خريد بک لينک
لوازم یدکی ال ۹۰
Hookah Shisha Tobacco
ماسک سه لایه
فلنج
بلیط شیراز تهران
Barabas Ropa de hombre
فایلهای علمی
بررسی كنوانسیون رفع همه اشكال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

بررسی كنوانسیون رفع همه اشكال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

دانلود بررسی كنوانسیون رفع همه اشكال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

بررسی كنوانسیون رفع همه اشكال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 156 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 323

بررسی كنوانسیون رفع همه اشكال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

چكیده

در این مجموعه تلاش بر آن بود تا ضمن یك بررسی اجمالی نخست عدم صلاحیت انسان برای وضع قوانین عام و جهان شمول بررسی شود با این بیان كه:

ادیان الهی قائل هستند، تشریع و قانون گذاری باید از سوی كسی انجام بگیرد كه آفرینش و تكوین از سوی او انجام گرفته است. البته ممكن است خداوند متعال به افراد محدودی و در قلمروهای محدودی، حق قانون گذاری را تفویض نماید، پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام از جمله آن افراد هستند. از آنجا كه قواعد حقوقی اسلام مبتنی بر واقعیات هستند و این واقعیات واجد ابعاد گوناگون دنیوی و اخروی، مادی و معنوی و ثابت و متغیر می باشند. بدیهی است كه واگذاری حق قانون گذاری به انسان در ابعاد آن جهانی و ثابت و جاوید به دلیل عدم اطلاع و علم بشر منطقی به نظر نمی‌رسد ولی از آنجا كه موضوعات متحول و متغیر در طول زمان بوجود می آیند، وضع قوانین ثابت برای آن موضوعات متغیر امكان ندارد، اختیار وضع قانون در این موارد به انسان واگذار شده است تا متناسب با موضوع و در راستای فلسفه اصلی احكام الهی به وضع قانون مبادرت ورزد.

در خصوص قوانین جمهوری اسلامی ایران باید گفته شود كه ‌آنها نیز برگرفته از فقه اسلامی است. در اصل چهارم قانون اساسی تصریح شده كه كلیه قوانین و مقررات مدنی، جزئی، مالی، اقتصادی،… باید براساس موازین اسلامی باشد.

بنابراین برای پذیرفتن هر قانون جدیدی (حتی در قالب پذیرش معاهده های بین‌المللی) باید آن قوانین جدید را بر موازین اسلامی عرضه كرده و در صورت تعارض با قواعد فقهی اسلامی به كناری گذاشته شوند.

(كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان) یك معاهده بین‌المللی است كه سازمان ملل برای الحاق دولتها، آن پافشاری و اصرار زیادی كرده است.

در صورت الحاق دولتها به كنوانسیون، قوانین داخلی آنها تحت الشعاع قرار می‌گیرد و دولتها متعهد می شوند قوانین خود را تغییر دهند.

مهمترین بخش این نوشتار بررسی تطبیقی كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با قوانین مدنی است برای انجام این مهم مواد كنوانسیون تشریح وتحلیل شد و مواد مندرج در آن با قوانین و مقررات حاكم بر كشورمان مقایسه شد تا از این رهگذر، قواعد مشابه، قواعد معارض و قواعد ترجیحی شناسایی شود. با بررسی مواد مشخص شد مهم ترین نكته ای كه در كنوانسیون مورد عنایت قرار گرفته مسئله «تساوی حقوق زن و مرد» است. به این معنی كه مصوبات كنوانسیون با پذیرش تفاوتهای طبیعی میان زن و مرد، بر عدم دخالت این تفاوتها در قانون گذاری تاكید كرده و تنها راه ایجاد رفاه آسایش، آزادی و كرامت انسانی برای زنان را تساوی حقوقی آنها با مردان می داند.

در حالیكه آنچه از نظر اسلام مطرح است عدالت است نه تساوی. زن و مرد بدلیل جنسیت متفاوتشان باید دارای حقوق متفاوت نیز باشند كه آن حقوق متناسب با ویژگی‌های هر كدام وضع شده است.

علاوه بر مغایرت روح كلی حاكم بر كنوانسیون روح حاكم بر قوانین اسلامی (عدالت در حقوق نه تساوی حقوق) مغایرت در بعضی از مفاد كنوانسیون نیز ملاحظه می شود كه بطور مفصل توضیح داده شد.

با عنایت به وجود مغایرت های مطروحه میان مفاد كنوانسیون و قوانین داخلی كه ملهم از شرع مقدس است و بر طبق موازین و براساس اصول احكام اسلامی وضع شده، تصمیم گیری در مورد الحاق به كنوانسیون مزبور باید با دقتی هرچه تمامتر صورت گیرد. تذكر این نكته ضروری است كه:

هرچند دولت ایران می تواند درهر معاهده بین‌المللی از «حق شرط» استفاده نماید اما بنا بر حقوق معاهدات و نیز مفاد همین كنوانسیون (ماده 28) تنها شرطی معتبر است كه مغایر با مفاد كنوانسیون نباشد.

...

وجود دو جنس در صحنة خلقت امری انكار ناپذیر است، همانطور كه وجود ظلم مضاعف و تاریخی به یكی از این دو، یعنی زنان، حقیقتی غیر قابل تردید می باشد. این اسناد با پشتوانه حضور طیف عظیمی از زنان جهان خواستار آنند كه به این واقعیتهای تلخ خاتمه دهند. از جمله این اسناد، كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد (1979) است، كه نگارنده در یك نگاه اجمالی آن را در ترازوی نقد گذاشته است.

به موجب منشور سازمان ملل متحد « تشویق و ترغیب دولتها به احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی بدون هر گونه تبعیض» از مهمترین اهداف این سازمان است. در این راستا، سازمان ملل اقدام به تدوین میثاق هایی نموده تا ضمن تفسیر اعلامیه حقوق بشر،‌تأمین آن را وظیفة دولتها قرار داده و به تعبیر بهتر،‌تأمین حقوق بشر را جهانی نماید.

در زمینه حقوق زن نیز پس از تلاش هایی چند سرانجام مجمع عمومی در 18 دسامبر 1979 كنوانسیون رفع همه اشكال تبعبض علیه زنان را تصویب كرد. كنوانسیونی كه حاصل سی سال كار «كنوانسیون مقام زن» است. از آن زمان تا كنون به اصرار و پافشاری سازمان ملل ، كشورهای بسیاری به این مقاوله نامه (كنوانسیون) ملحق شده اند. علیرغم تأكید دبیر كل سازمان ملل بر الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به این كنوانسیون ،‌بدلیل مغایرت موارد متعددی از آن با موازین شرعی و قوانین داخلی، تاكنون الحاق به آن عملی نشده و این مسئله در حال بررسی است.

نظرات متفاوتی كه پیرامون این موضوع وجود دارد عبارتند از: الحاق مطلق، الحاق مشروط (با شرط كلی، با شرط جزئی و ذكر موارد مشروط همراه با اعلامیه تفسیری) و عدم الحاق.

با عنایت به مطالب فوق ، این بحث قابل طرح است كه دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد این سند چه نظری دارد؟ آیا ضوابط و معیارهای مندرج در آن را می پذیرد؟ آیا قصد الحاق به كنوانسیون را دارد؟ آیا از نظر قانونی و شرعی كه مبنای كلیه قوانین و مقررات اسلامی است مغایرتی وجود دارد؟ پذیرش یا عدم پذیرش كنوانسیون بر چه استدلالی مبتنی است؟ و…

هر چند كنوانسیون نیازمند ارزیابی همه جانبه ای از ابعاد مختلف فرهنگی ، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و … است اما برای پاسخ به سؤالات فوق ، ارزیابی حقوقی كنوانسیون ضروری به نظر می رسد.

در این نوشتار سعی شده است تا ضمن تحلیل مستدل و منطقی محتوای كنوانسیون،‌مطابقت آن با قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز انجام شود. از آنجا كه قوانین مدنی جمهوری اسلامی ایران بر گرفته از نظر مشهور فقهای امامیه است در این رساله به تعارض مواد كنوانسیون با قوانین مدنی بسنده می شود.

این رساله دارای چهاربخش می باشد، بخش اول (كلیات) 6 فصل دارد.

 كلیاتی كه به بحث مربوط می شود بطور مختصر عنوان كرده و در فصل چهارم مواد كنوانسیون بطور اجمال بررسی شده و در فصل پنجم شعار محوری كنوانسیون یا در واقع هدف اصلی كنوانسیون (تساوی زن و مرد) مورد نقد و بررسی قرار گرفته و دیدگاه اسلام نسبت به زن و جایگاه واقعی او بررسی شده است در بخش دوم مواد كنوانسیون ذكر شده و در مواردی كه با قوانین مدنی در تعارض بوده بررسی تطبیقی به عمل آمده و آنجا كه قوانین مدنی بر مواد كنوانسیون ارجحیت داشته نیز تذكر داده شده است.

در اثنای بررسی مواد كنوانسیون در برخی موارد كلیدی دیدگاه اسلام بطور مختصر بیان شده است مانند : اشتغال از منظر اسلام، حرمت تبرج، اهمیت خانواده و…

بخش سوم دارای سه فصل می باشد كه در فصل اول حق شرط از منابع معتبر تعریف شده است.

در فصل دوم ، حق شرط در كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بررسی شده و شروط ممكن نیز ذكر شده است.

در بخش چهارم سیر الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران و موضع گیری آن بررسی شده در دو فصل، كه فصل اول گزینه هایی كه مقابل دولت ایران قرار دارد شمرده و در فصل دوم سیر تصمیمات دولتمردان بررسی شده است.

و در فصل سوم پیشنهاداتی برای رفع مشكلات زنان در دو بعد داخلی و خارجی مطرح شده است.

 

 

فهرست موضوعات

عنوان                                               صفحه 

مقدمه

بخش اول كلیات

فصل  اول- ضرورت وجود قانون در جامعه...... 2

   الف- عدم صلاحیت كافی انسان برای قانون گذاری 5

   ب- صلاحیت انحصاری خداوند برای قانون گذاری. 6

   ج- نقش انسان در قانون گذاری............ 7

     1- در قوانین ثابت و پایدار........... 8

    2- در قوانین متغیر و دائمی........... 9

فصل دوم- جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه   11

فصل سوم- تاریخچه تدوین كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان 15

فصل چهارم- اشاره ای اجمالی به مواد كنوانسیون 21

فصل پنجم- تساوی زن و مرد، شعار محوری كنوانسیون   25

فصل ششم- دیدگاه اسلام نسبت به شعار محوری كنوانسیون

   1- واژه شناسی عدالت................... 29

   2- مقام زن در جهان بینی اسلام........... 31

   3- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت........ 39

   4- تفاوت زن و مرد در حقوق.............. 42

   5- فلسفه تفاوت های حقوقی در اسلام........ 43

بخش دوم- بررسی تطبیقی مواد كنوانسیون با قوانین داخلی

ماده1.................................... 48

   - بررسی حقوق زن در قانون اساسی......... 50

ماده 2............................... 52

   الف- تعارض این ماده با قانون اساسی...... 54

   ب- تعارف این ماده با قوانین كیفری....... 55

    1- اشتراكهای زن و مرد در مجازات....... 55

   2- تفاوتهای زن و مرد در مجازات........ 59

     3- تفاوتهای زن و مرد در اثبات جرم..... 61

ج- توضیحی راجع به تفاوت دیه زن و مرد.... 67

ماده 3............................... 70

ماده 4............................... 71

  - تدابیر حمایتی مذكور در قوانین مدنی.... 72

ماده 5............................... 74

   - تعارض با عرف جامعه.................. 75

ماده 6............................... 77

   - حرمت تبرج از دیدگاه اسلام............. 80

ماده 7.......................................... 81

   1- امامت و رهبری..................... 83

   2- قضاوت............................ 84

   3- مرجعیت........................... 85

ماده 8............................... 87

ماده 9............................... 97

  1- تابعیت ایرانی زنان................. 88

  2- تابعیت خارجی زنان.................. 89

ماده 10.............................. 91

ماده 11.............................. 94

   1- حق اشتغال به كار در قانون اساسی...... 97

   2- حق انتخاب شغل در قانون اساسی........ 97

   3- حقوق زنان شاغل در قوانین ایران....... 98

   4- ایجاد فرصتهای شغلی یكسان برای زن و مرد 103

   5- زنان و اشتغال از دیدگاه اسلام........ 104

ماده 12.............................. 112

ماده 15.............................. 113

ماده 16.................................... 116

   1- اهمیت خانواده از دیدگاه اسلام........ 118

   2- اهداف تشكیل خانواده................ 120

  3- تعارض این ماده با قوانین مدنی........ 123

   الف- حق‌یكسان برای انعقاد عقدازدواج حكمت ازدواج مومن با مومنه   124

  ب- حق برابر در انتخاب آزادانه همسر...... 126

   ج- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج و در انحلال ازدواج 127

            1- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج. 127

   2- حقوق و مسئولیتها در انحلال ازدواج..... 141

بخش سوم- بررسی حق شرط

  مقدمه..................................... 146

  فصل اول- تعریف حق شرط................ 147

  فصل دوم- بررسی حق شرط در كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان 149

   فصل سوم- تعیین مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده   151

بخش چهارم- بررسی الحاق جمهوری اسلامی ایران

مقدمه................................. 154

فصل اول- گزینه های پیش روی جمهوری اسلامی ایران    155

فصل دوم- سیر تصمیمات دولت جمهوری اسلامی ایران 159

فصل سوم- نظر برخی از فقها در رابطه با الحاق 160

فصل چهارم- ارائه پیشنهاد................ 162

     1- در بعد جهانی..................... 162

   2- در بعد داخلی..................... 164

چكیده................................

