خريد بک لينک
لوازم یدکی ال ۹۰
Hookah Shisha Tobacco
ماسک سه لایه
فلنج
بلیط شیراز تهران
Barabas Ropa de hombre
فایلهای علمی
تاريخ : 12 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : pop | بازدید : <-PostHit->
ارتباط شادی و نشاط با اعتقادات دینی در دانشجویان

پایان نامه کارشناسی روانشناسی بالینی ارتباط شادی و نشاط با اعتقادات دینی در دانشجویان چکیده هدف از پژوهش حاضر ارتباط شادی و نشاط با اعتقادات دینی در دانشجویان دانشگاه آزاد می باشد جامعه اماری این پزوهش کلیه دانشجویان زن و مرد رشته روانشناسی دانشگاه آزاد می باشد

دانلود ارتباط شادی و نشاط با اعتقادات دینی در دانشجویان

پایان نامه  کارشناسی روانشناسی بالینی  
ارتباط شادی و نشاط با اعتقادات دینی در دانشجویان
دانلود مقاله
دانلود تحقیق
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پایان نامه کارشناسی
دانلود پایان نامه ارشد
دانلود پروژه
دانلود پروژه پایانی
دانلود پروپوزال
دانلود گزارش کار آموزی
دانلود پاورپوینت
دانلود پرسشنامه
دانلود فایل
د
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 115 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 95

پایان نامه  کارشناسی روانشناسی بالینی  

ارتباط شادی و نشاط با اعتقادات دینی در دانشجویان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ارتباط شادی و نشاط با اعتقادات دینی در دانشجویان دانشگاه آزاد می باشد .

جامعه اماری این پزوهش کلیه دانشجویان زن و مرد رشته روانشناسی دانشگاه آزاد می باشد.

نمونه شامل 50 نفر از دانشجویان روانشناسی که با روش نمونه گیری به صورت تصادفی انتخاب شدند.

برای بررسی و جمع آوری داده ها از پرسشنامه شادی و نشاط و اعتقادات دینی استفاده شده است

نتایج در بررسی شادی و نشاط در دختران و پسران بدست آمد تفاوت معناداری در نمرات شادی و نشاط

در بین مردان و زنان وجود ندارد و مردان نسبت به زنان شادی و نشاط کمتری دارند .

کلمات کلیدی:

شادی و نشاط

اعتقادات دینی

 

مقدمه

 

شادمانی ذهنی عبارتست از"ارزیابی های شناختی و هیجانی فرد از زندگی اش " .

این ارزیابی از سویی واكنش های هیجانی به حوادث و در سویی دیگر قضاوت های شناختی5 در مورد رضایت

و به سرانجام رساندن وظیفه را در برمی گیرد. بنابراین، شادمانی ذهنی مفهوم وسیعی است

كه تجربه هیجانهای مطلوب ، سطوح پایین هیجان های منفی و رضایت بالا از زندگی را دربرمی گیرد.

شادمانی ذهنی، در ادراكات و ارزیابی های افراد از زندگی شان در ابعاد هیجانی ، عملكردهای روان شناختی و اجتماعی ، منعكس می شود.

جزء هیجانی شادمانی ذهنی شامل دو مولفه شادكامی6 و رضایت از زندگی7 است.

در پژوهش حاضر نیز به این بخش از شادمانی ذهنی پرداخته شده است (كار  ، 2003).

روان شناسی مثبت نگر به عنوان رویكرد تازه ای در روان شناسی ، بر فهم و تشریح شادمانی و احساس ذهنی بهزیستی و همچنین پیش بینی دقیق عواملی كه بر آنها موثرند ، تمركز دارد.

این رویكرد از منظری مثبت گرایانه با ارتقای احساس ذهنی بهزیستی و شادمانی ، در عوض درمان نواقص و اختلالات سرو كار دارد.

بنابراین، روان شناسی مثبت نگر تكمیل كنندة روان شناسی بالینی سنتی است. فهم ،

درك و شفاف سازی شادمانی و احساس ذهنی بهزیستی ، موضوع محوری روان شناسی مثبت نگراست (سلیگمن، 2005) .

 

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه     1

بیان مسئله            2

ضرورت و اهمیت تحقیق      3

اهداف پژوهش       4

هدف کلی 4

اهداف جزئی         4

فرضیه ها            4

تعاریف نظری و عملیاتی      5

فصل دوم

شادکامی  5

تعریف مذهب        5

مقدمه     7

تاریخچه شادکامی   7

تئوری های شادکامی           8

دیدگاه های مربوط به شادکامی            14

دیدگاه های تکاملی در مورد موانع شادکامی         15

عوامل موثر بر شادکامی       20

همبسته های شادکامی          23

انواع شادکامی       25

ویژگی ها و صفات شخصیتی و شادکامی           26

سلامت روانی و شادکامی      28

ارزش ها و شادکامی            29

فرهنگ و شادکامی  29

شادکامی و اهداف   30

شادکامی و نیازها    31

تاثیر ها و فواید شادکامی       32

باورهای دین و مذهب و تعاریف ان      33

تعریف دین           34

مذهبی بودن و سلامت روان   38

نظریه ها و نظریه پردازان در روانشناسی دین     39

عوامل موثر بر دیندار بودن فرد          45

رفتار مذهبی از دید روانشناسان           50

تاریخچه بررسی های روان شناختی رفتار مذهبی 50

پیشینه پژوهش       52

فصل سوم

روش تحقیق          60

جامعه آماری         60

نمونه و روش پژوهش          60

ابزار پژوهش        60

پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت   61

پرسشنامه شادکامی آکسفورد   61

روش اجرا            62

تجزیه و تحلیل داده ها          62

فصل چهارم

بخش اول : آمار توصیفی      64

بخش دوم آمار استنباطی       67

فصل پنجم

نتیجه گیری          72

محدودیت های پژوهش         72

پیشنهادات            74

دانلود ارتباط شادی و نشاط با اعتقادات دینی در دانشجویان


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
ارتباط شادی و نشاط با اعتقادات دینی در دانشجویان ,

بررسی رابطه بین عزت نفس و پرخاشگری دربین دانشجویان دختر وپسردانشگاه آزاد

پایان نامه کارشناسی روانشناسی بالینی بررسی رابطه بین عزت نفس و پرخاشگری دربین دانشجویان دختر وپسردانشگاه آزاد واحد اردبیل مقدمه عزت نفس از جمله مفاهیمی است که در چند دهه اخیر مورد توجه بسیاری از روانشاسان و پژوهشگران قرار گرفته است اما از نظر قدمت تاریخی این موضوع در مباحثی که در علما و فلاسفه در تربیت گذشته داشته اند به چشم می

دانلود بررسی رابطه بین عزت نفس و پرخاشگری دربین دانشجویان دختر وپسردانشگاه آزاد

پایان نامه کارشناسی روانشناسی بالینی  
بررسی رابطه بین عزت نفس و پرخاشگری دربین دانشجویان دختر وپسردانشگاه آزاد واحد اردبیل
بررسی رابطه بین عزت نفس و پرخاشگری 
بررسی رابطه بین عزت نفس و پرخاشگری دربین دانشجویان 

عزت نفس و پرخاشگری دربین دانشجویان دختر وپسر
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل word
حجم فایل 240 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 92

پایان نامه کارشناسی روانشناسی بالینی  

بررسی رابطه بین عزت نفس و پرخاشگری دربین دانشجویان دختر وپسردانشگاه آزاد واحد اردبیل

 

 

مقدمه

عزت نفس از جمله مفاهیمی است که در چند دهه اخیر مورد توجه بسیاری از روانشاسان و پژوهشگران قرار گرفته است اما از نظر قدمت تاریخی این موضوع در مباحثی که در علما و فلاسفه در تربیت گذشته داشته اند به چشم می خورد در مطالعاتی که توسط استنگ  (1972) انجام داشته ارتباط متقابل بین عزت نفس و تصور خود از توانایی خود مورد نایید قرار گرفته است . بدین معنی اگر میدان عزت نفس کاهش یابد احساس ضعف و توانایی در خود به وجود می آید و بر عکس تا افزایش میزان عزت نفس احساس توانمندی و ارزشمندی فرد احیا می شود و تغییراتی مثبت چون افزایش پیشرفت تحصیلی ، افزایش تلاش برای کسب موفقیت داشتن اعتماد به نفس ،لاند  همت بودن تمایل به داشتن سلامت بیشتر .

