خريد بک لينک
لوازم یدکی ال ۹۰
Hookah Shisha Tobacco
ماسک سه لایه
فلنج
بلیط شیراز تهران
Barabas Ropa de hombre
فایلهای علمی
تاريخ : 13 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : pop | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه ارائه الگوی معماری ITS در کلان شهرها

پایان نامه ارائه الگوی معماری ITS در کلان شهرها

دانلود پایان نامه ارائه الگوی معماری ITS در کلان شهرها

پایان نامه ارائه الگوی معماری ITS در کلان شهرها
دسته بندی عمران
فرمت فایل doc
حجم فایل 7899 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 234

پایان نامه ارائه الگوی معماری ITS در کلان شهرها

چکیده

معماری سیستم ITS به اجزای مختلف (تکنولوژیها و سیستم های خاصی) پرداخته و در واقع ارتباط اعضای مختلف را در یک چارچوب ارائه میکند. این پایان نامه با عنوان ارائه الگوی معماری ITS در کلان شهرها به ٦ فصل تقسیم شده است . در فصل اول پس از تعریف مساله و اهداف موضوع کلیاتی در ارتباط با سیستم های حمل ونقل هوشمند، نحوه عملکرد این سیستم ها، ماموریت ITS شهرها، معماری ITS و ضرورت اجرای آن بیان شده است . در فصل دوم منابع مرتبط با معماری ITS معرفی شده است . بدین ترتیب که پس از بررسی معماری کشورهای آمریکا، اروپا، ژاپن و کانادا، منابع فارسی در این زمینه مرور شده است . در فصل سوم روند ارائه معماری ITS بیان شده است که شامل تعریف خدمات کاربر، معماری منطقی و فیزیکی است . در فصل چهارم اطلاعات موردنیاز برای ارائه معماری ITS استخراج شده است که عبارتند از: وضعیت شبکه حمل ونقل شهر تهران ، وضعیت حمل ونقل عمومی و پارکینگ و سیستم های حمل ونقل هوشمند موجود در شهر تهران . در فصل پنجم مشکلات حمل ونقل وترافیک شهر تهران به ٥ گروه عمده طبقه بندی گردید. باتوجه به آن که کشور آمریکا به عنوان کشور پیشرو در بحث معماری ITS بوده و مبنای معماری سایر کشورها بر اساس مطالعات آن کشور قرار دارد در این پایان نامه هم معماری ITS آمریکا به عنوان الگو انتخاب شده است و بر این اساس مقایسه ای بین خدمات کاربر معماری آمریکا و خدمات کاربری که در حال حاضر در شهر تهران اجرا میشود صورت گرفته است . بدین ترتیب با حذف تعدادی از خدمات کاربر آمریکا به دلیل فقدان تکنولوژی موردنیاز ، هزینه بسیار زیاد و مشکلات قانونی و فرهنگی موجود، خدمات کاربر موردنیاز برای شهر تهران انتخاب شد. اهمیت هر خدمت کاربر در حل مشکلات شهر تهران توسط پرسشنامه هایی که متخصصان حمل ونقل وترافیک تکمیل نمودند تعیین گردید. بر اساس انتخاب خدمات کاربر، معماری منطقی ITS شهر تهران به صورت پیش نویس تهیه گردید. سپس به کمک دو نوع پرسشنامه (که توسط ٢٠ کاشناسان ITS تکمیل گردید) ارتباط فرایندها با یکدیگر و با عناصر خارجی مشخص گردید و بدین ترتیب معماری منطقی پیش نویس اصلاح و در نمودار فعالیت زبان مدل سازی یکپارچه نمایش داده شد. 

مقدمه

سیستم های حمل ونقل هوشمند عبارتند از سیستم های حمل ونقلی که تکنولوژیهای اطلاعات ، ارتباطات و کنترل را برای بهبود عملکرد شبکه های حمل ونقلی به کار میگیرند. ابزارهای حمل ونقل بر مبنای سه مشخصه اطلاعات ، ارتباطات و یکپارچه سازی استوار هستند که به مدیران شبکه های حمل ونقل و مسافران کمک میکند تا تصمیمات بهتر و مناسب تری را با توجه به شرایط موجود اخذ نمایند. ابزارهای ITS از طریق بهبود عملکرد سیستم ها موجب صرفه جویی زمانی، ارتقاء ایمنی و امنیت ، حفاظت از محیط زیست و افزایش کیفی فعالیت های اقتصادی می شوند. 

اثرات پیش بینی شده

اثرات پیش بینی شده ای هستند که خدمات پیشنهادی ITS بر سیستم حمل ونقل و کاربران آن خواهند داشت . این موضوع به حمل ونقل و اهداف مرتبط خط مشی دولتی و اهداف تجاری وابسته است . این منافع ممکن است خاص باشد مانند کاهش زمان سفر و بهبود قابلیت اطمینان خدمات حمل ونقل عمومی و همچنین ممکن است منافع مربوط به خط مشیها باشد مانند بهبود کیفیت تصاویر یا جلوگیری از تصادف به علت اطلاع رسانی مناسب حادثه . آزمایش منافع خدمات به صورت انفرادی ممکن است شامل اطلاعات ترجیحی و اختصاصی شخصی باشد[١٤]. 

سیستم جمع آوری اطلاعات ترافیکی

سیستم جمع آوری اطلاعات ترافیکی ١، یکی از بخش های سیستم حمل ونقل هوشمند است که در دهه اخیر از نظر فناوری پیشرفت بسیار قابل توجهی داشته و باعث شده است تا تصمیم گیرندگان با گزینه های متنوعی در زمان انتخاب مواجه شوند. منظور از سیستم جمع آوری اطلاعات ترافیک ، سیستمی است که به طور پیوسته و خودکار به جمع آوری و ذخیره پارامترهای ترافیکی مانند حجم و سرعت میپردازد. 

فهرست مطالب

عنوان مطالب                                                                                                                              شماره صفحه 

چکیده ................................................................................................................................................. ١

مقدمه .................................................................................................................................................. ٢

١) فصل اول : کلیات ........................................................................................................................... ٥

١-١) اهداف ......................................................................................................................................................................................... ٥

١-٢) پیشینه تحقیق ...................................................................................................................................................................................... ٥

١-٣) روش کار و تحقیق ............................................................................................................................................................................... ٦

١-٤) بیان مساله ............................................................................................................................................................................................. ٦

١-٥) تعریف سیستم های حمل ونقل هوشمند(ITS) ................................................................................................................................ ٨

١-٦) نحوه عملکرد سیستم های حمل ونقل هوشمند............................................................................................................................... ٨

١-٧) کاربردهای ITS شهرها....................................................................................................................................................................... ٩

١-٧-١) افزایش ظرفیت مؤثر سیستم حمل ونقل ............................................................................................................................. ١٠

١-٧-٢) افزایش بهره وری سیستم حمل و نقل و تقویت کیفیت جابجایی و سهولت  کاربران حمل و نقل ............................. ١٠

١-٧-٣) کاهش مصرف سوخت و کمک به حفظ محیط زیست .................................................................................................... ١٠

١-٧-٤) کاهش تلفات و خسارات ناشی از تصادفات و بهبود ایمنی سیستم حمل و نقل .......................................................... ١٠

١-٧-٥) استفاده از داده های جمع آوری شده توسط ITS برای سیاست گذاری، برنامه ریزی، مدیریت و ارزیابی ................. ١١

١-٨) ضرورت رویکرد به  ITS از دیدگاه مدیریت شهری ................................................................................................................... ١١

١-٨-١) یکپارچه سازی سیستم ها ........................................................................................................................................................ ١١

١-٨-٢) مدیریت واحد برای عملیات اجرایی ..................................................................................................................................... ١٢

١-٨-٣) مدیریت بحران و بلایای طبیعی ........................................................................................................................................... ١٣

١-٨-٤) ارائه تسهیلات در خدمات رسانی شهری .............................................................................................................................. ١٣

١-٨-٥) مدیریت فوریت های شهری .................................................................................................................................................... ١٣

١-٩) شرایط اجرای ITS ........................................................................................................................................................................... ١٣

١-٩-١) شرایط سیاسی .......................................................................................................................................................................... ١٤

١-٩-٢) خط مشی دولتی ....................................................................................................................................................................... ١٤

١-٩-٣) زیرساخت اطلاعاتی و زیرساخت ITS منطقه ای ............................................................................................................... ١٥

١-٩-٤) شرایط عملیاتی ........................................................................................................................................................................ ١٦

١-٩-٥) اثرات پیش بینی شده .................................................................................................................................................... ١٦

١-١٠) معرفی تجهیزات سیستم های حمل ونقل هوشمند................................................................................................................... ١٦

١-١٠-١) سیستم جمع آوری اطلاعات ترافیکی ................................................................................................................................ ١٦

١-١٠-٢) سیستم نظارت تصویری (CCTV)................................................................................................................................... ١٨

١-١٠-٣) سیستم کنترل خط .............................................................................................................................................................. ١٨

١-١٠-٤) سیستم راهگردبانی (رمپ میترینگ ) ................................................................................................................................. ١٩ 

١-١٠-٥) سیستم چراغ های راهنمایی هوشمند .......................................................................................................................... ٢١

١-١٠-٦) سیستم تابلوهای متغیرخبری (VMS)............................................................................................................................ ٢٢

١-١٠-٧) سیستم ثبت تخلف ............................................................................................................................................................... ٢٢

١-١٠-٨) سیستم مدیریت هوشمند پارکینگ .................................................................................................................................. ٢٣

١-١٠-٩) سیستم مدیریت اولویت دهی عبور از تقاطع .................................................................................................................... ٢٨

١-١٠-١٠) سیستم مدیریت هوشمند حمل ونقل عمومی............................................................................................................... ٢٩

١-١٠-١١) سیستم اعلام سرعت مجاز ................................................................................................................................... ٣٠

١-١٠-١٢) تجهیزات نگهداری و تعمیر جاده .................................................................................................................................... ٣١

١-١٠-١٣) سیستم مدیریت هوشمند تونل ....................................................................................................................................... ٣٢

١-١٠-١٤) سیستم سنجش آلودگی ................................................................................................................................. ٣٢

١-١٠-١٥) سیستم پرداخت الکترونیکی............................................................................................................................................ ٣٣

١-١٠-١٦) سیستم SOS............................................................................................................................................................ ٣٣