فهرست منابع

  الف- فارسی

   ب- عربی

   ج- انگلیسی

د- مقالات و نشریات

متن انگلیسی چكیده پایان نامه

ضمائم

   ضمیمه شماره 1- بررسی برخی شروط كشورهای عضو كنوانسیون

   ضمیمه شماره 2- متن كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

   ضمیمه شماره 3- متن اعلامیه جهانی حقوق بشر

=============================

فصل اول- ضرورت وجود قانون در جامعه

«برای اثبات ضرورت وجود نظام قانونی در هر جامعه، از دو مقدمه بهره می‌گیریم:

اول- ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر

در باب منشا پیدایش جامعه و زندگی اجتماعی در میان فیلسوفان و اندیشمندان اختلاف فراوانی بروز كرده است و توافقی صورت نپذیرفته است به اعتقاد ما، هم در پیدایش جامعه و هم در دوام و استمرار آن، عامل طبیعی و غریزی و عامل عقلانی با هم تأثیر داشته‌اند، زندگی اجتماعی آن ضرورتی را كه برای موریانه‌ها یا زنبوران عسل دارد برای انسانها ندارد. یعنی چنان نیست كه انسان نتواند به تنهایی زندگی كند. البته عوامل طبیعی و غریزی در گرایش به زندگی جمعی و پیدایش جامعه انسانی تأثیر فراوان دارند اما این تأثیر به حدی نیست كه جایی برای آزادی اراده و انتخاب انسان باقی نماند، بنابراین، انسان با اختیار خود زندگی جمعی را بر می‌گزیند و عامل عقلانی، در گزینش وی دخالت دارد. اگر انسان به تنهایی روزگار بگذراند، همه مصالحش حاصل نمی‌شود و اگر بعضی از افراد بتوانند بخشی از مصالح خویش را خودشان تحصیل كنند، باز این كار برای همگان میسر نیست، پس برای این كه انسان هر چه بیشتر به كمال خود برسد باید زندگی اجتماعی داشته باشد.

دوم- وجود اختلافات در زندگی اجتماعی

انسان كه برای تأمین هر چه بیشتر و بهتر مصالح خود به زندگی اجتماعی روی می‌آورد در اولین مراحل زندگی جمعی با یك مشكل اساسی مواجه می‌شود كه می‌تواند همه فواید زندگی اجتماعی را از بین ببرد و آن تزاحم خواسته‌ها و درگیری در مورد چگونگی تأمین نیازها و بهره‌برداری از مواهب زندگی جمعی است. وجود نیازهای مشترك از یك سو و محدودیت اشیاء و كالاهای مورد نیاز خواه ناخواه به اختلاف می‌انجامد، اختلاف در این كه از فلان شیء چه كسی، چه قدر و چگونه استفاده كند. در چنین شرایطی است كه قدرت وجود قانون به منظور تعیین حق و تكلیف انسانها در زندگی اجتماعی اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد. به همین دلیل است كه در ابتدایی‌ترین جوامع انسانی نیز ضوابط و مقرراتی هر چند ساده و ابتدایی وجود داشته است و انسانها خود را ملزم به اطاعت از آنها می‌دانسته‌اند و تخلف از آنها عواقب سختی را به دنبال داشته است.

...

دانلود بررسی كنوانسیون رفع همه اشكال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
بررسی كنوانسیون رفع همه اشكال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی ,

تاريخ : 10 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : pop | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه بررسی رایانش در شبكه های ابری

پایان نامه بررسی رایانش در شبكه های ابری

دانلود پایان نامه بررسی رایانش در شبكه های ابری

پایان نامه بررسی رایانش در شبكه های ابری
دسته بندی کامپیوتر و IT
فرمت فایل docx
حجم فایل 408 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 75

پایان نامه بررسی رایانش در شبكه های ابری

چكیده

Cloud Computing که در فارسی، به «محاسبات ابری»، «رایانش ابری» و «کامپیوتر ابری» برگردانده شده، به‌ معنی بکارگیری قابلیت‌های کامپیوتری بر مبنای اینترنت است. در واقع قابلیت‌های کامپیوتری بصورت یک سرویس اینترنتی به کاربر عرضه می‌شود. در اینجا شما مالکیتی روی سرویس ارائه شده ندارید و تنها از آن استفاده می‌کنید. و این یعنی ذخیره و پردازش آنلاین اطلاعات که تا پیش از این، این کار را روی کامپیوتر شخصی خود انجام می‌دادید.

با گسترش استفاده از تکنولوژی وب و همچنین توسعه برنامه‌هایی که برای کارکرد دراین بستر تولید میشوند، بار عملیاتی زیادی به رایانه‌ها تحمیل شده و تأمین امنیت ابعاد جدیدتری پیدا می‌کند. در این شرایط بکارگیری" تکنولوژی ابری" یکی از کارآمدترین اقدامات می‌باشد. با بکارگیری تکنولوژی ابری برای اجرای برنامه‌های سنگین نیاز به یک سیستم پیشرفته نبوده و کلیة محاسبات در اینترنت به عهده سرورهای خدمات دهنده است.

بر این اساس پردازش اطلاعات به صورت آنلاین و از طریق سرورهای قدرتمند انجام می‌شود. یکی از مهمترین کاربردهای تکنولوژی ابری در ایجاد امنیت رایانه های متصل به اینترنت است که در نتیجه آن میزان بار منفی ناشی از عملکرد برنامه‌های کاربردی و امنیتی سنتی و هزینه‌های بکارگیری آنها به شدت کاهش یافته و هیچ گونه کاهش سرعت به سیستمها و تجهیزات رایانه‌ای تحمیل نخواهد شد و همچنین به سبب سازگاری این تکنولوژی با سخت‌افزارهای موجود، قادر است در تمامی کامپیوترهای شخصی و سرورها اجرا گردیده و در لحظات مورد نیاز جهت خنثی نمودن اعمال خرابکارانه، نرم افزار امنیتی را تامین نماید.

 

كلمات كلیدی:

محاسبات ابری – Cloud Computing – تكنولوژی ابری – رایانش ابری –  اینترنت 


دانلود پایان نامه بررسی رایانش در شبكه های ابری


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی رایانش در شبكه های ابری ,

تاريخ : 10 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : pop | بازدید : <-PostHit->
اثربخشی مداخلات عصب روانشناختی بر كاهش گرایش به پرخوری افراد چاق

اثربخشی مداخلات عصب روانشناختی بر كاهش گرایش به پرخوری افراد چاق

دانلود اثربخشی مداخلات عصب روانشناختی بر كاهش گرایش به پرخوری افراد چاق

اثربخشی مداخلات عصب روانشناختی بر كاهش گرایش به پرخوری افراد چاق
دسته بندی پژوهش
فرمت فایل doc
حجم فایل 496 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 118

اثربخشی مداخلات عصب روانشناختی بر كاهش گرایش به پرخوری افراد چاق

چکیده

این پژوهش که با هدف بررسی اثربخشی مداخلات عصب- روانشناختی بر کاهش گرایش به پرخوری در زنان چاق شهر مشهد اجرا گردید مسئله مورد بررسی عبارت بود ازاینکه ((آیا مداخلات عصب- روانشناختی برکاهش گرایش به پرخوری در زنان چاق شهر مشهد اثربخشی معناداری دارد؟)). این پژوهش به روش نیمه تجربی و از طرح های پیش آزمون –پس آزمون با گروه کنترل می باشد وجامعه آماری آن کلیه زنان چاق مبتلا به اختلال پرخوری شهر مشهد می باشندکه در شش ماهه دوم سال 1394به کلینیک های تغذیه مراجعه کرده اند.حجم نمونه در این پژوهش براساس فرمول کوکران 24نفر تعیین شد که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب وبه روش تصادفی به دو گروه آزمایش (12نفر) وکنترل(12نفر) تقسیم شدند. این دو گروه ابتدا در مرحله پیش آزمون به پرسشنامه های اطلاعات جمعیت شناختی و مقیاس پرخوری گورمالی وهمکاران(1982) پاسخ دادند، پس از همتاسازی دو گروه دراین مرحله، گروه آزمایش در درمان عصب- روانشناختی که شامل 12جلسه 90دقیقه ای بود شرکت نمودند ودر نهایت در مرحله پس آزمون شرکت کنندگان هر دو گروه به پرسشنامه های مورد نظر پاسخ داده واطلاعات آماری مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته های به دست آمده نشان داد تفاوت معناداری در میزان گرایش به پرخوری در مرحله پس آزمون بین دو گروه آزمایش و کنترل وجوددارد(p<0/05) بنابراین می توان نتیجه گرفت مداخلات عصب- روانشناختی برکاهش گرایش به پرخوری در زنان چاق شهر مشهد اثربخشی معناداری دارد.

واژگان کلیدی:گرایش به پرخوری،مداخلات عصب- روانشناختی، زنان چاق شهر مشهد

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

بیان مساله

یکی از معضلاتی که  این روزها جامعه جهانی رادرگیرخودکرده است مسئله چاقی میباشد. چاقی به زیادی چربی بدن یا توده بدنی بیش ازحد با توجه به قد اشاره دارد که خطرابتلا به بیماری های پزشکی را نزد فرد افزایش میدهد (مارکوس1،لوین2،کلارکین3،2003). روشی که به طورگسترده برای تعریف چاقی پذیرفته شده است شاخص توده بدن4(BMI) می باشد که عبارتست از تقسیم وزن برحسب کیلوگرم بر مجذور قد برحسب متر (ویلیامسون5،نیوتون6، ولدن7، 2006). امروزهاختلالات خوردن8 یكی از مورد توجه ترین اختلالات روانی/ روان تنی به شمار می روند. این دسته از اختلالات باعث ایجاد اشكال در سلامت جسمی و عملكرد روانی می شوند و كیفیت زندگی فرد مبتلا را مختل می كنند و همچنین ممكن است سبب افزایش مرگ و میر شوند. درحال حاضر پركاربردترین تعریف برای اختلالات خوردن توسط انجمن روانپزشكی آمریكا در ویرایش پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی  ارایه شده است. براین اساس اختلالات خوردن در سه دسته كلی بی اشتهایی عصبی و پراشتهایی عصبی و اختلال خوردن تصریح نشده طبقه بندی می شوند (انجمن روانپزشكی آمریكا، 2000؛ به نقل از خانپوراردستانی، صادق پور، آذربایجانی و حسن زاده کشتلی، 1390). اختلال [1]پرخوری در پیوستDSM-IV-TR، ذكر شده و ملاك های تشخیصی در نظر گرفته شده برای آن مورد توجه پژوهش های زیادی قرار گرفته اند (آذری، پورشریفی و فتی، 1391). پرخوری نیز یك اختلال رفتاری است و این افراد در مقابل رفتار خود احساس درماندگی می كنند و پس از پرخوری دچار افكار منفی نسبت به خود می گردند. بنابراین می توان گفت این افراد در سازماندهی افکارخود دارای مشکل و درنتیجه نیازمند کمک هستند. كاركردهای اجرایی یک جنبه مهم در ارزیابی عصب روانشناسی می باشد و ساختار مهمی است که با فرآیندهای روانشناختی مسئول کنترل هوشیاری، تفکر وعمل مرتبط می باشند (زلازو1 و مولر2،2002؛ به نقل از جدیدی فیقان الف، عابدی،جمالی، صفری وجدیدی فیقان ب،1393). این اختلال از جمله اختلال های خوردن بوده كه با دوره های تكرار شونده پرخوری بدون پاكسازی یا سایر رفتارهای جبرانی كاهش وزن كه در جوع عصبی دیده می شوند، مشخص می شود. اختلال خوردن تصریح نشده، تشخیصی باطیف گسترده است وشامل بیمارانی میشود كه علایم مشابه با بی اشتهایی یا پراشتهایی عصبی دارند، ولی همه شاخصهای تشخیصی این دو اختلال را ندارند (انجمن روانپزشكی آمریكا، 2000؛ به نقل از خانپور اردستانی وهمكاران، 1390). علاوه بر این، اختلال خوردن تصریح نشده،  طیفی از رفتارهای غیرطبیعی مرتبط با خوردن مانند اختلال پرخوری را در بر می گیرد (میلر3 و گلدن4،2010). اختلال پرخوری احتمالاً رایج ترین اختلال خوردن است و تخمین زده شده است كه تقریباً دو  درصد همه بزرگسالان در ایالت متحده از این اختلال رنج می برند (اسپیتزریانوسکیو وادن6، وینگ7، [2]مارکس1و استانکارد2، 1993؛ به نقل از نریمانی قاسمی نژاد،1393). اگر چه اختلال پرخوری  به افراد چاق محدود نمی شود، این  اختلال تشخیصی رایج در این گروهاست، خصوصاً در میان مراجعان یك هبه دنبال درمانبرای مشكل چاقی خود هستند (انوسكی3،نیلسون4 ودوبرت5؛به نقل از نریمانی وقاسمی نژاد،1393). همچنین، تحقیقات نشان می دهد كه نیمی از افراد مبتلا به پرخوری، چاق هستند(اسپیتزر،1992؛ به نقل از میشل6، 2008). شایان ذكر است كه در تشخیص اختلال پرخوری،  علاوه بر احساس درماندگی در مقابل پرخوری، وجود حداقل سه مورد از این موارد لازم است:

1) غذا خوردن باسرعتی بسیار بیشتر نسبت به حالت عادی خوردن، 2) غذاخوردن تا زمان احساس سیری آزار دهنده، 3) خوردن مقادیر زیادی از مواد غذایی در زمان احساس عدم گرسنگی ازلحاظ جسمی، 4) به تنهایی غذا خوردن به دلیل احساس خجالت نسبت به میزان زیاد غذایی كه فرد می خورد، 5) احساس تنفر نسبت به خود، افسردگی یا احساس گناه شدید پس از پرخوری (ویلسون7،2011).


1.Markoos

2.Leveen

3.Kelarkeen

4.Bady mass index

5.villyamson

6.Niyoton

7.Volden

8.Eating disorders

1.ZELAZO

2.Mooler

3.Miller

4.golden

5.spitzer

6.yanveskiyo vaden

7.Ving

.....

فصل دوم

موضع گیری های نظری در خصوص چاقی

مقدمه

امروزه پیشرفت امکانات ماشینی از یک سو موجب زندگی بهتر و فراغت بیشتر شده و از سوی دیگر از فعالیت جسمانی کاسته است. این مساله موجب شده است که افراد به سمت زندگی غیر فعال سوق داده شوند و فقر حرکتی محسوسی در زندگی آنان به وجود آید (شفیع نیا و یوسفوند،1388). در حقیقت به دنبال صنعتی شدن و گرایش به زندگی ماشینی در قرون اخیر،شیوع چاقی در جهان به حدی رسیده است که معیارهای جهانی شدن را پشت سر نهاده است. چاقی امروزه شابع ترین معضل بهداشتی اکثر کشورها محسوب می شود به طوری که پیش بینی می شود با وجود پیشرفت های فراوان در درمان بسیاری از بیماری ها و افزایش امید به زندگی،چاقی اولین علت کاهش امید به زندگی در 100سال آینده خواهد بود (انتظاری میبدی، افخمی اردکانی و نصیریان، 1394).

اضافه وزن و چاقی با سرعت فزاینده ای در حال تبدیل شدن به تهدیدی بالقوه برای سلامتی در دنیای در حال پیشرفت امروزی است (سانتونجا،مورالز،ویلانووا،کورتز[1]،2012).این پدیده یکی از مشکلات اصلی تهدید کننده سلامتی (کوپر و فیربورن[2]،2001؛آرون[3]،2002) و عمده ترین بیماری سوخت و ساز در بسیاری از ملل است (وایدا[4]،2006؛به نقل از بیدادیان و همکاران،1392). با وجود اینکه در طی قرن گذشته چاقی یک موضوع سلامت در بسیاری از کشورهای صنعتی بوده است،اما شیوع آن به حدی بوده که سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده است همه گیری چاقی یک تهدید جهانی برای سلامت عمومی است (سازمان بهداشت جهانی، 1998به نقل از بیدادیان و همکاران،1392)وامروزه این موضوع تبدیل به  یک مساله مهم تندرستی شده  است (کوپرو فیربورن،2001).اکنون قریب به بیش از 300 میلیون فرد چاق و بیش از یک میلیون مبتلا به اضافه وزن در سراسر دنیا وجود دارد (بانینگ[5]،2005به نقل از بیدادیان و همکاران،1392). همچنین سازمان بهداشت جهانی (2009) برآورد کرده است که در سال 2015 نزدیک به 3/2میلیون فرد بزرگسال،مبتلا به اضافه وزن،بیش از 700میلیون  نفر چاق و نیز 4/2%جمعیت فوق چاق خواهند بود. پیش بینی شده  است که چاقی در سال 2025 مشکل درجه یک سلامتی در کل جهان باشد (وایدا، 2006).همچنین امارها نشان می دهند  در ایالات متحده 34 درصد جمعیت دچار اضافه وزن و 30 درصد آن ها مبتلا به چاقی هستند (براونل،وادن و فلان[6]،2005). برآوردهای اضافه وزن،چاقی و چاقی مرضی در ایران به ترتیب میزان های شیوع را 6/28 %،8/10%و 4/3 % نشان داده اند (بقایی،1387) بنابراینیافته ها شواهد هشداردهنده ای را در زمینه شیوع بسیار بالای چاقی عمومی در ایران ارایه می دهند. عادات ناسالم مربوط به سبک زندگی،نقش بزرگی را درپیدایش این مساله بهداشت عمومی در جامعه ما دارند (دلاوری،کلیشادی،عالیخانی و علاءالدینی،1386). از این رو می توان گفت راه حل همه گیر چاقی نیازمند رویکردهایی هدفمند و اثرگذار در این زمینه است تا بتواند اصلاح رفتارهای خوردن و فعالیت جسمانی را در پی داشته باشد.


[1]Santoja،Morales،Vilanova،Korts

[2]Koper & Feirburn

[3]Aron

[4]Vaida

[5]Baning

[6]Brownel،Waden & Felan

دانلود اثربخشی مداخلات عصب روانشناختی بر كاهش گرایش به پرخوری افراد چاق


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
اثربخشی مداخلات عصب روانشناختی بر كاهش گرایش به پرخوری افراد چاق ,

تاريخ : 10 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : pop | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه پهنه بندی آلودگی فلزات سنگین روی و کادمیوم در حوضه دریاچه

پایان نامه پهنه بندی آلودگی فلزات سنگین روی و کادمیوم در حوضه دریاچه

دانلود پایان نامه پهنه بندی آلودگی فلزات سنگین روی و کادمیوم در حوضه دریاچه

پایان نامه پهنه بندی آلودگی فلزات سنگین روی و کادمیوم در حوضه دریاچه
پهنه بندی آلودگی فلزات سنگین روی و کادمیوم در حوضه دریاچه
 آلودگی فلزات سنگین روی و کادمیوم در حوضه دریاچه
فلزات سنگین روی و کادمیوم
پایان نامه پهنه بندی آلودگی فلزات سنگین
دسته بندی علوم پایه
فرمت فایل doc
حجم فایل 3173 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 84

پایان نامه پهنه بندی آلودگی فلزات سنگین روی و کادمیوم در حوضه دریاچه

مقدمه

افزایش فعالیتهای صنعتی توأم با تولید آلاینده ها از جمله فلزات سنگین یکی از مشکلات جدی در حال گسترش پیش روی انسان عصر حاضر است. فلزات سنگین از نظر شیمیایی به فلزاتی با جرم اتمی و چگالی زیاد نسبت داده می شود.  برخی از این فلزات مانند کبالت، مس، آهن، منگنز، مولیبدن، نیکل و روی از عناصر ضروری برای رشد و متابولیسم طبیعی گیاهان بوده و در صورت افزایش غلظت به مقادیر بالای بهینه به راحتی می توانند منجر به مسمومیت شوند. دیگر فلزات سنگین از قبیل آرسنیک، کادمیوم، جیوه، سرب یا سلنیم برای گیاه ضروری نمی باشند (راسکیو، 2011). فلزات سنگین در حوزه های علمی مختلف دارای تعاریف مشخصی است. بطور مثال، درسنگ شناسی به فلزاتی این واژه اطلاق می گردد كه با دی تیزون واكنش می دهند و به مفاهیمی چون سمیت و حضور پایدار در محیط زیست نیز استناد دارد (U EPA). در فرآیند میزان فلزات در اعضای بالاتر در زنجیره غذایی می تواند تا چندین برابر آنهایی که در آب یا هوا یافت می شوند، برسد و در نتیجه تهدیدی بر سلامتی گیاهان و جانورانی که از این مواد غذایی استفاده می کنند، محسوب می شود ( توکلی محمدی، 1390).

1-2 بیان مسأله

تأمین امنیت غذایی سالم جمعیت در حال رشد جهان با توجه به محدود بودن منابع زمین، به نحوی که کمترین تخریب بر محیط زیست آن بگذارد، یکی از امورات مهم به شمار می آید. افزایش فعالیتهای صنعتی توأم با تولید آلاینده ها از جمله فلزات سنگین یکی از مشکلات جدی در حال گسترش پیش روی انسان عصر حاضر است (ترابیان، 1381). خاک یکی از منابع مهم وارزشمند طبیعت است. خاک، خاستگاه هستی ومیراث بشر برای آیندگان است  بدون داشتن خاک سالم حیات و زندگی روی زمین امکان پذیر نخواهد بود.95% غذای انسان از زمین حاصل می شود. برنامه ریزی برای داشتن خاکی سالم و تولید کننده لازمه بقای انسان است ورود مواد، موجودات زنده یا انرژی به درون خاک سبب تغییر کیفیت خاک می شود. در طی فرآیند های شیمیایی، مواد معدنی و آلی دچار تجزیه وتغییر می شوند و در ضمن فرایند های فیزیکی، مواد حاصل  جا به جا شده و افقهای مختلف خاک را بوجود می آورند. خاک مخلوط پیچیده ای از مواد معدنی، آلی، هوا و موجودات زنده است. خاک یکی از محصولات محیط است که دایما در معرض تغییر و تحول قرار دارد. خاک همیشه و در همه حال در مناطق خشک به آهستگی و یا در مناطق مرطوب سریع توسعه می یابد (ریان، 1383). آلودگی خاک بر اثر فعالیت های مختلف صنعتی، تولیدی ایجاد می شود.این موارد وارد کننده آلودگی به محیط زیست را می توان بصورت زیر دسته بندی کرد: صنایع و کارخانجات، منابع خانگی و تولیدی، منابع کشاورزی، وسایل نقلیه موتوری و ساختمان سازی و جاده سازی (موحدی راد، 1385). بسیاری از فلزات سنگین بخصوص  روی و کادمیوم در مقادیر کم در خاک وآب یافت می شوند. این عناصر کمیاب در نتیجه هوادیدگی سنگها بطور طبیعی وارد محیط می شوند. آنها می توانند شسته شده و به آبهای سطحی یا زیر زمینی وارد شوند ویا توسط گیاهان جذب شوند، آنها می توانند به شکل گاز وارد اتمسفر شوند یا با اجزای خاک مثل رس یا ماده آلی پیوند برقرار کنند.رفتار فلزات سنگین در خاک از این لحاظ که می توانند سبب آلودگی آبهای زیر زمینی وسطحی شده و همچنین می توانند وارد زنجیره غذایی شوند، مهم است (نوروزی، 1385). فلزات سنگین به دلیل غیر قابل تجزیه بودن و اثرات فیزیولوژیکی که بر موجودات زنده دارند، از اهمیت خاصی برخوردارند. این فلزات از طریق آب، هوا و خاک به واسطه­ی منابع مختلف طبیعی و مصنوعی به چرخه طبیعت وارد شده و اثرات کوتاه مدت و بلند مدت خطرناکی در آنها ایجاد می کنند (توکلی محمدی، 1390). این عناصر به دلیل تحرک کم به مرور در خاک انباشته می شوند و در نهایت باعث ورود آن ها به چرخه­ی غذایی و تهدید سلامت انسان و سایر موجودات می شوند (دیانی، 1388). عناصر سنگین از منابع مختلفی می باشند ممکن است در نهایت به خاک سطحی برسند و سرنوشت بعدی آنها به خصوصیات فیزیک و شیمیایی آنها و خاک بستگی دارد. متغیرهای اصلی خاک که در تحرک آلاینده ها دخالت دارند عبارتند از: پتانسیل اکسیداسیون واحیا، ماده آلی، کانی رسی و کربناتها ونمک (پروبست، 2005). همچنین زمین آمار شاخه ای از علم آمار است که در آن مختصات داده ها مربوط به جامعه تحت بررسی و به تبع آن ساختار فضایی داده های مربوطه، مورد مطالعه قرار می گیرد. برتری این شاخه از آمار نسبت به شعبه کلاسیک آن فراشمولی آن است. اساس این شاخه از آمار بر تعریف وتوسعه روابط متغیر ناحیه ای بنا گردیده است. در بسیاری از روش های متداول آمار کلاسیک مانند تجزیه و تحلیل واریانس، موقعیت جغرافیایی و مکانی نمونه های محیطی، علاوه بر مقادیر تعیین شده خصوصیات مورد نظر می بایستی موقعیت جغرافیایی مشاهدات نیز بطور همزمان در نظر گرفته شود (حسنی، 1389). بنابراین برای نیل به اهداف توسعه پایدار جمع آوری اطلاعات پایه زیست محیطی برای منابع حیاتی از جمله خاک ضروری است. دریاچه نئور به عنوان یکی از مخازن مهم ذخیره ی آب کشاورزی از اهمیت زیادی برخوردار است و در طول چند سال اخیر تغییرات زیادی بر روی کیفیت آب آن انجام گرفته است. در این پژوهش تغییرات مکانی و پهنه ای غلظت این عناصر از آب داخل دریاچه خاک اطراف آن به منظور ارزیابی میزان آلودگی بررسی شد.

