از حد بگذرد برای او مشکل‌ساز خواهد بود؛ به طوری که با داشتن اطلاعات و مهارت کافی قادر نخواهد بود امتیاز لازم را کسب کند(انجمن مدرسن تهران ،1388).

 اضطراب امتحان نوعی خود مشغولی ذهنی است که با خود پنداره ی ضعیف و تردید فرد درباره‌ی توانایی‌های خود مشخص می‌شود و غالباً با شناخت منفی، عدم تمرکز حواس، واکنش‌های جسمانی نامطلوب و افت تحصیلی همراه است(انجمن مدرسن تهران ،1388).

عزت نفس یک احساس عاطفی و عشق و محبتی است که شخصی بر اساس ارزش و اهمیتی که برای خود قائل است نسبت به خود احساس می کند این احساس ظریف و دقیق معمولاً از دوران کودکی آغاز می شود و تحت تأثیر تربیت و فرهنگ و جامعه تقویت می شود و پس از گذشت سالها به یک احساس قوی و محکم مبدل می شود که تغییر آن بسیار دشوار خواهد بود این احساس به ما توانایی می دهد که علیرغم اشتباهات و شکستهایمان با اهمیت و با ارزش داشته و مورد قبول و تأئید قرار دهیم و با این قبول و تائید تشخیص دهیم که شخصاً قدرت داشته و می توانیم مسؤولیت اداره زندگی خود را به دست بگیریم کوپر اسمیت در تعریفی از همیت عزت نفس چنین بیان می کند که افراد برخوردار از عزت نفس بالا، افرادی هستند که با احساس اعتماد به نفس و بهره گیری از استعداد و خلاقیت خود به ابراز وجود می پردازندو به راحتی تحت تأثیر عوامل محیطی قرار نمی گیرند اعتماد به نفس یا عزت نفس تفاوت داشته و به عنوان یکی از پایه های عزت نفس به شمار می رود به صورتی که شاید بتوان بیان کرد که عزت نفس حد بسیار بالای اعتماد به نفس است.

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان     صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه     2

بیان مسأله            3

ضرورت اهمیت تحقیق        6

اهداف پژوهش:      8

هدف کلی :           8

اهداف جزئی         8

فرضیه های پژوهش:           8

تعریف نظری       9

عزت نفس            9

اضطراب امتحان    10

تعاریف عملیاتی     10

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

پیشینه پژوهش       12

مقدمه     13

عزت نفس            14

تعاریف عزت نفس  15

نظریاتی در مورد عزت نفس  17

عزت نفس از دیدگاه اسلام     17

ب:عزت نفس اجتماعی         18

واکنش و ارزیابی دیگران      19

ادراک خویشتن      20

مقایسه اجتماعی     21

شیوه های افزایش عزت نفس  23

مراحل رهایی ازاحساس عزت نفس پایین           27

روش های تربیتی موثر بر عزت نفس   34

عزت نفس و كودكان            36

روش های ایجاد كرامت در كودكان:     37

خودپنداره و عزت نفس         39

اضطراب امتحان    42

انواع اضطراب امتحان         43

ب) اضطراب ناتوان کننده     44

نشانه‌های اضطراب ناتوان‌کننده           44

اضطراب امتحان دو بعد دارد 45

علل اضطراب امتحان چیست 46

مقابله با اضطراب امتحان     48

مقابله با اضطراب  48

آمادگی برای امتحان            49

تغییر نگرش         49

عملکرد خوب در روز امتحان 51

راهبردهای پایه حین امتحان   52

کنترل اضطراب در حین امتحان         54

پس از امتحان        55

زمینه های پژوهش تحقیق     56

الف: تحقیقات خارجی          56

تحقیقات داخلی       58

فصل سوم: روش تحقیق

روش پژوهش        73

روش پژوهش        74

جامعه آماری         74

نمونه های آماری و روش نمونه گیری  74

روش جمع آوری اطلاعات    75

ابزار های پژوهش  75

روش تجزیه و تحلیل داده ها:  78

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها 

بخش اول آمار توصیفی        80

بخش دوم آمار استنباطی       86

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری 90

بحث و نتیجه گیری 91

محدودیت های پژوهش         92

پیشنهادات            93

منابع:     94

 