١-١٠-١٧) سیستم AVL.CAD....................................................................................................................................................... ٣٣

١-١٠-١٨) سیستم مدیریت فوریت ........................................................................................................................................... ٣٤

١-١٠-١٩) سیستم اطلاع رسانی ................................................................................................................................................ ٣٦

١-١٠-٢٠) سیستم مدیریت وقایع .......................................................................................................................................... ٣٩

١-١١) معماری سیستم ............................................................................................................................................................... ٣٩

١-١٢) معماری ITS...................................................................................................................................................................... ٤٠

١-١٣) ضرورت معماری ITS............................................................................................................................................................... ٤١

١-١٤) خلاصه فصل .................................................................................................................................................................... ٤٢

٢) فصل دوم : مروری بر منابع معماریITS  ......................................................................................٤٤

٢-١) معماری ملی ITS در کشورهای مختلف .............................................................................................................................. ٤٤

٢-١-١) گروه های خدمات کاربر ITS آمریکا .................................................................................................................................... ٤٥

٢-١-٢) گروه های خدمات کاربر ITS اروپا........................................................................................................................................ ٤٦

٢-١-٣) گروه های خدمات کاربر ITS ژاپن ....................................................................................................................................... ٤٧

٢-١-٤) گروه های خدمات کاربر ITS کانادا ...................................................................................................................................... ٤٨

٢-١-٥) معماری منطقی کشور آمریکا................................................................................................................................................ ٤٩

٢-١-٦) معماری فیزیکی کشور آمریکا ............................................................................................................................................... ٥٠

٢-١-٧) بسته های تجهیزات کشور آمریکا ........................................................................................................................................ ٥١

٢-١-٨) بسته های بازار کشور آمریکا................................................................................................................................................... ٥٢

٢-١-٩) فرآیند طراحی و تدوین استانداردها در آمریکا .................................................................................................................. ٥٣

٢-٢) مرور بر منابع موجود در کشور ایران در ارتباط با معماری ITS ............................................................................................. ٥٥

٢-٣) خلاصه فصل ............................................................................................................................................................................ ٥٥

٣) فصل سوم : ارائه متدولوژی توسعه معماری ITS ........................................................................ ٥٧

٣-١) خدمات کاربران ................................................................................................................................................................................. ٥٨

٣-١-١) مدیریت سفر و ترافیک ........................................................................................................................................................... ٥٩

٣-١-٢) بهره برداری از حمل ونقل عمومی .......................................................................................................................................... ٦٣

٣-١-٣) پرداخت الکترونیکی ................................................................................................................................................................ ٦٥ 

٣-١-٤) مدیریت فوریت ها......................................................................................................................................................................٦٦

٣-١-٥) سیستم های کنترل پیشرفته وسیله نقلیه و ایمنی ............................................................................................................. ٦٧

٣-١-٦) مدیریت اطلاعات ...................................................................................................................................................................... ٧١

٣-١-٧) مدیریت نگهداری و ساخت .................................................................................................................................................... ٧٢

٣-٢) معماری منطقی ................................................................................................................................................................................. ٧٢

٣-٣) معماری فیزیکی ................................................................................................................................................................................ ٧٤

٣-٤) استانداردها ......................................................................................................................................................................................... ٧٦

٣-٥) معماری منطقه ای ITS............................................................................................................................................................. ٧٨

٣-٦) نتیجه گیری ................................................................................................................................................................................. ٧٩

٤) فصل چهارم : مطالعات موردنیاز برای ارائه معماری ITS در شهر تهران ..................................... ٨١

٤-١) مطالعه وضعیت حمل ونقل شهر تهران .......................................................................................................................................... ٨١

٤-١-١) شبکه معابر شهر تهران ........................................................................................................................................................... ٨١

٤-١-٢) سیستم حمل ونقل عمومی شهر تهران ................................................................................................................................ ٨٣

٤-١-٣) چراغ های راهنمایی و رانندگی .............................................................................................................................................. ٨٩

٤-١-٤) پارکینگ .................................................................................................................................................................................... ٩٠

٤-١-٥) کیفیت هوای شهر تهران ........................................................................................................................................................ ٩١

٤-١-٦) میزان مصرف سوخت .............................................................................................................................................................. ٩٣

٤-٢) شناسایی سیستم های هوشمند حمل ونقل موجود در شهر تهران ........................................................................................... ٩٤

٤-٢-١) سیستم های پیشرفته مدیریت ترافیک ................................................................................................................................ ٩٤

٤-٢-٢) ارائه خدمات به مسافران و رانندگان .................................................................................................................................... ٩٨

٤-٢-٣) سیستم های پیشرفته کنترل وسایل نقلیه ......................................................................................................................... ١٠٤

٤-٢-٤) سیستم های پیشرفته حمل ونقل همگانی ......................................................................................................................... ١٠٤

٤-٢-٥) خدمات پرداخت الکترونیک ................................................................................................................................................. ١٠٥

٤-٢-٦) سیستم پاسخ به فوریت ها ...............................................................................................................................................١٠٦

٤-٣) ذینفعان سیستم حمل ونقل هوشمند شهر تهران .................................................................................................................. ١٠٧

٤-٤) خلاصه فصل ........................................................................................................................................................................ ١٠٨

٥) فصل پنجم : ارائه الگوی معماری برای شهر تهران .....................................................................١١٠

٥-١) روش تحقیق برای ارائه الگوی معماری ITS در کلان شهر تهران ........................................................................................ ١١٠

٥-٢) مشکلات و تنگناهای ترافیکی و حمل ونقلی شهر تهران ....................................................................................................... ١١١

٥-٢-١) آلودگی هوا................................................................................................................................................................... ١١١

٥-٢-٢) آلودگی صوتی .............................................................................................................................................................. ١١٣

٥-٢-٣) ایمنی ......................................................................................................................................................................... ١١٥

٥-٢-٤) میزان تحرک.................................................................................................................................................................. ١١٧

٥-٢-٥) مسائل اقتصادی .......................................................................................................................................................... ١١٩

٥-٣) تحلیل ساختار تشکیلاتی - مدیریتی سیستم های حمل ونقل هوشمند ................................................................. ١١٩

٥-٤) مرکز مدیریت ترافیک شهری ................................................................................................................................. ١٢١

٥-٥) ارائه خدمات کاربر ................................................................................................................................................ ١٢٣

٥-٥-١) مقایسه خدمات سیستم های حمل ونقل هوشمند آمریکا و کلان شهر تهران ............................................................. ١٢٤ 

٥-٦) تهیه معماری منطقی و فیزیکی ............................................................................................................................. ١٤٧

٥-٦-١) معماری منطقی.............................................................................................................................................. ١٤٧

٥-٦-٢) معماری فیزیکی ...................................................................................................................................... ١٨٨

٥-٦-٣) تعریف  پروژه .................................................................................................................................................... ١٩٥

٥-٧) جمع بندی ........................................................................................................................................................ ١٩٨

٦) فصل ششم : جمع بندی و نتیجه گیری ........................................................................................٢٠٠

٦-١) نتیجه گیری ................................................................................................................................................. ٢٠٥

٦-٢) پیشنهادات .................................................................................................................................٢٠٦

پیوست ............................................................................................................................................٢٠٨

منابع  و ماخذ.................................................................................................................................. ٢١٥

فهرست منابع فارسی ..................................................................................................................... ٢١٥

فهرست منابع لاتین ....................................................................................................................... ٢١٧ 

دانلود پایان نامه ارائه الگوی معماری ITS در کلان شهرها


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه ارائه الگوی معماری ITS در کلان شهرها ,

پایان نامه بررسی رفتار لرزه ای ساختمان نامتقارن با سیستم قاب خمشی بتنی به همراه میانقاب مصالح بنایی

پایان نامه بررسی رفتار لرزه ای ساختمان نامتقارن با سیستم قاب خمشی بتنی به همراه میانقاب مصالح بنایی

دانلود پایان نامه بررسی رفتار لرزه ای ساختمان نامتقارن با سیستم قاب خمشی بتنی به همراه میانقاب مصالح بنایی

پایان نامه بررسی رفتار لرزه ای ساختمان نامتقارن با سیستم قاب خمشی بتنی به همراه میانقاب مصالح بنایی
دسته بندی عمران
فرمت فایل doc
حجم فایل 14513 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 333

پایان نامه بررسی رفتار لرزه ای ساختمان نامتقارن با سیستم قاب خمشی بتنی به همراه میانقاب مصالح بنایی

چکیده :

 غالباً جهت فضابندی معماری و جداسازی فضای داخلی و پیرامونی در ساختمان هـای قـاب بندی شده ، درون قاب ها را با دیوار پر میکنند. ایـن دیـوارهـا، میانقـاب (دیـوار پـر کننـده ) نامیـده میشوند. معمولاً مهندسین طراح به دلیل اینکه این اعضاء نقشی در باربری ثقلی سازه ندارنـد، تـأثیر آنها را نادیده گرفته و آنها را جزء المان های غیر سازه ای فرض میکنند. در حالیکـه میانقـاب هـا بـه شدت بر خواص مکانیکی قاب اثر گذاشته ، خطای فاحشی را در محاسباتی که بر مبنای قـاب خـالی انجام گرفته است به وجود می آورند. به طوری که مقاومت ، سختی، زمان تناوب ، نیروهای داخلـی و سایر خصوصیات چنین قابی با قاب خالی مشابه تفاوت زیادی دارد. این تفاوت علاوه بـر تحقیقـات نظری و آزمایشگاهی در زلزله های مختلف نیز به وضوح مشاهده شـده اسـت . بنـابراین در طراحـی قاب های مرکب نمی توان از اثر میانقاب ها صرف نظر کرد  و به نحوی باید اثرات آن ها در تحلیل و طراحی در نظر گرفته شود.

 در این پایان نامه به بررسی اثرات دیوارهای میانقاب بـر پاسـخ هـای تغییـر مکـانی و پـیچش طبقات و همچنین رفتار المان های سـازه و عملکـرد دیـوار هـا پرداختـه شـده اسـت . بـدین منظـور ساختمان مرکز مخابرات بم که زلزله سال ١٣٨٢ بم را تجربه نموده به عنـوان نمونـه ای از سـاختمان نامتقارن باسیستم قاب خمشی بتن آرمه همراه با میانقابهای مـصالح بنـایی، انتخـاب و بـا اسـتفاده از نرم افزار OpenSees سازه فوق علاوه بـر حالـت اصـلی چیـدمان دیـوارهـای میانقـاب ، بـر اسـاس آرایش های متفاوت دیوارها مورد تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی قرار گرفته و نتایج با سـازة بـدون دیوار مقایسه شده است . 