سؤالات تحقیق

  1. تغییرات مکانی غلظت فلزات کادمیوم و روی آب، خاک و گیاه در حریم دریاچه نئور با اندازه گیری آزمایشگاهی وتحلیل آماری دارای چه روندی می باشد؟

1-4 فرضیه های تحقیق

1)           فرض می شود، رابطه ای بین کادمیوم و روی در خاک های مختلف، و خصوصیات خاک بصورت نظری وجود داشته باشد.

2)                 مقدار آلودگی فلزات سنگین کادمیوم و روی در فواصل مختلف از دریاچه تغییر می کند.

3)                 می توان با استفاده از روش زمین آمار روند تغییرات و انباشت فلزات روی و کادمیوم را در آب و خاک دریاچه نئورمورد مطالعه نمود

4)                 مقادیر کادمیوم و روی در خاک اطراف دریاچه نئور بالاتر از حد استاندارد است.

5)                 مقادیر کادمیوم و روی در آب دریاچه نئور بالاتر از حد استاندارد است.

1-5 اهداف تحقیق

1)                 تعیین مقادیر فلزات کادمیوم و روی در خاک و آب اطراف دریاچه نئور شهر اردبیل

2)                 بررسی تغییرات میزان آلودگی کادمیوم و روی در بازه ی زمانی ده ساله دریاچه نئور به منظور بررسی روند افزایش یا کاهش آلودگی

3)                 بررسی تغییرات آلودگی فلزات کادمیوم و روی در فواصل حریم دریاچه

4)                 ایجاد رابطه مدل های تجربی برای پیش گویی غلظت کادمیوم و روی در دریاچه نئور از آزمایشگاه اندازه گیری طیفی و آنالیز شیمیایی استفاده می شود.

بررسی تغییرات فلزات کادمیوم و روی در رسوبات آبراهه ها و مناطق مورفولوژی حوضه

 

دانلود پایان نامه پهنه بندی آلودگی فلزات سنگین روی و کادمیوم در حوضه دریاچه


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه پهنه بندی آلودگی فلزات سنگین روی و کادمیوم در حوضه دریاچه ,

تاريخ : 10 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : pop | بازدید : <-PostHit->
اثر پذیری نَیِّر از حافظ در کتاب آتشکده

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی »MA« اثر پذیری نَیِّر از حافظ در کتاب آتشکده

دانلود اثر پذیری نَیِّر از حافظ در کتاب آتشکده

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
»MA« اثر پذیری نَیِّر از حافظ در کتاب آتشکده
دانلود مقاله
دانلود تحقیق
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پایان نامه کارشناسی
دانلود پایان نامه ارشد
دانلود پروژه
دانلود پروژه پایانی
دانلود پروپوزال
دانلود گزارش کار آموزی
دانلود پاورپوینت
دانلود پرسشنامه
دانلود
دسته بندی زبان و ادبیات فارسی
فرمت فایل docx
حجم فایل 275 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 213

اثر پذیری نَیِّر از حافظ در کتاب آتشکده

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی »M.A« 

در 213 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

فصل اول:كلیات.................................................................................................................................1   

چكیده..................................................................................................................................1

مقدمه...................................................................................................................................2

نمونه ی مقابله ی مثنوی آتشکده با حافظ...........................................................................3

نمونه ی مقابله غزلیات........................................................................................................4

فصل اول :كلیات ...............................................................................................................7

درک اشتراکات نیّر وحافظ.................................................................................................8

جهان بینی دریک نگاه اجمالی..........................................................................................9

معیارخوبی جهان بینی......................................................................................................10

جهان بینی اسلامی...........................................................................................................10

جهان بینی حافظ.............................................................................................................11

عرفان حافظ...................................................................................................................12

شناخت حافظ.................................................................................................................13

شناخت حافظ ازنظرتاریخ...............................................................................................14

منبع دوم شناخت حافظ ..............................................................................................................14

كلید شناخت حافظ ....................................................................................................................15

تناسب نیّروحافظ........................................................................................................................16

فصل دوم:زندگی  وآثار نیّر........................................................................................................18

زندگی نامه ی نیّر.......................................................................................................................19

تألیفات نیّر.................................................................................................................................20

موضوعات كتاب«آتشكده ی نیّر»...............................................................................................21

آغازوانجام«آتشكده » ............................................................................................................23

ملحقات «آتشكده »................................................................................................................24

«لآلی منظومه» ی نیّر(الحاق آتشكده)..................................................................................24

اثردوم مضبوط درآتشكده(الحاق آتشكده)..........................................................................25

فصل سوم:نگاهی گذرابه زیبایی های ادبی آثارموردنظرنیّر..................................................26

نظری كوتاه به زیبایی های ادبی «آتشكده»..........................................................................27

نگاهی گذرا به زیبایی های ادبی تركیب بندنیّر...................................................................32

سخنی با خوانندگان  ..........................................................................................................34

شیوه ی کار بامقابله ی  غزلی ازنیّربااشعارحافظ(درراستای تأثّرنیّر ازحافظ).......................37

فصل چهارم:اثرپذیری نیّرازحافظ دركتاب آتشكده................................................................44

شروع كار با آغاز « آتشكده » ...............................................................................................45

اثرپذیری نیّرازحافظ در« لآلی منظومه ».................................................................................103

اثرپذیری نیرازحافظ درغزلیات و........................................................................................122

سخن آخرونتیجه گیری....................................................................................................201

فهرست منابع ومآخذ..........................................................................................................207

چكیده به زبان انگلیسی ..................................................................................................208

 

 

چکیده:

         وقتی كه «آتشكده ی نیّر»را،دبیرمحترم ادبیات دوره ی راهنمایی ام جناب آقای محمدچاكری خیاوی برایم عنایت فرمودند، اولین بار، آخرین بیت صفحه ی42 کتاب به چشمانم خورد که:

حُسن  جـانـان پــرده  از  رخ  بــرگشود              برق غیرت سوخت یکسر هر چه بود!

   «حُسن»و «پرده از رخ برگشود» و «برق غیرت سوخت یکسر هر چه بود!»موجود دراین بیت آتشکده،مثل صاعقه ابیات ذیل ازحافظ را در مغزم روشن کرد که:

در ازل پـرتو حسنت ز تـجــــــلّی دم زد عشق پیدا شد و آتش بــه همه عالم زد

عقل می خواست کز آن شعله چراغ افروزد                     برق غیرت بدرخشید و جهان بر هم زد

      قرابت واشتراكات لفظی و معنوی این ابیات، تأثّر نیّرازحافظ را در ذهن من روشن کرد و ادامه ی مطالعه ی این کتاب، مرا مصمّم ساخت که تأثیرات اشعارحافظ بر نیّر را بیشتر مورد توجه قرار دهم!که درادامه معلوم گردیدکه گاهی واژه ها و کلمات و عبارات به کار گرفته شده در اشعار نیّر چنان می نماید که نیّر،مواد اصلی آنها را از حافظ گرفته ودرقالب مثنوی و…ریخته است، هرچند کــــــه این موضوع می تواندبه دیدگاه ها و جهان بینی دینی وفرهنگ مشترک اعتقادی این دو بزرگوار هم مرتبط باشد. زیرا که در اعتقادات آنها: الله - عالم الست- عالم بالا – نور و نار – روز الست- قالوا بلی- خلقت آدم و... موج می زند.که به ناچار، عبارات واشتراکاتی در سخنان آنها چشمگیر خواهد بود!لذا،باتوجه به نتیجه ی بررسی ها مبنی برعدم اقدام دیگران درمورد«اثرپذیری نیّرازحافظ درکتاب آتشکده»،به چنین اقدامی جسارت ورزیدم. بعد از این اشارات کوتاه، لازم به ذکر است که ما کتاب « آتشکده ی نیّر » رامورد دقت قرار داده و تک تک ابیاتی را که اثرپذیری اش از حافظ(چه از نظر معنایی و چه از نظر لفظی و...)مشهود باشد، ذکر می کنیم. در هر حال برای ادامه ی کار، اول بیت یا ابیات مورد نظر از نیّر راهمراه باصفحه،یاصفحات آن ذکر می کنیم و بعد بیت یا ابیات شاهد مثال از حافظ را با ذكر شماره ی غزل و شماره ی بیت یا ابیات،ثبت نموده و تا حد لزوم دلایل مورد نظر را هم در کنار آنها توضیح می دهیم.

کلید واژگان: نیّر ، حافظ ، اثرپذیری، اقتباس ، اشتراکات لفظی و ادبی

مقدمه:

       همچنان که«پیشینه ی بسیاری ازمضامین و اندیشه ها و صنایع و ظرائف شعری او (حافظ) را در آثار پیشینیان می یابیم[که]در این بحث مراد از پیشینیان، بززگان سخن فارسی است که عصرشان مقدّم بر حافظ بوده، همچنین توسعاً معاصران او را نیز در نظر داشته ایم. که بعضی از آنها اگر هم شاعر طراز اول شمرده نمی شوند، ولی بده و بستان هنری حافظ با آنها به میزان قابل توجهی بوده، نظیر کمال خجندی، شاه نعمت الله ولی،عماد فقیه و سلمان» و «شاعرانی که تأثیر آنان به دلیل شواهد موجود، محرز و معتنابه بوده به ترتیب تاریخی سنوی عبارتند از»سنایی، انوری،خاقانی، ظهیر فاریابی،نظامی،عطار، کمال الدین اسماعیل اصفهانی، عراقی، سعدی، نزاری قهستانی، امیرخسرو دهلوی، اوحدی مراغه ای، خواجو، عبید زاکانی، ناصر بخارائی، سلمان ساوجی، کمال خجندی.»

(خُرّمشاهی، 1373:صص41- 40)

        «قرینه و تکمله ی این تحقیق، بررسی تأثیر حافظ بر شاعران پس از اوست که خود در خور کتابی مستقل است.» (همان  - ص 90)

        یکی از شاعران پس ازحافظ، حجةالاسلام آقامیرزا محمدتقی متخلص به (نیّر) می باشد، که در این نوشته قصد بر این است که اثرپذیری نیّر از حافظ در کتاب «آتشکده» را از زیر نظر بگذرانیم. که در مروری گذرا،معلوم گردیده که نیّر برخلاف تفاوت موضوع غالب اشعارش(مدیحه ومرثیه )با اشعاروغزلیات حافظ،و برخلاف قالبی که در سرایش آتشکده انتخاب کرده و قالب مثنوی را پیش رو نهاده؛ واژه ها و عبارت ها و ترکیبات حافظ را آنچنان استادانه به کار برده است که برای یک بیت از مثنوی نیّر، ابیات شاهد مثال بسیاری از حافظ به ذهن متبادر می گردد که اعجاب انسان را برمی انگیزد! که نیّر چقدر در حافظ ذوب بوده،که این چنین غوّاص وار، دُرّ و مروارید غلطان دریای ادب حافظ را شکار کرده و در دُرج مثنوی واشعارخویش نهاده است!