 

 

دانلود بررسی اضطراب امتحان و عزت نفس با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
بررسی اضطراب امتحان و عزت نفس با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی ,

بررسی و مقایسه بهداشت روانی در بین دانشجویان رشته های مختلف تحصیلی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

پایان نامه جهت دریافت مدرک روانشناسی بالینی بررسی و مقایسه بهداشت روانی در بین دانشجویان رشته های مختلف تحصیلی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل مقدمه موضوع سلامتی از بدو پیدایش بشر در قرون و اعصار متمادی مطرح بوده است اما هرگاه ازآن سخن به میان آمده عموماً بعد جسمی آن مد نظر قرار گرفته و کمتر به سایر ابعاد سلامتی بخصوص بعد روانی آن

دانلود بررسی و مقایسه بهداشت روانی در بین دانشجویان رشته های مختلف تحصیلی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

پایان نامه جهت دریافت مدرک روانشناسی بالینی
بررسی و مقایسه بهداشت روانی در بین دانشجویان رشته های مختلف تحصیلی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
بررسی و مقایسه بهداشت روانی در بین دانشجویان رشته های مختلف
دانلود مقاله
دانلود تحقیق
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پایان نامه کارشناسی
دانلود پایان نامه ارشد
دانلود
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل word
حجم فایل 79 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 98

پایان نامه جهت دریافت مدرک روانشناسی بالینی

بررسی و مقایسه بهداشت روانی در بین دانشجویان رشته های مختلف تحصیلی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

مقدمه

 

موضوع سلامتی از بدو پیدایش بشر در قرون و اعصار متمادی مطرح بوده است اما هرگاه ازآن سخن به میان آمده عموماً بعد جسمی آن مد نظر قرار گرفته و کمتر به سایر ابعاد سلامتی بخصوص بعد روانی آن توجه شده است. سازمان جهانی بهداشت، ضمن توجه دادن مسئولین کشورها در راستای تامین سلامت جسمی، روانی، اجتماعی افراد جامعه همواره بر این نکته تاکید دارد که هر یک از این سه بعد بر دیگری برتری ندارد طبق گزارشات این سازمان، جهان در طول دو دهه آینده شاهد تغییرات عمده ای در زمینه اییدمیولوژی بیماری ها ونیازهای بهداشتی افراد است. به گونه ای که بسیاری غیر واگیردار هم چون بیماری های روانی به سرعت جای گزین بیمارهای عفونی و واگیر دار گردیده و در صد عوامل ایجاد کننده ناتوانی و مرگ های ز ودرس قرار می گیرند. طبق برآوردهای این سازمان، این در حالی است که در برنامه ریزی های توسعه اجتماعی واقتصادی پایین ترین اولویت به آن ها داده می شود.( نور بالا،1380)

موضوع بهداشت وسلامتی و روانی از زمانی که بشر وجود داشته و خصوصاً از زمانی که اجتماع را شرح کرده، مطرح بوده است . زیرا انسان همواره سلامتی خویش را دوست می داشته ، تمهیدات فراوانی را در پیش گیری از ابتلا به انواع بیماری ها و گرفتاری های روانی که آرامش را به هم می زد، فراهم می ساخته ، و جهت مقابله با فشارهای روانی که آرامش را به هم می زد، فراهم می ساخته،و جهت مقابله بافشارهای روانی هم می کرده است . ( فقیمی، 1384)

پس یکی از شایع ترین عواملی که موجب اختلال در سلامت روانی یعنی افسردگی می باشد
می پردازیم.

