خريد بک لينک
لوازم یدکی ال ۹۰
Hookah Shisha Tobacco
ماسک سه لایه
فلنج
بلیط شیراز تهران
Barabas Ropa de hombre
فایلهای علمی
ارتباط نظم جویی شناختی هیجان با امید به زندگی و شادکامی در بیماران دیابتی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد (MA) رشته روانشناسی بالینی موضوع ارتباط نظم جویی شناختی هیجان با امید به زندگی و شادکامی چکیده هدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط نظم جویی شناختی هیجان با امید به زندگی و شادكامی در بیماران دیابتی می­باشد این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است جامعه آماری پژوهش شامل کلیه بیماران مبتلا به دیابت عضو انجمن دی

دانلود ارتباط نظم جویی شناختی هیجان با امید به زندگی و شادکامی  در بیماران دیابتی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد (MA)
رشته روانشناسی بالینی
ارتباط نظم جویی شناختی هیجان با امید به زندگی و شادکامی
ارتباط نظم جویی شناختی هیجان 
 شناختی هیجان با امید به زندگی و شادکامی
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 452 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 97

 

 پایان‌نامه کارشناسی ارشد (M.A.)

 

رشته روانشناسی بالینی

 

موضوع

ارتباط نظم جویی شناختی هیجان با امید به زندگی و شادکامی

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط نظم جویی شناختی هیجان با امید به زندگی و شادكامی در بیماران دیابتی می­باشد. این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه بیماران مبتلا به دیابت عضو انجمن دیابت شهرستان اردبیل می­باشند. تعداد نمونه پژوهش 80 نفر از بیماران بودند که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده­ها، از پرسشنامه‌های نظم­جویی شناختی هیجان، امید به زندگی و شادكامی استفاده شد. داده‌های پژوهش با روش های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین راهبردهای مثبت و منفی نظم جویی شناختی هیجان با امید به زندگی و شادكامی رابطه معناداری وجود دارد(01/0 p<). بنحوی که بین راهبردهای مثبت نظم جویی شناختی با امید به زندگی و شادكامی رابطه مثبت و بین راهبردهای منفی نظم جویی شناختی با امید به زندگی و شادكامی در بیماران دیابتی رابطه منفی معنادار بدست آمد. در مجموع می­توان عنوان نمود راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان در زمره مهمترین عوامل وابسته به امید به زندگی و شادكامی در بیماران دیابتی می باشد و نیازمند توجه مسئولان، مراکز درمانی و ... جهت به کارگیری موثر راهبردهای مثبت و به طبع آن افزایش امید به زندگی و شادكامی در این بیماران می باشد.

 

کلمات کلیدی: دیابت، نظم­جویی­ شناختی هیجان، امید به زندگی، شادكامی 

در بیماران دیابتی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

 

چکیده................................................... 1

فصل اول: كلیات

1-1-مقدمه............................................... 2

1-2-بیان مسأله.......................................... 5

1-3-اهمیت و ضرورت ...................................... 7

1-4-اهداف پژوهش......................................... 8

1-4-1-هدف کلی .......................................... 8

1-4-2-اهداف جزئی پژوهش.................................. 8

1-5-فرضیه‏های پژوهش...................................... 8

1-6-سوال­‏های پژوهش....................................... 9

1-7-تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش ............. 9

1-7-1-دیابت............................................. 9

1-7-2-امید به زندگی..................................... 9

1-7-3-شادکامی........................................... 9

1-7-4-نظم جویی شناختی هیجان ............................ 10

فصل دوم: ادبیات و مستندات، چارچوب‌ها و مبانی، سابقه و پیشینه تحقیق

2-1-مقدمه............................................... 12

2-2-دیابت............................................... 12

2-2-1-انواع دیابت....................................... 12

2-2-2-علائم دیابت........................................ 15

2-2-3-علل بروز دیابت.................................... 16

2-2-4-دیابت و عوامل روانشناختی.......................... 18

2-3-شادکامی ............................................ 18

2-3-1-تعریف شادکامی..................................... 20

2-3-2-نظریه های مرتبط با شادکامی........................ 22

2-3-2-1-نظریه مقایسه اجتماعی ........................... 22

2-3-2-2-نظریه سطح سازگاری............................... 23

2-3-2-3-نظریه شناختی.................................... 23

2-3-2-4-نظریه عاطفی..................................... 24

2-3-2-5-نظریه های میان فرهنگی........................... 24

2-3-3-انواع شادکامی..................................... 24

2-3-4-دیدگاه ها ی مربوط به شادکامی...................... 25

2-3-5-عوامل مؤثر بر شادکامی............................. 27

2-3-6-سلامت روانی و شادکامی.............................. 28

2-3-7-ویژگی­های شخصیتی و شادکامی......................... 28

2-3-8-شادکامی و موفقیت.................................. 29

2-3-9-شادی و اهداف...................................... 29

2-3-10-شادکامی و نیازها................................. 30

2-3-11-ارزشها و شادکامی................................. 30

2-3-12-سازگاری و شادکامی................................ 31

2-4-امید به زندگی....................................... 31

2-4-1-امید در زندگی..................................... 34

2-4-2-خوش بینی، امید و سلامت............................. 35

2-4-3-زندگی دلپذیر و افزایش میزان امید به زندگی......... 36

2-4-4-امید به زندگی در زندگی پر خطر..................... 36

2-4-5-امید به زندگی..................................... 36

2-4-6-امید به زندگی در ایران............................ 37

2-4-7-ابعاد امید........................................ 38

2-4-8-مفروضه های امید درباره­ی آدمی...................... 40

2-5-نظم جویی شناختی هیجان .............................. 40

2-5-1-ابعاد نظم جویی شناختی هیجان ...................... 41

2-5-2-نظم جویی  هیجان................................... 42

2-5-3-مدل فرایند نظم جویی  هیجانی گروس ................. 45

2-5-4-نظم جویی شناختی هیجان و اختلالات اضطرابی ........... 46

2-6-پیشینه پژوهش........................................ 49

2-6-1-پیشینه­های مرتبط با امید به زندگی و شادکامی در بیماران دیابتی 49

2-6-2-پیشینه­های مرتبط با نظم جویی شناختی هیجان.......... 51

2-6-3-جمع بندی پیشینه پژوهش............................. 52

فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق

3-1-مقدمه............................................... 55

3-2-روش پژوهش........................................... 55

3-3-جامعه آماری......................................... 55

3-4-روش نمونه‏گیری و حجم نمونه........................... 55

3-5-روش گردآوری داده‏ها.................................. 55

3-6-ابزارگردآوری اطلاعات................................. 55

3-7-روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها.................. 57

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصل از پژوهش

4-1-مقدمه............................................... 59

فصل پنجم: بحث و تفسیر و نتیجه‌گیری و جمع‌بندی

5-1-بحث و نتیجه‌گیری..................................... 65

5-2-نتیجه‌گیری کلی....................................... 69

5-3-محدودیت‌های پژوهش.................................... 69

5-4-پیشنهادات........................................... 69

5-4-1-پیشنهاد کاربردی پژوهش............................. 70

فهرست منابع ............................................ 71

ضمایم................................................... 77

چکیده انگلیسی

 


فهرست جداول

عنوان                                              صفحه

 

جدول 4-1: توزیع فراوانی و درصد جنسیت.................... 59

جدول 4-2: توزیع فراوانی و درصد وضعیت تاهل............... 59

جدول 4-3: توزیع فراوانی و درصد نوع دیابت................ 59

جدول 4-4: توزیع فراوانی و درصد میزان تحصیلات............. 60

جدول 4-5: میانگین و انحراف استاندارد سن و مدت بیماری.... 60

جدول 4-6: میانگین و انحراف استاندارد راهبردهای تنظیم هیجان، امید به زندگی و شادکامی......................................... 60

جدول 4-7: نتایج ضریب همبستگی پیرسون..................... 61

جدول 4-8: نتایج ضریب همبستگی پیرسون..................... 62

جدول 4-9: نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری................ 62

جدول 4-10: نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری............... 63

 


فهرست نمودارها

عنوان                                              صفحه

 

 

نمودار2-1 ابعاد امید.................................... 39


دانلود ارتباط نظم جویی شناختی هیجان با امید به زندگی و شادکامی  در بیماران دیابتی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
ارتباط نظم جویی شناختی هیجان با امید به زندگی و شادکامی در بیماران دیابتی ,

تاريخ : 12 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : pop | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه بررسی رابطه دینداری و سازگاری زناشوئی پرستاران زن

پایان نامه بررسی رابطه دینداری و سازگاری زناشوئی پرستاران زن

دانلود پایان نامه بررسی رابطه دینداری و سازگاری زناشوئی پرستاران زن

پایان نامه بررسی رابطه دینداری و سازگاری زناشوئی پرستاران زن
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 117 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 73

پایان نامه بررسی رابطه دینداری و سازگاری زناشوئی پرستاران زن 

چکیده

 

پژوهش حاضر به منظور بررسی ارتباط دینداری با سازگاری زناشویی پرستاران متاهل زن بیمارستان امام خمینی (ره) شهر اردبیل صورت گرفته است.جامعه آماری این مطالعه پرستاران متاهل زن بیمارستان امام خمینی شهر اردبیل به تعداد 1327نفر بودندو  نمونه مورد مطالعه شامل 50نفر از پرستاران زن می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند.

ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل:

 پرسشنامه دینداری آلپورت ، پرسشنامه سازگاری زناشویی هارمون سینگ، پرسشنامه محقق ساخته بوده است.

روش تحقیق در این مطالعه پس رویدادی بوده و  برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آماری tمستقل استفاده شده است.

نتایج مطالعه نشان میدهد که بین هر یک از متغیرهای پیش بینی نگرش مذهبی با سازگاری زناشویی رابطه مثبت معنی داری وجود دارد.

کلید واژگان : دینداری ، سازگاری زناشویی ، پرستاران

 

فصل اول

 

كلیات

 

 

 

 

 

مقدمه

 

هر خانواده را باید سنگ زیر بنای جامعه و کانون اصلی سنت، و رسوم و ارزشهای والا و مورد احترام وشالوده مستحکم مناسبات پایدار اجتماعی وروابط خویشاوندی، مبدأ بروز و ظهور عواطف انسانی وکانون صمیمانه ترین روابط میان افراد مهد پرورش فکر، اندیشه،اخلاق وتعالی روح انسانی به حساب آورد. درواقع خانواده نه تنها محل تامین نیازهای عاطفی،مادی،تکاملی ومعنوی اعضای خود است بلکه مبدأ بروز عواطف انسانی وکانون صمیمانه ترین روابط وتعاملات بین فردی نیز هست واز آنجا که سلامت و بالندگی جامعه در گرو رشد وسلامت خانواده است هیچ یک از آسیب های اجتماعی فارغ از تاثیر خانواده پدید نیامده است. (ساروخانی، 1370)

 ازآنجا که خانواده واحد اساسی جامعه می باشد بنابراین بقاءجامعه مستلزم بقاءخانواده است.  هستی وحیات افراد از سوی خانواده ودر خانواده است و هستی وقوام جامعه نیز تشکل افراد بستگی دارد از طرفی وجود محیط گرم وروح افزا و باالقوه خانواده امنیت خاطر هریک از افراد خانواده را بیشتر می کند وتکیه گاه مطمنی برای ایجاد سکون وآرامش افراد خواهد بود.  عدم یا کاهش امنیت در خانواده و بی توجهی به نیازهای عاطفی اعضا می‌تواند زمینه ساز اضطراب،افسردگی،سرخوردگی،عدم اعتماد به نفس و احساس بی کفایتی،افزایش جرم و جنایت،انحرافات اخلاقی وسرانجام اعتیاد و خودکشی باشد. (صالحی، 1378)

بنابراین برای پیشگیری از فروپاشی خانواده شناسایی عوامل موثر بر رضامندی زناشویی که موجب استحکام خانواده می شود امری ضروری است.  رضایت زناشویی یکی از مهمترین تعیین کننده های عملکرد سالم نهاد خانواده می باشد.(گریف،2000)

نگرش مذهبی می تواند در ارتباط زناشویی موثر باشد.   زیرا مذهب شامل رهنمودهایی برای زندگی و ارایه دهنده سامانه باورها و ازشها است که این ویژگی ها می توانند رضایت  و سازگاری زناشویی را متاثر سازند(هانلر وگنجوز،2005) از سوی دیگر نگرش های افراد خانواده در مورد مذهب،استمرار وانتقال ارزشها ورفتارهای مذهبی به نسل های دیگر را شکل می دهد.  از این رو  رابطه مذهب وخانواده را می توان یک رابطه اثرگذار و اثر پذیر در نظر گرفت.  

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

 

چکیده ذ‌

فصل اول 1

كلیات 1

مقدمه 1

بیان مسئله 2

اهمیت و ضرورت تحقیق 3

اهداف پژوهش 4

فرضیه های پژوهش 4

تعاریف مفهومی وعملیاتی متغییرها 4

دینداری 4

سازگاری زناشویی 5

پرستاری 5

فصل دوم 6

چهارچوب نظری 6

و 6

پیشینه تحقیق 6

1- دینداری 7

1-1)  مروری بر نظریه دینداری آلپورت 7

2-1) ‌‌‌مشکلات‌ آلپورت‌ در مقوله‌بندی‌ سنخهای‌ دینداری 11

‌‌ارزشهای‌ متعارض‌ بین‌ دین‌ و روان‌شناسی‌ 13

3-1) ‌ دین اسلام از دیدگاه آلپورت 15

‌‌‌ایمان‌ مسلمانان‌ و جهت‌گیری‌ دینی‌ آلپورت 17

2)  سازگاری زناشویی 22

3-................................ پر ستاری 30

1-3)  تعریف 30

2-3)  پرستاری در اسلام: 34

پرستاری حضرت یوسف (ع) 35

حضرت زینب، پرستار نهضت حسینى 36

فرمایشات مقام معظم رهبری 37

پیشینه  تحقیقات درمورد دینداری و سازگاری زناشوئی 40

پیشینه خارجی 40

پیشینه داخلی 43

فصل سوم 45

روش 45

روش تحقیق 46

جامعه آماری 46

نمونه و نمونه گیری 46

ابزار گرد آوری اطلاعات 46

خلاصه نحوه اجرا 48

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 48

نتایج 49

یافته های جانبی 50

بخش دوم یافته های استنباطی 55

‌ 55

فصل پنجم 57

بحث و نتیجه گیری 57

محدودیت ها 59

1- سابقه یا مشابه این پژوهش كه مستقیما به موضوع دینداری و سازگاری زناشوئی پرستاران  اشاره كرده باشد اصلا وجود نداشت . 59

پیشنهادات 59

منابع 60

 

ضمایم

 

دانلود پایان نامه بررسی رابطه دینداری و سازگاری زناشوئی پرستاران زن


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی رابطه دینداری و سازگاری زناشوئی پرستاران زن ,

پایان نامه مقایسه ابعاد سرشت منش و نارسایی هیجانی در بیماران مبتلا به سرع لوب تمپورال ولوب فرونتال

پایان نامه مقایسه ابعاد سرشت منش و نارسایی هیجانی در بیماران مبتلا به سرع لوب تمپورال ولوب فرونتال

دانلود پایان نامه مقایسه ابعاد سرشت منش و نارسایی هیجانی در بیماران مبتلا به سرع لوب تمپورال ولوب فرونتال

پایان نامه مقایسه ابعاد سرشت منش و نارسایی هیجانی در بیماران مبتلا به سرع لوب تمپورال ولوب فرونتال
پایان نامه مقایسه ابعاد سرشت منش
بیماران مبتلا به سرع لوب تمپورال ولوب فرونتال
 مقایسه ابعاد سرشت منش و نارسایی هیجانی
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 82 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 50

پایان نامه مقایسه ابعاد سرشت منش و نارسایی هیجانی در بیماران مبتلا به سرع لوب تمپورال ولوب فرونتال

قسمتی از متن:

در شیوه نگرش برخی روانشاسان، تغییری بنیادی درحال تکوین است کانون و جهت تازه این نگرش ،روان شناسی کمال، روانشناسی سلامت و یا روانشناسی مثبت گرا خوانده می شود که به جنبه سالم طبیعت آدمی می پردازد؛ نه به جنبه ناسالم آن (شولتز 2005، ترجمه خوشدل، 1380)

روانشناسی مثبت گرا معتقد است که رهنمودهای درونی مانندمعنا، اصالت به یادگیر ی ، توانمندی و سلامت افراد کمک می کند این رشته به دنبال آناست که تصویری از زندگی خوب را به روشنی بیان کند(البته از لحاظ روانشناختی ) وبرای اینکه مشخص کند .

چه چیززندگی را برای زیستن با ارزش می کند از روش های تجربی روان شناسی استفاده می کند هدف این است که نشان دهد چه اعمالی به تجربیات بهره ورزی و رفاه ونیز به پرورش افراد مثبت نگری که خوشبین و انعطاف پذیر هستند می انجامد.

بنابراین روانشناسی مثبت گرا در بی آن است که افراد را نیرومند تر و پربارتر نموده واستعداد همه افراد راشکوفا کند نمونه هایی از توانایی انسان که موضوعاصلی روانشناسی مثبت نگر را تشکیل می دهد  عبارتند از :

تاب آوری ، سرسختی ، خودکارآمدی (احساس  کارآیی)،گذشت (بخشندگی )،خوشحالی ،عشق به دانستن، خوشبینی ،شوخ طبعی، امید، معنویت و غیره .