     بنابراین برای سهولت و رسایی شیوه ی کار، ازحوزه های مختلف «كتاب آتشكده ی نیّر»مثالهایی، به صورت گذرا ارایه می گردد .

 

دانلود اثر پذیری نَیِّر از حافظ در کتاب آتشکده


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
اثر پذیری نَیِّر از حافظ در کتاب آتشکده ,

ارتباط بین مشکلات هیجانی و از خود بیگانگی با کیفیت خواب در دانش آموزان وابسته به اینترنت

ارتباط بین مشکلات هیجانی و از خود بیگانگی با کیفیت خواب در دانش آموزان وابسته به اینترنت دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ارتباط بین مشکلات هیجانی و از خود بیگانگی با کیفیت خواب در دانش آموزان وابسته به اینترنت در 118 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

دانلود ارتباط بین مشکلات هیجانی و از خود بیگانگی با کیفیت خواب در دانش آموزان وابسته به اینترنت

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ارتباط بین مشکلات هیجانی و از خود بیگانگی با کیفیت خواب در دانش آموزان وابسته به اینترنت
دانلود مقاله
دانلود تحقیق
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پایان نامه کارشناسی
دانلود پایان نامه ارشد
دانلود پروژه
دانلود پروژه پایانی
دانلود پروپوزال
دانلود گزارش کار آموزی
دانلود پاورپوینت
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 333 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 118

ارتباط بین مشکلات هیجانی و از خود بیگانگی با کیفیت خواب در دانش آموزان وابسته به اینترنت

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ارتباط بین مشکلات هیجانی و از خود بیگانگی با کیفیت خواب در دانش آموزان وابسته به اینترنت

در 118 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

فصل اول (کلیات پژوهش)

مقدمه. 1

بیان مسئله. 3

اهمیت و ضرورت تحقیق. 8

اهداف پژوهش... 11

هدف کلی.. 11

اهداف جزئی.. 11

سوالات پژوهش... 11

فرضیه های پژوهش... 12

تعریف مفهومی (نظری) و عملیاتی متغیرها 12

فصل دوم ( ادبیات و پیشینه پژوهش)

مقدمه. 16

اعتیاد اینترنتی.. 16

تاریخچه اینترنت.. 19

تاریخچه اینترنت در ایران. 19

ژورنالیسم الکترونیک... 20

انواع اعتیاد اینترنتی.. 20

آثار و پیامدهای اعتیاد اینترنتی.. 21

بررسی دیدگاه های مختلف درباره اینترنت.. 23

جکس اتالی.. 23

داگلاس راشکوف.. 23

ناتام گاردلز. 24

ایزومی آیزو. 24

کارابی گاکیو. 24

زیایونگ وو. 25

آسیب های روانی اینترنت.. 25

اختلال های روانی کاربرد نادرست اینترنت.. 26

مهمترین کابردهای اینترنت در شبکه های خبری تلویزیونی.. 27

راهبردهای درمانی.. 28

اختلال خواب.. 30

تاریخچه خواب.. 43

تعریف اختلالات خواب.. 44

علائم عمده اختلالات خواب.. 44

طبقه بندی اختلالات خواب: 45

بد خوابی ها 46

الف)  بی خوابی اولیه. 46

ب)  پر خوابی اولیه. 46

د) اختلالات خواب «وابسته به تنفس» 47

هـ ) اختلال خواب چرخه شبانه روزی.. 48

و)  بد خوابی نا معین(NOS) 48

نابهنجاریهای خواب.. 49

الف) اختلال کابوس... 49

ب) اختلال وحشت شبانه. 50

ج) اختلال راه رفتن در خواب : 50

د) پاراسومیناهای نامشخص... 51

اختلالهای خواب توام با یک اختلال روانی دیگر. 51

اختلال خواب ناشی از بیماریهای عمومی طبی. 51

اختلالات خواب ناشی از مصرف مواد. 52

درمان اختلالات خواب.. 54

دارو درمانی.. 54

درمانهای شناختی و رفتاری: 54

مشکلات هیجانی.. 55

اضطراب.. 55

علایم اضطراب.. 56

شیوع اختلالات اضطرابی.. 56

نظریه های اضطراب.. 56

افسردگی.. 59

شیوع افسردگی.. 59

نشانه های افسردگی.. 59

مفهوم استرس... 61

دیدگاه های مربوط به استرس... 65

دیدگاه پزشکی.. 65

مقابله با استرس... 67

انواع روشهای مقابله. 68

از خود بیگانگی.. 69

تاریخچه از خود بیگانگی.. 69

تعریف جامع از خود بیگانگی.. 71

قلمرو روان‌شناسی اجتماعی از ازخود بیگانگی.. 73

اشکال پنج گانه سمین از خود بیگانگی عبارتند از. 76

تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور. 79

فصل سوم (روش پژوهش)

روش پژوهش... 83

روش اجرا 83

جامعه آماری و نمونه آماری.. 84

ابزار پژوهش... 84

روش تجزیه و تحلیل داده ها 87

 

فصل چهارم (تجزیه و تحلیل داده ها)

مقدمه. 89

الف) یافته های جمعیت شناختی.. 89

ب) یافته های توصیفی.. 91

ج) یافته های استنباطی.. 93

فصل پنجم(بحث و نتیجه گیری)

بحث و نتیجه گیری.. 97

محدودیت های پژوهش... 98

پیشنهادات پژوهشی.. 98

پیشنهادات کاربردی.. 99

 

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر ارتباط بین مشکلات هیجانی و از خود بیگانگی با کیفیت خواب در دانش آموزان وابسته به اینترنت می باشد

. جامعه آماری این پژوهش را كلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر مشکین شهر در سال تحصیل1391-1390 تشکیل دهند

به منظور تعیین نمونه مرحله اصلی پژوهش از میان دانش آموزان وابسته به اینترنت 80 دانش آموز به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند.

با توجه به اینکه در تحقیقات همبستگی حداقل نمونه بایستی 30 نفر باشد (دلاور،1380)، به خاطر افزایش اعتبار بیرونی 80 نفر انتخاب شد.

ابزار پژوهش مقیاس سنجش اعتیاد به اینترنت یانگ و - پرسشنامه كیفیت خواب پیتزبورگ

و مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس می باشد نتایج یافته ها نشان داد مشکلات هیجانی بر کیفیت خواب دانش آموزان تاثیر گذار بوده

و میتواند آن را پیش بینی کند بطوری که افسردگی، استرس و اضطراب به ترتیب میتواند کیفیت خواب دانش آموزان را پیش بینی کند

و از خود بیگانگی با کیفیت خواب دانش آموزان رابطه معناداری دارد بطوریکه مولفه های از خود بیگانگی

(به ترتیب احساس ناتوانی و احساس انزوا)میتواند پیش بینی کننده کیفیت خواب دانش آموزان باشد.

کلمات کلیدی:

مشکلات هیجانی

از خود بیگانگی

کیفیت خواب

وابستگی به اینترنت 

مقدمه

دسترسی به اینترنت پدیده ای رو به گسترش است و هر روز تعداد بیشتری از افراد در زمره استفاده کنندگان اینترنت قرار می گیرند

(علوی و همکاران، 1389). اینترنت در همه جا حضور دارد و تعداد کاربران اینترنت به طور شگفت آور در حال افزایش است

(هاردی وتی ، 2007) از آنجا که برقراری ارتباط اصلی ترین دلیل استفاده کاربران از اینترنت می باشد

بنابراین اینترنت تأثیر خوبی بر ارتباط داشته باشد (پورشهریاری، 1386). دوستی ها را کمتر کرده

و زمان کمتری با خانواده صحبت می کنند استرسورهای بیشتری را تجربه کرده اند و احساس تنهایی و افسردگی می کنند (آفونوس 1999).

گلدبرگ  برای اولین بار اختلال اعتیاد به اینترنت را در جولای 1995 میلادی مطرح کرد

و معیارهای تشخیص آن را ثبت نمود (گونزالمی 2008)محققان خاطرنشان کردند

که استفاده مفرط از اینترنت، تأثیر سوئی روی بهداشت روانی دارد (تروئر 2001).

مشکلات خواب از جمله مشکلاتی است که در نتیجه اعتیاد به اینترنت به وجود می آید

و باعث می شود که کیفیت آن در این گروه از نوجوانان به مراتب پایین باشد.

مطالعات انجام شده شیوع بالاتر مشکلات  خواب را در جمعیت بالغین گزارش کرده اند

و این در حالی است که با توجه به نتایج پژوهش این مشکلات به مراتب در نوجوانان و جوانان وابسته

به اینترنت بیشتر هم می باشد(کوبی و همکاران 2001؛ موئدفر و همکاران، 2007)پژوهش ها نشان می دهد

که مشکلات هیجانی که از آثار منفی اعتیاد به اینترنت می باشد، دلیلی برای کاهش کیفیت و سلامت خواب هستند

(برول 2006)  در واقع مشکلات هیجانی از قبیل افسردگی، اضطراب و استرس از جمله متغیرهای هستند

که باعث تشدید مشکلات خواب در نوجوانان وابسته به اینترنت شود.در مطالعه ابرانی و همکاران،

2009  نشان داده شد که اضطراب هم به عنوان یک فرایند و نتیجه استفاده چیزی از اینترنت

و هم عامل خطر برای استفاده از آن است. یکی دیگر از متغیرهایی که احتمالاً با اعتیاد به اینترنت مرتبط است

و می تواند مشکلات خواب افراد وابسته به اینترنت را تشدید کند متغیر از خودبیگانگی است

این متغیر از سه مولفه کناره گیری ، ناتوانی  و ناهنجاری تشکیل شده است (زکی، 1388).در یکی از مطالعات انجام شده

 

دانلود ارتباط بین مشکلات هیجانی و از خود بیگانگی با کیفیت خواب در دانش آموزان وابسته به اینترنت


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
ارتباط بین مشکلات هیجانی و از خود بیگانگی با کیفیت خواب در دانش آموزان وابسته به اینترنت ,

ارتباط بین مشکلات هیجانی و از خود بیگانگی با کیفیت خواب در دانش آموزان وابسته به اینترنت

پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی (MA) عنوان پژوهش ارتباط بین مشکلات هیجانی و از خود بیگانگی با کیفیت خواب در دانش آموزان وابسته به اینترنت چکیده هدف از پژوهش حاضر ارتباط بین مشکلات هیجانی و از خود بیگانگی با کیفیت خواب در دانش آموزان وابسته به اینترنت می باشد جامعه آماری این پژوهش را كلیه دانش آموزان دختر مقطع

دانلود ارتباط بین مشکلات هیجانی و از خود بیگانگی با کیفیت خواب در دانش آموزان وابسته به اینترنت

پایان نامه  کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی (MA)
ارتباط بین مشکلات هیجانی و از خود بیگانگی با کیفیت خواب در دانش آموزان وابسته به اینترنت
ارتباط بین مشکلات هیجانی و از خود بیگانگی 
ارتباط بین مشکلات هیجانی و از خود بیگانگی با کیفیت خواب
کیفیت خواب در دانش آموزان وابسته به اینترنت
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 274 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 123

پایان نامه  کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی (M.A) 

 

عنوان پژوهش:

ارتباط بین مشکلات هیجانی و از خود بیگانگی با کیفیت خواب در دانش آموزان وابسته به اینترنت


 

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر ارتباط بین مشکلات هیجانی و از خود بیگانگی با کیفیت خواب در دانش آموزان وابسته به اینترنت می باشد . جامعه آماری این پژوهش را كلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر مشکین شهر در سال تحصیل1391-1390 تشکیل دهند به منظور تعیین نمونه مرحله اصلی پژوهش از میان دانش آموزان وابسته به اینترنت 80 دانش آموز به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. با توجه به اینکه در تحقیقات همبستگی حداقل نمونه بایستی 30 نفر باشد (دلاور،1380)، به خاطر افزایش اعتبار بیرونی 80 نفر انتخاب شد. ابزار پژوهش مقیاس سنجش اعتیاد به اینترنت یانگ و - پرسشنامه كیفیت خواب پیتزبورگ و مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس می باشد نتایج یافته ها نشان داد مشکلات هیجانی بر کیفیت خواب دانش آموزان تاثیر گذار بوده و میتواند آن را پیش بینی کند بطوری که افسردگی، استرس و اضطراب به ترتیب میتواند کیفیت خواب دانش آموزان را پیش بینی کند و از خود بیگانگی با کیفیت خواب دانش آموزان رابطه معناداری دارد بطوریکه مولفه های از خود بیگانگی (به ترتیب احساس ناتوانی و احساس انزوا)میتواند پیش بینی کننده کیفیت خواب دانش آموزان باشد.

