خريد بک لينک
لوازم یدکی ال ۹۰
Hookah Shisha Tobacco
ماسک سه لایه
فلنج
بلیط شیراز تهران
Barabas Ropa de hombre
فایلهای علمی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پروپوزال بررسی عوامل جامعه شناختی مؤثر بر نشاط اجتماعی شهروندان شهرستان شوش در سال 1392 ,

بررسی سیاست جنایی ایران با سیاست جنایی انگلیس در خصوص جرایم علیه آثار فرهنگی

بررسی سیاست جنایی ایران با سیاست جنایی انگلیس در خصوص جرایم علیه آثار فرهنگی

دانلود بررسی سیاست جنایی ایران با سیاست جنایی انگلیس در خصوص جرایم علیه آثار فرهنگی

بررسی سیاست جنایی ایران با سیاست جنایی انگلیس در خصوص جرایم علیه آثار فرهنگی
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 275 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 117

بررسی سیاست جنایی ایران با سیاست جنایی انگلیس در خصوص جرایم علیه آثار فرهنگی

چکیده

      آثار فرهنگی مبین هویت و سند تشخیص و تمایز تمدن‌های گوناگون در جهان هستند که بشر کنونی ملزم است خود را به حراست و پشتیبانی از این گنجینه های تجدید نشدنی وا دارد. به علاوه ضرورت حفاظت از این آثار باستانی به واسطه قرار داشتن آنها در معرض عوامل گوناگون از جمله عوامل نامساعد طبیعی و حملات بیگانگان و حتی خسارات ناخواسته مردم بازدید کننده و ... به وضوع قابل رویت می باشد. به علاوه خسارت مزبور نه به یک فرد و یا گروه بلکه به فرهنگ و تمدن یک کشور و یک ملت است، لطمات جبران ناپذیری وارد می کند که اساساً همیشگی خواهد بود. اما آشکار است که لزوم وجود قوانین و احکام مربوط به حراست از مواریث فرهنگی، امری است مهم و تلاش جدی هر چه بهتر انجام شدن این وظیفه کاملاً ضروری است .سیاست جنایی ایران در قبال جرائم علیه میراث فرهنگی و تاریخی نسبتاً به جرم انگاری بیشتری از این اعمال پرداخته و حتی در مواردی قانونگذار ایران مالک شخصی یک اثر فرهنگی را در صورت آسیب زدن به اثر مجرم تلقی نموده است .حقوق انگلستان هم به جرم انگاری جرائم علیه میراث فرهنگی پرداخته و مرتکبان جرائم مذکور را قابل مجازات دانسته است. اما در مقایسه با حقوق ایران برخورد ، ملایم تری نسبت به مرتکبین این جرائم داشته است و شاید سختگیری های قانونگذار ایران نسبت به جرائم علیه آثار فرهنگی و تاریخی به این خاطر باشد که کشور ایران یک کشور متمدن و غنی از لحاظ آثار تاریخی و فرهنگی می‌باشد و برای جلوگیری از تخریب، سرقت ،قاچاق،و... آثار فرهنگی و تاریخی بیشتر واکنش سرکوب گرانه داشته تا پیشگیری و فرهنگ سازی. مقنن انگلستان همگام باسایر کشور ها، تعدی به آثار فرهنگی و تاریخی را جرم انگاری نموده است ولی از لحاظ شدت عکس العمل نسبت به ایران حالت متعادل تری داشته و واکنش ملایم تری نسبت به این جرائم داشته و به پیشگیری و فرهنگ سازی در جهت کاهش جرایم علیه میراث فرهنگی پرداخته است.

مقدمه

     شاهکاری‌های تاریخی بازگو کننده، پیام معنوی گذشتگان و نشانگر خط سیر و حرکت انسان در طول تاریخ بوده و شاهد زنده و گویایی از سنن باستانی در عصر حاضر هستند و هر روز که می گذرد بشریت بیش از پیش به ارزشهای این آثار پی می برد. تا جایی که می توان گفت، امروزه آثارتاریخی بعنوان میراث باقی مانده از گذشتگان و سند هویت های ملی هر ملت و یا قومی تلقی شده که بشر خود را مکلف به حفظ و نگهداری از آنها می داند.

     بدیهی است، که عوامل مختلفی آثار تاریخی را تهدید می نماید؛ که از جمله مهمترین این عوامل، عوامل طبیعی نظیر؛ سیل، زلزله، باد، باران و ... و عوامل انسانی نظیر؛ کینه و دشمنی، دسیسه ها و توطئه های دشمنان داخلی و خارجی به منظور به غارت و چپاول بردن این آثار و بی هویت نمودن ملتها و ... می باشد. لذا ملاحظه می‌شود که، ضرورت حفظ و نگهداری و حمایت از این آثار ابعاد مختلفی را در بر می گیرد، لیکن بعد حمایت حقوقی و قانونی از این آثار اهمیتی به مراتب بیشتری از سایر ابعاد دارد. و در رهگذر حمایت قانونی، حمایت کیفری از این آثار اهمیت به سزایی دارد، زیرا هدف عمدۀ قوانین کیفری ارعاب فردی و عمومی می باشد. چه آنکه فقد حمایت جزایی از یک اثر غیر تاریخی فرهنگی، حداکثر موجب ورود خسارت و ضرر به فرد یا افراد معینی می شود که به سادگی قابل جبران بوسیله ضمانت اجراهای حقوقی(مدنی) می باشند لیکن صدمه و خسارتی که به یک اثر تاریخی وارد می گردد غیر قابل جبران و همیشگی خواهد بود.مضافاً آنکه خسارت وارده نه به یک فرد بلکه به یک جامعه و عموم افراد  آن جامعه و حتی به بشریت ، چه نسل حاضر و چه نسل آینده وارد می گردد. از اینرو تدوین قوانین مناسب کیفری می تواند عامل بازدارندۀ مفیدی برای پیشگیری از ارتکاب جرم باشد. بنابراین ضرورت وجود و حاکمیت قانون و عمل به آن در جهت حفظ و حراست از مواریث فرهنگی به علت آنکه خسارت وارده بر آن غیر قابل جبران و همیشگی خواهد بود، بیش از هر امر دیگری حائز اهمیت و در خور توجه می باشد. لذا بدیهی است که، می بایست تلاشی مجرانه ای را در جهت حمایت از آثار تاریخی و فرهنگی و حراست از آنها، که تعلق به جامعه بشری دارند، نمود. مقررات حقوق جزایی انگلستان نیز همگام با سایر مقننین،نظر به اهمیت آثار فرهنگی تاریخی و جلوگیری از تخریب  و از بین رفتن این آثار در قوانین جزایی خود به جرم انگاری در این موارد پرداخته و گاهاً مرتکبین جرایم علیه میراث فرهنگی را با مجازات های سنگین روبه رو کرده است.