پرورش دادن این توانمندیها، دو نتیجه مرتبط به بار می آورد :

1-   پرورشی دادن رشد شخصی وسلامتی

2-   پیشگیری از اینکه بیماری انسانمثل افسردگی ، خودکشی درشخصیت ریشه دار شود (ریو، 2001؛ ترجمه سیدمحمدی ف 1381) دراین پژوهش سعی شده است تا علاوه بر مولفه تاب آوری  که به صورت مفصل ارائه خواهد شد، ازمیان مولفه های فوق در مورد سرسختی ، خودکارآمدی وگذشت نیز مطالب و پژوهش های لازم ارائه گردید.

باتوجه به اینکه انسانها در برابر شرایط نامساعد، خطرها و ناملایمات معمولا احساس بی پناهی می کنند اما در بسیاری مواقع نیز سعی می کنند که در برابر خطرها و موقعیت های ناگوار تحمل نشان دهندو این باعث می شود که بعضی از افراد نتایج غیر منتظره ای نیز بدست آورند.

توانایی این «جادوی رایج»(ماستن 2001)

اغلب درحوزه علوم اجتماعی به عنوان انعطاف پذیری یا «تاب آوری» نامیدهمی شود  تاب آوری در علوم اجتماعی به عنوان «فرایند کنش کلی وواکنش درمقابل ناملایمات» فرض می شود(هانتر 2001).

دانلود پایان نامه مقایسه ابعاد سرشت منش و نارسایی هیجانی در بیماران مبتلا به سرع لوب تمپورال ولوب فرونتال


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه مقایسه ابعاد سرشت منش و نارسایی هیجانی در بیماران مبتلا به سرع لوب تمپورال ولوب فرونتال ,

تاريخ : 12 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : pop | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه مدیریت دانش

پایان نامه مدیریت دانش

دانلود پایان نامه مدیریت دانش

پایان نامه مدیریت دانش
دانش
مدیریت دانش
پایان نامه مدیریت
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 84 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 167

پایان نامه مدیریت دانش

چکیده

  دانش در سازمانهای امروزی بعنوان یکی از عوامل کلیدی موفقیت سازمان ها تلقی می گردد.

به همین جهت مدیریت دانش موجود در سازمانها از اهمیت ویژه ای برخوردار گردیده است،در همین راستا مباحث مرتبط با مدیریت دانش و بکارگیری مناسب آن در سازمان ها،سوالاتی متعدد در ذهن اندیشمندان این حوزه بوجود آورده است.از آنجا که یکی از مهمترین عوامل موفقیت مدیریت دانش،وجود ساختار سازمانی مناسب، سازگار با مدیریت دانش میباشد.

مبحث ساختار سازمان سازگار با مدیریت دانش که بتواند استراتژی های کسب و کار و مدیریت دانش را همزمان پوشش دهد از اهمیتی دوچندان برخوردار گردیده است.استراتژی های مدیریت دانش در سازمان با توجه به تمرکز آن بر نوآوری و کارآیی در سازمان،نیازمند به ساختارهای سازمانی متفاوت است.بطور کلی دو نوع استراتژی برای مدیریت دانش در سازمان ها مورد توجه است که تحت عنوان استراتژی کدگذاری دانش واستراتژی شخصی سازی از آنها یاد می گردد.

استراتژی کدگذاری دانش با هدف افزایش کارآیی در سازمان وتمرکز به فرآیندها واستراتژی شخصی سازی با هدف نوآوری و تمرکز به افراد در سازمان،مستلزم ساختارهای سازمانی ویژه خود می باشند تا بتوانند از اثر بخشی لازم برخوردار گردند.در این تحقیق علاوه بر این به موارد مهمی چون چرخه مدیریت دانش،اجزای سیستم مدیریت دانش،سیستم مدیریت دانشkms،مدل های مدیریت دانش،پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان،دانش آفرینی،نقش مدیریت دانش در تحقیق حرکت استراتژیک سازمان،رویکرد های پیش نیاز جهت اجرای مدیریت دانش،بازارهای پویای دانش،اهمیت و جایگاه مشاوران در اجرای مدیریت دانش آینده مدیریت بحث به میان آمده است.روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از نوع توصیفی و ابزار گردآوری اطلاعات،مطالعات کتاب خانه ای و فیش برداری می باشد و نهایتاً نتیجه ای از مطالعات بدست آمد این بود که کاربرد مدیریت دانش در سازمان ها آثاری چون صرفه جویی و کارآیی،ایجاد فرصت های جدید،تغییر و نوآوری، بکارگیری بهتر نیروی انسانی ،سرعت فرآیندها و تدام برای سازمان ها خواهد داشت همچنین باعث هوشمند عمل کردن آنها و پی بردن به ارزش وجودی دانش در پیشرو اهدافشان خواهد شد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                    صفحه

 فصل اول          کلیات                                                               1

 1-1مقدمه                                                                                      2

1-2 بیان مساله

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

 

 فصل دوم       ادبیات تحقیق

2-1 تعریف دانش

2-2 تعریف مدیریت دانش

2-3 اصول مدیریت دانش

2-4 مفاهیم اساسی مدیریت دانش سازمانی

2-4-1 ریشه ها و عوامل پیدایش مدیریت دانش

2-4-2 مزیت پایدار مدیریت دانش

2-4-3 داده، اطلاعات و دانش

2-5 سطوح دانش

2-6 صورت های دانش

2-6-1 بعد اول-تکامل دانش ضمنی در سازمان ها

2-6-2 بعد دوم-حیات بخشی به دانش ضمنی

2-6-3 بعد سوم- انتقال دانش ضمنی

2-7 سلسله مراتب دانش

2-7-1 هرم دانش

2-7-2 فرا دانش

2-7-3 منابع دانش

2-7-4 چرخه دانش

2-8 چارچوب مدیریت دانش

2-9 استراتژی مدیریت دانش

2-9-1 استراتژی کد گذاری دانش

2-9-2 استراتژی شخصی سازی

2-9-3 انتخاب استراتژی صحیح

2-10 چرخه مدیریت دانش kms

2-11 اجزای سیستم مدیریت دانش

2-12 سیستم مدیریت دانش kms

2-13 مدل های مدیریت دانش

2-14 پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان

2-15 دانش آفرینی

2-15-1 ساز و کارهای دانش آفرینی

2-15-2 حرکت بسوی ساز مان های یادگیرنده،یاددهنده و مربی

2-16 نقش مدیریت دانش در تحقیق حرکت استراتژیک سازمان

2-17 رویکرد های پیش نیاز جهت اجرای مدیریت دانش

2-17-1 مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع

2-17-2 مدیریت دانش و مهندسی مجدد

2-18 بازارهای پویای دانش

2-18-1 کاستی های بازار

2-18-2 روش های ایجاد بازارهای دانش کارآمد

2-18-3 مزایای بازار دانش

2-18-4 مدل مفهومی بازار دانش

2-19 جایگاه مشاوران در اجرای مدیریت دانش

2-20 آینده مدیریت دانش

2-20-1 منابع مدیریت دانش

2-20-2 نظام های مدیریت دانش

2-20-3 نسل های مدیریت دانش

2-20-4 ناکامی مدیریت دانش در سازمان ها

 فصل سوم          روش تحقیق

 فصل چهارم       نتیجه گیری

دانلود پایان نامه مدیریت دانش


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه مدیریت دانش ,

تاريخ : 12 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : pop | بازدید : <-PostHit->
طرح تحقیقی حل مسئله اجتماعی

طرح تحقیقی حل مسئله اجتماعی

دانلود طرح تحقیقی حل مسئله اجتماعی

طرح تحقیقی حل مسئله اجتماعی
 حل مسئله اجتماعی
مسئله اجتماعی
حل مسئله 
دانلود حل مسئله
دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل 17 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 18

طرح تحقیقی حل مسئله اجتماعی

قسمتی از متن:

حل مسئله اجتماعی فرایندی شناختی- عاطفی- رفتاری است که به واسطه آن افراد تلاش می کنند، برای مسائلی که در زندگی روزمره با آن مواجهه می شوند، راه حل های موثر و انطباقی پیدا کنند (دیزریلاونزو، 1990، جفه[1] و دیزریلا، 2009). از حیث نظری، الگوی پردازش اطلاعات سنتی حل مسئله را به عنوان مجموعه ای از مهارت های شناختی، شامل شناسایی مسئله، هدف گزینی، انتخاب راه حل های مناسب و ارزیابی نتایج حل مسئله تلقی می کند. الگوی مذکور ابعاد انگیزشی، عاطفی و رفتاری حل مسئله را به طور قابل ملاحظه ای مورد غفلت قرار می دهد (لوگان[2]، 1989؛ نقل از سووشک[3]، 2005) با این وجود، الگوی حل مسئله اجتماعی دیزریلا ونزو (1990) نسخه جدیدی از الگوی پردازش اطلاعات مرتبط با حل مسئله قلمداد می گردد. چنین فرض می شود که حل مسئله کارآمد (اثربخش) به جهت گیری مثبت نسبت به حل مسئله[4] و به کارگیری موثر مهارت های منطقی مسئله[5] بستگی دارد. حل مسئله اجتماعی زمانی ناکارآمد محسوب می شود که با یک جهت گیری منفی نسبت به مسئله[6] تکانشگری و یا تعلل و اجتناب شدید همراه گردد. با توجه به مفهوم کیفیت زندگی که در آن ابعاد مختلفی نظیر بهزیستی مولد[7] (به طور مثال، شایستگی و زایایی) مدنظر قرار می گیرد (فلس و پری[8]، 1995؛ والاندر، اسچیمت و کولت[9]، 2001)، حل مسئله اجتماعی تحت عنوان شاخص از کفایت فردی می تواند به صورت نشانگر کیفیت زندگی در تعاملات بین فردی مورد توجه قرار گیرد. (صالحی و همکاران، 1388). الگوی مقابله حل مسئله اجتماعی دیزریلا (1989؛ نقل از سووشک، 2005) یکی از جامعه ترین الگوهای حل مسئله اجتماعی است، براساس دیدگان دیزریلا و گیلفورد[10] (1971، به نقل از دیزریلا، نزو و میدو- اکیورز[11]، 2004) حل مسئله اجتماعی یک فرایند چند بعدی تعاملی است که دو مولفه اصلی نسبتاً مستقل تشکیل شده، این دو مولفه عبارتند از به الف) جهت گیری نسبت به مسئله[12] و ب) مهارت حل مسئله یا سبک های حل مسئله[13]. جهت گیری نسبت به مسئله اشاره به چگونگی توجه افراد به مسائل در محیط اطراف آنان دارد و تا حدودی الگوی شناختی- هیجانی ثابتی که افراد نسبت به مسائل زندگی خود دارند و چگونگی ارزیابی آنان از ظرفیت های حل مسئله ای خود را نشان می دهد (دیزریلا و نزو، 2001). دیزریلا و نزو (2001) دو عامل جهت الگوی مثبت نسبت به مسئله[14] (PPO) و جهت گیری منفی نسبت به مسئله[15] (NPO) را معرفی کردند. دو عامل مذکور بخشی از مدل پنج عاملی حل مسئله اجتماعی دیزریلا و نزو (1990) محسوب می شود که ممکن است تمایلات افراد برای دیگر شدن در حل مسئله موثر را افزایش یا کاهش دهد. اما سه عامل باقی مانده همگی بر سبک های حل مسئله اشاره دارند، که از حل منطقی مسئله[16] (RPS)، سبک بی دقتی/ تکانش[17] (ICS) و سبک اجتنابی[18] (AS) تشکیل شده است. سبک های حل مسئله فعالیت های شناختی و رفتاری آشکاری هستند که به خیال پیدا کردن راه حل برای یک مسئله ویژه می باشند، به عبارت دیگر، سبک حل مسئله، یک الگوی ویژه از کنش ها و افکار است و در افرادی که برای حل مسئله معین تلاش می کنند، دیده می شود (دیزریلا، نزومیلاو- الیوز، 2002، به نقل از صالحی و همکاران، در تبیین ساختار عامل معنایی سنجش حل مسئله اجتماعی فرم کوتاه تجدید نظر شده) مهدید صالحی، شیرین کرشی، مژگان پاه منصور، 1388) صادق تقی لو[1] - Jaffee

[2] - Logan

[3] - Sui & Shek

[4] - Pesitive problem orientation

[5] - rational problem solviny

[6] - negative problem solviny

[7] - productive well-beiny

[8] - Felce & Perry

[9] - Wallander, Schmitt & Koot

[10] - Gilford

[11] - Mayden- Olivares

[12] - Problem orentation

[13] - Problem solving styles

[14] - Positve problem orientation (PPO)

[15] - negative problem orientation (NPO)

[16] - Rational problem solving (RPS)

[17] - impulsive carelessness style (ICS)

[18] - avoidance style (AS)

دانلود طرح تحقیقی حل مسئله اجتماعی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
طرح تحقیقی حل مسئله اجتماعی ,

پایان نامه تجارت الکترونیک و نقش آن در تحول اقتصادی از دیدگاه مدیریت بازرگانی

پایان نامه تجارت الکترونیک و نقش آن در تحول اقتصادی از دیدگاه مدیریت بازرگانی

دانلود پایان نامه تجارت الکترونیک و نقش  آن در تحول اقتصادی  از دیدگاه مدیریت بازرگانی

پایان نامه تجارت الکترونیک و نقش  آن در تحول اقتصادی  از دیدگاه مدیریت بازرگانی
پایان نامه تجارت الکترونیک
دانلودپایان نامه تجارت الکترونیک
تجارت الکترونیک و نقش  آن در تحول اقتصادی
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
حجم فایل 217 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 90

پایان نامه تجارت الکترونیک و نقش  آن در تحول اقتصادی  از دیدگاه مدیریت بازرگانی

چکیده :

 

در یک نگاه کلی می توان تجارت الکترونیک را زیر مجموعه ای از کسب و کار الکترونیک[1] که ارمغان فن آوری اطلاعات می باشد دانست استقرار الکترونیک نیازمند بسترسازیهای مناسب اقتصادی و فنی مخابراتی حقوق انسانی و فرهنگی می باشد. هدف از تحقیق بررسی نقش تجارت الکترونیک در تحول ودگرگونی اقتصادی است .پروژه حاضر به روش کتابخانه ای است . تأثیر مستقیم و غیرمستقیم فناوری اطلاعات و ارتباطات در کلیه ساختارها و سطوح زندگی مردم عادی و نفوذ و توسعه ابزارهای این پدیده عصر جدید در پیچیده ترین فعالیتها، مؤثرترین عامل در راه توسعه تکنولوژیک و به تبع آن اطلاعاتی بشر بوده است. ظرفیتهای بالقوه فناوری اطلاعاتی و ارتباطات مدیران پیشرون مجاب می کند تا با نگرشی عمیق بر ابزارهای این پدیده جهانی به منصه ظهور برسانند با این دیدگاه سعمی می شود تا با نگاهی گسترده زمینه های بهترسازی فناوری اطلاعات و ارتباطات و کارکردهای آن در تحولات درون سازمانی و ارتباطات برون سازمانی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

 

 

 

کلمات کلیدی :تجارت الکترونیک –تحول اقتصادی –مدیریت بازرگانی

 

 

 

فهرست مطالب

 

 

 

مقدمه. 10

 

تاریخچه تجارت الکترونیک... 11

 

تجارت الکترونیکی در ابعاد جهانی.. 11

 

ضرورت اجرای پژوهش... 12

 

اهداف پژوهش... 14

 

تعاریف کلی.. 17

 

تجارت الكترونیكی مفاهیم و شاخص‌های آن. 18

 

انواع مدل های تجارت الکترونیکی در اقتصاد 19

 

تجارت مصرف کننده با مصرف کننده 23

 

تجارت مصرف کننده با فروشنده 24

 

تجارت فروشنده با اداره 25

 

جایگاه تجارت الکترونیکی در جهان. 30

 

عوامل محرک تجارت الکترونیکی.. 32

 

دنیای جدید کسب و کار. 33

 

فشارهای کسب و کار. 35

 

پژوهش های داخلی.. 35

 

توسعه اقتصادی.. 36

 

تاریخچه توسعه اقتصادی.. 37

 

تعاریف... 38

 

چند تعریف از دانشمندان توسعه. 39

 

توسعه اقتصادی.. 39

 

عدالت اقتصادی.. 41

 

نقش دولت در توسعه اقتصادی.. 43

 

تکنولوژی و توسعه اقتصادی.. 44

 

انواع اقتصاد 45

 

اقتصاد خرد 45

 

اقتصاد کلان. 45

 

ب: سیاست پولی و مالی کسر بودجه. 47

 

سیستم های اقتصادی.. 47

 

1 - اقتصاد با برنامه ریزی متمرکز: 47

 

2- اقتصاد بازار آزاد 48

 

3- سیستم اقتصادی مخلوط (بازار دولت) 49

 

مشکلات ساختاری اقتصاد ایران. 50

 

1- کندی و نوسان رشد اقتصادی.. 50

 

2- تورم بالا. 50

 

3- نابرابری توزیع درآمد. 52

 

1- مفهوم و ساختار توسعه لایه ای.. 53

 

2- مفهوم و ساختار سطوح توسعه. 54

 

تجارت الكترونیكی و بیكاری.. 54

 

بخش پولی و اثرات تجارت الكترونیكی.. 57

 

تجارت الكترونیكی و تورم. 62

 

تجارت الكترونیكی و تجارت بین‌الملل. 65

 

تجارت الكترونیكی و سرمایه‌گذاری.. 65

 

تجارت الكترونیكی و بودجه دولت.. 66

 

تجارت الكترونیكی و رفاه و توسعه اقتصادی.. 69

 

مقدمه. 72

 