عزت نفس عبارت است از ارزشی که اطلاعات درون خود پنداره برای فرد است و از اعتقادات فرد در مورد تمتم صفات و ویژگی ها که در او هست ناشی می شود . به طور کلی ارزیابی هایی که فرد از خود می کند عزت نفس او را شکل می دهد . ارزشیابی های مثبت و منفی اثراتی روی  عزت نفس دارند . پرخاشگری نوعی مکانیزم روانی است که در آن فرد به طور ناخود آگاه فشارهای ناشی از محرومیت و ناکامی های خود را  به صورت واکنش های ، حمله ، تجاوز، رفتارهای کینه توزانه نشان  می دهد.با توجه به انچه ذکر گردیدهدف پژوهش این است که آیا بین عزت نفس و پرخاشگری رابطه وجود دارد؟

 

فهرست مطالب

 

فصل اول

مقدمه     1

بیان مسئله            1

ضرورت و اهمیت تحقیق      3

هدف جزئی          4

تعاریف نظری       4

فصل دوم

عزت نفس            7

عزت نفس چیست؟  7

عزت نفس فردی و عزت نفس جمعی    8

ابعاد عزت نفس     8

به چه دلیل عزت نفس اهمیت دارد؟      9

شکلگیری خود پنداره           10

منابع عمده شكل گیری عزت نفس        13

تفاوت عزت نفس با خویشتن پذیری      14

عزت نفس از دیدگاه اسلام     14

روش‏های نیل به عزت نفس   15

دیدگاه‏های روان شناختی در مورد عزت نفس       15

1) دیدگاه راجرز    15

2) دیدگاه كوپر اسمیت         16

مؤلفه‏های اساسی عزت نفس   17

تأثیر شیوه‏های تربیتی بر عزت نفس     19

ویژگی‏های عزت نفس كم و زیاد          19

عزت نفس و اعتماد به نفس   21

عزت نفس و ورزش            22

انواع پرخاشگری   25

طبقه بندی پر خاشگری        26

شیوع یا همه گیر شناسی       27

سبب شناسی         28

تماشای خشونت     34

پرخاشگری از دیدگاه نظریه یادگیری اجتماعی     39

عوامل زیستی پر خاشگری    39

صدمات به مناطق مغزی      40

وراثت شناسی       40

عوامل رایج پیش بینی کننده خطرناک بودن        41

نظریه های پرخاشگری        42

نظریه فردیت زدایی پرخاشگری زیمبادو           42

نظریه انسانیت زدایی پرخاشگری فشباخ            42

نظریه انتقال برانگیختگی     43

نظریه ی درون گرایی برون گرایی      43

مدل شرمساری      44

مدل پرخاشگری- پرخاشگری 44

پیشگیری و درمان  45

پژوهش های انجام گرفته در داخل و خارج کشور  47

فصل سوم

مقدمه     57

روش تحقیق          58

جامعه آماری         58

نمونه آماری         58

حجم نمونه           59

ابزار گردآوری اطلاعات      59

عزت نفس کوپر اسمیت        59

روش تجزیه و تحلیل داده ها   61

فصل چهارم

آمار توصیفی        63

بخش دوم آمار استنباطی       68

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری 72

محدودیت ها         73

پیشنهادات            73

منابع      74

ضمایم    76

 

دانلود بررسی رابطه بین عزت نفس و پرخاشگری دربین دانشجویان دختر وپسردانشگاه آزاد


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
بررسی رابطه بین عزت نفس و پرخاشگری دربین دانشجویان دختر وپسردانشگاه آزاد ,

بررسی رابطه عزت نفس و خلاقیت با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دورۀ متوسطه شهر اردبیل

پایان نامه کارشناسی بررسی رابطه عزت نفس و خلاقیت با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دورۀ متوسطه شهر اردبیل چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ی بین عزت نفس و خلاقیت با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه شهر اردبیل می باشد جامعه آماری این پژوهش راکلیه دانش آموزان دختر و پسر هنرستان های فنی حرفه ای شهر اردبیل تشکیل می دهدN600 نمونه آماری این پژو

دانلود بررسی رابطه عزت نفس و خلاقیت با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دورۀ متوسطه شهر اردبیل

پایان نامه کارشناسی بررسی رابطه عزت نفس و خلاقیت با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دورۀ متوسطه شهر اردبیل
بررسی رابطه عزت نفس و خلاقیت
 رابطه عزت نفس و خلاقیت با پیشرفت تحصیلی 
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دورۀ متوسطه شهر اردبیل
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل pdf
حجم فایل 253 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 80

پایان نامه کارشناسی

بررسی رابطه عزت نفس و خلاقیت با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دورۀ متوسطه شهر اردبیل

چکیده :

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ی بین عزت نفس و خلاقیت با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه شهر اردبیل می باشد. جامعه آماری این پژوهش راکلیه دانش آموزان دختر و پسر هنرستان های فنی حرفه ای شهر اردبیل تشکیل می دهد.N=600  نمونه آماری این پژوهش شامل 150 نفر از دانش آموز دختر و پسر (75 دختر ، 75 پسر) هنرستان های فنی حرفه ای شهر اردبیل می باشد. برای جمع آوری داده های این پژوهش از آزمون خلاقیت، مقیاس عزت نفس روزنبرگ استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون (فرضیه1) و روش رگرسیون چندمتغیری با روش ورود (فرضیه2) و گام به گام استفاده شداست. نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر رابطه ی معناداری بین عزت نفس و خلاقیت با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شهر اردبیل را نشان می دهد.

کلید واژه ها : عزت نفس ، خلاقیت ، پیشرفت تحصیلی

 

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه                                                                                                                                           1

بیان مسئله                                                                                                                         2

اهمیت و ضرورت پژوهش                                                                                                        4

اهداف پژوهش                                                                                                                                 4

سوال پژوهشی                                                                                                                                5

فرضیه های تحقیق                                                                                                                 5

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها                                                                                                 5

فصل دوم

مقدمه                                                                                                                                           8

عزت نفس                                                                                                                                     8

عزت نفس فردی و عزت نفس جمعی                                                                                              9

 ابعاد عزت نفس                                                                                                                               9

به چه دلیل عزت نفس اهمیت دارد؟                                                                                               10

شکل¬گیری خود پنداره                                                                                                                       11

منابع عمده شكل گیری خودپنداره و عزت نفس                                                                                    13

مقایسه عزت نفس و خود پنداره                                                                                                   14

تفاوت عزت نفس با خویشتن پذیری                                                                                                14

عزت نفس از دیدگاه اسلام                                                                                                         14

روش‏های نیل به عزت نفس                                                                                                       15

دیدگاه‏های روان شناختی در مورد عزت نفس                                                                         16

مؤلفه‏های اساسی عزت نفس                                                                                                       17

تأثیر شیوه‏های تربیتی بر عزت نفس                                                                                                           19

ویژگی‏های عزت نفس كم و زیاد                                                                                                  19

عزت نفس و اعتماد به نفس                                                                                                       20

عزت نفس و ورزش                                                                                                               21

خلاقیت                                                                                                                                         24

ویژگی‌های شخصیتی افراد خلاق                                                                                                  27

تحول خلاقیت                                                                                                                                  29

آموزش خلاقیت                                                                                                                                30

خلاقیت و نوآوری                                                                                                                 34

فرآیند خلاقیت                                                                                                                                  36

تفاوت بین خلاقیت و نوآوری                                                                                                      38

کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری                                                                                                     39

تفاوت نوآوری با اختراع                                                                                                                      40

خلاقیت و كارآفرینی                                                                                                               41

پیشرفت تحصیلی                                                                                                                               44

پیشینه مربوط به سن، جنسیت وپیشرفت تحصیلی                                                                                 46

عوامل اجتماعی، اقتصادی نیز بر پیشرفت تحصیلی تاثیر دارد                                                                    47

پیشرفت تحصیلی، عزت نفس و خلاقیت                                                                                           47

فصل سوم

مقدمه                                                                                                                                           56

طرح تحقیق                                                                                                                                    56

متغیرهای تحقیق                                                                                                                               56

جامعه آماری                                                                                                                                   56

حجم نمونه و روش نمونه گیری                                                                                                   56

ابزار گردآوری اطلاعات                                                                                                                      57

روش گردآوری اطلاعات                                                                                                         57

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات                                                                                                    58

فصل چهارم

مقدمه                                                                                                                                           60

نتایج مربوط به فرضیه ها                                                                                                                     60

جدول شماره 1: نتایج همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه خلاقیت و مؤلفه های آن با پیشرفت تحصیلی         60