فهرست

چکیده 1

مقدمه. 2

الف- بیان مسأله. 3

ب- سئوالات تحقیق.. 3

ج- پیشینه تحقیق.. 4

د- فرضیات تحقیق.. 5

ه- اهداف تحقیق.. 5

و- روش تحقیق.. 5

ز- سازماندهی تحقیق.. 6

فصل اول: کلیات

1-1 مفهوم و تعریف فرهنگ،آثار فرهنگی و تاریخی.. 8

1-1-1 تعریف مال، فرهنگ و آثار فرهنگی.. 8

1-1-1-1 تعریف فرهنگ و آثار فرهنگی.. 8

1-1-1-2 تعریف آثار تاریخی.. 10

1-1-2 تعریف اموال فرهنگی در ایران و انگلستان. 12

1-1-2-1 اهمیت اقتصادی.. 14

1-1-2-2 اهمیت فرهنگی.. 14

1-1-2-3 اهمیت باستان شناسی.. 15

1-1-2-4 اهمیت مذهبی.. 15

1-1-3 مالکیت اموال تاریخی- فرهنگی در ایران و انگلستان. 16

1-1-3-1 مالکیت اموال تاریخی و فرهنگی در ایران. 16

1-1-3-2 مالکیت اموال تاریخی – فرهنگی در انگلستان. 19

1-1-4 مفهوم سیاست جنایی.. 19

1-1-4-1 مفهوم مضیق سیاست جنایی.. 20

1-1-4-2 مفهوم موسع سیاست جنایی.. 20

1-2 اهداف موجود ازجرم انگاری جرایم علیه میراث فرهنگی.. 20

1-2-1 هدف مشترک؛ برقراری نظم عمومی.. 20

1-2-2 اهداف ویژه 21

1-2-2-1 حفظ و حمایت از اموال تاریخی-  فرهنگی.. 21

1-2-2-2 حفظ حقوق عمومی و اجتماعی.. 22

1-3 تاریخچه تقنینی حمایت کیفری از میراث فرهنگی کشور. 22

1-3-1 قانون مجازات عمومی 1304. 22

1-3-2 سایر قوانین قبل از انقلاب... 23

1-3-3 قوانین پس از انقلاب اسلامی.. 25

فصل دوم: بررسی جرایم علیه آثار فرهنگی و تاریخی

2-1 تخریب اموال تاریخی- فرهنگی.. 28

2-1-1 تخریب اموال تاریخی – فرهنگی در حقوق ایران. 29

2-1-1-1 معنای لغوی و اصطلاحی تخریب... 29

2-1-1-2 عنصر مادی.. 30

2-1-1-3 عنصر روانی.. 31

2-1-1-4 موضوع جرم تخریب... 32

2-1-1-5 تشخیص آثار فرهنگی.. 33

2-1-2 سابقه تاریخی تخریب اموال تاریخی و فرهنگی در حقوق انگلستان. 34

2-1-2-1  سابقه تاریخی.. 34

2-1-2-2 تخریب آثار فرهنگی در حقوق موضوعه انگلستان. 41

2-2 سرقت اموال تاریخی و فرهنگی.. 42

2-2-1 سابقه تاریخی سرقت... 42

2-2-2 سرقت در حقوق ایران. 44

2-2-2-1 تعریف لغوی سرقت... 44

2-2-2-2 تعریف اصطلاحی و قانونی سرقت... 44

2-2-3 سرقت در حقوق انگلستان. 45

2-2-3-1 عنصر مادی سرقت در حقوق انگلستان. 45

2-2-3-2 عنصر معنوی سرقت در حقوق انگلستان. 48

2-3 ایجاد تزلزل در بنیان آثار فرهنگی – تاریخی در حقوق ایران و انگلستان. 53

2-4 قاچاق آثار تاریخی – فرهنگی.. 54

2-4-1 تعریف قاچاق.. 55

2-4-2 بررسی تقنینی جرم قاچاق موضوع اموال تاریخی – فرهنگی.. 56

2-4-2-1 عنصر مادی جرم قاچاق اموال تاریخی و فرهنگی.. 58

2-4-2-2 عنصر روانی جرم قاچاق اموال تاریخی و فرهنگی.. 58

2-4-3 نحوه تشخیص آثار فرهنگی – تاریخی.. 59

2-4-4  شاکی یا مدعی خصوصی موضوع این ماده 60

2-5 حفاری غیر مجاز برای به دست آوردن اموال تاریخی – فرهنگی.. 61

2-5-1 حفاری غیر مجاز. 62

2-5-1-1 انواع حفاری.. 63

2-5-1-2 عناصر تشکیل دهنده جرم حفاری غیرمجاز. 64

2-5-1-3 بدست آوردن اتفاقی اشیائ تاریخی – فرهنگی.. 65

2-5-1-4 خرید و فروش اموال تاریخی – فرهنگی حاصله از حفاری غیرمجاز  66

2-5-2 تجاوز به آثار تاریخی – فرهنگی.. 67

2-5-2-1 عناصر جرم تجاوز به آثار فرهنگی و تاریخی و شرایط تحقق آن. 68

2-5-2-2 عنصر مادی تجاوز به آثار فرهنگی و تاریخی.. 68

2-5-2-3 شرایط تحقق جرم تجاوز به آثار فرهنگی و تاریخی.. 69

2-5-2-4 موضوع جرم تجاوز به آثار فرهنگی و تاریخی.. 70

2-6 مرمت، تغییر، تجدید و توسعه غیر مجاز اماکن فرهنگی – تاریخی.. 70

2-6-1 عناصر تشکیل دهنده جرم مرمت، تغییر، تجدید و توسعه غیر مجاز در اماکن فرهنگی و تاریخی   71

2-6-1-1 عنصر مادی.. 71

2-6-1-2 عنصر روانی.. 71

2-6-2 مرمت، تغییر، تجدید و توسعه غیر مجاز اماکن فرهنگی و تاریخی در حقوق موضوعه انگلستان  71

2-7 انتقال اموال تاریخی و فرهنگی غیر منقول و تغییر کاربری آن. 72

2-7-1 عنصر مادی.. 72

2-7-2 تغییر کاربری اماکن مذهبی و تاریخی.. 74

2-7-2-1 عنصر مادی جرم تغییر کاربری اماکن مذهبی و تاریخی.. 74

2-7-2-2 عنصر روانی جرم تغییر کاربری اماکن مذهبی و تاریخی.. 75

2-7-2-3 مرجع تشخیص جرم تغییرکاربری اماکن مذهبی و تاریخی.. 75

2-7-2-4 مرتکب جرم تغییر کاربری اماکن مذهبی و تاریخی.. 76

فصل سوم: سیاست جنایی ایران و انگلیس در قبال جرایم علیه میراث فرهنگی

3-1 مجازات جرائم علیه میراث فرهنگی در حقوق ایران. 81

3-1-1 مرتکبین جرایم علیه میراث فرهنگی.. 81

3-1-1-1 اشخاص حقیقی.. 82

3-1-1-2 اشخاص حقوقی.. 84

3-1 -2 مجازات ها و تغییرات حاصل از آن. 84

3-1-2-1 کیفر تخریب اموال تاریخی- فرهنگی ماده 558. 85

3-1-2-2 کیفر سرقت اموال تاریخی- فرهنگی ماده 559. 85

3-1-2-3 کیفر ایجاد تزلزل در بنیان آثار فرهنگی – تاریخی ماده 560. 86

3-1-2-4 کیفر قاچاق آثار تاریخی – فرهنگی ماده 561. 87

3-1-2-5 کیفر حفاری غیر مجاز برای به دست آوردن اموال تاریخی- فرهنگی ماده 562  89

3-1-2-6 کیفر تجاوز به آثار تاریخی – فرهنگی ماده 563. 90

3-1-2-7 کیفر مرمت، تغییر اماکن تاریخی – فرهنگی ماده 564. 90

3-1-2-8 کیفر انتقال اموال تاریخی- فرهنگی غیر منقول ماده 565. 91

3-1-2-9 کیفر تغییر کاربری اماکن مذهبی و فرهنگی ماده 566. 91

3-1-2-10 قابل گذشت بودن جرایم علیه میراث فرهنگی.. 92

3-2 مجازات جرایم علیه آثار فرهنگی در انگلیس.... 93

3-2-1 اصلاح مجرم. 93

3-2-1-1 مساعدت کنندگان. 94

3-2-1-3 معاونین.. 95

3-2-2 دستیاران مجرم. 95

نتیجه گیری.. 98

پیشنهادات... 100

منابع و مآخذ. 103

 