مروری بر مطالعات گذشته. 73

 

چارچوب نظری.. 77

 

روش تحقیق. 80

 

موانع و چالشهای تجارت الکترونیکی در ایران. 83

 

تجربه های موفق در تجارت الکترونیک... 84

 

مدیریت و تجارت الکترونیک... 85

 

راهكارهای لازم برای توسعه تجارت الكترونیك در كشور. 86

 

منابع به ترتیب حروف الفبا 88

 

 


 

[1] - Electronic Business

دانلود پایان نامه تجارت الکترونیک و نقش  آن در تحول اقتصادی  از دیدگاه مدیریت بازرگانی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه تجارت الکترونیک و نقش آن در تحول اقتصادی از دیدگاه مدیریت بازرگانی ,

تاريخ : 12 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : pop | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه تاثیر بحران های اقتصادی در ارتکاب جرم

پایان نامه تاثیر بحران های اقتصادی در ارتکاب جرم

دانلود پایان نامه تاثیر بحران های اقتصادی در ارتکاب جرم

پایان نامه تاثیر بحران های اقتصادی در ارتکاب جرم
 بحران های اقتصادی در ارتکاب جرم
پایان نامه تاثیر بحران های اقتصادی
 ارتکاب جرم
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 387 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 115

پایان نامه تاثیر بحران های اقتصادی در ارتکاب جرم

چکیده

      اقتصاد سالم یکی از نیازهای حیات جوامع بشری است و بدون داشتن یک اقتصاد پویا، افراد جامعه نمی توانند به سعادت نائل آیند بحران های اقتصادی موجب برهم خوردن نظم و تعادل موجود در جوامع و حیات بشری شده به گونه ای که موجب بیکاری، تورم، فقر، ... می شود. و بحران های اقتصادی تأثیر مهمی در ارتکاب جرایم داشته که در این مورد سه نظریه ارائه شد. نظریه فشار رابرت مرتون که به ایشان اینگونه  استدلال می کند که ترتیبات ساختارِ اجتماعیِ ویژه ای با نرخ های بالایِ جرم همبسته اند یعنی آن ها به جای تأکید بر تغییر مجرمان و بزهکاران پس از پیدایش شان، بر تغییرِ «بخشِ نسبتاً ساده ای از نظام اجتماعی» در جامعه آمریکا تأکید داشتند- نظریۀ روان شناختی که در سه بخش مجزا، سطوح بصیرت ذهنی، صفات منش و گرایش های واکنشی، نگرش استعداد و معتقدات به این بحث پرداخته. نظریۀ محیط اقتصادی که طرفداران این نظریه معتقدند که هم فقر و هم نابرابری، به طور قطع، با جرم- بویژه جرم خشونت بار- همبسته اند. و نظریه های ضدعاملی که هر کدام با روش ویژه ای این مساله را تحلیل می کند یکی از مهم ترین پیامدهای بحران که نقش مهمی در ارتکاب جرم دارد مهاجرت و تحول الگوی مهاجرت است. با مهاجرت بی رویه حاشیه نشینی گسترش یافته و این معضل باعث می شود که امنیت جانی مهاجران به خطر افتاده زیرا از یک طرف تمایل قبیله زدایی در برخی گروههای مهاجر و اشتیاق وافر به طرد فرهنگ بومی خود و پذیرش فرهنگ شهری، از طرفی دیگر وجود برخی تمایلات قبیله گرایانه گروهها به حفظ ارزش ها و هنجارهای سنتی آباء و اجدادی در محیط شهری باعث برخوردهای میان دو گروه (میزبان و مهمان) می شود. بحران های اقتصادی بر جرائم فراملی مانند پول شویی و رشوء هم تأثیر متقابلی داشته به گونه ای که امروزه مبارزه با این امر به یک مشکل جدی تبدیل شده است.

مقدمه

      جرم همانند فقر، جهل و بیماری همواره در جوامع انسانی حضوری چشم گیر داشته است اندیشمندان هر جامعه به دنبال حل این معما بوده اند که چرا عده ای از افراد مرتکب جرم می شوند و هنجارها و قواعد زندگی اجتماعی را نادیده می گیرند و حال آن که، بیش تر مردم به این قواعد پای بند اند و بدان به دیدۀ احترام می نگرند با این همه، باید گفت که پاسخ به این پرسش و تعیین عوامل ارتکاب جرم از گذشته های دور و تا اواخر قرن نوزدهم، به ویژه از دیدگاه حقوقی و هرازگاهی از منظرۀ ادبی و هنری و نه با استفاده از روش های علمی صورت پذیرفته است بحران اقتصادی و مصادیق آن هم که یکی از علل ارتکاب و تأثیر مهمی در این مسئله داشته موجب شده که در مورد بحران های اقتصادی و تأثیر آن بر ارتکاب جرم مطالعه صورت گیرد. بحران ناکارآمدی و ناتوانی نظام اقتصادی یک کشور موجب پدیده های مانند فقر، تورم، مهاجرت، حاشیه نشینی شده که هر یک از این معضل ها به نحوی در ارتکاب جرایم نقش موثری دارد. مثلاً فقر به عنوان یکی از مسائل اجتماعی، در وقوع انحرافات و افزایش میزان به ویژه در زمینۀ جرائم زنان، اعتیاد، و سرقت تأثیرگذار است در رویکرد دینی نیز این همبستگی میان فقر وانحرافات اجتماعی مورد تأیید است بر این اساس فقر انگیزش روی آوردن به کجروی را افزایش می دهد. همچنان که رفاه طلبی در سوی آوردن به جرائم، انگیزۀ بسیار قوی می باشد. بر این اساس باید امروزه یکی از اساسی ترین برنامه های دولتها برای از بین بردن بحران اقتصادی باشد. که امروزه هم خوشبختانه تمامی دولتها برای مبارزه با این معضل دست و پنجه نرم کرده اند.

كلمات كلیدی:

بحران های اقتصادی، جرم، حقوق.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه

 

چکیده 1

مقدمه. 2

الف) بیان مسأله. 3

ب) سوالات تحقیق.........................................................................................................................................5

ج) پیشینه تحقیق.. 5

د) فرضیات تحقیق.. 8

ه) اهداف و ضرورت تحقیق.. 8

و) روش تحقیق.. 10

ز) ساماندهی تحقیق.. 11

فصل اول : كلیات تحقیق

1-1: تعریف  و ماهیت  بحرانهای اقتصادی.. 13

1-1-1: مفهوم شناسی بحران اقتصادی.. 13

1-1-1-1: تعریف بحران. 13

2-1-1-1: تعریف بحران اقتصادی.. 14

3-1-1-1: اهمیت  بحرانهای اقتصادی.. 17

4-1-1-1: مصادیق بحران های اقتصادی.. 18

1-4-1-1-1:تورم (Inflation) 19

1-1-1-4-2:فقر (Poverty) 20

1-1-1-4-3:بیكاری ( Unemployment) 23

1-1-1-4-4:جرائم اطفال و نوجوانان (Young Delinquency) 24

1-1-1-4-5:سرقت (Robbery) 24

1-1-1-4-6:اختلاس و ارتشاء (Embezlement & Bribery) 25

1-1-1-5: تاریخ بحران‌های اقتصاد. 26

1-2: عوامل و شاخص ها و آثار بحران. 29

1-2-1: عوامل بحران. 29

1-2-1-1: عوامل فرعی بحران. 29

1-2-1-2: عوامل اصلی بحران. 31

1-2-2: علائم و شاخص های شكل گیری بحران های اقتصادی.. 32

1-2-3: آثار بحران. 35

1-2-3-1: اقتصادی.. 36

1-2-3-2 : اجتماعی.. 37

1-2-3-3: فرهنگی..................................................................................................................................40

1-2-3-3-1:اقسام هویت... 42

1-2-3-3-2: تعریف بحران هویت... 44

1-2-3-3-3: شاخصه های بحران هویت... 44

1-2-3-4:  سیاسی.. 45

فصل دوم : تحلیل جرم شناختی بحران اقتصادی

2-1: مبانی نظری.. 50

2-1-1:‌تاثیر بحران های اقتصادی از منظر تئوریهای جرم شناسی.. 50

2-1-1-1:‌ نظریه فشار مرتن.. 50

2-1-1-2: نظریه روانشناختی.. 57

2-1-1-2-1: سطح بصیرت ذهنی.. 57

2-1-1-2-2: صفات منش و گرایشهای واکنشی.. 57

2-1-1-2-3: نگرشها، استعدادها و معتقدات... 58

2-1-1-3: نظریه های مربوط به محیط اقتصادی.. 59

2-1-1-4:‌ نظریه های چند عاملی.. 64

2-1-1-4-1: نظریه ی فونتان. 64

2-1-1-4-2: نظریه ی کوراکیس... 64

2-1-1-4-3: نظریه ی بائر. 64

2-1-2: بحران اقتصادی از منظر متون دینی.. 65

2-2:‌ آثار جرم شناختی بحران اقتصادی.. 68

2-2-1:‌ اثر بحران در جرم انگاری.. 68

2-2-2: پیامدهای بحران. 71

2-2-2-1: تاثیر بر مهاجرت... 72

2-2-2-2: تحول الگوی مهاجرت... 75

2-2-2-3: پایان نظام تك قطبی.. 78

2-2-2-4: تاثیر بحران بر جرایم فراملی.. 78

2-2-3: بررسی موردی تاثیر فقر بر ارتكاب جرایم منافی عفت..............................................................................................81