جدول شماره 2: نتایج همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه عزت نفس و پیشرفت تحصیلی                       60

جدول شماره 3: خلاصه نتایج رگرسیون چند متغیری با روش ورود  برای پیش بینی پیشرفت تحصیلی از طریق خلاقیت و عزت نفس                                                                                                                            61

جدول شماره 4: خلاصه نتایج رگرسیون چند متغیری با روش گام به گام  برای پیش بینی  پیشرفت تحصیلی از طریق خلاقیت و عزت نفس                                                                                                                      62

فصل پنجم

بحث  و نتیجه گیری                                                                                                               64

محدودیت ها                                                                                                                                   65

پیشنهادهای تحقیق                                                                                                                  65

منابع و مآخذ                                                                                                                                   68

ضمائم                                                                                                                                          75

 

 

دانلود بررسی رابطه عزت نفس و خلاقیت با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دورۀ متوسطه شهر اردبیل


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
بررسی رابطه عزت نفس و خلاقیت با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دورۀ متوسطه شهر اردبیل ,

تاريخ : 12 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : pop | بازدید : <-PostHit->
بررسی رابطه شادکامی، امیدواری با هوش معنوی

پایان نامه کارشناسی در رشته روانشناسی عمومی بررسی رابطه شادکامی، امیدواری با هوش معنوی چکیده این پژوهش به منظور بررسی رابطه شادکامی، امیدواری با هوش معنوی انجام گرفته است

دانلود بررسی رابطه شادکامی، امیدواری با هوش معنوی

پایان نامه  کارشناسی در رشته روانشناسی عمومی

 

بررسی رابطه شادکامی، امیدواری با هوش معنوی
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 105 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 131

پایان نامه  کارشناسی در رشته روانشناسی عمومی

 بررسی رابطه شادکامی، امیدواری با هوش معنوی

چکیده:

این پژوهش به منظور بررسی رابطه شادکامی، امیدواری با هوش معنوی انجام گرفته است.

جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 130 نفر از دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی شهرستان نمین می باشند که به صورت تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه های شادکامی، امیدواری و هوش معنوی را تکمیل نمودند.

برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش همبستگی استفاده شده است.

در بیان فرضیه ها بین شادکامی و هوش معنوی همبستگی مثبت معنادار بدست آمد و در بررسی رابطه بین امیدواری و هوش معنوی نیز همبستگی مثبت معنادار بدست آمد .

کلمات کلیدی : هوش معنوی و امیدواری و شادکامی

  

 مقدمه:

 

بیشتر از یک قرن است که مراجعین برای طرح مسائل، مشکلات، نقائض و کمبودهای خود به روان درمان گران مراجعه می کنند، با توجه به اینکه، که بحث و بررسی در این موارد، می تواند درمان کننده باشد.روان درمانی، با تأکید بر نقائض و کمبود های گامهای بلند و بزرگی برداشته است.اگر چه تأکید بر آسیب شناسی روانی تا حد زیادی خلاصی از علائم را باعث شده است، اما لزوماً باعث افزایش امید و شادمانی نگردیده است، موضوعی که هنوز هم در فرایند درمان نادیده گرفته می شود.عقیده بر این است که شادمانی باید به طور آشکار و صریح در روان درمانی پیگیری شود، چرا که در سلسله مراتب اهداف درمانی، بالاترین جایگاه را به خود اختصاص می دهد.و همچنین این عقیده وجود دارد که استفاده از روانشناسی مثبت مزایا و محاسن زیادی دارد از جمله اینکه، می توان با ترکیب عقاید نظری افرادی مثل راجرز و تحقیقات جدید تر روانشناسی مثبت به بهترین وجه ممکن به افرادی که به دنبال کاهش پریشانی، افزایش امید و شادمانی و تسهیل رشد و تکامل خود هستند مکم نمود.بدین ترتیب نقش و جایگاه درمان مثبت به خوبی روشن می شود.از این طریق می توان در جهت مفهوم سازی مثبت از سلامت روان حرکت کرد، حرکتی که راجرز به مفهوم «انسان با عملکرد کامل1» و مازلو با مفهوم «تحقیق خویشتن2» انجام دادند.مازلو، بنیانگذار روانشناسی انسانگرا3، شاخه ای از روانشناسی مثبت4 را تشریح کرد که در آن خواستار توجه بیشتر به هر دو جنبه مثبت و منفی تجارت انسان گردید، او عقیده داشت علم روانشناسی، بیشتر نقائض، بیماری ها و کمبودهای انسان را برای ما آشکار کرده است و کمتر در مورد استعداد ها، توانمندیها، فضائل و آرزوهای قابل تحقق، یا حداکثر ظرفیت روانشناختی انسان صحبت کرده است.پژوهش در روانشناختی مثبت و سایر علوم مرتبط نشان داده اند افرادی که هیجانات مثبت و خوش بینی را تجربه کرده باشند، عمر طولانی تری خواهند داشت.همچنین افراد امیدوار و شادمان روابط اجنماعی قویتری با دوستان، همسر، همسایگان و بستگان خود دارند.


 

فهرست مطالب

عنوان     صفحه

 

مقدمه:   8

بیان مسئله   10

اهمیت و ضرورت تحقیق   13

اهداف تحقیق   14

تعاریف عملیاتی   15

مقدمه   17

گسترش مفهوم هوش   20

چهارچوب نظری هوش معنوی(SI)   25

مؤلفه های هوش معنوی   34

بحث و نتیجه گیری   45

تعریف شادکامی   52

نظریه های مرتبط با شادکامی   57

دیدگاه های مربوط به شادکامی   63

عوامل مؤثر بر شادکامی   66

سلامت روانی و شادکامی   69

ویژگی های شخصیتی و شادکامی   70

شادکامی و موفقیت   72

شادکامی و هوش هیجانی   72

شادی و اهداف   73

سازگاری و شادکامی   77

امیدواری   78

تعریف و پیشینه:   79

رابطه ی ناامیدی با خودکشی   96

امید درمانی   101

ارتقاء امید   105

جامعه آماری:   111

نمونه آماری و روش نمونه گیری:   111

ابزار جمع آوری اطلاعات:   111

روش تحقیق:   111

روش تجزیه و تحلیل آماری:   112

مقدمه   114

بخش اول  : آمار توصیفی   114

آمار استنباطی   116

نتیجه گیری :   119

محدودیت ها   120

پیشنهادات   121

منابع   122

 

دانلود بررسی رابطه شادکامی، امیدواری با هوش معنوی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
بررسی رابطه شادکامی، امیدواری با هوش معنوی ,

تاريخ : 12 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : pop | بازدید : <-PostHit->
بررسی رابطه گرایش به سیگار و ترامادول در افراد درون و برون گرا

پایان نامه کارشناسی بررسی رابطه گرایش به سیگار و ترامادول در افراد درون و برون گرا بخشی از متن بیان مسئله آموزش فرد برای درمان خودش به مفهوم حذف استرس نیست،‌استرس برای زندگی ضروری است آموزش درمان استرس برای بالا بردن توانایی فرد در نفع بردن از رفتارهای خود در مواجهه با مشكلات است،‌استرس ها همیشه آثار منفی ندارد و رهایی از آنها ضروری نیست

دانلود بررسی رابطه گرایش به سیگار و ترامادول در افراد درون و برون گرا

پایان نامه کارشناسی بررسی رابطه گرایش به سیگار و ترامادول در افراد درون و برون گرا
بررسی رابطه گرایش به سیگار و ترامادول
افراد درون و برون گرا
 گرایش به سیگار و ترامادول
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 129 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 95

پایان نامه کارشناسی بررسی رابطه گرایش به سیگار و ترامادول در افراد درون و برون گرا

*همراه با آمار و یافته های توصیفی

بخشی از متن :

بیان مسئله:

آموزش فرد برای درمان خودش به مفهوم حذف استرس نیست،‌استرس برای زندگی ضروری است آموزش درمان استرس برای بالا بردن توانایی فرد در نفع بردن از رفتارهای خود در مواجهه با مشكلات است،‌استرس ها همیشه آثار منفی ندارد و رهایی از آنها ضروری نیست در واقع استرس زندگی است و زندگی استرس است این انسان است كه باید پاسخ به استرس را در جهت مثبت هدایت كند استرس خفیف می تواند باعث فعالیت و تحرك شود ولی استرس های شدید و كنترل نشده بر عملكرد فرد اثر مطلوب دارند. استرس مفرط می تواند موجب سوء مصرف مواد داروها و اختلال در روابط بین فردی و فامیلی شود. استرس مفرط كه به آن دیسترس گفته می شود به عنوان عامل مهم ایجاد كننده بسیاری از بیماری ها معرفی شده است. بیماری قلبی یكی از مواردی است كه با دیسترس ارتباط دارد. معمولاً‌هیچ روشی به تنهایی علاج قطعی استرس نیست، تصمیم درباره ی اینكه كلام روش احتمالاً موثر خواهد بود بوسیله ی درمانگر و به دنبال بررسی كامل فرد و پاسخ او به استرس گرفته می شود.