دانلود بررسی سیاست جنایی ایران با سیاست جنایی انگلیس در خصوص جرایم علیه آثار فرهنگی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
بررسی سیاست جنایی ایران با سیاست جنایی انگلیس در خصوص جرایم علیه آثار فرهنگی ,

پروپوزال بررسی تطبیقی شرط محدو کننده و ساقط کننده مسئولیت در حقوق ایران و فقه امامیه

پروپوزال بررسی تطبیقی شرط محدو کننده و ساقط کننده مسئولیت در حقوق ایران و فقه امامیه

دانلود پروپوزال بررسی تطبیقی شرط محدو کننده و ساقط کننده مسئولیت در حقوق ایران و فقه امامیه

پروپوزال بررسی تطبیقی شرط محدو کننده و ساقط کننده مسئولیت در حقوق ایران و فقه امامیه
شرط محدو کننده در حقوق ایران
شرط ساقط کننده مسئولیت در حقوق ایران و فقه امامیه
پروپوزال بررسی در حقوق ایران و فقه امامیه
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 47 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 15

بررسی تطبیقی شرط محدو کننده و ساقط کننده مسئولیت در حقوق ایران و فقه امامیه

قسمتی ار متن:

امروزه بازرگانان کمتر درباره مسئولیت های احتمالی آینده، خود را به دست تقدیر و حوادث می سپارند و راه حل را در بیمه نمودن مسئولیت های ناشی از شغل خود می بینند و مبالغی را در این راه صرف می نمایند. این مبالغ در زمره ی هزینه ها برطرف قرارداد تحمیل می شود؛ در نتیجه موجب بالا رفتن قیمت ها می گردد. درحالی که وجود شرط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت، از صرف هزینه های بیمه مسئولیت جلوگیری می کند و در واقع طرف قرارداد نقشی را که بیمه گر دارد عهده دار می شود. این در حالی است که، از بین رفتن نگرانی نسبت به آینده باعث تشویق سرمایه گذاری و رونق یافتن بازار تجارت می گردد[10]. شرط محدود کننده مسئولیت، شرطی است که مسئولیت شخص را محدود به مبلغی معین می کند

دانلود پروپوزال بررسی تطبیقی شرط محدو کننده و ساقط کننده مسئولیت در حقوق ایران و فقه امامیه


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پروپوزال بررسی تطبیقی شرط محدو کننده و ساقط کننده مسئولیت در حقوق ایران و فقه امامیه ,

تاريخ : 12 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : pop | بازدید : <-PostHit->
پروژه بررسی و تشخیص حملات DOS

پروژه بررسی و تشخیص حملات DOS

دانلود پروژه بررسی و تشخیص حملات DOS

پروژه بررسی و تشخیص حملات DOS
تشخیص حملات DOS
 حملات DOS
دسته بندی فناوری اطلاعات
فرمت فایل doc
حجم فایل 747 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 24

پروژه بررسی و تشخیص حملات DOS

چکیده:

این پروژه تحقیقی از خصوص حملات موسوم به داس در مقطع کارشناسی است.

هر فن آوری به ناچار با یک سری تهدیدهایی روبه روست که اجتناب ناپذیر می باشد. علوم رایانه ای هم خالی از این اشکال نبوده و به طور مداوم در چالش با این مشکلات به تکاپو تکامل خود ادامه می دهد.

حملات واپس زنی سرویس به هکر اجازه نمی دهد که به سیستم دسترسی پیدا کند ولی از دسترسی صحیح و درست کاربران به سیستم ممانعت به عمل می آورد.

حملات داس سازمان های سرویس دهنده خدمات را مختل کرده و از کار می اندازد این حملات در دو گروه عمده قرار می گیرد:

1-متوقف سازی سرویس و تخلیه منابع: هر یک از این حملات می توانند به طور محلی یا از طریق شبکه آغاز شوند.

2-تخلیه منابع از لحاظ محلی: حملات در این قلمرو شامل پر نمودن جدول فرایند استفاده از کل سیستم فایلی یا تخلیه اتصالات ارتباطات خروجی می باشد.

فهرست مطالب

 

1-مقدمه. 1

1-1-منابع تشکیل دهنده اینترنت به نوعی محدود و مصرف شدنی هستند. 1

1-2-امنیت اینترنت تا حد زیادی وابسته به تمام عوامل است. 2

2-نمونه ای از یک حمله داس... 3

D.O.S چیست؟ (Denial of service Attack) 4

بررسی انواع روش های DOS. 6

بررسی حمله SYN flood: 6

2-3- بررسی Reset (RST) 7

بررسی انواع روش های DOS. 9

بررسی حمله Land Attack: 9

بررسی حمله Smurf Attack. 9

3-5- Ping Flood یا Ping of death. 10

3-6- حملات Teardrop. 10

4- حملات عدم سرویس دهی توزیع شده D.DoS و انواع D.DoS. 11

حملات Trinoo. 12

4-2-حملات TFN/TEN2K. 12

4-3-حملات Stacheldraht 13

5-نمونه ای از یک حمله DoS. 13

6-راه های مقابله. 15

6-1-دفاع علیه حملات Smurf 15

6-2-دفاع علیه حملات طغیان SYN.. 16

6-3-مقابله با حملات DDoS. 16

مسیر یاب ها و فایروال ها 17

7-نتیجه گیری.. 18

مراجع. 19

دانلود پروژه بررسی و تشخیص حملات DOS


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پروژه بررسی و تشخیص حملات DOS ,

تاريخ : 12 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : pop | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه بهینه سازی حمل ونقل گندم درایران

پایان نامه بهینه سازی حمل ونقل گندم درایران

دانلود پایان نامه بهینه سازی حمل ونقل گندم درایران

پایان نامه بهینه سازی حمل ونقل گندم درایران
حمل ونقل گندم درایران
بهینه سازی حمل ونقل گندم
دسته بندی کشاورزی
فرمت فایل doc
حجم فایل 699 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 82

پایان نامه بهینه سازی حمل ونقل گندم درایران

چکیده

پژوهش حاضر جهت بهینه سازی حمل ونقل گندم در استان اردبیل انجام گرفته است. به منظور تعیین الگوی بهینه حمل ونقل گندم در استان اردبیل وشهرستان های تابعه درسال 1389ازمجموع تولیدات شهرستان های استان ،حمل ونقل مقدار504هزارتن گندم که شامل خریدشرکت غله وخدمات بازرگانی دولتی ایران -منطقه7ومباشرین بخش خصوصی موردبررسی قرار گرفت که در 9مرکزذخیره سازی و8منطقه مصرفی یا مرکز ذخیره سازی بودموارد مورد مطالعه عبات بودند از:

میزان کل خرید گندم سال1389،مقدار گندم حمل شده به سیلو های داخل استان ،میزان گندم حمل شده از طریق حمل مستقیم به سیلوهای سایراستان ها،هزینه بارگیری وتخلیه وکسری ضایعات بین راهی ، کرایه حمل ودرنهایت هزینه حمل با دو محوریت هزینه هرتن –کیلومتر گندم ازنقاط مبداءبه نقاط مقصدو هزینه هرتن گندم ازنقاط مبداءتانقاط مقصد.