 

کلمات کلیدی: مشکلات هیجانی- از خود بیگانگی – کیفیت خواب – وابستگی به اینترنت

 

 

مقدمه

دسترسی به اینترنت پدیده ای رو به گسترش است و هر روز تعداد بیشتری از افراد در زمره استفاده کنندگان اینترنت قرار می گیرند (علوی و همکاران، 1389). اینترنت در همه جا حضور دارد و تعداد کاربران اینترنت به طور شگفت آور در حال افزایش است (هاردی وتی  ، 2007) از آنجا که برقراری ارتباط اصلی ترین دلیل استفاده کاربران از اینترنت می باشد بنابراین اینترنت تأثیر خوبی بر ارتباط داشته باشد (پورشهریاری، 1386). دوستی ها را کمتر کرده و زمان کمتری با خانواده صحبت می کنند استرسورهای بیشتری را تجربه کرده اند و احساس تنهایی و افسردگی می کنند (آفونوس  ، 1999).

گلدبرگ   برای اولین بار اختلال اعتیاد به اینترنت را در جولای 1995 میلادی مطرح کرد و معیارهای تشخیص آن را ثبت نمود (گونزالمی  ، 2008)محققان خاطرنشان کردند که استفاده مفرط از اینترنت، تأثیر سوئی روی بهداشت روانی دارد (تروئر ، 2001). مشکلات خواب از جمله مشکلاتی است که در نتیجه اعتیاد به اینترنت به وجود می آید و باعث می شود که کیفیت آن در این گروه از نوجوانان به مراتب پایین باشد.مطالعات انجام شده شیوع بالاتر مشکلات  خواب را در جمعیت بالغین گزارش کرده اند و این در حالی است که با توجه به نتایج پژوهش این مشکلات به مراتب در نوجوانان و جوانان وابسته به اینترنت بیشتر هم می باشد(کوبی و همکاران ، 2001؛ موئدفر و همکاران، 2007)پژوهش ها نشان می دهد که مشکلات هیجانی که از آثار منفی اعتیاد به اینترنت می باشد، دلیلی برای کاهش کیفیت و سلامت خواب هستند (برول ، 2006)  در واقع مشکلات هیجانی از قبیل افسردگی، اضطراب و استرس از جمله متغیرهای هستند که باعث تشدید مشکلات خواب در نوجوانان وابسته به اینترنت شود.در مطالعه ابرانی و همکاران، 2009  نشان داده شد که اضطراب هم به عنوان یک فرایند و نتیجه استفاده چیزی از اینترنت و هم عامل خطر برای استفاده از آن است. یکی دیگر از متغیرهایی که احتمالاً با اعتیاد به اینترنت مرتبط است و می تواند مشکلات خواب افراد وابسته به اینترنت را تشدید کند متغیر از خودبیگانگی است این متغیر از سه مولفه کناره گیری ، ناتوانی  و ناهنجاری تشکیل شده است (زکی، 1388).در یکی از مطالعات انجام شده در کشور کره جنوبی مشخص شد که در دانش آموزان دبیرستانی، اعتیاد به اینترنت با احساس بیگانگی از خود ارتباط دارد (لی ، 1998)

نتایج مطالعات حاکی است که استفاده افراطی از اینترنت باعث آرامش نداشتن و افزایش اضطراب و در نتیجه دشواری در به خواب رفتن (آونس و همکاران ، 1999) کوتاهی دوره خواب، تغییر آرایش خواب و تضعیف کیفیت خواب (هیگوچی ، 2005) و افزایش هوشیاری، انگیختگی فیزیولوژیک و دشواری در به خواب رفتن (کاوجو کهن و همکاران، 2000) می شود.

 

فصل اول (کلیات پژوهش)

مقدمه     1

بیان مسئله            3

اهمیت و ضرورت تحقیق      8

اهداف پژوهش       11

هدف کلی 11

اهداف جزئی         11

سوالات پژوهش     11

فرضیه های پژوهش            12

تعریف مفهومی (نظری) و عملیاتی متغیرها        12

فصل دوم ( ادبیات و پیشینه پژوهش)

مقدمه     16

اعتیاد اینترنتی       16

تاریخچه اینترنت    19

تاریخچه اینترنت در ایران     19

ژورنالیسم الکترونیک          20

انواع اعتیاد اینترنتی            20

آثار و پیامدهای اعتیاد اینترنتی           21

بررسی دیدگاه های مختلف درباره اینترنت          23

جکس اتالی           23

داگلاس راشکوف   23

ناتام گاردلز           24

ایزومی آیزو         24

کارابی گاکیو         24

زیایونگ وو          25

آسیب های روانی اینترنت     25

اختلال های روانی کاربرد نادرست اینترنت        26

مهمترین کابردهای اینترنت در شبکه های خبری تلویزیونی 27

راهبردهای درمانی 28

اختلال خواب        30

تاریخچه خواب      43

تعریف اختلالات خواب        44

علائم عمده اختلالات خواب   44

طبقه بندی اختلالات خواب:   45

بد خوابی ها          46

الف)  بی خوابی اولیه          46

ب)  پر خوابی اولیه 46

د) اختلالات خواب «وابسته به تنفس»   47

هـ ) اختلال خواب چرخه شبانه روزی  48

و)  بد خوابی نا معین(NOS)  48

نابهنجاریهای خواب 49

الف) اختلال کابوس 49

ب) اختلال وحشت شبانه       50

ج) اختلال راه رفتن در خواب :           50

د) پاراسومیناهای نامشخص   51

اختلالهای خواب توام با یک اختلال روانی دیگر   51

اختلال خواب ناشی از بیماریهای عمومی طبی.    51

اختلالات خواب ناشی از مصرف مواد  52

درمان اختلالات خواب         54

دارو درمانی         54

درمانهای شناختی و رفتاری:  54

مشکلات هیجانی    55

اضطراب 55

علایم اضطراب     56

شیوع اختلالات اضطرابی     56

نظریه های اضطراب          56

افسردگی  59

شیوع افسردگی      59

نشانه های افسردگی 59

مفهوم استرس        61

دیدگاه های مربوط به استرس 65

دیدگاه پزشکی       65

مقابله با استرس     67

انواع روشهای مقابله            68

از خود بیگانگی     69

تاریخچه از خود بیگانگی      69

تعریف جامع از خود بیگانگی 71

قلمرو روان‌شناسی اجتماعی از ازخود بیگانگی     73

اشکال پنج گانه سمین از خود بیگانگی عبارتند از 76

تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور          79

فصل سوم (روش پژوهش)

روش پژوهش        83

روش اجرا            83

جامعه آماری و نمونه آماری  84

ابزار پژوهش        84

روش تجزیه و تحلیل داده ها   87

 

فصل چهارم (تجزیه و تحلیل داده ها)

مقدمه     89

الف) یافته های جمعیت شناختی          89

ب) یافته های توصیفی         91

ج) یافته های استنباطی         93

فصل پنجم(بحث و نتیجه گیری)

بحث و نتیجه گیری 97

محدودیت های پژوهش         98

پیشنهادات پژوهشی 98

پیشنهادات کاربردی 99

دانلود ارتباط بین مشکلات هیجانی و از خود بیگانگی با کیفیت خواب در دانش آموزان وابسته به اینترنت


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
ارتباط بین مشکلات هیجانی و از خود بیگانگی با کیفیت خواب در دانش آموزان وابسته به اینترنت ,

تاثیر درمان شناختی- رفتاری گروهی بر عدم تحمل بلاتكلیفی و باورهای فراشناختی مثبت نسبت به نگرانی در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر

تاثیر درمان شناختی رفتاری گروهی بر عدم تحمل بلاتكلیفی و باورهای فراشناختی مثبت نسبت به نگرانی در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر

دانلود تاثیر درمان شناختی- رفتاری گروهی بر عدم تحمل بلاتكلیفی و باورهای فراشناختی مثبت نسبت به نگرانی در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر

تاثیر درمان شناختی رفتاری گروهی بر عدم تحمل بلاتكلیفی و باورهای فراشناختی مثبت نسبت به نگرانی در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر
دسته بندی پژوهش
فرمت فایل doc
حجم فایل 319 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 145

تاثیر درمان شناختی- رفتاری گروهی بر عدم تحمل بلاتكلیفی و باورهای فراشناختی مثبت نسبت به نگرانی در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر

چكیده

اضطراب پاسخی ضروری به استرس است و فرد را به هنگام مواجهه با خطر، برای كنش و واكنش آماده می‌سازد. در بسیاری از مواقع، چنین پاسخی منطقی و حتی حیاتی است. حالت نابهنجار آن می‌تواند بر گستره‌ی وسیعی از عملكردهای آدمی، اثر بگذارد. اختلال اضطراب فراگیر، اختلال رایج و ناتوان‌كننده‌ای است كه به دلیل گستردگی و شیوع آن در میان تمام سنین، بیماری قرن شناخته شده است. نگرانی غیرقابل كنترل، برجسته‌ترین و اصلی‌ترین ویژگی این اختلال است كه اغلب به مسائل مختلف روزمره مطرح می‌شود و بیماران در اكثر اوقات روز با آن دست به گریبان هستند. هدف این پژوهش به منظور بررسی تاثیر درمان شناختی - رفتاری گروهی بر عدم تحمل بلاتكلیفی و باورهای فراشناختی مثبت نسبت به نگرانی در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه آزمایش و كنترل استفاده شد. نمونه شامل 14 نفر بیمار زن بودند كه به شیوه نمونه‌گیری در دسترس از مراجعان به كلینیك اعصاب و روان شهرستان قائم‌شهر، پس از انجام مصاحبه بالینی بر اساس DSM-IV-TR تشخیص اختلال اضطراب فراگیر گرفته بودند انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گروه كنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش طی 12 جلسه 2 ساعته در معرض درمان شناختی - رفتاری قرار گرفتند. گروه كنترل در حین انجام مداخله درمانی، در لیست انتظار قرار داشت. پرسشنامه عدم تحمل بلاتكلیفی فریستون و همكاران و پرسشنامه فراشناخت‌ها ولز و همكاران برای هر گروه اجرا شد. داده‌های به دست آمده از این پژوهش از طریق روش آماری كوواریانس تحلیل شد. یافته‌های پژوهش نشان داد كه درمان شناختی - رفتاری گروهی منجر به افزایش تحمل بلاتكلیفی و همچنین منجر به كاهش باورهای فراشناختی مثبت نسبت به نگرانی در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر می‌شود.

در نتیجه درمان شناختی - رفتاری گروهی بر عوامل تاثیرگذار اختلال اضطراب فراگیر موثر است. این پژوهش می‌تواند پیوندگاهی برای پژوهش‌های بنیادین و كاربردی در عرصه روانشناسی بالینی باشد.