اهمیت و ضرورت پژوهش:

شناخت بیماری ها و آگاهی از اقدامات ضروری اولیه برای تمامی افراد ضروری است و در بسیاری از موارد اطلاع از همین مسایل از نظر جسمی و روحی مفید واقع می شود فردی كه اطلاعات مناسبی در زمینه مطالب مربوط به بهداشت شخصی و عوامل ایجاد بیماری ها و اقدامات لازم تا زمان رسیدن به پزشك دارد همواره می تواند با استفاده از این اطلاعات به نفع خویش و حتی افراد خانواده و دوستان اقدام نماید. البته لازم به یادآوری است كه این اطلاعات تنها در حد كلی هستند.

 

اهداف پژوهش:

اهداف كلی:

بررسی میزان استرس در بین فرزندان فاقد مادر و واجد مادر.

اهداف جزئی:

1-

2-

3-

 

مولفه متغیرها:

استرس: متغیر مستقل

فاقد یا واجد مادر بودن: متغیر وابسته

جنسیت: متغیر تعدیل كننده.

 

سئوال پژوهش:

- آیا بین استرس فرزندان فاقد مادر یا فرزندان واجد مادر تفاوتی وجود دارد؟

-

-

-

 

فرضیه های پژوهش:

1-

2-

3-

 


تعریف اصطلاحات:

استرس: استرس از لغت (estrecier) فرانسوی قدیم به معنی محكم بستن یا سخت تر شدن یا تنگ شدن و فشار مشتق شده است و به هر نوع عامل عاطفی، جسمانی، اجتماعی یا اقتصادی گفته می شود كه به پاسخ (واكنش) یا تغییر نیاز دارد.

در واقع استرس پاسخ كامل بودن شامل پاسخ روانی، هیجانی و جسمانی به عامل محرك (استرسور) است كه بوسیله سطح خود آگاه یا ناخودآگاه به عنوان عامل آزار دهنده یا تهدید كننده درك و دریافت می شود.

فرزندان فاقد مادر: فرزندانی كه به دلایلی مانند طلاق، مرگ و... بدون مادر ودر كنار پدر یا سایر اطرافیان زندگی می كنند. 

دانلود بررسی رابطه گرایش به سیگار و ترامادول در افراد درون و برون گرا


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
بررسی رابطه گرایش به سیگار و ترامادول در افراد درون و برون گرا ,

تاريخ : 12 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : pop | بازدید : <-PostHit->
بررسی رابطه میزان خرافه گرایی در بین نسل قدیم و نسل جدید

پایان نامه کارشناسی روانشناسی بالینی بررسی رابطه میزان خرافه گرایی در بین نسل قدیم و نسل جدید چکیده هدف از این پژوهش بررسی خرافه گرایی در بین نسل قدیم و جدید است که این تحقیق بصورت میدانی و توصیفی است جامعه آماری این پژوهش عبارت از کلیه افراد زنان و مردانی که در دو بازه سنی 50 تا 70 سال برای نسل قدیم و 20 تا 30 سال برای نسل جدید س

دانلود بررسی رابطه میزان خرافه گرایی در بین نسل قدیم و نسل جدید

پایان نامه کارشناسی روانشناسی بالینی
 بررسی رابطه میزان خرافه گرایی در بین نسل قدیم و نسل جدید
 بررسی رابطه میزان خرافه گرایی
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 83 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 66

پایان نامه کارشناسی روانشناسی بالینی

 بررسی رابطه میزان خرافه گرایی در بین نسل قدیم و نسل جدید 


چکیده :

هدف از این پژوهش بررسی خرافه گرایی در بین نسل قدیم و جدید است که این تحقیق بصورت میدانی و توصیفی است . جامعه آماری این پژوهش عبارت از کلیه افراد زنان و مردانی که در دو بازه سنی 50 تا 70 سال برای نسل قدیم و 20 تا 30 سال برای نسل جدید ساکن در شهرستان اردبیل بودند. کلیه آزمودنی های پژوهشی با پرسشنامه های محقق ساخته مورد ارزیابی قرار گرفتند . دادههای جمع آوری شده با روش های آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

بین خرافه گرایی در نسل قدیم و جدید تفاوت معناداری وجود دارد.بین خرافه گرایی در شهر و روستا تفاوت معناداری وجود دارد.بین خرافه گرایی در افراد مجرد و متاهل تفاوت.معناداری وجود دارد.سطح تحصیلات در افراد میزان خرافه گرایی در افراد به طور معناداری کاهش میابد .سطح اقتصادی در افراد میزان خرافه گرایی در افراد به طور معناداری افزایش میابد

مقدمه :

 