بامطالعه وانجام تحقیق برمبنای موارد فوق مشخص گردید که با افزایش فاصله مبادی ومقاصد هزینه کل حمل ونقل برای تولید کننده ویامتولی خرید گندم افزایش می یابد درحالی که برای شرکت های حمل ونقل بیشترین سود خالص در کمترین فاصله نقاط مبداء ومقصد به دست می آید وهمچنین با افزایش ترانزیت مستقیم از40هزارتن به 364هزارتن هزینه بارگیری وتخلیه ونیز کرایه مضاعف مقدار 324هزارتن گندم حذف ومبلغ 3میلیاردو559میلیون تومان صرفه جویی در هزینه حمل ونقل دارد.

مقدمه:

درجوامع کنونی ودر تمام نقاط دنیا برای رفاه وآسایش مردم امکانات متعددی بوجود آمده است وبه مرور زمان هرکدام از این امکانات شکل تکامل به خود گرفته وکوشیده است با حد اقل هزینه ودر کمترین زمان ممکن رفاه بیشتری برای جامعه انسانی فراهم نماید بخش عمده ای از این امکانات حمل ونقل می باشد وبه طرق مختلف واز مسیرهای متعدد نیازهای جوامع شهری وروستایی ویا تولیدکنندگان ومصرفکنندگان را برطرف نموده است.

حمل ونقل در ایجاد ارتباط بین ملت های کشورهای مختلف،نقاط مختلف یک کشور وبلکه در مسیرهای کوتاه همچون محل تولید محصول تامحل انبار وذخیره سازی ویا محل ذخیره سازی تامحل مصرف از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا درنهایت قیمت تمام شده کالا را تحت تاثیر قرار خوهد دادوبا محاسبات بسیار ساده ، سهم بالای حمل ونقل در هزینه های یک جامعه به اثبات خواهد رسید.

یک  تولید کننده ،مدیر عامل  یک شرکت یا مدیر یک واحد تولیدی همواره  می کوشد  تا هزینه های کالای تولیدی خودرا به حداقل برساند لذا تمام عوامل تاثیر گذار را مورد بررسی قرارداده وکم هزینه ترین وبهترین روش را برای تولید و عرضه کالای خود بکار می گیرد طوری که درنهایت منجر به کاهش هزینه وافزایش بهره وری و کسب سود خالص حداکثر گردد. هر چه قدر حجم کالا برای تولیدکننده ویا یک شرکت حمل ونقل بیشتر باشد اهمیت آن نیز بیشتر خواهد شد بطوری که مساله هزینه حمل ونقل برای شرکتهای بزرگ ویا تولیدکنندگان عمده ، بخش مهمی از قیمت تمام شده محصولات ویا سود وزیان شرکت ها را تشکیل می دهد. چنانچه از الگو های مناسب اقتصادی استفاده شود وروشهای بهینه بکار گرفته شود ویا به عبارتی بهینه سازی حمل ونقل صورت گیرد درنتیجه  درمساله حمل ونقل یک کالا یا یک محصول تولیدی مانند گندم هزینه های ناشی از بارگیری و تخلیه مضاعف حذف خواهد شد ، مناسب ترین مسیر برای حمل وذخیره سازی انتخاب خواهد گردید ، از ضایعات ناشی از افزایش مسیر حمل کاسته خواهد شد ودر نهایت قیمت تمام شده محصول به نسبت هزینه کاسته شده کاهش خواهد یافت بنا بر این ارایه الگوی بهینه سازی حمل ونقل برای رسیدن به اهداف واحد های تولیدی ضروری می باشد.  

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات

1-1 مقدمه. 4

1-2 بیان مساله. 4

1-3. ضرورت واهمیت تحقیق.. 5

1-4.فرضیات تحقیق.. 5

1-5. روش تحقیق.. 6

1-6. سابقه تحقیقات مشابه. 7

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه

2-1 کلیاتی درمورد گندم. 11

2-2سطح کشت، قیمت وتولید جهانی گندم. 13

2-3سطح زیر کشت وتولید گندم درایران. 15

2-4سطح کشت وتولید گندم در استان اردبیل.. 22

2-5-خرید گندم در استان اردبیل.. 35

2-6- ارزش اقتصادی گندم دراستان اردبیل : 40

2-7- خرید گندم مازاد برمصرف کشاورزان استان اردبیل درسال 1389 : 43

فصل سوم: روش تحقیق

3-1. مقدمه. 53

3-2. مدل حمل ونقل.. 53

3-3.مدل تحقیق.. 54

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل نتایج

تجزیه وتحلیل داده ها: 58

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- نتایج: 61

5-2- پیشنهادات: 62

منابع 63

ضمائم 66

 

دانلود پایان نامه بهینه سازی حمل ونقل گندم درایران


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بهینه سازی حمل ونقل گندم درایران ,

تاريخ : 12 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : pop | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه شبیه سازی آشکار سازی و استخراج رگ‌های خونی شبکیه چشم

پایان نامه شبیه سازی آشکار سازی و استخراج رگ‌های خونی شبکیه چشم

دانلود پایان نامه شبیه سازی آشکار سازی و استخراج رگ‌های خونی شبکیه چشم

پایان نامه شبیه سازی آشکار سازی و استخراج رگ‌های خونی شبکیه چشم
دسته بندی برق ،الکترونیک و مخابرات
فرمت فایل doc
حجم فایل 2938 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 27

پایان نامه شبیه سازی آشکار سازی و استخراج رگ‌های خونی شبکیه چشم

چکیده:

در دنیای امروز نقش مهندسی در پزشكی روز‌به‌روز افزایش پیدا كرده و تشخیص بیماری‌ها توسط توسعه دادن تكنولوژی تصویربرداری و پردازش این تصاویر، سریعتر، آسانتر و دقیق‌تر شده است . از جمله می توان به تشخیص برخی بیماری‌ها مانند دیابت از روی تصویر رگ‌های شبكیه اشاره كرد. سال‌های زیادی است كه با استفاده از روش‌های مختلفی از قبیل سیستم‌های هوشمند، سیستم‌های آشكارسازی خط، سیستم‌های مبتنی بر فیلترهای وفقی و بسیاری دیگر، آشكارسازی رگ‌های شبكیه از تصاویر رنگی دیجیتال انجام می‌گیرد. این پروژه سعی دارد تا با استفاده از دو روش مورفولوژی ریاضی و تشخیص لبه، روشی مناسب را برای آشكارسازی رگ‌ها ارائه دهد. پس از بررسی مرحله‌های مختلف الگوریتم و اجرای برنامه روی تصاویر شبکیه نتیجه مورد نظر مورد بررسی قرار خواهد گرفت. از مزیت‌های جالب توجه این دو روش، سادگی و دقت بالای آن‌ها می‌باشد.