كلید واژه‌ها: اختلال اضطراب فراگیر، درمان شناختی - رفتاری گروهی، عدم تحمل بلاتكلیفی، باورهای فراشناختی مثبت

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

عنوان                                              صفحه

چكیده 1

فصل اول: كلیات مساله پژوهش

مقدمه 3

بیان مسئله 4

اهمیت و ضرورت پژوهش 5

اهداف پژوهش 7

الف- اهداف كلی: 7

ب- اهداف جزیی: 7

متغیرهای پژوهش 7

سوال های پژوهش 8

فرضیه‌های پژوهش 8

تعاریف متغیرها و اصطلاحات 8

الف- تعاریف مفهومی (نظری) 8

ب- تعاریف عملیاتی 10

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه 12

اختلال اضطراب فرگیر............................... 14

خلاصه ای کوتاه از اختلال های اضطرابی............... 17

ملاک های تشخیص DSMI-IV-TR برای اختلال اضطراب فراگیر.. 18

ویژگی ها و اختلال های همراه....................... 19

ویژگی های خاص وابسته به فرهنگ، سن و جنسیت........ 20

دوره یا سیر...................................... 21

الگوی خانواده.................................... 22

اختلال های همایند(همبود) با اختلال اضطراب فراگیر... 23

تشخیص افتراقی اختلال اضطراب فراگیر با سایر اختلال های اضطرابی 24

سبب شناسی اختلال اضطراب فراگیر.................... 26

عوامل ژنتیکی..................................... 26

عوامل عصبی- زیست شناختی.......................... 27

عوامل محیطی...................................... 29

دیدگاه روان تحلیلی............................... 31

دیدگاه رفتاری.................................... 32

عوامل شناختی..................................... 35

نگرانی........................................... 38

عدم تحمل بلاتکلیفی................................ 42

عدم تحمل بلاتکلیفی و نگرانی غیربالینی............. 44

عدم تحمل بلاتکلیفی و اختلال اضطراب فراگیر.......... 45

باورهای فراشناختی مثبت........................... 48

مدل فراشناختی اختلال اضطراب فراگیر................ 52

درمان های موثر برای اختلال اضطراب فراگیر.......... 54

درمان روانکاوی................................... 56

درمان دارویی اختلال اضطراب فراگیر................. 57

درمان شناختی- رفتاری اختلال اضطراب فراگیر......... 58

درمان شناختی- رفتاری گروهی....................... 62

پیشینه عملی پژوهش................................ 67

پژوهش‌های انجام شده در داخل کشور 67

پژوهش‌های انجام شده در خارج از كشور 71

فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش

مقدمه 77

روش پژوهش 77

جامعه آماری 78

حجم نمونه و شیوه نمونه‌گیری 78

روش جمع‌آوری داده‌ها 79

ابزار گردآوری داده‌ها 80

محتوای جلسات درمان شناختی - رفتاری گروهی 83

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 86

رعایت اصول اخلاقی 87

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

مقدمه 90

تجزیه و تحلیل توصیفی داده‌ها 90

تجزیه و تحلیل استنباطی داده‌ها 96

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها

خلاصه، بحث و نتیجه‌گیری فرضیه‌های پژوهش 100

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری 104

محدودیت‌های پژوهش 105

پیشنهادهای پژوهش 106

منابع فارسی 108

منابع خارجی 113

پیوست ها 113

چکیده لاتین

فهرست جداول

عنوان                                                                           صفحه

جدول 1-2- عوامل فرایند گروهی: مکانیسم‌های تغییر در رویکرد درمان شناختی- رفتاری 65

جدول 1-4: فراوانی نمونه‌ها به تفکیک گروه ها 91

جدول2-4: فراوانی سن نمونه ها 92

جدول3-4: فراوانی سطح تحصیلات نمونه ها 93

جدول4-4: وضعیت تاهل آزمودنی ها 94

جدول 5-4: میانگین و انحراف استاندارد نمرات پیش آزمون و پس آزمون عدم تحمل بلاتکلیفی 95

جدول 6-4: میانگین و انحراف استاندارد نمرات پیش آزمون و پس آزمون باورهای فراشناخت مثبت درباره نگرانی 95

جدول7-4: آزمون لون جهت بررسی یکسانی واریانس گروه ها 96

جدول8-4: نتایج آزمون تعامل بین گروه ها 97

جدول 8-4: نتایج آزمون تعامل بین گروه‌ها 98

فهرست نمودارها

عنوان                                              صفحه

نمودار 1-4: فراوانی نمونه‌ها به تفکیک گروه ها 91

نمودار2-4: فراوانی سن نمونه ها 92

نمودار3-4: فراوانی سطح تحصیلات آزمودنی ها 93

نمودار4-4: وضعیت تاهل آزمودنی ها 94

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

فصل اول

كلیات مساله پژوهش

مقدمه

می‌توان گفت ما در عصر اضطراب زندگی می‌كنیم. با توجه به اقتصاد ناپایدار، جنگ، تهدیدات تروریستی، درگیریهای قومی، مذهبی و شیوع بیماریهای جدید مرگبار و حوادث و بلایای طبیعی مانند زلزله، طوفان و سیل‌های خانمان برانداز، به‌نظر می‌رسد كه حس امنیت ما كاهش پیدا كرده است. میزان اضطراب از زمان پیدایش آن، طی پنجاه سال گذشته افزایش پیوسته و یكنواختی داشته است(توئنج[1]،2000).

ارتباط اختلال‌های اضطرابی با ناتوانی كاركردی، كیفیت بسیار بد زندگی و افزایش هزینه‌های مراقبت بهداشتی و این‌كه از 20 درصد جمعیت،‌ برخی از اشكال آن را تجربه می‌كنند، به اثبات رسیده است (كسلر[2] و همكاران 1994).

اختلال اضطراب فراگیر[3] (GAD) شایع‌ترین اختلال اضطرابی است و فرآیندهای محوری آن معرّف فرآیندهای اصلی دخیل در همة اختلال‌های اضطرابی است (بارلو[4]، 2002).

با توجه به این‌كه درمان شناختی-رفتاری گروهی یكی از درمان‌های مؤثر روان شناختی می‌باشد. همچنین در درمان اختلال‌های مختلف اضطرابی شواهد زیادی در مورد كارایی و تأثیر رویكرد گروهی وجود دارد (موریسیون، 2001؛ نقل از بایلینگ، ترجمه خدایاری فرد، 1389).

یكی از حوزه‌هایی كه تاكنون پژوهش‌های كافی به خصوص در كشور ما در مؤثر بودن اعتبار درمان روانشناختی صورت نگرفته است، درمان شناختی-رفتاری گروهی بر اختلال فراگیر و مولفه‌های مهم مطرح مانند عدم تحمل بلاتكلیفی و باور های فراشناختی در مورد نگرانی می‌باشد و از طرف دیگر شیوع بسیار بالای آن و درصد بالاتر آن در میان زنان به نسبت مردان، درصدد برآمدیم تا اثر بخشی درمان شناختی-رفتاری گروهی بر مؤلفه‌های مهم مطرح در اختلال اضطراب فراگیر را بررسی كنیم تا شاید بتوانیم با این كار به طور كمی و كیفی گامی هر چند كوچك در شناخت و درمان این اختلال بنمائیم.

بیان مسئله

اختلال اضطراب فراگیر،‌ اختلال رایج و ناتوان كننده‌ای است كه به دلیل گستردگی و شیوع آن در میان تمام سنین،‌ بیماری قرن شناخته شده است. نگرانی غیر قابل كنترل، برجسته‌ترین و اصلی‌ترین ویژگی این اختلال است كه اغلب به مسائل مختلف روزمره مطرح می‌شود و بیماران در اكثر اوقات روز با آن دست به گریبان هستند (انجمن روان پزشكی امریكا[5]، 2000).

میزان شیوع یك ساله GAD  بین 3 تا 8 درصد و میزان شیوع طول عمر نزدیك به 7/5 درصد گزارش شده است (كسر، والتر[6] و ویتچین[7]، 2001). تقریباً 25 درصد افراد مراجعه كننده به كلینیك‌های اختلال‌های اضطرابی و حدود 12 درصد از بیمارانی كه به كلینیك‌های روانپزشكی مراجعه می‌كنند مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر می‌باشند (كسلر و همكاران، 2004).

اگرچه مداخلات روان شناختی بسیاری برای درمان اختلال‌های اضطرابی وجود دارد، اما بیش از دو دهه پژوهش‌های تجربی، درمان‌های شناختی-رفتاری را به عنوان درمان انتخابی نشان داده است (ترنر[8] و هرسن[9]، 1997).

از طرف دیگر درمان گروهی به علت تاثیر بیشتر و مقرون به صرفه‌تر آن می‌تواند گزینه مطلوبی در درمان اختلال اضطراب فراگیر باشد. همچنین با توجه به این‌كه نظریه‌ها و دیدگاه‌های مختلفی در سبب شناسی و تداوم و مزمن شدن و چگونگی درمان اختلال اضطراب فراگیر مطرح می‌باشد در نتیجه،‌ این پژوهش درصدد پاسخگویی به این سوال است كه آیا درمان شناختی-رفتاری گروهی بر مؤلفة عدم تحمل بلاتكلیفی و باورهای فراشناختی مثبت نسبت به نگرانی در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر مؤثر است؟

اهمیت و ضرورت پژوهش

با توجه به شیوع نسبتاً بالای اختلال اضطراب فراگیر در میان اختلال‌های اضطرابی و همچنین در كلینیك‌های اختلال‌های اضطرابی حدود 25 درصد بیماران، مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر شناخته می‌شوند. شروع آن در اواخر نوجوانی یا اوان جوانی است و هر چند مواردی در سنین بالاتر هم دیده می‌شود (سادوك و سادوك، 2007؛ ترجمه پورافكاری، 1389).

در موقعیتهای بالینی،‌این اختلال در زنان تا اندازه‌ای بیشتر از مردان تشخیص داده می‌شود (تقریباً 55 درصد تا 60 درصد از مبتلایان به این اختلال را زنان تشكیل می‌دهند). در مطالعات همه‌گیر شناختی، نسبت جنسی زنان به مردان تقریباً دو به سه است (انجمن روانپزشكی امریكا، 2000).

نتایج برخی پژوهش‌های همه‌گیر شناختی در ایران نشان داده است كه اختلال اضطراب فراگیر شایع ترین اختلال اضطرابی است، اما نسبت جنسیتی آن دقیقاً مشخص نیست (مثل جاویدی، 1372؛ كوكیه، 1372؛ پالاهنگ و همكاران، 1375؛ به نقل از حمید‌پور و همكاران، 1389).

اختلال اضطراب فراگیر یك اختلال بالینی شایع و ایجاد كننده ناتوانی به شمار می‌رود كه به درمان نیاز دارد. اختلال اضطراب فراگیر در اكثر موارد با اختلال‌های خلقی (مانند اختلال افسردگی عمده یا اختلال افسرده خویی) سایر اختلال‌های اضطرابی (مانند اختلال وحشتزدگی، هراس اجتماعی، هراس مشخص) اختلال مرتبط با مواد و نیز سایر بیماریهایی كه ممكن است مربوط به فشار روانی باشند، همایندی بالایی دارد (انجمن روانپزشكی امریكا، 2000).

بررسی و درمان اختلال اضطراب فراگیر بر خلاف اختلال وحشتزدگی (مك نالی[10]، 1994) اضطراب اجتماعی (همیبرگ[11] و بكر[12]، 2002، لیبووتیز[13]، هوپ[14] و اشنایر[15]1995) یا اختلال وسواس فكری- عملی(سوینسون[16]، آنتونی[17]، راكمن[18] و ریكتر[19] 1998) كه پیشرفتهای قابل ملاحظه‌ آن‌ها، كاملاً مشهود می‌باشد،  همچنان كم مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گیرد (داگاس[20]،2000)، درك درستی از آن وجود ندارد (پرسونز[21]، منین[22] و تورك[23]،2001) و نسبت به درمان مقاوم می‌باشد (بوركووك[24] و رسیو[25]،2001). بهبود خود به خودی این اختلال ، به ندرت مشاهده می‌شود (كسلر و همكاران، 1994)


[1]. Twenge

[2]. Kessler

[3]. Generalized Anxiety Disorder

[4]. Barlow

[5]. American Psychiatric Association

[6]. Walter

[7]. Wittchen

[8]. Turner

[9]. Hersen

[10]. McNally

[11]. Heimberg

[12]. Becher

[13]. Liebowitz

[14]. Hope

[15]. Schnaier

[16]. Swinson

[17]. Antony

[18]. Rachman

[19]. Richter

[20]. Dugas

[21]. Personz

[22]. Menin

[23] .Turk

[24]. Borkovec

[25]. Ruscio

دانلود تاثیر درمان شناختی- رفتاری گروهی بر عدم تحمل بلاتكلیفی و باورهای فراشناختی مثبت نسبت به نگرانی در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
تاثیر درمان شناختی- رفتاری گروهی بر عدم تحمل بلاتكلیفی و باورهای فراشناختی مثبت نسبت به نگرانی در ب,

تاريخ : 10 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : pop | بازدید : <-PostHit->
قالب بسیار زیبای موبایل برای اپن کارت نسخه 1.5

قالب بسیار زیبای موبایل برای اپن کارت نسخه 15

دانلود قالب بسیار زیبای موبایل برای اپن کارت نسخه 1.5

قالب بسیار زیبای موبایل برای اپن کارت نسخه 15
دانلود قالب بسیار زیبای موبایل برای اپن کارت نسخه 15
خریدقالب بسیار زیبای موبایل برای اپن کارت نسخه 15
دسته بندی Shop فروشگاهی
فرمت فایل doc
حجم فایل 5824 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 1

قالب بسیار زیبای موبایل برای اپن کارت نسخه 1.5

قالب بسیار زیبای موبایل  ، مناسب برای انواع فروشگاه آنلاین می باشد که به صورت بسیار غنی و زیبا طراحی شده است.این تم مدرن پاسخگو Opencart است که بسیار مناسب برای هر سایت تجارت الکترونیک در مورد فروشگاه مد یا فروشگاه محصولات بزرگ است.این تم برای سایت مد طراحی شده، اما به راحتی می توانید برای فروشگاه لباس، فروشگاه کفش، فروشگاه زیبایی،فروشگاه لوازم جانبی کامپیتور، و غیره، … تغییر واستفاده نمود.