بحث خرافه‌گرایی و رمال‌محوری و جن‌گیر سالاری این روزها در جامعه خبری ایرانی داغ است و پرطرفدار. زمزمه‌هایی هم که درباره مشاهیر سیاست و ورزش به گوش می‌رسد بیش از پیش به این بحث داغ دامن می‌زند، از دستگیری جن‌گیرانی که با فلان مسئول و بهمان مربی رابطه داشته‌اند تا آستین بالا زدن شخص بعضی از مشاهیر فوق‌الذکر برای آزمودن عرصه ماورائ الطبیعه و ارتباط با اجنه و ارواح خبیثه، همه و همه هیزم در آتش این تنور داغ ریخته است. دست و پنجه نرم کردن با ارواح و استفاده ابزاری از ایشان تنها منحصر به مشاهیر ایرانی نیست، اینروز‌ها دیکتاتور لیبی هم دستی بر آتش جهان ارواح نهاده است و قرار شده است به زودی ارتشی از اجنه محترم را روانه دیار کفر کند تا دمار از روزگار کافران و متعدیان به بلاد اسلامی در بیاورند. از دنیای مشاهیر و بزرگان که بگذریم این نکته را باید قبول کنیم که خرافه‌پرستی در جامعه نیمه مدرن ایرانی، شدیدا رواج و نفوذ دارد. در واقع شاید وجود بعضی از اماکن خاص برای انجام بعضی از امور خاص برای بعضی از افراد خاص در گوشه و کنار شهرهای مختلف کشور (خصوصا تهران) در قرن دیجیتال و فناوری، کمی باور ناپذیر باشد، اما حقیقتی است غیر قابل انکار و حقیقت غیر قابل انکارتر اینکه رواج خرافه پرستی رابطه مستقیم دارد با توسعه فرهنگی و فکری یک جامعه و با بررسی وضعیت خرافه‌گرایی در جامعه ایرانی می‌توان به راحتی پی برد که ما در کجای راه صعود و توسعه ایستاده‌ایم. جمله بالا البته کمی نیاز به اصلاح دارد، بهتر است بگوییم طریقه ارضای میل به خرافه‌گرایی رابطه مستقیم دارد با توسعه و نه ذات خرافه‌گرایی. بشر ذاتا مایل است به فهم اسرار ناشناخته و فتح قلل ماوراء الطبیعه و اصولا فلسفه پیدایش خرافه از همین تمایل سرچشمه می‌گیرد، اما خرافه و جن‌گیری و رمالی اولین و نازل‌ترین مرتبه پاسخ به این نیاز طبیعی است، همانطور که تمامی شئون اجتماعی زندگی بشر رشد کرده است و توسعه یافته است، طریقه پاسخگویی به خواست‌های طبیعی او هم از این قاعده مستثنی نبوده است. امروز دیگر بساط فالگیر‌ها و رمال‌ها در جوامع توسعه یافته برچیده شده است، چرا که رمال کارش به واقعیت رساندن رویا و انجام کارهایی است که از عهده انسان عادی خارج است، او این کار را به ابلهانه‌ترین و توهین‌آمیز‌ترین شیوه انجام می‌دهد، این درست که یک لنگه کفش در بیابیان غنیمت است اما جادوی سینما دیگر مشکل کمبود کفش را برطرف کرده است. تئاتر و پس از آن سینما آمدند تا بساط فالگیر‌ها را جمع کنند‌، آمدند تا به شیوه‌ای بسیار ماهرانه‌تر رویا‌ها و افسا‌نه‌ها را بدل به واقعیت کنند و پرده از اسرار غریبه عالم بردارند. امروز سینما در جوامع توسعه یافته کار همان جن گیر‌ها و ساحرگان دنیای باستان را انجام می‌دهد و آن ارضای حس ستر‌خواهی انسان است و اگر در جامعه ایرانی، مردم ناچار به بهره‌گیری از منابع فاسد و نخ‌نما جهت ارضای این حسشان می‌شوند، به دلیل عدم وجود یک ساختار هنری قوی وبومی است و همین رنگ زرد رخسار خرافه گرای جامعه ایرانی خبر از سر درون سینمای ضعیف، بی‌هویت، قاصر والکن ایرانی می‌دهد. علت دیگری که در زمینه خرافه‌گرایی جامعه ایرانی می‌توان از آن یاد کرد، برزخ فرهنگی است که انسان ایرانی در آن گیر افتاده است. جامعه ایرانی، یک جامعه قبیله‌ای، عشیره‌ای و روستایی است که در شهر رحل اقامت افکنده است، هیچ چیز انسان ایرانی به شهر و مدرنیته نمی‌خورد اما او در شهر و در مرکز شلیک‌های مدرنیزم زندگی می‌کند. شهر‌نشینی به عنوان یک پدیده وارداتی، بسیار عجول و کم‌طاقت بود برای جایگیری در بستر انسان ایرانی و همین عجله او، انسانی دو بخشی ساخت که هم از مواهب شهر‌نشینی و تجدد برخوردار است و ممتنع و هم قادر به کنار نهادن انگاره‌های باستانی، متحجر و واپس‌گرای خود نیست و شهری که این انسان ایرانی برای خود می‌سازد، شهری است دوگانه که تکلیفش به خودش هم روشن نیست، در کنار سینما بساط رمالی پخن می‌شود و در کنار استادیوم ورزشی دکان فروش آویز و بازوبند و چشم‌زخم و هر دو سو هم مخاطبان مشترک و همگن خود را دارند بدون اینکه مخل کار یکدیگر باشند واین از عجایبی است که شاید فقط در کشوری مانند ایران بشود آن را دید، نهاد‌های آوانگارد و تجدد‌خواه در همزیستی کاملا مسالمت‌آمیزی با نهاد‌های سنتی و واپس‌گرا به سر می‌برند. اما عاملی سومی که جامعه ایرانی را به سوی خرافه‌گرایی سوق می‌دهد عدم امکان اعمال قدرت اجتماعی و به تبع آن سرخوردگی جمعی است. تسلط بر جهان ماوراء مصداق بارز قدرت و فرد مسلط نمونه کامل یک انسان قدرتمند است، هنگامی که جامعه رو به خمودگی و ضعف گام بردارد، مردم ناگزیرند که از سرچشمه‌های گل‌آلود به قدرت‌ورزی بپردازند و چه سرچشمه‌ای وسوسه برانگیز‌تر از در اختیار داشتن عالم غیب؟ به اینترتیب جامعه‌ای که از عوامل فوق مبرا باشد یعنی نه هنر الکن داشته باشد و نه دوگانگی بافت‌های داخلی و نه ناتوانی در اعمال قدرت جمعی خصوصا در عرصه جهانی هیچ دلیلی ندارد که رو به جن‌گیر و رمال بیاورد، کما اینکه در جوامع توسعه یافته هیچگاه این اتفاق نمی‌افتد، چه برسد به اینکه این مسائل پوچ و احمقانه به سطوع بالای حکومتی هم رسوخ کند و بخشی از انرژی حاکمیت را به پاسخگویی به این مباحث اختصاص دهد.

 

 

 

 فهرست مطالب

عنوان  صفحه

 

مقدمه :.. 9

بیان مسئله :.. 13

اهمیت تحقیق :.. 16

اهداف پژوهش :.. 18

فرضیه های تحقیق :.. 19

تعارف و مفاهیم :.. 20

تعریف خرافه :.. 22

2- الگوهای سه گانه برای تعریف خرافه.. 23

مدل نگرشی مبتنی بر دین و گزاره های دینی.. 24

مقدمه:.. 43

جامعه آماری :.. 43

نمونه و روش نمونه گیری :.. 44

ابزار تحقیق :.. 44

شیوه جمع آوری داده ها :.. 44

امار توصیفی :.. 47

بخش دوم آمار استنباطی :.. 53

نتیجه گیری:.. 62

نتایج به دست آمده مربوط به آمار استنباطی.. 63

پیشنهادات.. 64

فهرست منابع.. 67

 

دانلود بررسی رابطه میزان خرافه گرایی در بین نسل قدیم و نسل جدید


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
بررسی رابطه میزان خرافه گرایی در بین نسل قدیم و نسل جدید ,

بررسی رابطه ی هوش هیجانی و هوش معنوی با تاب آوری در دانشجویان دانشگاه آزاد

پایان نامه کارشناسی روانشناسی بالینی بررسی رابطه ی هوش هیجانی و هوش معنوی با تاب آوری در دانشجویان دانشگاه آزاد اردبیل مقدمه انسان همواره به دنبال دستیابی به راه هایی برای مقابله ی مفید با مشکلات بوده است و کوشیده تا با کمترین آسیب ممکن، به حل مشکلات و مسائل خود بپردازد یکی از این راهها، نگریستن به مشکلات به عنوان فرصتی برای بروز توا

دانلود بررسی رابطه ی هوش هیجانی و هوش معنوی با تاب آوری در دانشجویان دانشگاه آزاد

پایان نامه کارشناسی روانشناسی بالینی
بررسی رابطه ی هوش هیجانی و هوش معنوی با تاب آوری در دانشجویان دانشگاه آزاد اردبیل
بررسی رابطه ی هوش هیجانی و هوش معنوی 
رابطه ی هوش هیجانی و هوش معنوی با تاب آوری 
 تاب آوری در دانشجویان دانشگاه آزاد اردبیل
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 133 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 114

 

پایان نامه کارشناسی روانشناسی بالینی

بررسی رابطه ی هوش هیجانی و هوش معنوی با تاب آوری در دانشجویان دانشگاه آزاد اردبیل

مقدمه

 

انسان همواره به دنبال دستیابی به راه هایی برای مقابله ی مفید با مشکلات بوده است و کوشیده تا با کمترین آسیب ممکن، به حل مشکلات و مسائل خود بپردازد. یکی از این راهها، نگریستن به مشکلات به عنوان فرصتی برای بروز توانایی هااست. در سالهای اخیر، رویکرد روانشناسی مثبت، با شعار توجه به استعدادها و توانمندیهای انسان، مورد اقبال پژوهشگران حوزه های مختلف روانشناسی قرار گرفته است. یکی از سازه های مطرح در روانشناسی مثبت، تاب آوری[1] است. تاب آوری قابلیت فرد در برقراری تعادل زیستی، روانی معنوی، در مقابل شرایط مخاطره آمیز است (کانرودیویدسون[2]، 2003) عوامل مؤثر بر تاب آوری در حالت کلی شامل عوامل درونی (ویژگی های شخصیتی، هوش و...) و عوامل بیرونی( خانواده، مدرسه و...) است (رولف[3] و همکاران، 1990؛ راتر[4]، 1999). یکی از عوامل مؤثر بر تاب آوری، هوش است.

برداشت های روانشناسان از کلمه ی هوش بسیار گوناگون است. برخی روانشناسان اولیه هوش را توانایی حل مسئله می دانستند و عده ای دیگر، آن را توانایی انطباق و یادگیری، براساس تجارت روزمره در نظر گرفتند (سانتراک[5]، 2003). رویکردهای هوش چندگانه در روانشناسی به عنوان دیدگاهی قابل قبول و مطرح در ادبیات روانشناختی، جایگاه خود را تثبیت کرده اند. در این دیدگاه از انواع هوش سخن به میان می آید. در بررسی انواع گوناگون هوش، اخیراً به دو نوع هوش عاطفی[6]و هوش معنوی[7] بر می خوریم که هر دو تأثیر بسزایی در تاب آوری افراد دارند. هوش معنوی برای اولین بار توسط زهر ومارشال[8](2000) مطرح شد.کینگ[9](2008) هوش معنوی را به عنوان مجموعه ای از سازگاری ظرفیت های روانی مبتنی بر جنبه های غیر مادی و متعالی واقعیت بخصوص آنها که وابسته به طبیعت وجود شخصی،  معنای شخصی، تعالی و حالت های گسترش یافته ی معنویت می باشد، تعریف کرده است.