کلیات

رتینوپاتی دیابتی از علل شایع کاهش دید و کوری می‌باشد. کسانی که دیابت درمان‌نشده دارند، نسبت به افراد عادی 25 برابر بیشتر در  معرض کوری قرار دارند. وجود و شدت رتینوپاتی دیابتی بیشتر با سن بیمار در هنگام تشخیص و طول مدت دیابت ارتباط دارد تا شدت بیماری و کنترل قند خون. ظرف 20 سال پس از شروع بیماری، در 100% بیماران مبتلا به دیابت نوع 1 و 60 تا 80 درصد بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 رتینوپاتی پدید می‌آید. امروزه با بهبود وسایل تشخیصی و درمانی، فقط درصد کمی از بیماران مبتلا به دیابت، مشکلات جدی ناشی از کاهش دید خواهند داشت، مشروط به اینکه به موقع به چشم‌پزشک مراجعه نمایند.

رگ خونی: رگ‌های خونی شبکیه معمولا راجع به سرخرگ و سیاهرگ‌ها است. آنگاه سرخرگ و مرکز سیاهرگ به طور معمول کنار یکدیگر در سمت خیشومی از مرکز دیسک نوری پدیدار خواهند شد. رگ‌های خونی در مؤلفه سبز واضح‌تر دیده می‌شوند. اطلاعات مربوط به ساختار رگ‌های خونی می‌تواند کمکی برای طبقه‌بندی کردن شدت بیماری باشد و همچنین ممکن است به عنوان مرجع در طی عمل جراحی به کار رود. دو استراتژی برای آشکارسازی رگ‌های خونی در تصویر استفاده شده است. یکی آشکارسازی لبه‌ها و دیگری نظارت است که نیاز به یک دانش پیشینی از موقعیت تصویر دارد. معلومات راجع به رگ‌های خونی می‌توانند در درجه‌بندی شدت بیماری یا به عنوان قسمتی از فرآیند تشخیص خودکار بیماری‌ها به کمک آشکارسازی بصری به کار روند. رگ‌های خونی قادر هستند مثل راهنماها برای محلی کردن عصب نوری گودال یا (حوزه دید مرکزی) و زخم‌ها، رفتار کنند. به عنوان نتیجه‌ای اصولی یا بیماری چشمی موضعی، رگ‌های خونی می‌توانند بی‌قاعدگی‌های قابل اندازه‌گیری در قطر و رنگ داشته باشند. به عنوان انسداد شریان مرکزی شبکیه، معمولا سبب انقباض کلی شریان‌های شبکیه می‌شود. بیماری فشار خون امکان دارد منجر به انقباض شریان‌های مرکزی شبکیه شود، انسداد ورید میانی شبکیه معمولا رگه‌های پیچ‌دار گشاد ایجاد می‌کند، تصلب شرایین می‌تواند موجب شود سرخرگ‌ها مسی یا نقره‌ای رنگ شوند و دیابت این توانایی را دارد که رگ‌های خونی جدید به وجود آورد (نو رگ زایی). بنابراین یک روش قابل اعتماد اکتشاف رگ نیاز است تا اندازه‌گیری مختلف را حفظ کند3.

دیسک نوری: محل دیسک نوری (OD) در تجزیه و تحلیل تصویر شبکیه اهمیت ویژه‌ای دارد. در تصاویر معمولی، OD از هر قسمت دیگر شبکیه درخشان‌تر بوده و در حالت عادی دایره‌ای شکل است. این قسمت همچنین نقطه ورود و خروجی برای عصب‌هایی که به مغز وارد و یا از آن خارج می‌شوند، می‌باشند. یک تصویر شبکیه معمولی، OD روشن‌تر را داراست. آشکارسازی دیسک نوری به چشم‌پزشکان به تشخیص این که آیا فرد به رتینوپاتی دیابتی مبتلا شده یا خیر، یاری می‌رساند4.

تکنیک قطعه‌بندی رگ‌ها:

الگوریتم‌های قطعه‌بندی رگ‌ها، مؤلفه‌های حیاتی سیستم‌های تحلیل گردش خون در رگ‌های خونی هستند. پس ما برآوردی از روش‌ها و الگوریتم‌های قطعه‌بندی رگ‌ها را ارائه می‌دهیم. هدف ما در اصل استخراج رگ‌های خونی و به ویژه ساختمان عروق اعصاب است. ما همچنین برخی از روش‌های قطعه‌بندی را برای اشیاء لوله‌‌مانندی که خصوصیاتی مشابه به رگ‌ها از خود نشان می‌دهند را بازبینی نموده‌ایم. بنابراین ما الگوریتم‌ها و فنون قطعه‌بندی رگ‌ها را به شش دسته کلی تقسیم کرده‌ایم:

- روش‌های تشخیص الگو

- شیوه‌های بر پایه مدل

- شیوه‌های بر پایه رهگیری

- روش‌های بر اساس هوش مصنوعی

- روش‌های بر مبنای شبکه‌های عصبی

- و روش‌های متفرقه تشخیص شیء لوله‌مانند

فهرست مطالب

فصل اول:

مقدمه ............................................................................................................................................................ 1

فصل دوم:

آسیب شبکیه در دیابت (رتینوپاتی دیابتی) .................................................................................................... 2

2-1 کلیات ................................................................................................................................................................ 2

2-2 انواع رتینوپاتی .................................................................................................................................................. 3

3-2 علائم ................................................................................................................................................................ 4

4-2 تشخیص ........................................................................................................................................................... 4

5-2 درمان ................................................................................................................................................................ 4

6-2 سایر اختلالات چشمی مرتبط با دیابت ............................................................................................................ 5

7-2 نقش بیمار در درمان ......................................................................................................................................... 5

8-2 معاینه سالانه توسط چشم‌پزشک ...................................................................................................................... 6

فصل سوم:

ساختمان چشم ............................................................................................................................................. 7

فصل چهارم:

تکنیک قطعه‌بندی رگ‌ها ............................................................................................................................... 9

1-4 Pattern Recognition Techniques .................................................................................................... 9

2-4 Model-Based (MB) Approaches .................................................................................................... 11

3-4 Tracking-Based Approaches ........................................................................................................... 12

4-4 Artificial Intelligence-Based Approaches ................................................................................. 12

5-4 Neural Network-Based Approaches ........................................................................................... 12

6-4 Miscellaneous Tube-Like Object Detection ............................................................................ 13

فصل پنجم:

استخراج رگ‌های خونی شبکیه به روش مورفولوژی ریاضی

1-5 قضیه قطعه‌بندی عروق شبکیه ....................................................................................................................... 14

2-5 ماده‌ها و روش‌ها ........................................................................................................................................... 14

3-5 پیش پردازش ................................................................................................................................................ 14

4-5 تنظیمات تصویر ............................................................................................................................................ 15

5-5 برجسته نمودن شبکه عروق ......................................................................................................................... 16