مقدمه

 درفتار قابهای پرشده با میانقاب طی شش دهه گذشته جهت توسعه روشهای مستدل طراحی این نوع قابها، بطور گسترده ای مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است . در سال ١٩٦١ Holmes مفهوم جدید دستک فشاری معادل را بیان نمود. آزمایشهای Smith –Stafford  منجر به تثبیت روش دستک فشاری معادل بعنوان یک مدل کاربردی برای تخمین سختی و مقاومت قابهای چند طبقه پر شده با میانقاب گردید.رفتار قابهای بتن آرمه دارای میانقاب بنایی توسط Fiorato (١٩٧٠) ، & Klinger 1976( Bertero)،Hanson  &Brokken، 1979(Kahn  &1983(  Bertero ) ، &Zarnic Tomazevic (١٩٩٠) ،Angel (١٩٩٤)و Mehrabi(1996) با اعمال بارگذاری چرخه ای و در نظر گرفتن سطح عملکرد در ارزیابی و بهسازی قابهای دارای میانقاب مورد ارزیابی قرار گرفته است . 

سازه های مرکب

 ساختمانهای آجری که دارای اسکلت فلزی یا بتنی باشند مرکب نامیده می شوند. این نام معرف رفتار مرکب قاب و دیوار داخل آن (میانقاب ) است . هنگامی که داخل قابی را با دیوار پر کنیم خواص مکانیکی آن نظیر سختی، مقاومت ، نرمی و شکل پذیری و ... بطور چشمگیری تغییر می کند؛ به گونه ای که نمی توان با جمع سادة خواص قالب لخت و دیوار تنها به این خواص دست یافت .

در گذشته این اثر مرکب کمتر مورد توجه قرار می گرفته است و در تحلیل فقط قاب را منظور می کردند در حالی که تأثیر میانقابها (دیوارهای داخل قاب ) به اندازه ای است که نمی توان آن را نادیده گرفت [٢٥]. برای اینکه بتوانیم تصویر روشنی از رفتار قابهای مرکب داشته باشیم در ادامه این فصل به بررسی خصوصیات و عملکرد کلی قابهای پر شده با آجر بنایی (قابهای مرکب ) می پردازیم .

آیا واقعاً توجه به نقش میانقابها ضروریست ؟

 میانقابها معمولاً بسیار سنگین بوده و باعث می شوند که نیروی اینرسی زلزله وارد به سازه بالا باشد. .....

فهرست مطالب

عنوان مطالب                                                                                                              شمارة صفحه 

فصل اول :مقدمه وکلیات

۱- کلیات  ٢

١-١- مقدمه ......................................................................................................................................٢

١-٢- کلیات موضوع تحقیق ............................................................................................................٥

١-٣- تاریخچه تحقیقات ..................................................................................................................٧

١-٤- سازه های مرکب .................................................................................................................١٧

١-٥- آیا واقعاً توجه به نقش میانقابها ضروریست ؟......................................................................١٧

١-٦- مروری بر تحقیقات انجام شده در مورد قابهای مرکب .......................................................١٨

١-٦-١- مطالعه در مورد اثر بار بر روی ستونها و میانقابها........................................................ ١٨

١-٦-٢- مطالعه در مورد اثر فاصله بین قاب و میانقاب ............................................................. ١٩

١-٦-٢-١- استفاده از جداگر لرزه ای بین قاب و دیوار؛   SIWIS  ......................................................................................................٢١

١-٦-٣ : مطالعه در مورد اثر بازشوها.......................................................................................... ٢٧

١-٦-٤ :  مطالعه در مورد اثر اتصال دهنده های برشی .............................................................. ٢٧

١-٦-٥ : مطالعه در مورد اثر مقاومت مصالح میانقاب ................................................................. ٢٨

١-٦-٦ :  مطالعه در مورد اثر مسلح سازی میانقابها.................................................................... ٢٩

١-٦-٧ - مطالعه در مورد اثر مشخصه های دینامیکی ................................................................. ٣٤

١-٧- خصوصیات قابهای دارای میانقاب ..................................................................................٣٨

١-٧-١- اندرکنش قاب و میانقاب ............................................................................................... ٣٨

١-٧-١-١-تبدیل کنش خمشی به کنش خرپائی .........................................................................................................................................٣٩

١-٧-٢-تأثیر خواص مصالح آجری در رفتار لرزه ای قابهای مرکب ......................................... ٤١

١-٧-٢-١- تأثیر خواص الاستیکی مصالح ساختمانی ................................................................................................................................٤٣

١-٧-٢-٢- تأثیر مقاومت مصالح میانقاب ...................................................................................................................................................٤٣

١-٧-٢-٣- مقاومت برشی دیوارهای آجری غیر مسلح ..............................................................................................................................٤٤

١-٧-٣-رفتار درون صفحه ای قابهای مرکب .............................................................................. ٤٥

١-٧-٣-١-رفتار میانقاب تحت بارهای درون صفحه ای ............................................................................................................................٤٥

١-٧-٣-٢- ترک های مرزی .........................................................................................................................................................................٤٧

١-٧-٣-٣- ترکهای قطری ............................................................................................................................................................................٤٩

١-٧-٣-٣-١-انواع ترک های قطری ................................................. ............................. ...................................................٤٩

١-٧-٣-٤- شکست کنج ..............................................................................................................................................................................٥٢

١-٧-٣-٥- حالت نهائی شکست .................................................................................................................................................................٥٢

١-٧-٣-٦- پرتاب عرضی میانقاب ..............................................................................................................................................................٥٢

١-٧-٣-٧-  شکست ستون کوتاه .................................................................................................................................................................٥٦

۱-٨-روش مدلسازی دینامیکی دیوارهای میانقاب مصالح بنایی............................................٥٧

١-٨-١-مقاومت برشی دیوارهای میانقاب ................................................................................... ٥٧

١-٨-١-١-شکست برش لغزشی ............................................................................................................................................................٥٧

١-٨-١-٢-شکست فشاری...........................................................................................................................................................................٦٠

١-٨-١-٣- ترک خوردگی کشش قطری.....................................................................................................................................................٦١

١-٨-١-٤- حداکثر مقاومت برشی دیوارهای میانقاب مصالح بنایی..........................................................................................................٦١

١-٨-٢-مدل سازی دیوارهای میانقاب بنائی ............................................................................... ٦٢

١-٨-٣-نحوه مدلسازی دیوارهای میانقاب دارای بازشو............................................................. ٦٨

١-٨-٣-١-مدلهای معادل برای پانلهای چند فنره ........................................................................................................................................٧٠

١-٨-٤-روشها ی دیگری از مدلسازی غیر خطی  دیوارهای میانقاب ........................................ ٧١

 ١- -٥٨-روش ساده ای جهت ارزیابی لرزه ای قابهای بتن مسلح دارای میانقاب ............................٧٨

فصل دوم :

٢- مطالعه ساختمان مرکز مخابرات بم ......................................................................................٨٥

٢ـ ١ ـ معرفی ساختمان مرکز مخابرات بم [٢ ]...........................................................................٨٥

٢-١-١- ضریب برش پایه طراحی ساختمان ............................................................................... ٨٧

٢-١-٢-شکل سازه و پلان طبقات ساختمان [١٢] ........................................................................ ٩٠

٢-١-٣-محاسبه وزن ساختمان ..................................................................................................... ٩٤

٢-١-٤-جزئیات و مصالح ستونها و تیرها ................................................................................... ٩٤

٢-١-٥-دیوارهای میانقاب بنائی .................................................................................................. ٩٧

٢-٢-آنالیز غیر خطی تاریخچه زمانی ساختمان مرکز مخابرات بم و بررسی پاسخها.............. ١٠٠

٢-٢-١-معرفی المانهای سازه ای ............................................................................................... ١٠٠

٢-٢-٢- مدلسازی دیوارهای میانقاب ........................................................................................ ١٠١

٢-٢-٢-١-محاسبه پوش مقاومت دیوار تیپ A2 ( یوار بدون بازشو،مطابق جدول ٢-٤).....................................................................١٠١

٢-٢-٢-٢-محاسبه پوش مقاومت دیوار تیپ B ( یوار دارای بازشو،مطابق جدول ٢-٤).......................................................................١٠٤

٢-٢-٣- معرفی مشخصات گرهی و پارامترهای تحلیل دینامیکی ............................................. ١٠٨

٢-٢-٤-بررسی پاسخ های بدست آمده از تحلیل ..................................................................... ١٠٩

٢-٣-بررسی اثر حذف دیوارها در رفتار سازه اصلی................................................................ ١٢٠

٢-٤-بررسی منحنی IDA  برای ساختمان مرکز مخابرات بم .................................................... ١٣٠

٢-٤-١-بررسی منحنی IDA مربوط به حداکثر رانش لبه های ساختمان .................................. ١٣٠

٢-٤-٢- بررسی نمودار IDA مربوط به حداکثر کرنش المانها.................................................. ١٣٤

٢-٤-٣- بررسی نمودار IDA دیوارها........................................................................................ ١٣٧

فصل سوم :

٣- مطالعه پارامترهای مفروض درمدلسازی وبررسی اثر هریک از مودهای شکست

دیوارها....................................................................................................................................... ١٤٤

٣-١-بررسی پارامتر С  ............................................................... .........................................١٤٤

٣-١-١-بررسی اثر پارامتر α برپاسخهای تغییر مکان طبقات .................................................١٥٠

٣-١-٢-بررسی اثر پارامتر α برپاسخهای پیچش طبقات .......................................................١٥٣

٣-١-٣-بررسی اثر پارامتر α بررفتاردیوارها.........................................................................١٥٤

٢٣- -بررسی هر یک  از مودهای شکست دیوارهای میانقاب بر رفتار کلی

ساختمان .......................................................................................................................... .. ١٥٨

٣-٢-١-تغییرمکان نسبی طبقات (Drift)...............................................................................161

٣-٢-٢-پیچش طبقات .........................................................................................................١٦٥

٣-٢-٣- رفتار دیوارها در هریک از مودهای شکست ...........................................................١٦٧

٣ نتایج :......................................................................................................................... ١٧٦