 

 

بیان مسئله

 

در طول قرن بیستم انسان پیش از تمام تاریخ بشریت دستخوش دگرگونی از نظر شیوه های زندگی روابط اجتماعی و مسائل اقتصادی گردیده است. تلاش در جهت صنعتی شدن و گسترش شهر نشینی و زندگی مکانیزه که لازمه آن قبول شیوه های نوین برای زندگی است. اثر معکوس بر سلامت انسان گذاشته و در ارتباط با مقوله سلامت ابعاد دیگری را مشخص نموده است. یکی از این ابعاد سلامت روان افراد جامعه است مقوله ای که اگر چه تازگی ندارد لیکن از نظر تخصصی دیر زمانی نیست که به آن توجه گردیده است. با توجه به شیوه بیماری روانی در جامعه اهمیت تلاش در جهت اعتلای سلامت روانی افراد هر اجتماعی بارزتر می گردد. مهمترین مسأله در این ارتباط پیشگیری از مسائلی است که باعث می گردد سلامت روان افراد جامعه مختل گردد و بالطبع پیامدهای منفی در پی داشته باشد. پیشگیری از بروز این عوامل نیز جز با آشنایی با وضعیت موجود سلامت روان در افراد جامعه ای که قصد پیشگیری در آن را داریم ممکن نیست. چرا که آشنایی با وضع موجود ما را به اوضاع امیدوار می سازد و یا ما را جهت به کارگیری ابزارهای مناسب در این جهت یاری می نماید بحث سلامت روان سالمندان به دلیل پرورش نسل از اهمیت ویژه ای برخوردار است اصطلاح سلامت روانی اصطلاحی است که از آن برای بیان اظهار کردن هر نظامی برای جامعه استفاده می شود. هر فرهنگی بر اساس معیار های خاصی به دنبال سلامت روانی است. هدف هر جامعه ای این است که شرایطی را که سلامت اعضای جامعه را تضمین می کند، آماده نی نماید. سلامت روان بخشی از سلامت عمومی است . منظور از سلامت روان ، سلامت ابعاد خاص از انسان مثل: ذهن ،حالت و فکر می باشد(نوربالا،1380)

ازطرف دیگر سلامت روانی بر سلامت جسمانی هم تاثیردارد. بسیاری از پژوهش های اخیر مشخص شده است که یک سری اختلال های فیزیکی و جسمانی به شرایط خاص روانی مرتبط هستند. در زمینه تعریف بیماری روانی و سلامت روانی نظریات و دیدگاه های بسیاری ارائه گردیده است. روان پزشکی و روان شناسی نوین رفتار نابهنجار را معادل سلامت روانی و رفتار نابهنجار و غیرعادی را معادل بیماری روانی به کار برده است.( نور بالا،1380) .

لذا در این پژوهش سعی شده است تا سلامت روانی در بین اقشار مهمی از جامعه یعنی دانشجویان مورد بررسی قرار گیرد .

 

فهرست مطالب

 

مقدمه     1

بیان مسئله            3

ضرورت و اهمیت تحقیق      4

اهداف پژوهش       5

هدف کلی 5

اهداف جزئی         5

فرضیه ها            6

تعاریف نظری و عملیاتی      6

مقدمه     8

نقش تفاوت های جنسیتی در سلامت روان          9

مفهوم سلامت وبیماری روانی در اسلام 11

معیارهای سلامت روان        13

دیدگاه1 های مختلف در مورد سلامت روان         15

مکتب شخص شناسی           17

دیدگاه های پدیدار شناختی     22

بهداشت روانی در دوران مختلف رشد   23

قبل از تولد و زمان تولد        24

کودکی ( 1 تا 7 - 6 سالگی)  25

دوره بلوغ(12-11تا 18سالگی)          26

دوران جوانی(30تا40سالگی) 27

دوران میان سالی (40تا65سالگی)       28

تحقیقات انجام شده   30

روش تحقیق          33

جامعه آماری         33

نمونه روش نمونه گیری       33

روش اجرا            34

ابزار تحقیق          34

روش تجزیه و تحلیل داده ها   36

آمار توصیفی        38

آمار استنباطی       42

نتیجه گیری          47

محدودیت پژوهشی  48

پیشنهادات:           49

منابع      51

 