6-5 مراحل پیاده‌سازی به صورت مصور ............................................................................................................. 17

فصل ششم:

استخراج رگ‌های خونی به شیوه تنظیم و آشکارسازی لبه (EEED)

1-6 معرفی روش ............................................................................................................................................... 21

2-6 مراحل پیاده‌سازی ....................................................................................................................................... 22

3-6 تصاویر به دست‌آمده ............................................................................................................................... .. 23

فصل هفتم:

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری ........................................................................................................................... 25

مراجع ..................................................................................................................................................... 26

پیوست‌ها ................................................................................................................................................ 27

 

دانلود پایان نامه شبیه سازی آشکار سازی و استخراج رگ‌های خونی شبکیه چشم


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه شبیه سازی آشکار سازی و استخراج رگ‌های خونی شبکیه چشم ,

تاريخ : 12 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : pop | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه تاثیرات گستردگی شعب بانکها در جذب سرمایه

پایان نامه تاثیرات گستردگی شعب بانکها در جذب سرمایه

دانلود پایان نامه تاثیرات گستردگی شعب بانکها در جذب سرمایه

پایان نامه تاثیرات گستردگی شعب بانکها در جذب سرمایه
 گستردگی شعب بانکها در جذب سرمایه
پایان نامه تاثیرات گستردگی شعب بانکها
دانلود پایان نامه تاثیرات گستردگی شعب بانکها
 گستردگی شعب بانکها
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
حجم فایل 835 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 71

پایان نامه تاثیرات گستردگی شعب بانکها در جذب سرمایه

مقدمه :

          یكی از تحولاتی كه از ابتدای شكل‌گیری علم اقتصاد مورد توجه اقتصاد‌دانان بوده مسئله رشد و توسعه اقتصادی است. رشد و توسعه اقتصادی از جمله اهداف اصلی در سیاستگذاری و تصمیم‌گیری اقتصادی است شاید به همین جهت به یكی از مهمترین موضوعاتی بدل شده كه ذهن اقتصاددانان را به خود معطوف داشته. باید توسعه را جریانی چند بعدی دانست كه مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، نهادهای ملی، طرز تلقی مردم، كاهش نابرابری، ریشه كن كردن فقر مطلق و نیز تسریع رشد اقتصادی است.

در دنیای پیچیده و پر تلاطم كنونی، بسیاری از كشورها، به ویژه كشورهای در حال توسعه، برای قرار گرفتن در مسیر توسعه و افزایش رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی را در اولویت قرار داده‌اند. در حالی كه تشكیل سرمایه به عنوان یكی از متغیرهای حیاتی رشد اقتصادی محسوب می‌شود. این كشورها از نظر مالی فقیرند اما دارای فرهنگ، شرایط اقتصادی، اجتماعی و ساخت سیاسی متفاوتی هستند و با مسائلی مواجهند از جمله بازارهای محدود، كمبود مهارتها، قدرت ضعیف چانه زنی امید كم به خوداتكایی مهم اقتصادی، مخصوصاً كمیابی منابع مالی. اینگونه از كشورها در یك رشته از هدفهای مشترك سهیم‌اند این هدفها شامل : كاهش فقر و نابرابری و بیكاری، تأمین حداقل سطح آموزش و بهداشت. مسكن و غذا برای افراد متبوع كشور و نیز گسترش امكانات اقتصادی، اجتماعی و ایجاد همبستگی ملی می‌شود.

كشورهای در حال توسعه برای رسیدن به اهداف فوق و قرار گرفتن در مسیر توسعه و رشد اقتصادی تا حدودی نیازمند تشكیل سرمایه هستند. تشكیل و تمركز سرمایه از منابع داخلی می‌تواند موجب خودكفایی در تولید كالاهای مصرفی و سرمایه‌ای شده و تشكیل سرمایه عامل مهم و بنیادی در تحقق توسعه است. نیروهای مولد جامعه را از طریق تولید كالاهای سرمایه‌ای افزایش می‌دهند تا از این طریق بتوانند به تولید كالاهای مصرفی و ضروری مبادرت ورزند. از طرف دیگر عدم تشكیل سرمایه كافی می‌تواند منجر به كاهش بهره‌وری گردد كه آن نیز منجر به كاهش سطح درآمدها و رشد اقتصادی كه انعكاسی از قدرت تولید پایین است، خواهد شد. كاهش سرمایه‌گذاری به معنای پایین بودن بهره‌وری و ضعف قدرت خرید مردم و در نتیجه پایین بودن مستمر درآمدهاست.

بنابراین برای افزایش سطح بهره‌وری باید پس اندازهای داخلی و … برای ایجاد سرمایه‌گذاری جدید در كالاهای سرمایه‌ای مادی تجهیز شود و نیز از طریق سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش و تربیت نیروی فنی به تشكیل سرمایه انسانی اقدام شود. تجربه موجود در پیشرفت اقتصادی جهان نشان می‌دهد كه همراه با رشد اقتصادی سیر فزاینده انباشت سرمایه نیز وجود داشته است. از آنجا كه سرمایه‌گذاری شرطی حیاتی برای به جریان انداختن وجوه در دسترس و كسب سود و منفعت بیشتر برای صاحب سرمایه و ایجاد اشتغال، رفاه و … برای جامعه است. متولد سرمایه و چگونگی تجهیز منابع برای رسیدن به این سرمایه به عنوان یكی از مهمترین مباحث اقتصادی مطرح می‌شود.

فهرست مطالب

مقدمه : 7

سرمایه و سرمایه‌گذاری : 9

نقش سرمایه در رشد و توسعه : 10

مروری بر ادبیات تئوریك پیرامون نقش سرمایه در رشد اقتصادی : 11

تئوری رشد آدام اسمیت : 11

اهمیت پس‌انداز در تشكیل سرمایه : 16

عوامل مؤثر بر پس‌انداز 17

1ـ توزیع درآمد 17

2ـ رشد درآمد سرانه 18

3ـ تورم 18

4ـ نرخ بهره 19

مقدمه : 26

مروری بر ساختار بازار مالی. 27

الف ـ سیستم مالی. 27

ب ـ بازار مالی. 27

بازار مالی. 29

ساختار نظام مالی بر اساس حوزه عملكرد بازارهای مختلف.. 29

بازار تأمین اطمینان. 29

بازار سرمایه. 29

بازار پول. 29

شركت‌های بیمه. 29

بانك‌هاوموسسات‌اعتباری. 29

بورس اوراق بهادار 29

ساختار بازار مالی در یك نگاه ساده 30

بازار ملی. 30

بورس. 30

الف‌ـ بازار پول. 30

بانك.. 31

ب‌ـ بازار سرمایه 33

بورس اوراق بهادار 35

ج‌ـ بازار تأمین اطمینان. 37

بیمه 37

مقدمه : 41

بررسی نقش و جایگاه سیستم بانكی در تشكیل سرمایه كشور 45

بررسی نقش و جایگاه اوراق بورس بهادار در تجهیز منابع سرمایه‌ای كشور 60


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه تاثیرات گستردگی شعب بانکها در جذب سرمایه ,