فصل چهارم :

٤-بررسی اثر ضخامت دیوارهای میانقاب بنایی ومحتوای فرکانسی زلزله بر رفتار کلی سازه ١٧٩

٤-١-بررسی اثر ضخامت دیوارهای میانقاب بنایی...............................................................١٧٩

٤-٢-بررسی رفتار مدل FIMsو BF تحت زلزله Kobe و مقایسه آن با زلزله Bam................184

4-2-1-Drift طبقات ..........................................................................................................١٨٨

٤-٢-٢-تغییر مکان طبقات ...................................................................................................١٩٢

٤-٢-٣-پیچش طبقات .........................................................................................................١٩٩

٤-٢-٤-رفتاردیوارها در سازه FIMsتحت زلزله کوبه و بم ..................................................٢٠٣

٤-٣- نتایج : .......................................................................................................................٢٠٨

فصل پنجم :

٥- بررسی نحوه چیدمان دیوارها و خروج ازمرکزیت جرم بررفتار ساختمان ........................٢١١

٥ ـ ١ ـ نحوه اعمال خروج از مرکزیت جرم .......................................................................٢١٣

٥ ـ ٢ـ بررسی پیچش طبقات درهریک از سازهها به ازای خروج ازمرکزیتهای مرکزجرم

متفاوت ................................................................................................................................٢١٤

٥ ـ ٣ـ بررسی رفتار المانهای سازه ای لبه های ساختمان در سازههای BF ،FIMs  ،WN  و

 WNWE به ازای خروج از مرکزیت های جرم متفاوت ........................................................٢٢٢

٥-٤-بررسی رفتار دیوارها در لبه های سخت (Stiff) و نرم (Flexible)  هر یک از ساختمان ها

 250...........................................................................................................................................

٥-٥- نتایج : .......................................................................................................................٢٥٦

فصل ششم :

٦-نتایج وپیشنهادات ٢٥٩

٦-١-نتایج ................................................................................................................................... ٢٥٩

٦-٢-پیشنهادات : .......................................................................................................................... ٢٦٢

پیوست ................................................................................................................................ ٢٦٤

منابع و مراجع .................................................................................................................................٢٩٤ 

دانلود پایان نامه بررسی رفتار لرزه ای ساختمان نامتقارن با سیستم قاب خمشی بتنی به همراه میانقاب مصالح بنایی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی رفتار لرزه ای ساختمان نامتقارن با سیستم قاب خمشی بتنی به همراه میانقاب مصالح بنایی,

تاريخ : 13 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : pop | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه آسمانی در زمین

پایان نامه آسمانی در زمین

دانلود پایان نامه آسمانی در زمین

پایان نامه آسمانی در زمین
آسمانی در زمین
تحقیق آسمانی در زمین
پروژه آسمانی در زمین
درباره امام رضا
پایان نامه درباره امام رضا
تحقیق درباره امام رضا
پروژه درباره امام رضا
دسته بندی پژوهش ها
فرمت فایل doc
حجم فایل 84 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 140

پایان نامه آسمانی در زمین


مقدمه

مرحله اول :

هرگز روزی كه قرار شد از یك هنرمند و آثارش برای تهیه پروژه دانشجویی استمداد بطلبم به سراغ دلسوخته ای از  بارگاه مطهر امام رضا (ع) رفتم.

فكر نمی كردم با پیرمردی آشنا شوم كه در اولین برخورد پدرانه اش با آن همه مشغولیات كاری این باور را در ذهنم بیشتر جای دهد كه هر كسی را به در این خانه راه نیست. و ظاهراً امام رضا (ع) ما را هم طلبید و تلفن های اولیه به آستان مقدسه و هماهنگی ها را انجام دادم با ضبط صوتی كوچك به حضورش رفتم آنچنان خاضعانه من را در اتاقش به حضور پذیرفت و به سؤالاتم پاسخ داد كه تا وقتی كارگاه و كارهایش را نشانم نداد و پیشنهاد فیلم برداری را مطرح نكرد باورم نشد كه مردی بزرگ است و دستی چیره دارد بر عالم هنر!

چون من عادت كرده بودم به ژست های ادعا مدارانه به ظاهر هنرمندان دور و برم كه حالا می دانم هیچ در چنته ندارند

مرحله دوم:

از سازمان تبلیغات حرم مطهر كتاب راهنمای جامع اماكن متبركه حرم امام رضا (ع) را گرفتم و از مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی سی دی های : باغ ملكوت ، نور و آینه ، ( آب و آبی، ستاره ، كاشی )، آستان عشق را تهیه كردم در منزل مطالعه نمودم و با استاد قراری گذاشتم و دوربین هم كرایه كردم

مرحله سوم:

دوربین به دست با قلم و دفتر راهی خانه دوست شدم. ساعت 8 صبح صحن جمهوری رو به روی ایوان طلا اتاق 21.

«  السلام علیك یا علی بن موسی الرضا (ع)»

« السلام علیك ایها الصدیق الشهید»

پنجره فولاد است و التماس، ایوان طلا است و روح نیاز، باران اندك باریده و بوی بهشت را با تمام وجود می توان حس كرد.

در اتاق او هم مثل همه اتاق های صاحب خانه باز است ضربه ای به در وارد می شوم سلام من را به گرمی پاسخ می دهد می گوید در اتاقش مانده تا بیاید.

این لطف را بعد فهمیدم چون سرزدن به همه كارگاه ها ( كاشی ، معرق ، طلا و …) و مدیریت این همه پرسنل، نشستن نمی طلبید كه دائماً راه رفتن آن را مهیا می كرد. از آقای یعقوبی می خواهد من را به چای گرم دعوت كنند و چقدر در آن صبح سرد مائده امام رضا (ع) پیمانكار، جوش كار، مغنی، كارگر ، مهندس و …. هر یك حرفی و حدیثی دارند.

یكی برای مقرنس كاری سر در غری چك 2 میلیونی می خواهد، دیگری برای سند مخارج جوش كاری معنا می گیر و چند كارگر روزمزد  مغنی حرف از رسیدن به نتیجه مطلوب بعد از همه كندن می زنند و او با چشم باز و دقیق به همه می رسد چرا كه از خزان ای اعتبار می گیرد كه پاسخ اخروی سنگینی تری دارد.

شروع به صحبت می كند.

بعد به كارگاههای مختلف می رویم همراه و همگام با او می روم بعضی از جاها امكان فیلم برداری وجود نداشت خیلی دوست داشتم هر چه می بینم ثبت كنم و ضبط كنم.

نمی دانم چرا با شما می آیم ،  می دانم كه این عنایت آقـایی است كه ما را بسیـار دوست    

می دارد . و به دل این پیرمرد پر كار انداخته كه امروز كار ما را هم جزء فراوان كارهایش به حساب آورد.

از این كارگاه به آن كارگاه، از این صحن به آن صحن خجالت تنها چیزی است كه برایم مانده، نصیحتهای پدرانه اش هم چاشنی قدم زدن های حرم است كه قانع باشید و صبور و هرگز بچه هایتان را به دروغ وادار نكنید تا همیشه صادق باشند.

زندگی امام رضا ( ع ) :

امام آیت حق:

مسلمانان جهان در سال 148 ه. ق هدیه ای بزرگ و الهی را دریافت نمودند و آن میلاد هشتمین حجت خدا بود. نام مباركش علی، لقب مشهور آن حضرت رضا (ع) و كنیه معروف ایشان ابوالحسن است. پدر بزرگوارش ، امام موسی بن جعفر (ع)، هفتمین امام شیعیان و مادر  آن حضرت بانوی پاكدامن و پرهیزكار به نام تكتم كه بعدها طاهره نامیده شد. همسر مكرمه حضرت رضا (ع) ام ولد و مادر امام جواد (ع) است.

جایگاه علمی امام:

حضرت رضا مانند اجداد بزرگوار خود از مقام علمی والایی برخوردار بود تا آنجا كه به وی لقب عالم آل محمد دادند.

عبد السلام بن صالح هروی ( ابوالصلت ) گفته است:

كسی را داناتر از علی بن موسی الرضا (ع) ندیدم  هیچ دانشمندی با آن روبرو نشد مگر اینكه وی نیز چنین شهادت می داد. دوران پر شكوه امامت حضرت از سال 183 هـ . ق آغاز شد. در این سال امام موسی كاظم (ع) در زندان هارون در بغداد به شهادت رسید، مدت ده سال امامت حضرت رضا (ع) مصادف با زمانی بود كه حكومت سیاسی به دست هارون الرشید اداره می شد و شیوه حكمرانی وی بر اساس اعمال زور بر مردم بود.

در آن روزها بیت حضرت در مدینه مرجع مردم و پناه مسلمانان و مركز تجمع دانشمندان، فقها و مجتهدان بود، به طور كلی دوره امامت 20 ساله امامت و رهبری حضرت به دو بخش تقسیم می شود.

بخش اول: از آغاز امامت تا سفر به خراسان یعنی از سال 183 تا سال 201 هـ . ق

بخش دوم : از نیمه سال 201 هـ . ق تا پایان عمر امام یعنی آخر صفر سال 203 هـ . ق

وقوع قیامها و نهضت های سیاسی و نظامی در خراسان علیه هارون الرشید وی را بر آن داشت كه در سال 193 هـ . ق به منظور كشتن رافع بن لیث و مصادره علی بن عیسی بن ماهان رهسپار آن دیار شد. وی در حالی كه بیمار بود وقتی كه به گرگان رسید بیماری اش شدت یافت و در توس درگذشت بدن او در یكی از تالارهای باغ منسوب به حمید بن قحطبه در روستای سناباد ( مهشد فعلی ) به خاك سپردند.

پس از مرگ هارون، جنگ قدرت بین مدعیان خلافت، امین و مأمون در گرفت، در این مبارهخ امنی دستگیر و به هلاكت رسید. این پیروزی ظاهری حكومت پر فراز و نشیبی را برای مأمون ایجا كرد و واكنش ها و نتایج منفی علیهخ او و اهدافش به وجود آورد كه منجر به بوجود آمدن شرایط سیاسی عصر امام ( ع) شد زیرا مخالفت شدید شیعیان و علویان با خاندان عباسی از یكسو و قیام هواداران امین در بغداد كه قتل او را جرمی سنگین می دانستند از سوی دیگر، قیام ها و نهضتهای گسترد ای را علیه حكومت عباسی و مأمون به وجود آورد.