2-2-3-1: تعاریف جرایم منافی عفت... 81

2-2-3-2:بررسی تعاریف جرم عمل منافی عفت عمومی.. 83

2-2-3-3: جایگاه جریحه دار كردن عفت عمومی نسبت به سایر جرایم مشابه. 85

2-2-3-4: رابطه فقر بر جرایم منافی عفت از دیدگاه حقوقدانان و جامعه شناسان. 87

2-2-3-5: فقر و انحرافات اجتماعی............................................................................................................89

2-2-3-6: نظریه‎ های مربوط به فقر. 90

2-2-3-6-1: چشم انداز فرهنگی.. 90

2-2-3-6-2: چشم انداز موقعیتی.. 92

2-2-3-6-3: چشم انداز ربطی.. 92

2-2-3-7: نظریه های مربوط به انحرافات اجتماعی.. 93

2-2-3-7-1: دیدگاه بی هنجاری.. 93

2-2-3-7-2: نظریه انتقال فرهنگی.. 94

2-2-3-7-3: نظریه برچسب زنی.. 94

2-2-3-8: رابطه بین فقر و انحرافات اجتماعی و جرائم منافی عفت... 94

2-2-3-8-1: نظریه مخالفان و موافقان. 95

2-2-3-8-2: نقش فقر در انحرافات اجتماعی از منظر دین.. 96

2-2-3-8-3: اعتیاد و سرقت................................................................................................................97

2-2-3-8-4: جرائم زنان. 98

فصل سوم : نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری.. 101

پیشنهادات... 102

منابع. 104

چکیده انگلیسی..........................................................................................................................................107


دانلود پایان نامه تاثیر بحران های اقتصادی در ارتکاب جرم


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه تاثیر بحران های اقتصادی در ارتکاب جرم ,

پروپوزال تأثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر خودپنداره و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دارای اختلال سلوک

پروپوزال تأثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر خودپنداره و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دارای اختلال سلوک

دانلود پروپوزال تأثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر خودپنداره و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دارای اختلال سلوک

پروپوزال تأثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر خودپنداره و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دارای اختلال سلوک
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 101 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 24

پروپوزال تأثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر خودپنداره و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دارای اختلال سلوک

قسمتی از متن:

بیان مسأله اساسی تحقیق به طور كلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق به صورت مستند) :

یکی از کارکردهاو اهداف آموزش و پرورش،تحقق اهداف اجتماعی در دانش آموزان است(پوردانشی،ملکیعضو،1385).از مهم ترین اهداف آموزشی دوران کودکی توسعه مهارت های اجتماعی بوده و میزان برخورداری دانش آموزان از این مهارت بر سلامت فردی و اجتماعی و نیز موفقیت تحصیلی آنان اثرگذار است(گرمارودی،وحدانی نیا،1385).

آمار و اطلاعات نشان دهنده میزان نفوذ و گستردگی ماهیت مسائل رفتاری هستند که در واقع منشأ اصلی آن در آغاز، عوامل اجتماعی می باشد(ماتسون و اولندیک،1988) یکی از مشکلاتی که دامنگیر کودکان است و به وفور مورد توجه متخصصان بالینی و روانشناسان قرار گرفته ، اختلال سلوک است.اختلال سلوک مجموعه ای پایداری از رفتارهایی است که با گذشت زمان شکل میگیرد و غالبا مشخصه آن پرخاشگری و تجاوز به حقوق دیگران است(کاپلان و سادوک،1382) کودکان و نوجوانانی که رفتار آنها در این اختلال قرار می گیرد به امتناع از قواعد خانه ، مدرسه یا جامعه اصرار دارند . و در مدرسه ناسازگار بوده و از مراجع قدرت نافرمانی می کنند و رفتار های مخرب زیادی دارند ، تکانشی هستند قضاوت ضعیفی دارند و خطر های نابجا و نادرستی می کنند و درباره نتایج اعمال خود فکر نکرده و همواره با شکست مواجه می شوند ، به پذیرش مسئولان اعمال و بد رفتاری خود قادر نیستند و در برابر احساسات ، افکار و نیازهای سایر افراد فاقد حساسیت هستند ( جانکسمی و همکاران، 2000) برخلاف بسیاری از مسائل دوران کودکی که با بالا رفتن سن کاهش می یابند. رفتارهای ضد اجتماعی با بالا رفتن سن، دوام پیدا می کند (اولوس ،1979، شچمن، 1970، به نقل از به پژوه،1389)به طور تقریبی 7_2درصد از افراد کل جامعه مبتلا به اختلال سلوک هستند(لوینسون وهمکاران،2000).

رفتار ضد اجتماعی بر تمامی جنبه های زندگی کودک و نوجوان سایه می افکند. و سازگاری و شادکامی بعدی آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد و عملکردشان را تحت تأثیر قرار می دهدنظر به این که رفتار نوجوان در خلأ صورت نمی پذیرد و با توجه به اینکه افرادی که نارسایی مهارت های اجتماعی دارند، ممکن است همانطور که بزرگتر می شوند، مشکلات سازگاری بیشتری تجربه کنند و در آینده به اشخاص غیر مولد جامعه تبدیل شوند و یا موجب صرف منابع هنگفتی (هزینه های روانی، جسمانی مالی و اجتماعی) گردند. (ماتسون و اولندیک ،1988)

یکی از مشکلات جدی افرادی که دارای اختلال سلوک هستند ضعف در مهارت های اجتماعی می باشد. مطالعه چگونگی رشد و توسعه مهارت های اجتماعی در کودکان و نوجوانان در مقایسه با بزرگسالان از اهمیت بیشتری برخوردار است. کودکان و نوجوانانی که برای همسالانشان قابل پذیرش نیستند، ممکن است از برخی تجربه های مهم محروم شوند و در نتیجه این وضعیت، آن ها را به سوی سازش نایافتگی بیشتر هدایت کند (بیومن و فرمن، 1984)[1]  برای مهارت های اجتماعی تعاریف متعددی از سوی افراد مختلف ارائه شده است. مریل و گیمپل مهارت های اجتماعی را رفتارهای مشخص و مشتمل برتوانایی شروع ارتباط و ارائه پاسخ تشکیل شده اند و احتمال دریافت تقویت اجتماعی را به بیشترین حد می رساند و ماهیتی تعاملی دارد و وابسته به موقعیت است (مریل و گیمپل، 1998) اشنایدر و همکاران مهارت های اجتماعی را به عنوان وسیله ارتباتی میان فردی و محیط تعریف می کند و معتقدند که این ویسله برای شروع  وادامه ارتباط با همسالان به عنوان بخش مهمی از بهداشت روانی مورد استفاده واقع می شود(اشنایدرو همکاران، 1985)و تعاریف متعددی از این دست ارائه شده است. تعدد تعاریف و اینکه چرا تعریف واحد وجود ندارد به این دلیل است که مهارت های اجتماعی تحت تأثیر ادراک، ارزیابی، نگرش و تعامل میان رفتار و محیط قرار دارد (مریل و گیمپل، 1998)[1] - farman & Bierman

دانلود پروپوزال تأثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر خودپنداره و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دارای اختلال سلوک


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پروپوزال تأثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر خودپنداره و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دارای اختلال سلوک ,

تاريخ : 12 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : pop | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه مقایسه حمایت اجتماعی در کودکان تک فرزندی و چند فرزندی

پایان نامه مقایسه حمایت اجتماعی در کودکان تک فرزندی و چند فرزندی

دانلود پایان نامه مقایسه حمایت اجتماعی در کودکان تک فرزندی و چند فرزندی

پایان نامه مقایسه حمایت اجتماعی در کودکان تک فرزندی و چند فرزندی
مقایسه حمایت اجتماعی در کودکان تک فرزندی و چند فرزندی
حمایت اجتماعی در کودکان تک فرزندی و چند فرزندی
پایان نامه مقایسه حمایت اجتماعی در کودکان
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 154 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 83

پایان نامه مقایسه حمایت اجتماعی در کودکان تک فرزندی و چند فرزندی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مقایسه حمایت اجتماعی در کودکان تک فرزند وچند فرزند می باشد جامعه آماری این پژوهش کلیه کودکان تک فرزندی و چند فرزندی که در کانون خانواده و در اردبیل زندگی میکنند و نمونه شامل 40 نفر از این کودکان که با روش نمونه گیری به صورت در دسترس انتخاب شدند . ابزار این پژوهش مقیاس حمایت اجتماعی بود برای تحلیل داده ها از روش های موجود آمار استنباطی استفاده شده است .نتایج نشان داد حمایت اجتماعی در کودکان چند فرزندی بالاتر از کودکان تک فرزند است.