پروپوزال تاثیر آموزش اجتماعی بر بهزیستی روانشناختی و تاب آوری دانش آموزان

پروپوزال تاثیر آموزش اجتماعی بر بهزیستی روانشناختی و تاب آوری دانش آموزان

دانلود پروپوزال تاثیر آموزش اجتماعی بر بهزیستی روانشناختی و تاب آوری دانش آموزان

پروپوزال تاثیر آموزش اجتماعی بر بهزیستی روانشناختی و تاب آوری دانش آموزان
تاثیر آموزش اجتماعی بر بهزیستی
روانشناختی و تاب آوری دانش آموزان
پروپوزال تاثیر آموزش اجتماعی بر بهزیستی روانشناختی
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 109 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 23

پروپوزال تاثیر آموزش اجتماعی بر بهزیستی روانشناختی و تاب آوری دانش آموزان

 

بیان مسأله اساسی تحقیق به طور كلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق به صورت مستند) :

یکی از مشکلات تحصیلی که باعث تشویق و مراجعات مکرر والدین به کلینیک های بالینی می شود اختلالات یادگیری است، و چون کودکان پایه و اساس جامعه فردای هر کشور را می سازند. اگر مورد بی توجهی قرار بگیرند نتایج جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت (حمید، 1385). مشخصه نتوانی یادگیری در کودکان یا نوجوانان پیشرفت تحصیلی در زمینه خواندن، بیان نوشتاری یا ریاضیات در مقایسه با توانایی هوش کلی کودک است.

متن بازنگری شد DSM.IV (DSM-IN-TR) بنابه تعریف فلچر، لیون، فاجس و جاونس (2007) دانش آموزان دارای اختلالات یادگیری نمی توانند در مهارت های مختلف تحصیلی مانند گوش دادن و خواندن جامع، مهارت های خواندن پایه، محاسبه ریاضیات و حل مسئله منطبق با سن و استانداردهای سطح نمره موفق باشند. بر همین اساس اختلالات یادگیری را در چهار طبقه تشخیص گنجانده شده است. اختلال خواندن، اختلال ریاضیات، اختلال بیان نوشتار، اختلال یادگیری نامشخص (NOS) (کاپلان، سادوک، 2007).

نتایج مطالعات بیانگر آن است که میزان شیوع این اختلالات از 2 درصد تا 30 درصد در نوسان است (نریمانی و رجبی، 1384). در DSM-IV-IR گفته شده که تقریباً 5 درصد دانش آموزان مدارس عمومی در ایالات متحده، دچار نوعی اختلال یادگیری هستند (آلتراس، 2007). فرا تحلیل بهراد (1384) نشان می دهد که میزان شیوع اختلال یادگیری در دانش آموزان ابتدایی 58/4 درصد می باشد و دانش آموزان پسر بیشتر از دانش آموزان دختر است. در مطالعه نریمانی و رجبی (1384) میزان شیوع اختلال یادگیری در استان اربیل 13 درصد گزارش شده است. میزانترک تحصیلی مدرسه برای کودکان و نوجوانان مبتلا به این اختلال 40 درصد یعنی یک و نیم برابر متوسط است دادستانی، 1389، به نقل از نریمانی و همکاران). از جمله متغیرهایی که در کودکان ناتوان در یادگیری دچار مشکل است بهزیستی روان شناختی است. کودکان مبتلا به ناتوانی های یادگیری به دلیل شکست های مکرری که در مدرسه و منزل با آن روبرو می شوند، از نظر بهزیستی روان شناختی در سطح پایین تر از کودکان عادی قرار دارند (گروسمن ونیمن، 2004). ریف بهزیشتی روان شناختی را تلاش فرد بای تحق توانایی های بالقوه خود می داند. این مدل از طریق ادغام نظریه مختلف رشد فردی (مانند نظریه خود شکوفایی مزلو و شخص کامل راجرز) و عملکرد سازگارانه (مانند نظریه سلامت روانی *** جاهودا) شکل گرفته و گسترش یافته است (کامپتون، 2001). بهزیستی روان شناختی در مدل ریف و همکاران از شش مولفه تشکیل شده است: مولفه پذیرش خود و معنی داشتن نگرش مثبت به خود و زندگی گذشته خویش است. اگر فرد در ارزشیابی، استعدادها، توانایی ها و فعالیت های خود در کل احساس رضایت کند و رجوع به گذشته خود احساس خشنودی کند، کارکرد روانی مطلوبی خواهد داشت. مولفه خود مختری به احساس استقلال، خود کفایی و آزادی از هنجارها اطلاق می شود. داشتن ارتباط مثبت با دیگران دیگر مولفه این مدل به معنی داشتن رابطه با کیفیت و ارضا کننده با دیگران است. مولفه هدفمندی در زندگی به مفهوم دارا بودن اهداف دراز مدت و کوتاه مدت در زندگی و معنادار شمردن آن است. تسلط بر محیط مولفه دیگر این مدل به معنی توانایی فرد برای مدیریت زندگی و مقتضیات آن است. مولفه رشد شخصی به گشودگی نسبت به تجربیات جدید و داشتن رشد شخصی پیوسته باز می شود (هوسر اسپرینگرو پودروسکا، 2005). کوپر (2007) شیوع مشکلات بهزیستی روان شناختی را در افراد ناتوان در یادگیری در مقایسه با گروه کنترل بیشتر گزارش کرده است. ابون و مک کنکی (2006) در افراد مبتلا به ناتوان در یادگیری مشکلات روان شناختی از قبیل افسردگی، اضطراب، ناسازگاری اجتماعی، عواطف منفی را گزارش کرده اند.

دانلود پروپوزال تاثیر آموزش اجتماعی بر بهزیستی روانشناختی و تاب آوری دانش آموزان


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پروپوزال تاثیر آموزش اجتماعی بر بهزیستی روانشناختی و تاب آوری دانش آموزان ,

تاريخ : 12 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : pop | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه طراحی تابلو برق تبلیغاتی

پایان نامه طراحی تابلو برق تبلیغاتی

دانلود پایان نامه طراحی تابلو برق تبلیغاتی

پایان نامه طراحی تابلو برق تبلیغاتی
 طراحی تابلو برق تبلیغاتی
تابلو برق تبلیغاتی
دسته بندی فنی و مهندسی
فرمت فایل doc
حجم فایل 556 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 69

پایان نامه طراحی تابلو برق تبلیغاتی

مقدمه

اصلی‌ترین نقطه قوت تابلوهای دیجیتال كه در تبلیغات مورد استفاده قرار می‌‌گیرند،این‌است كه می‌‌توانند پیام‌ها را به سرعت برحسب شرایط تغییر دهند و به عبارت بهتر، پیام‌ها را با شرایط فوری، انطباق دهند.

مزایای تابلوهای دیجیتالی را می‌‌توان به شرح زیر فهرست كرد:

- تبلیغات و پیام‌ها می‌‌توانند به سرعت تغییر كنند و مشتریان به این ترتیب می‌‌توانند در معرض تبلیغات جدید، مرتبط و منعطف قرار گیرند.

- تبلیغات مختلف می‌‌توانند به سرعت به روز شوند، بی‌‌آن‌كه نیازی به هزینه فیزیكی در قبال تغییر تبلیغ باشد.