وی چهار مؤلفه ی گسترش خودآگاهی،  معناسازی شخصی، آگاهی متعالی و تفکر وجودی نقادانه را برای هوش معنوی مطرح کرده است. گسترش خوداگاهی شامل توانایی داخل شدن به ( یا خارج شدن از ) حالت های معنوی یا فراتر از هوشیاری به تشخیص خود فرد است. معناسازی شخصی عبرت است از توانایی استنتاج هدف و معناسازی شخصی از همه ی تجارب جسمی و روانی، شامل ظرفیت ایجاد کردن هدف زندگی و تسلط یافتن بر آن. آگاهی متعالی شامل تعیین ابعاد متعالی خود، دیگران و جهان مادی در خلال حالت طبیعی بیداری و هوشیاری است و تفکر وجودی نقادانه به صورت ظرفیت تفکر منتقدانه از سرشت وجود، واقعیت، عالم وجود، مکان، زمان، مرگ و دیگر موضوعات وجودی یا ماوراء طبیعی تعریف شده است. رابطه ی هش معنوی با متغییرهای روانشناختی زیادی از جانب پژوهشگران بررسی شده است. مثلاً جوکار (1386) رابطه ی معناداری را بین هوش و تاب آوری گزارش کرده است. وش دیگری که کمک می کند تا افراد در برابر مشکلات و آسیب ها تاب آوری بیشتری نشان دهند مفهوم هوش هیجانی است هوش هیجانی شامل درک، فهم، استدلال و اداره ی هیجان خود و دیگران می باشد (سالوودی[10] و همکاران، 2002)، و قابلیت های هوش هیجانی برای خود گردانی هیجانی و تدبیر ماهرانه ی روابط، بسیار با اهمیت است.

امرزه بسیاری از روانشناسان مثبت نگر بر این بارند که  اگر افراد از هوش هیجانی بالایی برخوردار باشند می توانند در برابر مشکلات و چالش های خود تاب آوری بیشتری نشان دهند.

 فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه.. 1

بیان مسأله.. 3

اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

اهداف پژوهش.. 6

فرضیه های پژوهش.. 6

تعاریف نظری و عملیاتی متغییرها.. 7

فصل دوم : ادبیات تحقیق

الف)زمینه پژوهش.. 11

هیجان چیست؟.. 11

چرا بعضی از آدم های با هوش کار احمقانه می کنند؟   12

تاریخچه هوش هیجانی :.. 14

مفهوم هوش هیجانی :.. 18

مؤلفه های هوش هیجانی :.. 20

الف) مهارتهای درون فردی :.. 20

ب) مهارتهای میان فردی :.. 22

ج) سازگاری:.. 23

اهمیت و ضرورت هوش هیجانی.. 26

هوش هیجانی و تأثیر آن بر بهداشت روانی.. 28

نحوه استفاده از هوش هیجانی در تحول پیشه و گزینش   29

پیامدهای بهداشتی تنظیم هیجانی.. 30

هوش معنوی( SI ).. 32

عصب شناسی تجربه های معنوی: 37

داشتن تاریخ تحولی ویژه.. 39

مؤلفه های هوشمعنوی.. 40

تاب آوری.. 49

عوامل محافظت کننده محیطی.. 52

ویژگی های محیط های تاب آور ( خانواده، مدرسه، اجتماع)   53

راه های محیطی ارتقای تاب آوری.. 54

نقش محیط در تاب آوری.. 54

چطور این مهارت را پرورش دهیم : 56

2 ـ کفایت اجتماعی.. 57

مسئولیت پذیری.. 61

فصل سوم : روش تحقیق

جامعه آماری.. 73

نمونه و روش نمونه گیری.. 74

ابزار پژوهش.. 74

روش تجزیه و تحلیل.. 78

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری

الف)یافته های جمعیت شناختی.. 80

ب)یافته های توصیفی.. 84

ج)یافته های استنباطی.. 88

متغیر ملاک.. 91

متغیر پیش بین.. 91

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری.. 93

محدودیت های پژوهش.. 96

پیشنهادات.. 97

منابع.. 99

 

دانلود بررسی رابطه ی هوش هیجانی و هوش معنوی با تاب آوری در دانشجویان دانشگاه آزاد


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
بررسی رابطه ی هوش هیجانی و هوش معنوی با تاب آوری در دانشجویان دانشگاه آزاد ,

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته های مختلف تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی

پایان نامه کارشناسی روانشناسی بالینی بررسی رابطه بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته های مختلف تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل مقدمه در واقعیت امر ما دو ذهن داریم، یکی که فکر می کند و دیگری که احساس می کند این دو راه متفاوت شناخت، در کنشی متقابل، حیات روانی ما را می سازند ذهن خردگرا همان مقام درک و فهم است که به

دانلود بررسی رابطه بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته های مختلف تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی

پایان نامه کارشناسی روانشناسی بالینی 
بررسی رابطه بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته های مختلف تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
بررسی رابطه بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی
 پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته های مختلف تحصیلی
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 77 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 68

 

پایان نامه کارشناسی روانشناسی بالینی 


بررسی رابطه بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته های مختلف تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل


مقدمه

در واقعیت امر ما دو ذهن داریم، یکی که فکر می کند و دیگری که احساس می کند. این دو راه متفاوت شناخت، در کنشی متقابل، حیات روانی ما را می سازند. ذهن خردگرا همان مقام درک و فهم است که به مدد آن قادر به تفکر و تعمق هستیم. ولی در کنار آن نظام دیگری نیز برای دانستن وجود دارد، نظامی تکانشی و قدرتمند و گهگاه غیرمنطقی، یعنی ذهن هیجانی. تقسیم ذهن به دو بخش هیجانی و خردگرا تقریبا مانند تمایزی است که عوام میان «قلب» و «سر» قائلند. احساس یقین حاصل از گواهی «قلبی» بر درست بودن چیزی، متفاوت با گواهی عقلی و تا حدودی عمیق تر از آن است. نسبت کنترل عقلانی ذهن بر بخش هیجانی آن روند یکنواختی دارد; هر چه احساس شدید تر باشد، ذهن هیجانی مسلط تر و ذهن خردگرا بی اثر تر می گردد. به نظر می رسد که این ترتیب، از امتیازی سرچشمه می گیرد که تکامل طی اعصار متمادی به احساسات و ادراک های شهودی ما داده است تا راهنمای پاسخ های آنی ما در موقعیت های مخاطره آمیز باشند; زیرا گاها لحظه ای تامل برای فکر کردن درباره کاری که باید انجام شود، ممکن است به قیمت از دست دادن زندگی ما تمام شود. این دو ذهن در اکثر موارد بسیار هماهنگ عمل می کنند اما با این وجود، دو ذهن خردگرا و هیجانی نیروهای نسبتا مستقل از هم هستند. عملکرد ذهن هیجانی بسیار سریع تر از ذهن خردگراست. ذهن هیجانی بدون آنکه حتی لحظه ای درنگ کند تا بررسی کند که چه می کند، مانند فنر از جا می جهد و دست به عمل می زند. نقطه تمایز ذهن هیجانی از واکنش سنجیده و تحلیل گرایانه ای که مشخصه ذهن اندیشمند است، سرعت عمل آن است. اعمالی که از ذهن هیجانی سرچشمه می گیرند با قطعیت شدید و مشخص همراهند که حاصل روش جاری و آسان گیر ذهن هیجانی در نگریستن به اطراف است که می تواند برای ذهن خردگرا کاملا مبهوت کننده باشد. پس از فرو نشستن گرد و غبار یا حتی در میانه راه متوجه می شویم که داریم از خود می پرسیم «راستی چرا آن کار را کردم؟» این سوال نشانه ای از آن است که ذهن خردگرا در حال آگاهی یافتن از آن لحظه است اما نه با سرعت ذهن هیجانی. از متداول ترین پاسخ های هیجانی سریع و نپخته، ازدواج های غلط است; چرا که در حالات هیجانی [1]ذهن انسان از تفکر منطقی خالی می شود و پس از فروکش کردن هیجان ها تازه می فهمیم که چه بلایی سر خود آورده ایم. ذهن هیجانی همانند یک شمشیر دولبه است; امتیاز بزرگ ذهن هیجانی در این نکته است که می تواند واقعیت هیجانی رادر یک لحظه دریابد (او از دست من عصبانی است، او دروغ می گوید، او فکر خطرناکی در کله دارد)، و دریک آن به قضاوتی شهودی دست بزند که به ما می گوید در مقابل چه کسی باید احتیاط کنیم، به چه کسی باید اعتماد کنیم و چه کسی درمانده است. ذهن هیجانی رادار ما برای اعلام خطر است. اگر ما (یا پیشینیان ما در طول دوران تکاملی) در برخی از این موارد منتظر ارزیابی عقل خردگرا می ماندیم نه تنها ممکن بود اشتباه کنیم، که حتی شاید زنده هم نمی ماندیم. اما همین ذهن هیجانی ممکن است دردسرساز شود; مشکل اینجاست که این برداشت ها و قضاوت های شهودی از آنجا که در یک لحظه صورت می گیرند ممکن است اشتباه یا گمراه کننده باشند. حال با این مقدمه بهتر می فهرست مطالب