دانلود بررسی و مقایسه بهداشت روانی در بین دانشجویان رشته های مختلف تحصیلی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
بررسی و مقایسه بهداشت روانی در بین دانشجویان رشته های مختلف تحصیلی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردب,

بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل

پایان نامه کارشناسی بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل

دانلود بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت دانشجویان علوم تربیتی  دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل

پایان نامه کارشناسی بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت دانشجویان علوم تربیتی  دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل
دانلود مقاله
دانلود تحقیق
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پایان نامه کارشناسی
دانلود پایان نامه ارشد
دانلود پروژه
دانلود پروژه پایانی
دانلود پروپوزال
دانلود گزارش کار آموزی
دانلود پاورپوینت
دانلود پرسشنامه
د
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل word
حجم فایل 252 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 80

پایان نامه کارشناسی

بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت دانشجویان علوم تربیتی  دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل

 

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

هدف از انجام تحقیق

فرضیه های تحقیق

اهداف تحقیق

متغیر های تحقیق

تعاریف نظری و عملی

 

مقدمه

 

یکی از عرصه ­هایی که زندگی روزمره را بازنمائی می­کند و قدرت و مقاومت را در زندگی انسانها به نمایش می­گذارد ، عرصه­ی فراغت است . فراغت عرصه­ای است که اختیار و آزادی انسانها در آن عرصه بیشتر قابل اعمال است در نتیجه برخلاف کار که انضباط بیشتری را ایجاب می­کند ، فضای مناسبی برای مقاومت در برابر رویه­های فرهنگی جا افتاده و برای پدید آوردن روال­ها و کردارهای جدید است ، از اینروست که گفته­اند فراغت می­تواند فرهنگ ایجاد کند و هویت افراد را آشکار سازد .

برخی از پژوهشگران بر این باورند که پدیده­ی فراغت در سرتاسر تاریخ زندگی بشر وجود داشته و خاص زمان مشخصی نیست اما برخی دیگر فراغت را پدیده­ای میدانند که با تمدن صنعتی پیوند دارد و معتقدند که دارای دو ویژگی و شرایط خاصی است که عبارتند از :

تحت تأثیر مراسم اجباری و الزامات فرهنگی و اجتماعی نیست . ( براون ، 1996 ، ص 92 )

از سایر فعالیت­های ضروری زندگی روزمره نظیر خوردن متفاوت است . ( دومازید ، 1372 ، ص 56 )

چنانچه این دو شرط ملاک باشد اوقات فراغت در جوامع صنعتی وجود نداشته زیرا افراد در گذراندن فراغت خود نظیر تفریحات و سرگرمی نوعی تابع الزامات فرهنگی اجتماعی بوده­اند . ( فکوهی ، ناصر ، 1382 )

واقعیت آن است که امروزه وجود و اهمیت به آن هم نتیجه­ی رشد صنعت و هم نتیجه­ی جامعه­ی مصرفی بوده است . فعالیت­های اوقات فراغت امروزه از چنان اهمیتی برخوردار است که حتی از آن به مثابه آینه­ی فرهنگ جامعه یاد میکنند به این معنی که چگونگی گذران اوقات فراغت افراد یک جامعه تا حد زیادی معرف ویژگیهای فرهنگ آن جامعه است و از این نظر گاه کوششی برای شناسائی چگونگی گذران اوقات فراغت در یک جامعه با یک گروه اجتماعی حائز اهمیت ویژه­ای است . ( چگونگی پرداختن به فعالیت­های فراغت در بین جوانان و نوجوانان ، شریفیان، مسعود ، ص 5 )

بیان مسأله

فراغت ، بیکاری و بیکارگی نیست . فراغت مجموعه­ای از اشتغالاتی است که فرد کاملاً با رضایت­خاطر خود یا برای استراحت یا تفریح و یا بمنظور توسعه اطلاعات یا آموزش غیرانتفاعی ، مشارکت اجتماعی داوطلبانه بعد از آزاد شدن از الزامات شغلی ، خانوادگی و اجتماعی بدان می­پردازد . با توجه به تعریف فوق­الذکر اگر زمان انجام فعالیتهای زیر از اوقات شبانه­روز فرد کاسته شد آنچه باقی می­ماند فراغت اوست .(گزارش سازمان ملی جوانان ، 1381)