- كاربرد اصلی تابلوهای تبلیغاتی شبكه دیجیتال (DSNS) در عرصه تبلیغات در نقطه خرید است. در چنین نقاطی تبلیغات‌كنندگان نیاز به این دارند كه كالاها و خدماتشان به طرزی پیوسته معرفی شود.

- انعطاف شبكه‌های تابلوهای دیجیتال باعث می‌‌شود تا تبلیغات نسبت به مشتریان مختلف از حساسیت لازم برخوردار باشد. به عنوان مثال با اتكا به این شبكه می‌‌توان زمان مورد نظر مشتری را برای خرید در نظر گرفت. تابلوهای تبلیغاتی پلاسما یا LED در مراكز كوچك و بزرگ خرید كه شلوغ هم هستند، نصب می‌‌شود و در فضاهای اداری فروشگاه‌ها به گونه‌ای قرار می‌‌گیرند تا زنان مسن در طول روز، مدیران جوان هنگام ناهار و 13 تا 19 ساله‌ها هم از ساعت چهار بعدازظهر به بعد با آن‌ها مواجه شوند.

- منافع تابلوهای تبلیغاتی شبكه‌ای دیجیتال فراتر از تبلیغات بوده و می‌‌تواند به عنوان یك ابزار آموزش در محل كار هم عمل كند، به گونه‌ای كه هم كاركنان و هم مشتریان بتوانند از رویدادهای در حال وقوع در فروشگاه خبردار شوند و هم فرضاً بدانند خرید خود را از چه مكانی دنبال كنند و یا كدامیك از راه‌های خروج از مراكز خرید خلوت‌تر است.

 

فهرست مطالب

 

چکیده ‌و

فصل اول. 1

کلیات.. 1

مقدمه. 2

تجارب كشورهای گوناگون. 3

بیلبورد. 4

انواع. 5

کاربرد ها 6

فصل دوم : 7

تابلو برق. 7

تابلو برق چیست؟ 8

تابلو های برق و اجزای آن. 8

برای تابلو ها دو نوع نقشه می کشند. 11

استانداردها و مراجع. 12

تهیه نقشه های اجرائی شامل.. 13

رنگ آمیزی.. 15

فصل سوم. 17

ارگونومی.. 17

الف) مقدمه ای در مورد تابلو روان. 18

ب) مشخصات پکیج آموزش ساخت تابلو روان. 18

آموزش ساخت تابلو روان. 20

مرحله دوم : مونتاژ تابلو روان. 27

مرحله سوم : آموزش کار با نرم افزار HD2010. 34

فصل چهارم. 44

بیلبورد. 44

مقدمه. 45

بیلبورد چیست ؟ 45

بیلبورد در ایران. 48

فصل چهارم. 56

بیلبورد. 56

نتیجه گیری.. 57

دانلود پایان نامه طراحی تابلو برق تبلیغاتی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه طراحی تابلو برق تبلیغاتی ,

تاريخ : 12 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : pop | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه نسل جدید شبکه های پر سرعت

پایان نامه نسل جدید شبکه های پر سرعت

دانلود پایان نامه نسل جدید شبکه های پر سرعت

پایان نامه نسل جدید شبکه های پر سرعت
نسل جدید شبکه های پر سرعت
شبکه های پر سرعت
پایان نامه نسل جدید شبکه ها
دسته بندی فناوری اطلاعات
فرمت فایل doc
حجم فایل 212 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 58

پایان نامه نسل جدید شبکه های پر سرعت

 

چکیده

اینترنت سامانه‌ای جهانی از شبکه‌های رایانه‌ای بهم پیوسته‌است که از پروتکلِ «مجموعه پروتکل اینترنت» برای ارتباط با یکدیگر استفاده می‌نمایند. به عبارت دیگر اینترنت، شبکه  شبکه هاست که از میلیون‌ها شبکه خصوصی، عمومی، دانشگاهی، تجاری و دولتی در اندازه‌های محلی و کوچک تا جهانی و بسیار بزرگ تشکیل شده‌است که با آرایه وسیعی از فناوریهای الکترونیکی و نوری به هم متصل گشته‌اند. اینترنت در برگیرنده منابع اطلاعاتی و خدمات گسترده ایست که برجسته‌ترین آنها وب جهان‌گستر و رایانامه می‌باشند. اینترنت از بدو پیدایش تاکنون ، منشاء تحولات عظیمی در حیات بشریت بوده است و ضریب استفاده از آن در اکثر کشورهای جهان همچنان سیر صعودی را طی می نماید. به جرات می توان گفت که طراحان اولیه اینترنت هرگز تصور اینچنین رشدی را نمی کردند . بدیهی است که طراحی انجام شده در برخی موارد پس از گذشت ده ها سال با چالش های جدی مواجه شود و انتظاری جزء این هم وجود ندارد . به عنوان نمونه ، پروتکل IP که یکی از پروتکل های اساسی در اینترنت است ، بگونه ای طراحی نشده است که بتواند از تعداد بیشماری دستگاه و کاربر متصل به اینترنت حمایت نماید . علاوه بر این ، هم اینک درخواست های متعددی مبنی بر استفاده از مواردی نظیر  ویدئو ، صوت و دستگاه های بی سیم ( نظیر موبایل ) توسط برنامه ها وجود دارد که قطعا" در آینده شتاب بیشتری خواهد گرفت . 

فهرست مطالب

 

فصل اول. 1

کلیات شبکه اینترنت.. 1

مقدمه. 2

واژه‌شناسی.. 3

اینترنت در برابر وب.. 3

تاریخچه. 3

TCP/IP. 7

ساختار 8

حاکمیت.. 9

کاربردهای امروزی.. 9

خدمات.. 11

ارتباط.. 12

انتقال داده 14

دسترسی.. 15

آثار اجتماعی.. 16

تاثیرات ذهنی.. 18

فصل دوم. 19

IPV6. 19

آشنائی اولیه با IPv6. 20

IPv4 و محدودیت های آن. 21

امکانات و ویژگی های جدید IPv6. 22

آدرس دهی IPv6. 24

فصل سوم. 26

ویژگی ها 26

مقدمه. 27

خصوصیات IPV6. 27

فضای آدرسی بزرگتر. 27

پیکربندی خودکار هاستهای بدون تابعیت.. 28

مولتی کاست (Multicast) 28

Jumbograms. 28

امنیت شبکه – لایه. 29

وضعیت گسترش: 29

آدرسهای IPV6 عموماً شامل دو بخش منطقی است: 30

آدرسهای واقعی IPV6 در URLها: 31

مشخص کردن شبکه: 32

انواع آدرسهای IPV6 : 32

آدرسهای خاص... 33

بسته IPV6: 34

بسته IPV6 شامل دو بخش اصلی است: عنوان و متن پیام. 35

امنیت در اینترنت.. 36

مشكل ایمنی.. 36

استقرار 38

انواع مشكلات امنیتی.. 38

اجرای FIRE WALL : 40

مكانیزم های امنیتی.. 43

كلیدهای عمومی.. 45

CRIFICATION كلید. 47

حمله مرد میانی.. 48

شعاع RADIUS. 49

ساختارRADIUS. 50

مشكلات RADIUS. 50

دانلود پایان نامه نسل جدید شبکه های پر سرعت


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه نسل جدید شبکه های پر سرعت ,