فهرست  صفحه

هدف کلی. 15

هدف جزئی. 15

فرضیه های تحقیق. 15

تعاریف عملیاتی و مفاهیم. 15

هوش هیجانی. 18

هوش عقلی چیست؟. 20

هوش هیجانی چیست؟. 20

هوش هیجانی EQ و تفاوت آن با IQ.. 21

شناخت عواطف شخصی. 22

مدیریت عواطف و احساسات. 23

برانگیختن خود. 24

شناخت عواطف و احساسات دیگران. 24

مدیریت ارتباطات. 25

عوامل مؤثر در هوش هیجانی. 27

کاربردهای هوش هیجانی در زندگی. 28

عوامل مؤثر در هوش هیجانی. 29

یک. مهارت‌های درون‌فردی. 30

دو. مهارت‌های میان‌فردی:. 31

سه. سازگاری. 31

چهار .کنترل استرس. 32

پنج. خلق عمومی. 32

هوش هیجانی را چه طور می‌شود پرورش داد؟. 32

رابطه هوش هیجانی با شادکامی. 35

قابلیت‌های هوش هیجانی. 36

هوش هیجانی و مدیریت بازار. 37

سنجش هوش هیجانی. 39

ارتباط هیجان با هوش هیجانی. 39

تفاوت هوش شناختی با هوش هیجانی. 40

ضرورت آگاهی و رشد هوش هیجانی در آموزش پرورش. 41

تعاریف ابعاد هوش هیجانی. 43

سوابق پژوهش. 46

پژوهش های انجام یافته در داخل کشور. 46

پژوهش های انجام یافته در خارج کشور. 49

روش تحقیق. 52

متغیرهای تحقیق. 52

جامعه آماری. 52

حجم نمونه و روش نمونه گیری. 53

روش جمع آوری داده ها و ابزارهای آن. 53

ابزار پژوهش. 54

آزمون هوش هیجانی بار-آن. 54

روش تجزیه و تحلیل داده ها. 55

بحث نتیجه گیری. 61

محدودیت ها. 61

پیشنهادات. 62

منابع. 64

 

دانلود بررسی رابطه بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته های مختلف تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
بررسی رابطه بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته های مختلف تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی ,

تاريخ : 12 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : pop | بازدید : <-PostHit->
بررسی رابطه ی هوش هیجانی و هوش معنوی با تاب آوری در دانشجویان

پایان نامه کارشناسی روانشناسی بالینی بررسی رابطه ی هوش هیجانی و هوش معنوی با تاب آوری در دانشجویان دانشگاه آزاد اردبیل مقدمه انسان همواره به دنبال دستیابی به راه هایی برای مقابله ی مفید با مشکلات بوده است و کوشیده تا با کمترین آسیب ممکن، به حل مشکلات و مسائل خود بپردازد یکی از این راهها، نگریستن به مشکلات به عنوان فرصتی برای بروز توا

دانلود بررسی رابطه ی هوش هیجانی و هوش معنوی با تاب آوری در دانشجویان

پایان نامه کارشناسی روانشناسی بالینی

بررسی رابطه ی هوش هیجانی و هوش معنوی با تاب آوری در دانشجویان دانشگاه آزاد اردبیل
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 303 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 114

پایان نامه کارشناسی روانشناسی بالینی

بررسی رابطه ی هوش هیجانی و هوش معنوی با تاب آوری در دانشجویان دانشگاه آزاد اردبیل

 

مقدمه

 

 

 

انسان همواره به دنبال دستیابی به راه هایی برای مقابله ی مفید با مشکلات بوده است و کوشیده تا با کمترین آسیب ممکن، به حل مشکلات و مسائل خود بپردازد. یکی از این راهها، نگریستن به مشکلات به عنوان فرصتی برای بروز توانایی هااست. در سالهای اخیر، رویکرد روانشناسی مثبت، با شعار توجه به استعدادها و توانمندیهای انسان، مورد اقبال پژوهشگران حوزه های مختلف روانشناسی قرار گرفته است. یکی از سازه های مطرح در روانشناسی مثبت، تاب آوری[1] است. تاب آوری قابلیت فرد در برقراری تعادل زیستی، روانی معنوی، در مقابل شرایط مخاطره آمیز است (کانرودیویدسون[2]، 2003) عوامل مؤثر بر تاب آوری در حالت کلی شامل عوامل درونی (ویژگی های شخصیتی، هوش و...) و عوامل بیرونی( خانواده، مدرسه و...) است (رولف[3] و همکاران، 1990؛ راتر[4]، 1999). یکی از عوامل مؤثر بر تاب آوری، هوش است.

 

برداشت های روانشناسان از کلمه ی هوش بسیار گوناگون است. برخی روانشناسان اولیه هوش را توانایی حل مسئله می دانستند و عده ای دیگر، آن را توانایی انطباق و یادگیری، براساس تجارت روزمره در نظر گرفتند (سانتراک[5]، 2003). رویکردهای هوش چندگانه در روانشناسی به عنوان دیدگاهی قابل قبول و مطرح در ادبیات روانشناختی، جایگاه خود را تثبیت کرده اند. در این دیدگاه از انواع هوش سخن به میان می آید. در بررسی انواع گوناگون هوش، اخیراً به دو نوع هوش عاطفی[6]و هوش معنوی[7] بر می خوریم که هر دو تأثیر بسزایی در تاب آوری افراد دارند. هوش معنوی برای اولین بار توسط زهر ومارشال[8](2000) مطرح شد.کینگ[9](2008) هوش معنوی را به عنوان مجموعه ای از سازگاری ظرفیت های روانی مبتنی بر جنبه های غیر مادی و متعالی واقعیت بخصوص آنها که وابسته به طبیعت وجود شخصی،  معنای شخصی، تعالی و حالت های گسترش یافته ی معنویت می باشد، تعریف کرده است.

 

وی چهار مؤلفه ی گسترش خودآگاهی،  معناسازی شخصی، آگاهی متعالی و تفکر وجودی نقادانه را برای هوش معنوی مطرح کرده است. گسترش خوداگاهی شامل توانایی داخل شدن به ( یا خارج شدن از ) حالت های معنوی یا فراتر از هوشیاری به تشخیص خود فرد است. معناسازی شخصی عبرت است از توانایی استنتاج هدف و معناسازی شخصی از همه ی تجارب جسمی و روانی، شامل ظرفیت ایجاد کردن هدف زندگی و تسلط یافتن بر آن. آگاهی متعالی شامل تعیین ابعاد متعالی خود، دیگران و جهان مادی در خلال حالت طبیعی بیداری و هوشیاری است و تفکر وجودی نقادانه به صورت ظرفیت تفکر منتقدانه از سرشت وجود، واقعیت، عالم وجود، مکان، زمان، مرگ و دیگر موضوعات وجودی یا ماوراء طبیعی تعریف شده است. رابطه ی هش معنوی با متغییرهای روانشناختی زیادی از جانب پژوهشگران بررسی شده است. مثلاً جوکار (1386) رابطه ی معناداری را بین هوش و تاب آوری گزارش کرده است. وش دیگری که کمک می کند تا افراد در برابر مشکلات و آسیب ها تاب آوری بیشتری نشان دهند مفهوم هوش هیجانی است هوش هیجانی شامل درک، فهم، استدلال و اداره ی هیجان خود و دیگران می باشد (سالوودی[10] و همکاران، 2002)، و قابلیت های هوش هیجانی برای خود گردانی هیجانی و تدبیر ماهرانه ی روابط، بسیار با اهمیت است.