مأمون پس از رویارویی با اوضاع ناآرام حكومت و احساس ناامنی و نگرانی شدید، دریافت كه این خطر جدی نه تنها خلافت وی بلكه حكومت عباسیان را تهدید می كند.

از طرفی موقعیت و شخصیت برجسته و ممتاز حضرت رضا (ع) و توجه و گرایش شدید مردم به آن حضرت نیز تهدیدی دیگر برای براندازی حكومت عباسی بود و از این رو درصدد برآمد كه فریاد انقلابیون را خاموش و اعتماد مردم بغداد را به خود جلب كند.

پس از مشورت با وزیر خود فضل بن سهل، تصمیم گرفت كه حضرت رضا (ع) كه نزد علویان و شیعیان از محبوبیت خاص برخوردار بود و در ایران پایگاه مردمی استواری داشت را از مدینه به خراسان دعوت كند ، تا با مطرح كردن مسئله ولایت عهدی از خطر جدی
پیش گیری كند

از این رو دعوت نامه های متعددی برای ان حضرت فرستاد حضرت كه از واقعیت ها آگاهی داشت به شدت با این دعوت مخالفت نمود تا اینكه با پافشاری مأمون و سرانجام با تهدید وی مواجه شد و سفر خراسانم را به گونه ای طی كرد كه معلوم شد سفری  اجباری است.


دانلود پایان نامه آسمانی در زمین


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه آسمانی در زمین ,

تاريخ : 13 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : pop | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی در تعیین اسكار كلیوی در كودكان

پایان نامه بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی در تعیین اسكار كلیوی در كودكان

دانلود پایان نامه بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی در تعیین اسكار كلیوی در كودكان

پایان نامه بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی در تعیین اسكار كلیوی در كودكان
دسته بندی پزشکی
فرمت فایل doc
حجم فایل 547 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 60

پایان نامه بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی در تعیین اسكار كلیوی در كودكان

چكیده:

عفونتهای ادراری یكی از شایعترین عفونتهای دوران كودكی می‌باشد شایعترین عارضه طولانی مدت پیلونفریت حاد ایجاد اسكار كلیوی است (بخصوص در نوزادان كودكان) كه ممكن است عملكرد كلیوی را مختل كرده و منجر به عوارضی چون هایپرتانسیون، نارسایی كلیه و كاهش رشد بدن شود بنابراین تشخیص اسكار از اهمیت زیادی برخوردار است برای تشخیص اسكار از روشهای مختلف تصویربرداری از جمله اسكن DMSA IVP و سونوگرافی استفاده می‌شود. دقیقترین و حساسترین روش اسكن DMSA می‌باشد ولی از آنجا كه سونوگرافی بدون ضرر، در دسترس و ارزان قیمت است می‌تواند بعنوان روشی جایگزین بكار رود. در این پایان نامه كه بطریق كارآزمایی بالینی انجام شده است مقایسه‌ای بین روش سونوگرافی كلیه و اسكن DMSA در تشخیص اسكار كلیوی در كودكان انجام گردیده است. 31 بیمار در فاصله زمانی 6 ماه مورد بررسی قرار گرفتند و در تمام بیماران حداقل 3 ماه پس از UTI بررسی صورت گرفت و فاصله انجام اسكن DMSA و سونوگرافی حداكثر دو روز بوده است. كلاً 62 كلیه مورد مطالعه قرار گرفت و تمام سونوگرافیها بدون اطلاع از نتیجه اسكن DMSA و توسط یك رادیولوژیست و با دو نوع پروب فركانس 3.5 MHz و 5-7.5MHz و با دستگاه سونوگرافی  انجام گرفت.

اسكار كلیه

پاتوژتر: مطالعات تجربی انجام گرفته نشان داده‌اند كه پاسخ التهابی حاد كه باعث از بین بردن باكتری می‌شود باعث آسیب به بافت كلیوی و در نتیجه اسكار كلیوی می‌شود. شروع روند از موقع جایگیری باكتری در پارانشیم كلیه شروع می‌شود (در واقع از زمانی كه پاسخهای ایمنی و التهابی برانگیخته می‌شوند). پاسخ التهابی به دنبال جایگیری باكتری زنده اتفاق می‌افتد. به همین دلیل باكتری كشته شده نمی‌تواند سبب اسكار كلیوی شود و به نظر می‌رسد كه پاسخ التهابی حاد تاثیر بیشتری در پیشرفت به سمت آسیب دائم كلیه دارد. التهاب، آنزیمهای توكسیك نظیر لیزوزیم را به درون گرانولوسیت‌ها و داخل توبولهای كلیه آزاد می‌كند و بدنبال آن سوپراكسید آزاد می‌شود.

درجه‌بندی اسكار

قابل ذكر است كه اسكارهای كلیوی به 4 درجه تقسیم‌بندی می‌شوند كه به شرح زیر است:

Grade I (A) : به مواردی گفته می‌شود كه فقط یك اسكار وجود داشته باشد.

Grade II (B): به مواردی گفته می‌شود كه 2 اسكار یا بیشتر از 2 اسكار وجود داشته باشد ولی بافت كورتكس بین اسكارها طبیعی باشد.

Grade III (C): به مواردی گفته می‌شود كه اسكارهای متعدد به همراه چروكیدگی كلیه وجود داشته باشد.

Grade IV (D): كلیه End stage

روشهای تصویربرداری:

راه تشخیص اسكار كلیه تصویربرداری است كه به روشهای مختلفی از جمله سینتی گرافی DMSA، IVP و سونوگرافی انجام می‌شود كه هر كدام مزایا و معایبی دارند. 

اسكن Dimercaptosuccinic acid scan DMSA

اسكن DMSA در حال حاضر به عنوان حساسترین و اختصاصی‌ترین وسیله تشخیص اسكار كلیوی در نظر گرفته می‌شود (5 و4). علائم سینتی گرافیك پیلونفریت بصورت یك نقص كه تنها قسمتی از یك كلیه را درگیر می‌كند و یا به صورت نقایص منتشر كه یك یا دو كلیه را درگیر می‌كند دیده می‌شود. 

سونوگرافی Ultrasonography

ارزیابی كلیه با استفاده از سونوگرافی روش تشخیصی غیر تهاجمی، بدون تشعشع و در دسترس می‌باشد و به طور وسیعی مورد استفاده قرار می‌گیرد و همچنین بدون ارتباط با عملكرد كلیه انجام می‌شود بخصوص در افرادیكه بدلیل آلرژی نمی‌توانند IVP را تحمل كنند، 

فهرست مطالب

عنوان                                  صفحه

فصل اول

كلیات ...............................

پیشگفتار ............................

اسكار كلیه ..........................

ارزیابی اسكار كلیه ..................

درجه‌بندی اسكار كلیه .................

روشهای ارزیابی اسكار كلیه ...........

IVP .................................

اسكن DMSA ...........................

سونوگرافی ...........................

فصل دوم

اهداف و فرضیات ......................

فصل سوم

روش مطالعه ..........................

فصل چهارم

نتایج ...............................

سن ..................................  

جنس .................................

بررسی گزارش‌های سونوگرافی در مقایسه با گزارش‌های اسكن DMSA .................................

فصل پنجم

بحث .................................

نتیجه و پیشنهاد .....................

منابع ...............................

دانلود پایان نامه بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی در تعیین اسكار كلیوی در كودكان


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی در تعیین اسكار كلیوی در كودكان ,

پایان نامه بررسی وضعیت مبتلایان به اگزمای دست از نظر Patch Test در مراجعین به درمانگاه‌های پوست وابسته به مركز تحقیقات پوست دانشگاه علوم پزشكی شهید ب

پایان نامه بررسی وضعیت مبتلایان به اگزمای دست از نظر Patch Test در مراجعین به درمانگاه‌های پوست وابسته به مركز تحقیقات پوست دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی

دانلود پایان نامه بررسی وضعیت مبتلایان به اگزمای دست از نظر Patch Test در مراجعین به درمانگاه‌های پوست وابسته به مركز تحقیقات پوست دانشگاه علوم پزشكی شهید ب

پایان نامه بررسی وضعیت مبتلایان به اگزمای دست از نظر Patch Test در مراجعین به درمانگاه‌های پوست وابسته به مركز تحقیقات پوست دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی
دسته بندی پزشکی
فرمت فایل doc
حجم فایل 59 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 35

پایان نامه بررسی وضعیت مبتلایان به اگزمای دست از نظر Patch Test در مراجعین به درمانگاه‌های پوست وابسته به مركز تحقیقات پوست دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی 

مقدمه:

اگزمای دست یك بیماری شایع در كلینیك پوست می باشد بطوریكه شیوع حدود 4/5% را برای آن در نظر می گیرند(1). علل متعددی باعث بروز این بیماری می شوند. گرچه شرح حال و معاینه فیزیكی در تشخیص عامل اتیولوژیك این بیماری كمك كننده می باشد ولی به علت گستردگی عوامل و مواد موجود در محیط زیست انسانها این عوامل معمولاً به آسانی شناسایی نشده و افراد بیمار مدتهای مدیدی از مشكل مزبور رنج می برند. این موضوع بخصوص در نوع آلرژیك تماسی قابل اهمیت می‌باشد. هر تغییر در شیوه زندگی و كار افراد معمولاً مسئله ای بغرنج است لیكن این امر بسیار قابل قبول تر از تحمل درد و عذاب بیماری پوستی مذكور می باشد (2).

در Patch Test از مواد آلرژن مختلف استفاده می شود. این مواد مختلف توسط نوار پلی‌اتیلن كه كمتر آلرژن است به پوست قسمت فوقانی پشت چسبانده می‌شود(3).

بعد از معلوم شدن نوع آلرژن در Patch Test، بیمار می تواند از آن ماده خاص دوری كند كه معمولاً باعث بهبودی درماتیت در فرد مزبور می گردد. البته بعضی از انواع درماتیت مزمن كاملاً بهبود نمی یابد ولی بدنبال اجتناب از ماده آلرژن از شدت بیماری كاسته می شود (2).

دلایل انتخاب موضوع:

1- با انجام این تحقیق به این سئوال علمی جواب داده می شود كه در بیماران ایرانی مبتلا به اگزمای دست نتیجه Patch Test در مورد عوامل تشكیل دهنده چگونه است. با جواب به این سئوال امكان شناسایی عوامل موثر در بروز اگزما بوجود آمده و در نتیجه آن درمان یا مواجه بهتری انجام پذیر خواهد بود.