وظیفه شغلی

اضافه کار ، کار دوم و نظایر آن

کارهای مربوط به خانه

اجبارات روزمره شغلی و نیازهای فردی مانند غذا خوردن ، خوابیدن ، مواظب سلامتی یا ظاهر خود بودن

وظایف مذهبی ، تشریفات خانوادگی ، اجتماعی و غیره ...... فعالیتهای مربوط به تحصیل

بطور مسلم هر فرد جدای از الزامات زندگی خصوصی و خواب اوقات فراغتی نیز دارد بدین ساعات باید ایام تعطیل هفتگی (جمعه) تعطیلات رسمی ، نوروز و تابستان را هم اضافه نمائیم این اوقات نیز بسیار مهم و بااهمیت هستند بنابراین بررسی اوقات فراغت دانشجویان از اهمیت خاصی برخوردار می­گردد . (گزارش سازمان ملی جوانان ، 1381)

آیا قشر دانشجو این اوقات را صرف خودسازی و کسب فضائل انسانی و دانش­اندوزی و بدست آوردن نشاط و تجدید قوای جسمی و روحی خود می­کنند یا فراغت آنان صرف از خودبیگانگی و مترادف بیکارگی قرار می­گیرد ؟ آنان چه برنامه­ای برای گذراندن صحیح اوقات فراغت خود دارند ؟

با توجه به اینکه جوانان بخصوص دانشجویان در اکثر موارد جدی­ترین مخالف خود را با مظاهر فساد و خلاف اخلاقی چه در حکومت گذشته و چه در حال حاضر نشان داده­اند به همین لحاظ تقویت اعتقادات دینی ، در افراد و تحصیل کردگان از طریق ترویج فرهنگ اسلامی و مخالف با فرهنگ بی­بند و باری می­تواند همچنان آنان را بعنوان پشتوانه­های انقلاب حفظ کند .

اوقاتی که اگر بصورت صحیح و اصولی مورد بهره برداری قرار گیرد می­تواند بخشی از مشکلات اجتماعی و تربیتی و فرهنگی و آموزش ما را پاسخ دهد و از سوی دیگر می­تواند مانعی برای بروز رفتارهای نابهنجار در جوانان ، این آینده­سازان واقعی جامعه ما قرار گیرد چرا که جوانان بخصوص قشر دانشجو در حفظ انقلاب بعنوان انرژی قدرتمند هستند و مخالفان بیش از هر قشر دیگری از آنان واهمه دارند .

 

فهرست مطالب

عنوان    صفحه

 