 

امرزه بسیاری از روانشناسان مثبت نگر بر این بارند که  اگر افراد از هوش هیجانی بالایی برخوردار باشند می توانند در برابر مشکلات و چالش های خود تاب آوری بیشتری نشان دهند.

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

فصل اول : کلیات تحقیق

 

مقدمه.. 1

 

بیان مسأله.. 3

 

اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

 

اهداف پژوهش.. 6

 

فرضیه های پژوهش.. 6

 

تعاریف نظری و عملیاتی متغییرها.. 7

 

فصل دوم : ادبیات تحقیق

 

الف)زمینه پژوهش.. 11

 

هیجان چیست؟.. 11

 

چرا بعضی از آدم های با هوش کار احمقانه می کنند؟   12

 

تاریخچه هوش هیجانی :.. 14

 

مفهوم هوش هیجانی :.. 18

 

مؤلفه های هوش هیجانی :.. 20

 

الف) مهارتهای درون فردی :.. 20

 

ب) مهارتهای میان فردی :.. 22

 

ج) سازگاری:.. 23

 

اهمیت و ضرورت هوش هیجانی.. 26

 

هوش هیجانی و تأثیر آن بر بهداشت روانی.. 28

 

نحوه استفاده از هوش هیجانی در تحول پیشه و گزینش   29

 

پیامدهای بهداشتی تنظیم هیجانی.. 30

 

هوش معنوی( SI ).. 32

 

عصب شناسی تجربه های معنوی: 37

 

داشتن تاریخ تحولی ویژه.. 39

 

مؤلفه های هوشمعنوی.. 40

 

تاب آوری.. 49

 

عوامل محافظت کننده محیطی.. 52

 

ویژگی های محیط های تاب آور ( خانواده، مدرسه، اجتماع)   53

 

راه های محیطی ارتقای تاب آوری.. 54

 

نقش محیط در تاب آوری.. 54

 

چطور این مهارت را پرورش دهیم : 56

 

2 ـ کفایت اجتماعی.. 57

 

مسئولیت پذیری.. 61

 

فصل سوم : روش تحقیق

 

جامعه آماری.. 73

 

نمونه و روش نمونه گیری.. 74

 

ابزار پژوهش.. 74

 

روش تجزیه و تحلیل.. 78

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری

 

الف)یافته های جمعیت شناختی.. 80

 

ب)یافته های توصیفی.. 84

 

ج)یافته های استنباطی.. 88

 

متغیر ملاک.. 91

 

متغیر پیش بین.. 91

 

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

 

بحث و نتیجه گیری.. 93

 

محدودیت های پژوهش.. 96

 

پیشنهادات.. 97

 

منابع.. 99

دانلود بررسی رابطه ی هوش هیجانی و هوش معنوی با تاب آوری در دانشجویان


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
بررسی رابطه ی هوش هیجانی و هوش معنوی با تاب آوری در دانشجویان ,

بررسی رابطه هیجان خواهی و رضایت زناشویی در بین خانواده های شهرستان اردبیل

پایان نامه کارشناسی روانشناسی عمومی بررسی رابطه هیجان خواهی و رضایت زناشویی در بین خانواده های شهرستان اردبیل مقدمه انسانها از نظر پایه ارثی انگیختگی و واکنش پذیری نسبت به محرکهای محیطی ، تفاوت دارند منظور از سطح پایه انگیختگی این است که یک نفر بدون تحریک بیرونی ، چقدر برانگیخته است واکنش پذیری ، به واکنش انگیختگی فرد هنگام قرار گر

دانلود بررسی رابطه هیجان خواهی و رضایت زناشویی در بین خانواده های شهرستان اردبیل

پایان نامه کارشناسی روانشناسی عمومی
 بررسی رابطه هیجان خواهی و رضایت زناشویی در بین خانواده های شهرستان اردبیل
 بررسی رابطه هیجان خواهی و رضایت زناشویی
ضایت زناشویی در بین خانواده
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 111 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 112

 

پایان نامه کارشناسی روانشناسی عمومی

 بررسی رابطه هیجان خواهی و رضایت زناشویی در بین خانواده های شهرستان اردبیل

مقدمه

 

انسانها از نظر پایه ارثی انگیختگی و واکنش پذیری نسبت به محرکهای محیطی ، تفاوت دارند. منظور از سطح پایه انگیختگی این است که یک نفر بدون تحریک بیرونی ، چقدر برانگیخته است . واکنش پذیری ، به واکنش انگیختگی فرد هنگام قرار گرفتن در معرض تحریک بیرونی ، اشاره دارد. هیجان خواهینوعی صفت شخصیت است که با انگیختگی و واکنش پذیری ارتباط دارد. فرد زیاد هیجان خواه ، تحریک بیرونی مداوم مغز را ترجیح می دهد ، از کارهای تکراری کسل می شود و همواره در جستجوی راه هایی برای افزایش دادن انگیختگی از طریق تجربیات هیجان انگیز است. فرد کم هیجان خواه ، تحریک مغزی کمتری را ترجیح می دهد و کارهای تکراری را نسبتاً خوب تحمل می کند. بطور کلی سازه هیجان خواهی مربوط می شود به اینکه سیستم عصبی مرکزی فرد(مغز و نخاع شوکی) تا چه اندازه ای به تغییر و تنوع نیاز دارد ، بطوری که افراد هیجان خواه ترجیح می دهند فعالیت های خود را تغییر دهند ، کانالهای تلویزیون ، داروها و شریکان جنسی خود را عوض کنند و الی آخر(ریو2 2004 ، ترجمه سید محمدی)

ازدواج حاصل پیوند زناشویی زن و مرد است ازدواج و روابط زناشویی از عواملی است که میتواند بر هیجان خواهی تاثیر گذارد. سازگاری زناشویی دارای ابعاد مختلفی است : 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه.. 10

بیان مسئله.. 11

ضرورت و اهمیت تحقیق.. 13

اهداف پژوهش.. 14

هدف کلی.. 14

اهداف جزئی.. 14

فرضیه های پژوهش.. 15

تعریف نظری و متغیر های پژوهش.. 15

متغیر وابسته (رضایت از زندگی زناشویی):.. 15

هیجان خواهی.. 16

رضایت زناشویی.. 18

عوامل مؤثر در رضایت زناشویی.. 21

1-ابراز محبت و عشق زوجین به همدیگر.. 21

2-احترام به همسر.. 23

3-برقراری روابط اجتماعی.. 24

4-روابط جنسی.. 24

5- مسائل اقتصادی- اجتماعی.. 26

6- ارتباط با اقوام و اطرافیان.. 27

7- مسائل ارزشی عقیدتی و مذهبی.. 28

8- مزاج و شخصیت.. 29

مفهوم و هدف ازدواج.. 30

دلایل تمایل به ازدواج.. 34

هیجان خواهی.. 42

تعریف هیجان خواهی.. 42

ویژگی های افراد هیجان خواه.. 44

تفاوتهای رفتاری در افراد هیجان خواه.. 48

ماهیت هیجان خواهی.. 50

اساس بیولوژیکی هیجان خواهی.. 52

هیجان خواهی و برونگرایی و درونگرایی.. 53

جنسیت و هیجان خواهی.. 55

بی تکلفی و بزهکاری در هیجان خواهان.. 57

هیجان خواهی و ورزش.. 58

سبک تفکر و خلاقیت در هیجان خواهان.. 59

احساس جویی.. 60

نظریه های هیجان.. 60

نظریه جیمزلانگه.. 61

نظریه كنون بارد.. 62

نظریه هیجان خواهی ماروین زاکرمن.. 63

سنجش هیجان خواهی.. 64

نتیجه گیری.. 66

پیشینه پژوهشی در داخل کشور.. 67

روش پژوهش.. 78

جامعه آماری.. 78

نمونه آماری.. 78

ابزارهای پژوهش.. 78

1-مقیاس رضایت زناشویی.. 78

روایی و اعتبار پرسشنامه.. 82

روش ارائه و نمره گذاری پرسشنامه.. 83

مقیاس کوتاه هیجان خواهی زاکرمن.. 86

روش اجرا.. 87

روش تجزیه و تحلیل داده ها.. 87

بخش اول آمار توصیفی.. 89

آمار استنباطی.. 93

بحث و نتیجه گیری.. 98

محدودیت پژوهش.. 99

پیشنهادات.. 100

منابع.. 102

 

دانلود بررسی رابطه هیجان خواهی و رضایت زناشویی در بین خانواده های شهرستان اردبیل


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
بررسی رابطه هیجان خواهی و رضایت زناشویی در بین خانواده های شهرستان اردبیل ,