2- انجام این تحقیق از نظر علمی (با تشخیص بیماران دچار اگزمای دست با قرائت نتیجه Patch Test توسط دستیار پوست)، كیت و مواد مصرفی (با امكان خرید
Patch Test توسط مجری طرح) در دسترس بودن تعداد نمونه ها (با توجه به ارجاعی بودن درمانگاه‌های پوست بیمارستانهای لقمان و بوعلی) وجود دارد.

3- به علت شیوع نسبتاً قابل توجه اگزمای دست تحقیق در این مورد از اولویتهای رشته پوست محسوب می شود.

4- با توجه به مطالب بند 2 تحقیق در مدت 1 ساله قابل انجام می باشد.

5- هزینه انجام طرح در مقابل پاسخی كه خواهد داشت (مشخص شدن وضعیت Patch Test در بیماران اگزمای ایران)، ناچیز بوده لذا مقرون به صرفه است.

فهرست مطالب

عنوان                                          صفحه 

دلایل انتخاب موضوع.................... 1

بیان مسئله........................... 2

بازنگری منابع و اطلاعات موجود.......... 3

اهداف و فرضیات تحقیق.................. 13

متغیرها و مقیاس سنجش آنها............. 14

روش، تكنیك و نحوه اجرای تحقیق......... 16

جامعه مورد بررسی، تعداد و روش نمونه گیری   18

برنامه برای جمع آوری اطلاعات و برنامه آماری 18

مسائل اخلاقی.......................... 19

فرمهای اطلاعاتی....................... 20

یافته ها............................. 22

جداول................................ 24

بحث.................................. 25

نتیجه گیری........................... 28

منابع 29

دانلود پایان نامه بررسی وضعیت مبتلایان به اگزمای دست از نظر Patch Test در مراجعین به درمانگاه‌های پوست وابسته به مركز تحقیقات پوست دانشگاه علوم پزشكی شهید ب


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی وضعیت مبتلایان به اگزمای دست از نظر Patch Test در مراجعین به درمانگاه‌های پوست واب,

دانلود داده های متغیرهای حسابداری شرکتهای موجود در صنعت خودرو و ساخت قطعات بورس اوراق بهادار تهران از سال 80 الی 89

عنوان دانلود داده های متغیرهای حسابداری شرکتهای موجود در صنعت خودرو و ساخت قطعات بورس اوراق بهادار تهران از سال 80 الی 89 فرمت excel دسته حسابداری مدیریت مالی اقتصاد این فایل شامل داده های متغیرهای حسابداری و مالی مربوط به شرکتهای موجود در صنعت خودرو و ساخت قطعات بورس اوراق بهادار تهران برای بازه زمانی10ساله 1380 الی 1389 بصورت اکسل می باشد که

دانلود دانلود داده های متغیرهای حسابداری شرکتهای موجود در صنعت خودرو و ساخت قطعات بورس اوراق بهادار تهران از سال 80 الی 89

دانلود فایل اکسل داده های متغیرهای حسابداری و مالی شرکتهای موجود در صنعت خودرو و ساخت قطعات بورس اوراق بهادار تهران از سال 80 الی 89
داده های شرکتهای موجود در بورس اوراق بهادار تهران
دانلود داده های بازدهی مرکب، بازدهی واقعی، بازدهی انتظاری، ریسک، انتظاری به ریسک، ضریب β، نسبت شارپ، رتبه نقد شوندگی و میانگین روزهای معاملات شرکتهای موجود در صنعت
دسته بندی بورس و کالا
فرمت فایل zip
حجم فایل 41 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 45

عنوان: دانلود داده های متغیرهای حسابداری شرکتهای موجود در صنعت خودرو و ساخت قطعات بورس اوراق بهادار تهران از سال 80 الی 89

فرمت: excel

دسته: حسابداری- مدیریت مالی- اقتصاد

این فایل شامل داده های متغیرهای حسابداری و مالی  مربوط به شرکتهای موجود در صنعت خودرو و ساخت قطعات بورس اوراق بهادار تهران برای بازه زمانی10ساله 1380 الی 1389 بصورت اکسل می باشد که می توان از این داده ها در  در برآورد مدل رگرسیونی تحقیقات، مقاله ها و پایان نامه های رشته های حسابداری، مدیریت مالی و اقتصاد استفاده کرد. داده های متغیرهای موجو.د در این فایل شامل تعداد مقاطع، بازدهی مرکب، بازدهی واقعی، بازدهی انتظاری، ریسک، انتظاری به ریسک، ضریب β، نسبت شارپ، رتبه نقد شوندگی و میانگین روزهای معاملات شرکتهای موجود در صنعت خودرو و ساخت قطعات می باشد. دقت اطلاعات محاسبه شده 100 صد در صد می باشد و بر اساس آخرین و به روزترین نرم افزارهای حسابداری و مالی و همچنین صورتهای مالی شرکتها بدست آمده است.

دانلود دانلود داده های متغیرهای حسابداری شرکتهای موجود در صنعت خودرو و ساخت قطعات بورس اوراق بهادار تهران از سال 80 الی 89


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود داده های متغیرهای حسابداری شرکتهای موجود در صنعت خودرو و ساخت قطعات بورس اوراق بهادار تهران ,

تاريخ : 13 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : pop | بازدید : <-PostHit->
مقاله آزمون‌های حاملگی

مقاله آزمون‌های حاملگی

دانلود مقاله آزمون‌های حاملگی

مقاله آزمون‌های حاملگی
دسته بندی plan پلان
فرمت فایل doc
حجم فایل 9 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 16

مقاله آزمون‌های حاملگی

امروزه برای انواع تست های حاملگی، كیت های ارزان قیمتی در دسترس هستند كه سریعاً یعنی در عرض 3 الی 5 دقیقه با صحت و دقت زیاد جواب می دهند. بسیاری از آزمون های دیگر به صورت كیت های در بازار موجودند، ولی هر كدام وابسته به همان اصل كلی است: شاسائی hCG (یا یك لیست یونیت آن) توسط یك آنتی بادی ضد مولكول hCG  یا اپی توپ های بتا ساب یونیت آن . تقریباً 15 سال قبل، Bandi و همكارانش (1987) دریافتند كه 39 تست حاملگی از طریق ادرار در سال 1986 در بازار موجودد بودند.

Cole و Kardana (1992) مشاهده كردند كه در سال 1991 بیش از 50 كیت تجاری برای اندازه گیری hCG متشكل از زیرمجموعه های آلفا و بتا هستند، اینكه دو زیرمجموعه هر كدام از مولكول ها را می‌توان تفكیك و تخلیص نمود، 

روش های ایمونواسی بدون استفاده از مواد رادیوایزوتوپ

در بسیاری از اتكنیك های ایمونواسی، اصل مهار آگلوتیناسیون ، یعنی جلوگیری از فلوكاولاسیون ذرات پوشیده از hCG (بعنوان مثال ذرات لاتكس كه hCG به صورت كووالان به آنها متصل شده باشد) مورد استفاده قرار می‌گیرد. كیت های موجود در بازار حاوی دو ماده واكنش دهنده می باشند.

یكی از آنها سوسپانسیون ذرات لاتكس پوشیده از hCG یا دارای پیون كوواالان با hCG و دیگری حاوی محلولی از آنتی بادی hCG است. برای مشخص ساختن وجود hCG، یك قطهر از ادرار با قطره ای از محلول حاوی آنتی بادی بروی یك لام شیشه‌ای سیاه آمیخته می‌شود. 

الایزا enzyme-linked immounosorbent assay

این روش برای تعیین مقادیر بسیار ناچیز هورمون، مناسب است. درتست الایزا یك آنتی بادی منوكلونال متصل به یك پایه جامد (معمولاً پلاستیك) به hCG موجود در نمونه مورد آزمایش متصل می شود، سپس آنتی بادی دوم اضافه می‌شود تا hCG را به حالت «ساندویچ» درآورد، 

ایمونواسی hCG با استفاده از مواد رادیوایزوتوپ

در رادیوایمونواسی (RIA) كلاسیك، از iodo hCG ] I125 [ به عنوان لیگاند نشان دار شده برای آنتی بادی های ضد hCG‌ استفاده می‌كنند. این روش متكی به جابجایی یا رقابت hCG غیرنشان دار با لیگاند نشان دار در نمونه بیولوژیك مورد آزمایش می‌باشد. در رادیوایمونواسی، [I125] hCG iodo «آزاد» و «متصل شده» را تفكیك می‌كنند و رادیواكتیویته نوع غیرمتصل (آزاد) را اندازه می گیرند. 

روشهای ایمونورادیومتریك (IRMA)

 در وش ایمونورادیومتریك (IRMA) به جای لیگاند (hCG) از آنی باید به مقدار فراوان (محل های اتصال به آنتی ژن) به عنوان ماده نشاندار استفاده می‌كنند. یك راه استفاده از دو آنتی بادی است كه اپی توپهای جداگانه ای را بروی hCG تشخیص می دهند.

فعالیت قلب جنین: سمع یا مشاهده ضربانات قلب جنین، تشخیص حاملگی را به یقین می رساند. ضربانات قلب جنین را از طریق سمع با فتوسكوپ مخصوص با استفاده از «اصل داپلر» اولتراسوند و با كمك سونوگرافی می توان مشخص ساخت.

ضربان قلب جنین را با سمع از طریق یك استتوسكوپ، می توان بطور متوسط در هفته 17 حاملگی و تقریباً در همه موارد در هفته 19 حاملگی در خانم هایی كه چاق نیستند تشخیص داد. (Jimenez و همكاران، 1979) در این مرحله و پس از آن، تعداد ضربانات قلب جنین بطور طبیعی بین 120 الی 160 ضربان در دقیقه است و به صورت یك صدای دو گانه كه شبیه تیك تیك ساعت زیر یك بالش است، شنیده می شود.

در ماههای آخر حاملگی، اغلب صداهایی غیر از صدای قلب جنین نیز شنیده می‌شود كه شایعترین آنها عبارتند از:

1- سوفل فونیك (بند ناف)،

2- سوفل رحمی،

3- صداهای ناشی از حركات جنین،

4- نبض مادر،

5- صدای غلغل گاز در روده‌های زن.