چکیده :   3

فهرست مطالب      4

فصل اول 8

مقدمه     9

بیان مسأله            11

ضرورت و اهمیت تحقیق      13

هدف از انجام تحقیق            15

فرضیه های تحقیق 15

اهداف تحقیق        16

اهداف جزئی تحقیق :          16

متغیرهای تحقیق    16

تعریف نظری :     17

تعریف عملیاتی      17

فصل دوم 18

بررسی تئوریک یا نظری موضوع پروژه           19

مفهوم فراغت :      20

تعریف فراغت ( اوقات فراغت )         20

اوقات فراغت :      20

تقسیم بندی اوقات : 22

عوامل موثر در گذراندن اوقات فراغت  24

3)         عوامل فرهنگی      27

4)         عوامل سیاسی و سیاستگزاریهای دولت در امر اوقات فراغت            30

اسلام و اوقات فراغت          31

اوقات فراغت در ایران پس از اسلام     32

مباحث نظری در خصوص موضوع تحقیق         34

آراء جامعهشناسان   34

مفهوم فراغت        36

مفهوم اوقات فراغت از دیدگاه چند نظریه پرداز    37

چارچوب نظری « دیدگاهها » در مورد اوقات فراغت        38

سواد و اوقات فراغت           46

رابطه سواد والدین با اوقات فراغت فرزندان        46

خانواده و اوقات فراغت        47

پیشنهادات            48

پژوهشهای انجام شده در داخل کشور     52

فصل سوم            55

مقدمه:    56

جامعه آماری :       57

روش تحقیق          58

تعریف نمونه گیری تصادفی: 58

تعیین شیوه نمونهگیری :      58

ابزار اندازه گیری و نرم افزرا مورد استفاده :       58

تعیین اعتبار و روایی پرسشنامه :        59

فصل چهارم          60

فصل پنجم            78

مقدمه     79

خلاصه مطالب و نتیجه گیری 81

مشکلات و محدودیتهای تحقیق            84

ارائه پیشنهادات     84

منابع مورد استفاده  86

فهرست جداول

جداول 1 تا جدول 8    جداول توصیفی

نمودار 1 تا نمودار 8    نمودار توصیفی

جداول استنباطی 66

 

دانلود بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت دانشجویان علوم تربیتی  دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل ,

تاريخ : 14 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : pop | بازدید : <-PostHit->
بررسی آموزش های فراشناختی بر هوش هیجانی

پایان نامه کارشناسی بررسی آموزش های فراشناختی بر هوش هیجانی

دانلود بررسی آموزش های فراشناختی بر هوش هیجانی

پایان نامه کارشناسی بررسی آموزش های فراشناختی بر هوش هیجانی
دانلود مقاله
دانلود تحقیق
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پایان نامه کارشناسی
دانلود پایان نامه ارشد
دانلود پروژه
دانلود پروژه پایانی
دانلود پروپوزال
دانلود گزارش کار آموزی
دانلود پاورپوینت
دانلود پرسشنامه
دانلود فایل
دانلود کتاب
دانلود نمونه سوالا
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل word
حجم فایل 226 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 80

پایان نامه کارشناسی بررسی آموزش های فراشناختی بر هوش هیجانی

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر تعین ارتباط هوش هیجانی و حالتهای فراشناختی در دانشجویان شهر اردبیل است.

روش پژوهش از نوع هبستگی است. جامعه این پژوهش کلیه دانشجویان دوره کارشناسی در شهر اردبیل که در سال 89-1390 بوده است که از میان آنان نمونه به حجم 99 نفر به روش تصادفی انتخاب گردید و جهت جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه هوش هیجانی (بار ـ اُن) و پرسشنامه حالتهای فراشناختی (هارولدانیل و جمال عابدی) استفاده شده است.

یافته ها نشان داد که 95% بین هوش هیجانی و حالتهای فراشناختی ارتباط معنی داری وجود ندارد و بین مؤلفه های فراشناختی و خرده مقیاس های هوش هیجانی نیز 5% ارتباط معنی داری وجود ندارد. و با استفاده از روش تحلیل واریانس و همبستگی پیرسون در نرم افزار SPSS انجام شد.

نتیجه گیری : تحلیل داده به دست آمده بیانگر رد همه فرضیه ها است و بین هوش هیجانی و حالتهای فراشناختی هیچ رابطه ای وجود ندارد.

 

فهرست مطالب

عنوان     صفحه

فصل اول 1

کلیات     1

چکیده     ‌د

مقدمه     2

بیان مسئله            3

بیان فرضیه          3

بیان متغیرها         4

ضرورت انجام تحقیق          7

اهداف تحقیق        10

اهداف پژوهش       10

فصل دوم 11

ادبیات نظری و پیشینه تحیق  11

ادبیات نظری        12

فراشناخت            12

نظام فراشناختی:    21

فرایندهای کنترل و نظارت فراشناختی:  22

فراشناخت و اختلالات هیجانی:           23

تاریخچه هوش هیجانی:        31

مدل های هوش هیجانی:       37

طرفداران مدل مختلط:         45

پیشینه های تحقیق: 46

فصل سوم            54

روش پژوهش        54

روش تحقیق:         55

جامعه آماری و روش نمونه گیری:       55

ابزار پژوهش:       56

نحوه نمره گذاری آزمون:      59

نحوه اجرا:           59

فصل چهارم          60

یافته های تحقیق     60

یافته های تحقیق:    61

فصل پنجم            70

بحث و نتیجه گیری 70

نتیجه گیری:         71

محدودیت های تحقیق:          77

پیشنهادهای تحقیق: 77

منابع و مآخذ:        78

ضمائم    80

 