مقدمه

در حالی كه والدین تك فرزند همواره احساس گناه می‌كنند چون بر این باورند كه تنها فرزند آنها در طول زندگی خود احساس تنهایی خواهد كرد و به اصطلاح لوس خواهد شد.درباره تک فرزندی دو باور وجود دارد. باور نخست اینکه چند فرزندی بسیار دشوارتر از تک فرزندی است. حال آنکه تک فرزندی مشکل‌تر است چون والدین فقط یک فرصت تکرار نشدنی برای تربیت فرزند خود دارند و باور دوم اینکه تک فرزندی بسیار ساده تر از چندفرزندی است. به دلیل کمتر بودن هزینه‌ها، نبود اختلاف بین خواهر و برادرها و... حال آن که تک فرزندی مشکلات روانی خاص خود را پدید می‌آورد. به هر حال تک فرزندی شمشیری دو لبه است که نقاط ضعف و قوت گوناگون دارد.زندگی ماشینی باعث شده تا زوج‌ها به داشتن تنها یك فرزند در زندگی خود بسنده كنند.این مورد مزایا و معایبی برای والدین بچه دارد مزایای آن هزینه كمتر برای خانواده، كنترل راحت تر تك فرزند، صمیمیت عمیق والدین با تك فرزند، آرامش خانه (فرزند دیگری نیست تا با ناسازگاری آنان آرامش خانه از بین برود)، احساس امنیت و اعتماد به نفس بیشتر با تك فرزند به جهت رسیدگی بیشتر به او.و معایب آن وابستگی شدید والدین به تك فرزند (این وابستگی سبب اضطراب تك فرزند می‌شود وهمیشه نگران است كه اگر صدمه‌ای به او برسد، والدین دچار لطمة روحی شدید خواهند شد)، حساسیت فراون والدین دربارة‌ رفتار وگفتار تك فرزند كه او را به رفتار و گفتاری نامطلوب می‌كشد و لوس می‌شود، مراقبت بیش از حد والدین كه استقلال تك فرزند را به خطر می‌اندازد، وابستگی شدید تك فرزند به والدین كه مانع دوست یابی او در ارتباط با همسالان می‌شود، تأثیر منفی بر رشد تك فرزند به جهت نبودن رقابت بازی یا درگیری با برادر یا خواهر، تسلیم‌پذیری والدین و عدم مخالفت با تك فرزند كه سبب شكنندگی و آسیب پذیری در آینده می‌شود و نمی‌تواند ناامیدی‌ها و فشارهای روحی را تحمل كند، برخورد بزرگانه با كودك (این كار سبب می‌شود جلوی بچگی كردن او گرفته شود)، ارتباط كمتر با همسالان، به جهت نبودن برادر و خواهری در منزل از ایجاد ارتباط با همسالان خجالت می‌كشد.هدف از پژوهش حاضر مقایسه پذیرش و طرد کودکان تک فرزندی و چند فرزندی در بین همسالان است.

فهرست مطالب

 

فصل اول : کلیات پژوهش

مقدمه. 1

بیان مسئله. 3

 اهمیت و ضرورت پژوهش... 6

اهداف پژوهش... 7

هدف کلی.. 7

فرضیه ها 8

تعاریف عملیاتی و مفهومی متغیر ها 8

حمایت جتماعی.. 8

فصل دوم: ادبیات پژوهش

شخصیت شناسی براساس(چندمین فرزند بودن) 11

تک فرزندان. 11

فرزندان اول خانواده 11

فرزندان وسط خانواده 12

فرزندان آخر خانواده 13

شخصیت فرزندان و شیوه های تربیت آنان. 13

فاصله سنی مناسب بین والدین و فرزندان. 25

خطرات بارداری در سنین بالا. 26

فواید تک‌فرزندی.. 26

کودکان متفاوت هستند. 27

الگوی رفتاری والدین برای تک‌فرزندها 28

کودکان تک‌فرزند مستقل‌تر هستند. 29

برای فرزند دوم برنامه‌ریزی کنید. 30

عدالت را رعایت کنید. 31

ترتیب تولد فرندان. 32

تک فرزندان. 32

فرزندان اول خانواده 32

فرزندان وسط خانواده 33

فرزندان آخر خانواده 34

معایب یکی بودن. 35

ویژگی‌های تک فرزندان. 37

جلوگیری از انزوای تک فرزندان. 38

چند فرزندی بهتر است یا تک فرزندی.. 39

مشکلات تربیتی تک فرزندها 43

معایب تک فرزندی.. 45

راه حل مشکلات تک فرزندها 45

جلوگیری از مشکلات تک فرزندی.. 47

آیا تک فرزندی کار درستی است؟. 49

انواع حمایت اجتماعی.. 51

حق ما و ارزش‌های اخلاقی.. 52

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

روش تحقیق. 55

جامعه آماری.. 55

نمونه و روش پژوهش... 55

ابزار پژوهش... 56

مقیاس حمایت اجتماعی.. 56

روش تجزیه و تحلیل داده ها 57

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

بخش اول: آمار توصیفی.. 59

آمار استنباطی.. 62

فصل پنجم  بحث و نتیجه گیری

نتیجه گیری.. 67

محدودیت های پژوهش... 69

پیشنهادات.. 70

منابع و ضمایم. 71

دانلود پایان نامه مقایسه حمایت اجتماعی در کودکان تک فرزندی و چند فرزندی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه مقایسه حمایت اجتماعی در کودکان تک فرزندی و چند فرزندی ,

پایان نامه مقایسه هوش هیجانی و پرخاشگری در افراد وابسته به نیکوتین ، اوپیوئید ، مت آمفتامین و سالم

پایان نامه مقایسه هوش هیجانی و پرخاشگری در افراد وابسته به نیکوتین ، اوپیوئید ، مت آمفتامین و سالم

دانلود پایان نامه مقایسه هوش هیجانی و پرخاشگری در افراد وابسته به نیکوتین ، اوپیوئید ، مت آمفتامین و سالم

پایان نامه مقایسه هوش هیجانی و پرخاشگری در افراد وابسته به نیکوتین ، اوپیوئید ، مت آمفتامین و سالم 
 مقایسه هوش هیجانی و پرخاشگری در افراد وابسته به نیکوتین ، اوپیوئید ، مت آمفتامین و سالم 
هوش هیجانی و پرخاشگری در افراد وابسته
 افراد وابسته به نیکوتین ، اوپیوئید ، مت آمفتامین و سالم 
نیکوتین ، اوپیوئید ، مت آمفتامین
دسته بندی پژوهش های دانشگاهی
فرمت فایل doc
حجم فایل 41 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 21

پایان نامه مقایسه هوش هیجانی و پرخاشگری در افراد وابسته به نیکوتین ، اوپیوئید ، مت آمفتامین و سالم

مقدمه

 

سلامت انسان و توسعه اجتماعی، رابطه ای جدایی ناپذیر دارند. سلامت، همچنین یكی از شش قلمرو اصلی رفاه اجتماعی است . پس هر آنچه تهدیدی برای سلامت باشد، تهدید برای توسعه و رفاه اجتماعی ن یز می باشد و هر آنچه موجب ارتقای سلامت است، عملاً ما را به توسعه و رفاه اجتماعی نیز رهنمون می سازد. از آنجا كه سوءمصرف مواد، وابستگی و عوارض ناشی از آن، تهدیدی جدی برای سلامت به شمار می آید و بر كمیت و كیفیت زندگی تأثیر می گذارد یكی از مباحث عمده در روانشناسی امروز كه توجه بسیاری در راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی، مواد و اختلالات وابسته به مواد را شامل مواد میداند كه بر شیمی مغز موثرند و جدا از این كه عمدی یا سهوی مصرف شوند، مشمول واژهی مصرف مواد Substance use میگردند(سادوک و سادوک ،2008).

 

وابستگی به مواد یا اعتیاد به مواد مخدر در همه مشاغل ،سطوح تحصیلی و طبقة اقتصادی، اجتماعی دیده می شود و به افراد و اقشار خاصی اختصاص ندارد. با توجه به شیوع بالای وابستگی به مواد و دشواری های درمان آن، تلاش برای شناسایی عوامل خطر ابتلا به این مشكل در جمعیت های مختلف بسیار ضروری است. به این ترتیب وابستگی به مواد را میتوان ترجیح مصرف مواد تعریف نمود، به گونه ای كه فرد كاركردهای جسمی، روانشناختی و اجتماعی خود را از دست داده و یا در شرف از دست دادن باشد(بخشانی ،2002). خوش بینانه ترین آمارها از وجود2000000 تا 2500000 معتاد Addict در ایران خبر می دهند (مکری،2008).