دانلود مقاله آزمون‌های حاملگی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
مقاله آزمون‌های حاملگی ,

پایان نامه بررسی میزان آگاهی،‌ بینش و عملكرد پزشكان عمومی مراجعه كننده به سمینارهای بازآموزی شهر تهران در مورد روشهای پیشگیری اضطراری از بارداری (EC)

پایان نامه بررسی میزان آگاهی،‌ بینش و عملكرد پزشكان عمومی مراجعه كننده به سمینارهای بازآموزی شهر تهران در مورد روشهای پیشگیری اضطراری از بارداری (EC)

دانلود پایان نامه بررسی میزان آگاهی،‌ بینش و عملكرد پزشكان عمومی مراجعه كننده به سمینارهای بازآموزی شهر تهران در مورد روشهای پیشگیری اضطراری از بارداری (EC)

پایان نامه بررسی میزان آگاهی،‌ بینش و عملكرد پزشكان عمومی مراجعه كننده به سمینارهای بازآموزی شهر تهران در مورد روشهای پیشگیری اضطراری از بارداری (EC)
دسته بندی پزشکی
فرمت فایل doc
حجم فایل 89 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 103

پایان نامه بررسی میزان آگاهی،‌ بینش و عملكرد پزشكان عمومی مراجعه كننده به سمینارهای بازآموزی شهر تهران در مورد روشهای پیشگیری اضطراری از بارداری (EC) 

چكیده

باوجود دسترسی به روشهای مؤثری كه در زمینة جلوگیری از باروری وجود دارد ، بسیاری از    حاملگی ها غیر برنامه ریزی شده و ناخواسته می باشد. برای زنانیكه در معرض یك مقاربت محافظت نشده قرار میگیرند روشهای پیشگیری اضطراری مؤثری وجود دارد كه بسیار كارآمد می باشند. ولی متأسفانه بخاطر اطلاعات ناكافی افراد نسبت به موضوع استفاده لازم از این روشها نمی شود. از آنجا كه پزشكان خانواده و عمومی به عنوان مرجعی برای كسب اطلاعات مردم در این زمینه می باشند. در یك مطالعه مقطعی از پزشكان عمومی مراجعه كننده به سمینارهای بازآموزی به روش نمونه گیری آسان از طریق پرسشنامه با حجم نمونه 400 نفر در مورد آگاهی ، بینش و عملكرد نسبت به روشهای پیشگیری اضطراری از بارداری Emergency contraception  مورد تحقیق قرار گرفت . در این تحقیق 100% پزشكان EC را شنیده بودند در حالیكه 14% كاندوم را جزء روشهای EC می دانستند، 32% افراد  IUD و 83% افراد HD))OCP را جزء روشهای EC می دانستند. 7% پزشكان معتقد بودند روشهای هورمونی Emergency Hormonal contraception(EHC) بدون عارضه است . در حالیكه عوارضی تهوع و استفراغ 87% ،‌خونریزی و لكه بینی 63% ،‌ترومبو آمبولی 31% ، سردرد 70% توسط بقیه ذكر شدند. 14% افراد به میزان تأثیر واقعی EHC واقف بودند ،‌83% به درستی می دانستند EHCمنع مصرفی ندارد . 40% افراد مدت اثربخشی را 72 ساعت می دانستند . 39% پزشكان EHC را به مراجعین خود توصیه نمی كردند. 62% در صورت لزوم برای خود EC استفاده می كردند. 41% پزشكان معتقد بودند جامعه دسترسی گسترده به روشهای EC داشته باشد ،‌41% دسترسی را كاملاً محدود و كنترل شده می خواستند . 71% از نظر شرعی روشهای EC را مجاز و 7% غیر مجاز می دانستند ،‌50% معتقد بودند فقط پزشكان باید EC را تجویز نمایند.

رژیم پروژستین تنها (لوونرژسترل)

در این رژیم كه از چند سال قبل ابداع شده است، 750 میكروگرم لوونرژسترل ظرف 72 ساعت بعد از نزدیكی محافظت نشده تجویز شده و 12 ساعت بعد تكرار می‌شود. این رژیم حدود 85 درصد می‌تواند از حاملگی جلوگیری كند.‌10

استروئید سنتتیك آنتی‌پروژستین 486RU(میفه پریستون)

در این رژیم كه به صورت تك دوز استفاده می‌شود می‌توان از 10، 50 یا 600 میلی‌گرم میفه‌پریستون استفاده كرد. این رژیم 85 تا 100% مؤثر است و می‌توان تا 120 ساعت پس از نزدیكی محافظت نشده از آن استفاده كرد.‌9 این رژیم به صورت گسترده فقط دركشور چین با دوز   mg 10 استفاده می‌شود. 

رژیم تركیبی استروژن، پروژستین

این رژیم در سال 1997 با نام Yuzpe ابداع شده است، این رژیم شامل200 (میكروگرم) اتنیل استرادیول، و لوونرژسترل mg1 (میلی‌گرم) می‌باشد. كه به دو دوز تقسیم می‌شود. دوز اول ظرف 72 ساعت پس از نزدیكی محافظت نشده استفاده می‌شود. و دوز دوم 12 ساعت پس از مصرف دوز اول. این رژیم حدود 75 درصد تأثیر دارد یعنی اگر 100 زن یك مقاربت محافظت نشده طی دومین یا سومین هفته سیكل خود داشته باشند،

فهرست مطالب 

عنوان                                                                      صفحه

فصل اول: بیان مسئله و اهداف و سؤالات و فرضیات..

بیان مسئله ............................................ 2

اهداف طرح ............................................. 5

هدف كلی ................................................ 5

هدف جزیی................................................ 5

سوالات.................................................... 6

فرضیات.................................................. 6

فصل دوم: بررسی متون...........................

لزوم آگاهی جامعه در مورد پیشگیری اضطراری از بارداری (EC) 8

  تاریخچه روشهای EC ................................. 9

روشهایی كه می‌توان جهت EC به كار برد. ............ 10

مكانیسم اثر در روشهای EC ........................... 13

میزان مجاز استفاده از روشهای EC .................. 14

عوارض استفاده از روشهای EC ......................... 14

موارد منع مصرف استفاده از روشهای EC ............. 15

مطالعات مشابه انجام شده………………………………………………………………………16

فصل سوم : روش بررسی ...........................

جدول فهرست و مشخصات متغیرهای تحقیق ..............

نوع مطالعه ............................................ 23

جمعیت مورد مطالعه.......................................... 23

الف) تعریف جامعه مورد مطالعه....................... 23

ب) معیارهای ورود و حذف از مطالعه.................. 23

ج) روش نمونه گیری ................................... 23

حجم نمونه و شیوة محاسبه آن......................... 23

مكان و زمان انجام مطالعه............................ 24

روش جمع‌آوری داده‌ها و اجرای طرح.................... 24

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها............................ 24

مشكلات و محدودیتها..................................... 25

فصل چهارم: نتایج.............................

نتایج.........................................................      27

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری....................

بحث و نتیجه گیری...................................... 38

منابع .................................................. 65

دانلود پایان نامه بررسی میزان آگاهی،‌ بینش و عملكرد پزشكان عمومی مراجعه كننده به سمینارهای بازآموزی شهر تهران در مورد روشهای پیشگیری اضطراری از بارداری (EC)


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی میزان آگاهی،‌ بینش و عملكرد پزشكان عمومی مراجعه كننده به سمینارهای بازآموزی شهر ته,

تاريخ : 13 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : pop | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه بررسی نسب وارث كودك ناشی از تلقیح مصنوعی

پایان نامه بررسی نسب وارث كودك ناشی از تلقیح مصنوعی

دانلود پایان نامه بررسی نسب وارث كودك ناشی از تلقیح مصنوعی

پایان نامه بررسی نسب وارث كودك ناشی از تلقیح مصنوعی
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 26 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 81

پایان نامه بررسی نسب وارث كودك ناشی از تلقیح مصنوعی

«مقدمه»

جامعه بشری دائماً در حال تغییر و تحول است. روز به روز مسائل جدیدی پیش می آید كه از جنبه های مخلف نیاز به بررسی و پژوهش دارد.

علم حقوق نیز ناگزیر است تا همزمان با این تحولات، توسعه یابد تا جوابگوی نیازهای جامعه باشد چون در غیر اینصورت مشكلات عدیده ای بر سر راه جامعه قرار می گیرد. لذا فقدان قانون در مورد مسائل جدید منجر به هرج و مرج می گردد. یكی از مسائل جدید كه از جنبه های مختلف قابل بررسی است تا مسئاله روشهای جدید باروری به طریقه مصنوعی می باشد. مسئاله تلقیح مصنوعی ابتداءاً در مورد گیاهان و حیوانات انجام شد و كم كم در مورد انسان هم انجام شد و نتایج مثبتی داشت. تلقیح مصنوعی می تواند باعث حل مشكلات بسیاری از خانواده ها شود كه از نعمت داشتن فرزند محروم اند. ولی البته همچون دیگر مسائل جدید، باعث نگرانی ها و مخلفت هایی هم شده است. 

تعاریف و كلیات:

تلقیح مصنوعی عبارت است از داخل كردن منی مرد به وسیله آلات پزشكی و یا  هر وسیله دیگر غیر از مقاربت در رحم زن.

طفل حاصل از عمل مزبور را طفل حاصل از تلقیح مصنوعی می نامند

لقاح در لغت به معنای آبستن شدن و تلقیح به معنای آبستن كردن است.