 

مقدمه

فراشناخت عبارت است از آگاهی فرد نسبت به فرآیندها و راهبردهای شناختی و یا به بیان دیگر هرگونه دانش یا فعالیت شناختی که موضوع آن شناخت یا تنظیم باشد. به عبارت دیگر فراشناخت آگاهی از نحوه ی تفکر و کنترل آن یعنی برنامه ریزی برای استفاده از راهبرد توجه، تفکر درباره ی موضوع، چگونگی درک و تصمیم به استفاده از شیوه ی درست برای درک و فهم آنها می باشد. با کمی تأمل در می یابیم که تفکر فراشناختی اندیشه ای را که فرد برای حل مسئله، استنباط معنی و انتخاب راهبرد مناسب انجام می دهد هدایت و کنترل می کند. (آقازاده، 1377)

با کمی دقت و تأمل در خلقت انسانها، در می یابیم که هیچ دو انسانی مانند یکدیگر نیستند. این تفاوت ها در ابعاد مختلف جسمی، ذهنی و رفتاری قابل مشاهده و ادراک اند. یکی از این قابلیت ها مفهوم هوش هیجانی می باشد. هوش هیجانی مفهوم جدیدی است که در سالهای اخیر مطرح شده و در مقابل هوش شناختی و هوش بهر به کار می رود. هوش هیجانی، هوش غیرشناختی است که مشتمل بر شناخت احساسات و استفاده درست از آنها و تصمیم گیری مناسب، توانایی اداره مطلوب خلق و خوی، کنترل یگانه ها و مهارت های اجتماعی مطلوب می باشد. نتایج پژوهش های مختلف نشان می دهد که هوش هیجانی می تواند به اندازه هوش بهر و گاهی اوقات بیشتر از آن موفقیت های آتی را پیش بینی کند. افزون بر این هوشبهر بالا به تنهایی نشان دهنده رضا، شخصیت اجتماعی و شادکامی فرد نیست اما در مدارس و به ویژه فرهنگ ما فقط بر هوش شناختی، ارزیابی هوش بهر و تصمیم گیری براساس آن تأکید نمی شود. این قاعده در مورد افرادی با نقایص حسی حرکتی نیز صادق است. (قمرانی و جعفری، 1382)

بیان مسئله

آیا آموش فراشناختی بر هوش هیجانی تأثیر دارد.

آیا میان آموزش فراشناختی و هوش هیجانی ارتباطی وجود دارد.

بیان فرضیه

فرضیه 1 : بین هوش هیجانی و حالتهای فراشناختی رابطه وجود دارد.

فرضیه 2: میان هوش هیجانی و برنامه ریزی رابطه وجود دارد.

فرضیه 3 : میان هوش هیجانی و آگاهی رابطه وجود دارد.

فرضیه 4 : میان هوش هیجانی و راهبردهای شناختی رابطه وجود دارد.

فرضیه 5 : میان هوش هیجانی و خودبازبینی رابطه وجود دارد.

فرضیه 6 : میان حالتهای فراشناختی و تحمل فشار روانی رابطه وجود دارد.

فرضیه 7 : میان حالتهای فراشناختی و همدلی رابطه وجود دارد.

فرضیه 8 : میان حالتهای فراشناختی و خودشکوفایی رابطه وجود دارد.

فرضیه 9 : میان حالتهای فراشناختی و روابط بین فردی رابطه وجود دارد.

بیان متغیرها

دانلود بررسی آموزش های فراشناختی بر هوش هیجانی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
بررسی آموزش های فراشناختی بر هوش هیجانی ,