 

مواد مخدر بصورت های مختلف و گوناگون یافت می شود وبا تاثیرات مختلف وجود دارد یکی از این مواد نیکوتین است. نیکوتین یک ترکیب آلی نیتروژن‌دار است که بیشتر در گیاهانی مانند تنباکو و در اندازه‌های کمتر در گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی، بادمجان و فلفل‌سبز یافت می‌شود. ۰٫۳ تا ۵ درصد گیاه خشک تنباکو را نیکوتین می‌سازد و یک زهر اثرگذار بر سامانه عصبی است که در بسیاری از حشره‌کش‌ها به کار می‌رود. نیکوتین در اندازه‌های کمتر یک انگیزنده‌های زیستی (محرک‌های زیستی) است و سبب اعتیاد و بسیاری از ویژگی‌های روانی دود تنباکو است.متیل آمفتامین، که در بازار سیاه بنام «شیشه» معروف است، نام یک ماده روان گردان است. این ماده محرک اعصاب است. مت‌آمفتامین با تاثیر مستقیم بر مکانیسم‌های مغز شادی و هیجان در فرد ایجاد می‌کند. مت‌آمفتامین همچنین باعث اختلال شدید در خواب و یا بی‌خوابی شدید می‌شود. مصرف کننده دچار بی‌اشتهایی شدید شده و ساعت‌ها و حتی تا روزها اشتها به غذا ندارد. در عین حال این ماده باعث تشنگی می‌شود و مصرف کننده مجبور است مقدار زیادی آب بنوشد(زینالی و همکاران،1386).

 

اوپیوئید این گروه از نظر طبیعی یا صانعی بودن به دوگروه تقسیم می شوند: طبیعی : تریاک ،شیره ، پاراگوریک،صناعی : مورفین ، و اپییوئیدهای مشابه آن ( متادون پروپوکسی فن )،مپردین و اپیوئیدهای مشابه آن ( پتیدین ، آنیلیریدین ، دیفنوکسیلات ،  لوپرامید ، آلفاپرودین ،و دیگر اپیوئیدها نظیر پنتازسین ، بوپره نورفین ، ( تمجیزک و نام های مشابه تجاری مشابه ) بوترفانل، نالوکسان ، نالترکسون ،نوع دیگر طبقه بندی مواد اپیوئیدی بر حسب آگونیست خالص یا آگونیست نسبی یا آنتاگونیست بودن آنهاست اپیوئیدهای آگونیست خالص : مورفین ، متادون ، اکسی کدون، مپریدین ، پروپوکسی فن ، هروئین ، تریاک ، شیره ، هیدرومورفین ، و کدئین اپیوئید های آگونیست نسبی : پنتازوسین ، نالبوفین ، بوپره نورفین ، بوتور فانول آنتاگونیست های اپیوئیدی : نالوکسان و نالترکسون (حیدری پهلویان و همکاران،1390).

 

مشکل هیجانی، مشکل روانی و شیوههای رویارویی با استرس به عنوان دلایل مصرف مواد مخدر بیان شدهاند. کاستی امکاناتبرای پاسخدادن به نیازهای طبیعی، روانی و اجتماعی نوجوانان و جوانان (مانند کنجکاوی، تنوع طلبی، هیجان جویی، ماجراجویی، گرایش به مورد پذیرش قرار گرفتن از سوی دیگران و گرایش به موفق بودن در میان همسالان)، نیز از دلایل گرایش به کسب لذت و تفنن از مصرف مواد مخدر و عضویت در گروههای ناسالم بیان شده است صنعتی شدن کشورها پیامدهایی مانند از بین رفتن روابط ژرف خانوادگی، جدایی از خانواده، جدایی از ارزشهای سنتی و ساختار حمایتی موجود در جوامع سنتی، انزوا، ناامیدی، سرگشتگی و بی هویتی فرد را به دنبال دارد، وضعیتی که فرد را وامیدارد برای سازگاری با شیوه جدید و سخت زندگی روزمره به مصرف مواد رو آورد(محمدی و همکاران ، 2011).

 

با توجه به تأثیر اعتیاد بر ابعاد فردی، خانوادگی و اجتماعی، لزوم شناسایی عوامل پیش بینی كننده و پیشگیری كنندة آن در افراد به خصوص نوجوانان و جوانان و پرورش عوامل محافظت كننده در برابر اعتیاد بیش از پیش احساس می شود.اعتیاد و سوء مصرف مواد نتیجة عوامل اجتماعی، خانوادگی و شخصیتی است (گلانتر ،2006).

 

هیجان ها همیشه مورد توجه انسان بوده است، زیرا در هر تلاش و در هر اقدام مهم بشری، به طریقی نقش دارند. پیشرفت های اخیر در زمینه روان شناسی سلامت، بهداشت روان و طب رفتاری نقش هیجان را، در سلامت و بیماری انسان ها مورد توجه قرار داده است (لیا و همکاران،.(2003 عبارت هوش هیجانی ابتدا در سال 1985 توسط وین پین مطرح و توسط دانیل گلمن در سال 1995 محبوبیت یافت. سالووی- مایر، هوش هیجانی را به صورت ظرفیت درك اطلاعات هیجانی و استدلال در هنگام وجود هیجان تعریف می کند. آن ها توانائی های هوش هیجانی را به چهار زمینه زیر تقسیم می کنند1-:توانایی درك و تشخیص دقیق هیجان های خود و دیگران ،2-توانایی استفاده از هیجان ها برای تسهیل تفکر،- 3 توانایی درك معانی هیجان ها،-  4توانایی مدیریت و اداره کردن هیجان ها (مایر و مایر،2003).

 

شواهد زیادی نشان می دهد که هوش هیجانی با موفقیت یا عدم موفقیت  فرد در حوزه های مختلف زندگی مرتبط است با این حال پژوهش های اندکی به بررسی ارتباط هوش هیجانی با سو مصرف مواد پرداخته اند.اکبری زرد خانه و همکاران(1387)در پژوهش خود نشان دادند که سازه هوش هیجانی می‌تواند نقش متغیر میانجی نیرومند بین وی‍ژگی های هیجانی با پذیرش اعتیاد داشته باشد. پژوهش ها نشان می دهد كه هوش هیجانی با اعتیاد به مواد مخدر(رایلی و شوت ،2003 ؛ جناآبادی ، 1388 ؛ آریاصدر و همکاران ،1389 ترینیداد و همکاران ،2004 به نقل از فاتحی و جعفری ،1390) مانند: الكل، تنباكو و سیگار رابطه منفی دارد.

 

سرسختی ویژگی شخصیتی است که ممکن است نحوه مقابله با استرسزاها را در افراد تعدیل کند یعنی آنها را در تحلیل موفقیت آمیز موقعیت استرسزا یاری می کند. کوباسا 1979 )) سرسختی را ویژگی شخصیتی پیچیده ای معرفی می کند که از سه مؤلفه چالش ، کنترل و تعهد تشکیل شد است.زرگروهمکاران(1387).در پزوهش خود نشان دادند که کارکنانی که سرسختی پایینی دارند،آمادگی به اعتیاد بالاتری داشتند.

 

در زمینه رابطه سرسختی با مصرف الکل و مواد مخدر تحقیقات اندکی صورت گرفته است. از جمله تحقیقات معدود در این زمینه مدی،وادوا،هایر(1996، لئونارد وکورنلیسوس، 2007 به نقل اززرگر و همکاران،1387) که در تحقیق خود نشان دادند رابطه منفی بین سرسختی و مصرف الکل می باشد.

 

پرخاشگری، كشش و یا گرایشی در فرد است كه به صورت زدن، كشتن و ویران كردن خود را نشان می دهد. پرخاشگری با تغییر شرایط زندگی و محیطی افراد نیز متحول می شود(خدابخشی کولایی،1390) عدم کنترل رفتار پرخاشگرانه علاوه بر اینکه می تواند باعث ایجاد مشکلات بین فردی و جرم و بزه و تجاوز به حقوق دیگران شود، می تواند درون ریزی شده و باعث بروز انواع مشکلات جسمی و روانی، مانند زخم معده، سر دردهای میگرنی و افسردگی گردد. در پژوهش دیگری به ارتباط بین پرخاشگری، خودکشی، مصرف مواد و رفتار جنسی خطرناک با یکدیگر تاکید شد (هاوارد و همکاران، 2008،  به نقل از سجادی، 2009). بنابراین با توجه به جایگاه هوش هیجانی ، سرسختی روانشناختی و پرخاشگری در شناخت بهتر برای مقابله با اعتیاد ، نشانگر اهمیت این پژوهش می باشد.

دانلود پایان نامه مقایسه هوش هیجانی و پرخاشگری در افراد وابسته به نیکوتین ، اوپیوئید ، مت آمفتامین و سالم


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه مقایسه هوش هیجانی و پرخاشگری در افراد وابسته به نیکوتین ، اوپیوئید ، مت آمفتامین و سالم ,