بنابر این معنای لغوی لقاح از معنای حقوقی آن دور نگردیده است چون لقاح مصنوعی د اصطلاح حقوقی یعنی بارور شدن جنس مؤنث ( اعم از انسان و حیوان و گیاه) با وسایل مصنوعی و تلقیح مصنوعی هم به معنای باروركردن  جنس مؤنث ( اعم از انسان و حیوان و گیاه) از راه وارد كردن اسپرم در رحم جنس مؤنث با وسایل مصنوعی است بدون انجام مقاربت طبیعی

نسب:

نسب از نظر لغت، مصدر و به معنی قرابت و علاقه و رابطه بین دو شیئی است و در زبان فارسی، آن را نژاد می گویند[1]

نسب از نظر اصطلاح حقوقی:

در قانون مدنی ایران تعریفی از نسب نشده است ولی علماء حقوق تعاریفی ارائه داده اند:  از جمله آقای محمد عبده بروجردی نسب را چنین تعریف كرده است:

« نسب علاقه ای است بین دونفر كه به سبب تولد یكی از آنها از دیگری یا تولدشان از شخص ثالث حادث می شود»


[1] - اسدا...امامی ، مطالعه تطبیقی نسب در حقوق ایران و فرانسه، چایخانه موسوی، تهران 1349.ص6

تلقیح مصنوعی

طبق تعریف تلقیح مصنوعی می توان آن را به اقسامی تقسیم كرد:

1- تلقیح اسپرم مرد به همسرش

2- تلقیح اسپرم مرد بیگانه به زن

مبحث اول- تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر

ممكن است در مواردی با وجود اینكه مرد توانایی ساختن نطفه كامل را دارد یعنی اسپر ماتوروئید مرد قابلیت و توانایی بارور ساختن تخمك را دارد ولی به دلیل از جمله عنن یا انزال سریع و یا عیوب مجازی آلات تناسلی مرد و یا عدم قدرت جذب دستگاه تناسلی زن امكان تركیب شدن نطفه مرد و زن از راه طبیعی وجود ندارد و در نزدیكی طبیعی جریان تلقیح به درستی انجام نمی شود. به همین دلایل می توان از تلقیح مصنوعی استفاده كرد جهت رفع این مشكلات گفتار نخست-جواز یا حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر در مورد این مسئاله در قانون ایران، حكمی مشاهده نمی شود. ولی با توجه به اصاله الاباحد می توانیم بگوئیم كه این مورد مشكلی ندارد از نظر شرعی و قانونی .

«فهرست تفصیلی مطالب» 

مقدمه...................................

فصل اول- تعاریف و كلیات.................

تعریف مسأله و موضوع تحقیق...............

سئوالات اصلی تحقیق.......................

فرضیه های تحقیق.........................

اهداف تحقیق.............................

اهمیت تحقیق.............................

روش  تحقیق و شیوه گرد آوری مطالب........

فصل دوم- تاریخچه تلقیح مصنوعی...........

فصل سوم- تلقیح مصنوعی...................

مبحث اول- تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر....

گفتارنخست- جواز یا حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 

گفتار دوم- آثار مالی و غیر مالی نسب ناشی از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر....................

بند اول- آثار مالی......................

الف) توارث..............................

ب) نفقه.................................

ج) سایر آثارمالی........................

بند دوم- آثار غیر مالی..................

الف)حرمت نكاح...........................

ب) حضانت................................

ج) تربیت................................

د) ولایت.................................

مبحث دوم- تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه..

گفتار نخست- وضع حقوقی - فقهی ( جواز یا حرمت) تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه

گفتار دوم- دلایل مخالفان و موافقان این روش

1- اطلاق و عموم پاره ای از آیات قرآن ....

2- اطلاق و عموم پاره ای از روایات........

3- مقتضای قاعده احتیاط..................

گفتار سوم- نسب ناشی از لقاح مصنوعی با اسپرم بیگانه 

بند اول- نسب ناشی از لقاح به شبهه با اسپرم اجنبی

بند دوم- نسب طفل ناشی از لقاح عمدی با اسپرم غیر شوهر(اجنبی).............................

1-قائلین به عدم ثبوت نسب................

2- قائلین به ثبوت نسب...................

الف) رابطه طفل با زوج ( شوهر زن)........

ب) رابطه طفل با زوجه (مادر).............

ج) رابطه طفل با صاحب آب.................

فصل چهارم- مادر جانشین..................

مبحث اول- قرارداد مادر جانشین...........

گفتار اول- تعریف قرارداد مادر جانشین....

گفتار دوم- نظرات مخالفان و موافقان......

مبحث دوم- وضعیت فقهی حالت مادر جانشین...

گفتار اول- لقاح داخل رحمی...............

بند اول- حالت جانشینی در بارداری........

بند دوم- حالت جانشینی با باروری مصنوعی..

گفتار دوم- لقاح خارجی رحمی .............

بند اول- فراهم كردن زمینه لقاح بین اسپرم و تخمك در آزمایشگاه...............................

بند دوم- انتقال جنین تشكیل شده به رحم مادر جانشین  

مبحث سوم- نسب در حالت مادر جانشین.......

مبحث چهارم- مادر كیست؟..................

گفتار اول- حالت جانشینی در بارداری......

گفتار دوم- حالت جانشینی با باروری مصنوعی

مبحث پنجم- آثار نسب.....................

گفتار اول-حرمت نكاح.....................

گفتار دوم-حضانت.........................

گفتار سوم- ولایت قهری....................

گفتار چهارم- الزام به انفاق.............

بند اول- انفاق بین كودك و صاحب اسپرم....

بند دوم- انفاق بین كودك و صاحب رحم اجاره ای 

گفتار پنجم- توارث.......................

بند اول- توارث بین صاحب اسپرم و كودك....

بند دوم- توارث بین طفل و صاحب تخمك......

بند سوم- توارث بین طفل و صاحب رحم اجاره ای  

نتیجه گیری كلی.......................... 

«فهرست اجمالی مطالب»

مقدمه ..................................

فصل اول- تعاریف و كلیات.................

فصل دوم-تاریخچه.........................

فصل سوم- تلقیح مصنوعی...................

فصل چهارم- مادر جانشین..................

نتیجه گیری كلی..........................

دانلود پایان نامه بررسی نسب وارث كودك ناشی از تلقیح مصنوعی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی نسب وارث كودك ناشی از تلقیح مصنوعی ,

پایان نامه بررسی تأثیر آموزش بر روی آگاهی و نگرش بیماران هموفیل 12 تا 20 ساله مراجعه كننده به مجتمع درمانگاهی امام خمینی (ره)

پایان نامه بررسی تأثیر آموزش بر روی آگاهی و نگرش بیماران هموفیل 12 تا 20 ساله مراجعه كننده به مجتمع درمانگاهی امام خمینی (ره)

دانلود پایان نامه بررسی تأثیر آموزش بر روی آگاهی و نگرش بیماران هموفیل  12 تا 20 ساله مراجعه كننده به مجتمع درمانگاهی امام خمینی (ره)

پایان نامه بررسی تأثیر آموزش بر روی آگاهی و نگرش بیماران هموفیل  12 تا 20 ساله مراجعه كننده به مجتمع درمانگاهی امام خمینی (ره)
دسته بندی پرستاری
فرمت فایل doc
حجم فایل 67 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 32

پایان نامه بررسی تأثیر آموزش بر روی آگاهی و نگرش بیماران هموفیل  12 تا 20 ساله مراجعه كننده به مجتمع درمانگاهی امام خمینی (ره) 

زمینه پژوهش:

معمول ترین اختلالات انعقادی [1] ، هموفیلی [2] A  و B می باشد. هموفیلی A یك اختلال انعقادی وابسته به كروموزوم X می باشد كه در آن سطح خونی فاكتور VIII انعقادی (AHF)[3] كاهش می یابد. هموفیلی B نیز یك اختلال وابسته به جنس می باشد كه در آن سطح خونی فاكتور IX انعقادی (فاكتور كریسمس )‌[4] كاهش می یابد. علایم بالینی در هر دو نوع هموفیلی یكسان می باشد . شیوع [5] هموفیلی احتمالاً 20 در 000/100 مرد می باشد كه در 80-85 درصد موارد مربوط به هموفیلی A می باشد. هر دونوع هموفیلی در بین تمام نژادها و در تمام قسمت های دنیا شیوع یكسانی دارد (لانزكوسكی [6] ، 2000 ، ص 302) . تقریباً تمام افراد گرفتار مردمی باشند. مادران و بعضی از خواهران آنها حامل هستند ولی دارای علایم نیستند. بیماری معمولا در اوایل كودكی و در دوران تازه به راه افتادن كودك شناخته می شود (برونر – سودارث ، هندبوك ، 1379 ، ص 399).


[1] - Caogulation disorder[2] - Hemophilia[3] - Anti Hemophilic Factor[4] - Christmas Factor[5] - Incidence[6] - lanzkowsky

چهارچوب پنداشتی:

چهارچوب پنداشتی این پژوهش را بیماری هموفیلی و آموزش بیماران هموفیل تشكیل می دهد كه در این راستا به مفاهیم آموزش ، آگاهی ونگرش نیز پرداخته خواهد شد.

آموزش به بیمار یكی از نقش های عمده و اساسی پرستار محسوب می شود (ریچ ، 1999 ، ص 599).

آموزش به بیمار یك ارتباط بین فردی [1] است كه در آن پرستار به بیمار در رسیدن به آگاهی ، نگرش و عملكرد مناسب و اعتماد به نفس [2] بالا كمك كرده و از این طریق تغییرات مفید پایداری را در رفتارهای او ایجاد می كند (بولچك و كلوسكی ، 1988 ، ص 98). در اثر فرآیند آموزش بیماران آگاهیها و مهارتهای لازم را جهت استقلال عمل و عدم وابستگی در امر مراقبت از خود كسب می كنند (بستابلی ، 2000، ص 4).

 

[1] - Inter personal[2] - Self stem

فهرست

عنوان                                    صفحه

زمینه پژوهش............................. 3-1

مروری بر مطالعات........................ 4-3

چارچوب پنداشتی.......................... 7-4

اهداف پژوهش............................. 7

فرضیه های پژوهش......................... 8-7

تعریف واژه ها .......................... 9-8

پیش فرضهای پژوهش........................ 9

روش پژوهش .............................. 9

محیط پژوهش.............................. 10

جامعه پژوهش............................. 10

نمونة پژوهش............................. 10

مشخصات واحدهای مورد پژوهش............... 10

ابزارگردآوری داده ها ................... 10

اعتبار علمی ابزار....................... 10

اعتماد علمی ابزار....................... 11

تجزیه و تحلیل داده ها .................. 11

محدودیتهای پژوهش........................ 12-11

اهمیت پژوهش ............................ 12

ملاحظات اخلاقی............................ 13

منابع فارسی............................. 15-14

منابع خارجی............................. 16

دانلود پایان نامه بررسی تأثیر آموزش بر روی آگاهی و نگرش بیماران هموفیل  12 تا 20 ساله مراجعه كننده به مجتمع درمانگاهی امام خمینی (ره)


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی تأثیر آموزش بر روی آگاهی و نگرش بیماران هموفیل 12 تا 20 ساله مراجعه كننده به مجتمع,