ویژگی های منحصر به فرد :

ویژگی های منحصر به فرد :

نسخه نصب سریع

این قالب دارای نسخه نصب سریع می باشد،به طوری که با نصب این نسخه در هاست خود نمونه ای مانند دموی فارسی این قالب را خواهید داشت و دیگر نیازی به تنظیم قالب نخواهید داشت.

این قالب دارای چتدین ماژول منحصر به فرد می باشد که سعی شده است درقسمت ذیل توضیح اجمالی در مورد ماژول های مذکور داده شود.

۱-سفارش سازی کامل قالب از طریق مدیریت

باتعداد زیادی از ماژول های پشتیبانی ، به شما امکان ایجاد یک فروشگاه بسیار زیبا بدون استفاده از کد های برنامه نویسی می نماید. این ماژول ها را در قسمت تم آپشن پنل مدیریت و یا در یک نظم خاص در طرح قرار می گیرند.شما می توانید با استفاده از پوسته های متعدد رنگ پس زمینه / تصویر، تنظیم لینک و رنگ دکمه را تغییر دهید.

۲- طراحی منوی بسیار حرفه ای منو با استفاده از ماژول مگا منو

منوی بخش مهمی از هر وب سایت و راه تعامل کاربر با سایت می باشد.شما با استفاده از مگا منو میتوانید یک سیستم منو ی دوستانه و قابل انعطاف ایجاد نمایید. شمامیتوانید منویی با ستون ها و آیکون مانند شکل ذیل داشته باشید.

۳- پشتیبانی از ماژول پاو اسلایدر

در این قسمت شما می توانید براحتی انواع اسلایدها را طراحی و ویرایش نمایید.

۴- پشتیبانی از ماژول اخبار

این قالب امکان مدیریت کردن انواع وب لاگ ها و صفحات اخبار شما را مهیا می سازد.

به طور نمونه

 

۵- پشتیبانی از جدیدترین فریم ورک های پاو

این قالب تحت چهارچوبی طراحی شده است که این چهارچوب پنل مدیریتی را برای شما مهیا می سازد که با استفاده از آن شما میتوانید هر بخش و موضوعی از قالب را کنترل نمایید.

۶- پشتیبانی ابزارهای ویرایشگر تم زنده وسفارشی سازی  css,js

شما می توانید با استفاده از این ابزار ها به صورت آنلاین فروشگاه خود را در بخش جاوا اسکریپت و یا کدهای css ویرایش نمایید.

۷- پشتیبانی از فونت های گوگل وفونت فارسی

این قالب انواع فونت های فارسی که در گوگل موجود می باشند را در اختیار شما قرار و پشتیباینی  می کند.

۸- پشتیبانی نمایش در انواع صفحه نمایشگرها

این قالب قابل نمایش در صفحه نمایش انواع گوشی های تلفن همراه و تبلت ها می باشد.به صورتی که منوی این قالب قابل انعطاف می باشد.

 

پشتیبانی از ماژول تخفیفات گروهی

شما با استفاده از این ماژول می توانید کالاهایی را در یک بازه زمانی به مناسبت های خاص مورد تخفیف قرار داده و نمایش دهید.

 

۱۰- پشتیبانی از ماژول پرداخت سریع

شما با استفاده از این ماژول می توانید در یک مرحله محصول مورد نظر خود را خرید نمایید و دیگر نیازی به انجام مراحل بسیار زیاد برای خرید ۱ محصول نمی باشید.

 

 

۱۳- پشتیبانی از ماژول سفارش سازی

با استفاده از این ماژول شما می توانید انواع متن ،بنر ،فیلم و یا عکس در هر بخش از سایتتان قرار دهید.

به عنوان نمونه

۱۴- پشتیبانی از ماژول چرخشی محصولات

شما با استفاده از این ماژول می توانید محصولات خود را به صورت چرخشی به نمایش در آورید.

 

دانلود قالب بسیار زیبای موبایل برای اپن کارت نسخه 1.5


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
قالب بسیار زیبای موبایل برای اپن کارت نسخه 1.5 ,

پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت دانش بر مدیریت روابط مشتریان در نمایندگی های مجاز ایران خودروی خراسان

پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت دانش بر مدیریت روابط مشتریان در نمایندگی های مجاز ایران خودروی خراسان

دانلود پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت دانش بر مدیریت روابط مشتریان در نمایندگی های مجاز ایران خودروی خراسان

پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت دانش بر مدیریت روابط مشتریان در نمایندگی های مجاز ایران خودروی خراسان
بررسی تأثیر مدیریت دانش بر مدیریت روابط مشتریان در نمایندگی های مجاز ایران خودروی خراسان
بررسی تأثیر مدیریت دانش بر مدیریت روابط مشتریان در نمایندگی های مجاز ایران خودروی خراسان
دسته بندی plan پلان
فرمت فایل doc
حجم فایل 912 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 250

پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت دانش بر مدیریت روابط مشتریان در نمایندگی های مجاز ایران خودروی خراسان

چکیده:

با شدت یافتن رقابت و محور قرارگرفتن مشتری در کلیه فعالیت­های سازمان ، پژوهشگران و افراد اجرایی ،توجه بسزایی را نسبت مدیریت روابط مشتریان مبذول داشته اند و در این میان مباحث و حیطه های تاثیرگذار بر آن ، خصوصا" فرایندهای مدیریتی از جایگاه خاصی برخوردار می باشند.

     در این تحقیق سعی شده است ، تاثیر مدیریت دانش بر مدیریت روابط مشتریان مورد بررسی قرار گیرد.

یه این منظور مدلی تلفیقی از چارجوب سنتی مدیریت روابط مشتریان گودسوار و فرایند مدیریت دانش " گیلبرت پروست " ،"کای رومهاردت" و "استفان روب " بکارگرفته شده است.

این تحقیق از نوع بنیادی بوده و تجزیه و تحلیل آن بوسیله نرم افزارهای اس .پی اس.اس. 13 و لیزرل انجام پذیرفته است .

.جامعه آماری ، دربرگیرنده کلیه نمایندگی­های مجاز ایران خودروی خراسان(رضوی ،شمالی،جنوبی)و به تعداد پنجاه وهشت نمایندگی می­باشد.

به منظور جمع آوری اطلاعات ، پرسشنامه و در راستای تعیین پایایی آن از روش آلفای کرونباخ استفاده شده وروایی محتوایی و ظاهری پرسشنامه نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

یافته های تحقیق بیانگر تایید فرضیه های اصلی ، یک ، سه و پنج و رد فرضیه های دو ، چهار و شش می باشد.لذا می توان نتیجه گرفت ، مدیریت دانش و مراحل شناسایی دانش ، نگهداری دانش و بکارگیری دانش بر مدیریت روابط مشتریان اثرگذار نمی باشند.

فصل اول کلیات تحقیق

1-1

مقدمه ............................................................................................................................

 

1-2

بیان مساله......................................................................................................................

 

1-3

اهمیت و ضرورت تحقیق..............................................................................................

 

1-4

هدف تحقیق..................................................................................................................

 

1-5

سوال تحقیق

 

1-6

فرضیات تحقیق

 

1-6-1

فرضیه اصلی

 

1-6-2

فرضیه های فرعی

 

1-7

قلمروی تحقیق(موضوعی،مکانی،زمانی)

 

1-8

روش تحقیق

 

1-9

روش نمونه گیری

 

1-10

ابزار گردآوری

 

1-11

محدودیتهای تحقیق

 

1-12

تعاریف عملیاتی

 

فصل دوم :مبانی نظری تحقیق

2-1

مقدمه

 

2-2

مدیریت روابط مشتریان

 

2-2-1

تعریف مدیریت روابط مشتریان

 

2-2-2

اهداف مدیریت روابط مشتریان

 

2-2-2-1

اهداف از نظر بارنت

 

2-2-2-2

اهداف از نظر نول

 

 

2-2-2-3

اهداف از نظر ویلسون، دانیل ومك دونالد

 

2-2-2-4

اهداف از نظر كالا كوتا و رابنیسون

 

2-2-3

مدلهای مدیریت روابط مشتریان

 

2-2-3-1

مدل چرخۀ حیات مدیریت روابط مشتریان

 

2-2-3-2

مدل راسل

 

2-3

مدیریت دانش

 

2-3-1

تعریف دانش

 

2-3-2

روابط داده، و اطلاعات و دانش

 

2-3-3

تعریف مدیریت دانش

 

2-3-4

اهداف دانش و مدیریت دانش

 

2-3-5

مدلهای مدیریت دانش

 

2-3-5-1

مدل استیوهالس

 

2-3-5-2

مدل «نوناكا» و «تاكوچی»

 

2-4

ارتباط بین مدیریت روابط مشتریان و مدیریت دانش

 

2-5

سابقه و پیشینه تحقیق

 

2-6

مدل مفهومی

 

2-6-1

تغییرات مدل

 

2-6-2

توضیح مدل

 

2-6-2-1

چارچوب مدیریت روابط مشتریان گود سوار

 

2-6-2-1-1

تماس با مشتریان

 

2-6-2-1-1

فروش شخصی (فروش حضوری)

 

 

2-5-2-1- 3-خدمات پس از فروش

2-5-2-1- 4-رسیدگی به شكایات

2-5-2-1- 5-مدیریت مشتری

2-5-2-1- 5-مراقبت از مشتریان

2-5-2-1- 7-رضایت و وفاداری مشتریان

2-5-2-2- مدل پروبست، روب ور مهاردت

2-5-2-2-1-شناسایی دانش

2-5-2-2-2-اکتساب دانش

2-5-2-2-3-توسعه دانش

2-5-2-2-4-اشتراک و توزیع دانش

2-5-2-2-5-بهره گیری از دانش

2-5-2-2-6-نگهداری دانش

2-6-مدیریت دانش مشتریان

2-7- تاریخچـــه شرکت ایران خودرو

3-1 روش تحقیق

3-2 جامعه آماری

3-3  نمونه آماری

3-4 چگونگی گردآوری اطلاعات

3-5 اعتبار و پایایی پرسشنامه

3-5-1  اعتبار (روایی )پرسشنامه

3-5-2 پایایی پرسشنامه

3-6 روش تجزیه و تحلیل داده­ها

 

مقدمه

4-2 آزمون و تحلیل های مرتبط با فرضیه های تحقیق

فرضیه 1

فرضیه 2

فرضیه 3

فرضیه 4

فرضیه 5

فرضیه 6

فرضیه اصلی

4-3 نتایج آزمون فرضیه های تحقیق

4-5 مدل نهایی تحقیق با ذکر ضرایب مربوطه

4-6 بررسی فرضیه اصلی در این رابطه

4-7 مقادیر استاندارد مدل

4-8 مقادیر برآورد شده خام بارهای عاملی

5-1 نتایج مرتبط با فرضیات تحقیق

5-2 سایر یافته های تحقیق

5-3 پیشنهادات تحقیق

5-3-1 پیشنهادات مرتبط با فرضیات

5-3-1-1 پیشنهادات مرتبط با فرضیه اصلی

5-3-1-2 فرضیات فرعی

الف- پیشنهادات مرتبط با فرضیه 1

ب-پیشنهادات مرتبط با فرضیه 3

ج- پیشنهادات مرتبط با فرضیه 5

5-3-2 پیشنهادات برای تحقیقات آینده

منابع و ماخذ

منابع فارسی

منابع انگلیسی

ضمائم و پیوستها

الف-پرسشنامه تحقیق

ب-داده های آماری

ج-چکیده انگلیسی

فهرست نمودارها

فهرست جداول

دانلود پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت دانش بر مدیریت روابط مشتریان در نمایندگی های مجاز ایران خودروی خراسان


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت دانش بر مدیریت روابط مشتریان در نمایندگی های مجاز ایران خودروی خراسان,